Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Trần Việt Hùng

A. MỤC TIÊU

- Giới thiệu nội dung chương trình thể dục lớp 7.

- Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

B. YÊU CẦU

- Hiểu và nắm được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng

 tránh chấn thương.

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu.

C. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

 

I. PHẦN MỞ ĐẦU

Giáo viên nhận lớp:

- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, nhắc nhở tinh thần học tập.

- Giới thiệu bài học: Mục tiêu - nội dung. Chương trình thể dục 7.

II. PHẦN CƠ BẢN

1. Mục tiêu môn học

- Giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị cho việc học tập ở chương trình lớp 8.

- Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn.

- Có sự tăng tiến về thể lực.

- Biết vận dụng những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

2. Nội dung

- Lý thuyết chung

- ĐH ĐN

- Bài thể dục phát triển chung

- Trò chơi và các động tác bổ trợ

- Môn thể thao tự chọn.

3. Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT

 

doc183 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Trần Việt Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ học d. rút kinh nghiệm: tiết 63 kiểm tra ns: ng: a. mục tiêu: - kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên,( nam+ nữ: 500m). Xếp loại theo TC RLTT. - hs biết vận dụng kt- đt đã học vào kiểm tra đạt kq cao, thi đạt TC RLTT. - cố ngắng trong giờ kiểm tra, chạy hết cự ly quy định. b. địa điểm phương tiện: - tại sân tập thể dục của trường + còi + đồng hồ bấm giây + đường chạy 500m. c. tiến giờ kiểm tra: nội dung đl phương pháp tổ chức i. phần mở đầu: 1. gv: nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. khởi động: a. khởi động chung: - xoay các khớp. - ép dây chằng. b. khởi động chuyên môn: - chạy bước nhỏ. - nâng cao đùi. - đá năng sau. 8-10 phút - cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cán sự GV đội hình khởi động do cán sự điều khiển tổ chức. gv quan sát nhắc nhở chung ii. phần cơ bản: 1. nội dung kiểm tra: kiểm tra thành tích chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. thang điểm: a. điểm 9-10: chạy hết cự ly quy định thành tích đạt nam: nữ: b. điểm 7-8: chạy hết cự ly quy định thành tích đạt nam: nữ: c. điểm 5-6 chạy hết cự ly quy định thành tích đạt nam: nữ: d. điểm 3-4 chạy hết cự ly quy định thành tích đạt nam: nữ: e. chưa chạy hết cự ly quy định thành tích không đạt TC RLTT. 28-30 phút 500 m - kiểm tra theo đợt mỗi đợt 5- 8 hs. gv bấm giờ và cho điểm theo thành tích của hs đạt được. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x................................................................. x x................................................................. x x................................................................. x x................................................................. gv đội hình kiểm tra chạy bền. - gv bấm giờ và đọc cho cán sự ghi. - cán sự và lớp trưởng ổn định tổ chức lớp iii. phần kết thúc: - cho hs thả lỏng. - nhận xét kq giờ kiểm tra. - công bố điểm. - giao bài tập về nhà: + ôn các kt- đt đá cầu đã học. + luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. nam : nữ : - xuống lớp. 5-6 phút 600m 550m - hs tự thả lỏng gv quan sát nhắc nhở chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ kiểm tra. tiết 64 kiểm tra ns: ng: a. mục tiêu: - kiểm tra kt và thành tích phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - hs biết vận dụng kt- đt đã học vào kiểm tra đạt kq cao. - nghiêm túc, tích cực, tự giác, nhanh nhẹn khẩn trương trong giờ kiểm tra. b. địa điểm phương tiện: -tại sân tập td của trường + còi + 5- 10 quả cầu đạt tiêu chuẩn+ sân đá cầu + lưới + cột. c. tiến trình giờ kiểm tra: nội dung đl phương pháp tổ chức i. phần mở đầu: 1. gv: nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. khởi động: a. khởi động chung: - xoay các khớp. - ép dây chằng. b. khởi động chuyên môn: - chạy bước nhỏ. - nâng cao đùi. - đá năng sau. - tâng cầu nhanh. 8-10 phút 1 phút - cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cán sự GV đội hình khởi động do cán sự điều khiển tổ chức. gv quan sát nhắc nhở chung ii. phần cơ bản: 1. ôn phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. 2. nội dung kiểm tra: phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 3. thang điểm: a. diểm 9-10: thực hiện đúng kt- đt, 3 lần phát cầu đều qua lưới sang sân đối phương. b. điểm 7- 8: thực hiện đúng kt- đt, 3 lần phát cầu có 2 lần qua lưới sang sân đối phương. c. điểm 5- 6: thực hiện tương đối đúng kt- đt, 3 lân phát cầu có 1 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương. d. điểm dưới 5: do gv quyết định. 28- 30 phút 2-3 phút 3lần/1 hs - hs tự ôn. - kiểm tra theo đợt mỗi đợt 2 hs, cho điểm theo kt và thành tích của từng hs. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kiểm tra đá cầu. - hs thực hiện theo đội hình trên, gv chú ý quan sát cho điểm theo mức độ hs đạt được. iii: phần kết thúc: - cho hs thả lỏng. - nhận xét kq giờ kiểm tra. - công bố điểm. - giao bài tập về nhà: + xuất phát cao chạy nhanh 60 m. - xuống lớp. 5- 6 phút - hs tự thả lỏng gv quan sát nhắc nhở chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ kiểm tra. d. rút kinh nghiệm: tiết 65- 67 ôn tập ns: ng: a. mục tiêu: - Ôn tập, hoàn thiện kt, nâng cao thành tích chạy nhanh 60 m chuẩn bị kiểm tra học kì. - HS biết vận dụng kt- đt đã học vào luyện tập đạt kq cao. - tích cực tự giác, tham gia tập luyện. b. địa điểm phương tiện: - Tại sân tập td của trường + còi + đồng hồ bấm giây + đường chạy 60m. c. tiến trình dậy và học: nội dung đl phương pháp tổ chức i. phần mở đầu: 1. gv: nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ ôn tập. 2. khởi động: a. khởi động chung: - xoay các khớp. - ép dây chằng. b. khởi động chuyên môn: - chạy bước nhỏ. - nâng cao đùi. - đá năng sau. 8-10 phút - cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cán sự GV đội hình khởi động do cán sự điều khiển tổ chức. gv quan sát nhắc nhở chung ii. phần cơ bản: 1. ôn tại chỗ đánh tay. 2. ôn tập: xuất phát cao chạy nhanh. 3. động tác bổ trợ. - chạy bước nhỏ. - nâng cao đùi. - chạy đạp sau. 28- 30 phút 60m - gv tổ chức cho lớp ôn đồng loạt. - hs ôn gv chu ý quan sát sửa chữa kt-đt. -đội hình ôn như khởi động. - gv chia lớp ra thành 2 nhóm. - nhóm (1) ôn nd (2) do gv tổ chức hướng dẫn. - gv nhắc lại một số điểm cần lưu ý của kt và tổ chức cho nhóm (1) tập luyện. - hs chạy gv bấm giờ quan sát nhắc nhở sửa sai và dọc thành tích cho từng hs, y/c hs nhớ thành tích của mình để so sánh với các lần chạy sau. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV đội hình ôn nd (2) - gv tổ chức cho lớp ôn dưới hình thức thi đấu. - gv giao nội dung ôn cho cán sự ôn nội dung(2) - sau một thời gian tập luyện tập nhất định gv cho hai nhóm luân chuyển vị trí luyện tập cho nhau. iii: phần kết thúc: - cho hs thả lỏng. - nhận xét kq giờ kiểm tra. - công bố điểm. - giao bài tập về nhà: 5- 6 phút - hs tự thả lỏng gv quan sát nhắc nhở chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ kiểm tra. d. rút kinh nghiệm: tiết 68 kiểm tra ns: ng: a. mục tiêu: - kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy nhanh 60m. - HS biết vận dụng kt - đt đã học vào kiểm tra đạt kết quả cao. - tác phong nhanh, nhẹn khẩn trương, nghiêm túc tự giác trong giờ kiểm tra. b. địa điểm phương tiện: - Tại sân tập td của trường + còi + đồng hồ bấm giây + đường chạy 60m. c. tiến trình dậy và học: nội dung đl phương pháp tổ chức i. phần mở đầu: 1. gv: nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. khởi động: a. khởi động chung: - xoay các khớp. - ép dây chằng. b. khởi động chuyên môn: - chạy bước nhỏ. - nâng cao đùi. - đá năng sau. 8-10 phút - cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cán sự GV đội hình khởi động do cán sự điều khiển tổ chức. gv quan sát nhắc nhở chung ii. phần cơ bản: 1. ôn tập: xuất phát cao chạy nhanh. 2. nội dung kiểm tra : kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh. 3. thang điểm : a. điểm 9-10 : thực hiện đúng kt và thành tích đạt. nam: nữ: b. điểm 7- 8: thực hiện đúng kt và thành tích đạt. nam: nữ: c. điểm 5- 6: thực hiện được những diểm cơ bản của kt và thành tích đạt. nam: nữ: d. điểm dưới 5: những trường hợp còn lại do gv quyết định. 28- 30 phút 60m x2 lần 60m x1 lần - cán sự hướng dẫn cho lớp ôn. kiểm tra theo đợt mỗi đợt 2 hs, cho điểm theo mức độ thực hiện động tác và thành tích của hs đạt được x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv x cán sự đội hình kiểm tra học kỳ II. - gv bấm giờ và đọc thành tích cho cán sự ghi. - cán sự và lớp trưởng ổn dịnh tổ chức lớp. iii: phần kết thúc: - cho hs thả lỏng. - nhận xét kq giờ học. - giao bài tập về nhà: 5- 6 phút - hs tự thả lỏng gv quan sát nhắc nhở chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ học. d. rút kinh nghiệm: Tiết 69 + 70 Kiểm tra bật nhảy ns : ng : a. Mục Tiêu. - Kiểm tra bật nhảy tại chỗ. tính thành tích kết hợp với kiểm tra tiêu chuân RLTT - Yêu cầu đánh chính xác KT và thành tích bật xa của học sinh theo tiêu chẩn RLTT. b. Địa điểm phương tiện. - Sân tập trường, hố cát thước đo xẻng xới cát, ghế gv, còi c. Tiến trình dạy học. Nội Dung ĐL Phương pháp tổ chức i. Phần mở Đầu 1. nhận lớp . -GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2.khởi động. -tập 8 động tác đầu bài TDTK. -xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - đá lăng .bật cao ôm gối. 7p -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs gv -ĐH KĐ . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs.  gv ii. Phần cơ bản. 1. Nội Dung kiểm tra bật nhảy. 2.phương pháp kiểm tra. - mỗi HS được thực hiện 2 lần nhảy. - kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 5-6 em. 3.Cách cho điểm. -điểm cho theo mức độk thực hiện động tác của từng học sinhvà thành tích. - Điểm 9-10 cả 2 lần đều đúng ĐT và thành tích đạt mức giỏi . - Điểm 7-8 trong 2 lần nhảy có 1 lần nhảy tương đối đúng.và thành tích đạt mức khá. -Cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng. - Điểm 3-4 cả 2 lần nhảyđều không thực hiện được động tác . 33p Đội hình kiểm tra. X gv o o o o o o o iii. Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN. 5p ĐH kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv d. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docThe Duc 7 Ca Nam Du.doc