Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Công Bằng

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện xuất phát cao - chạy nhanh 60m.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 60m.

- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3.Thái độ:

- Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu của giáo viên đề ra.

 

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

- Tại sân thể dục - vệ sinh sạch sẽ

 - Kẻ vạch xuất phát - đích 60m - đồng hồ - dây đích.

 

III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

 

 

doc30 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Công Bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hiện được đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào cát hoặc đệm. -Thực hiện cơ bản đúng luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3.Thái độ: - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu của giáo viên đề ra. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Tập tại sân thể dục - vệ sinh sạch - cát đảm bảo. - Cờ tay, 1 em 2 cờ, đệm. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - GV nhân lớp Kiểm tra sĩ số, - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Giới thiệu gv dự giờ ( nếu có) 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân TD - Xoay các khớp - Ép dây chằng - Chạy bước nhỏ. - Chay nâng cao đùi. - Chạyđạp sau. 3. Kiểm tra bài cũ - Hãy thực hiện 3 tập động tác 2, 4, 6 của bài thể dục. B. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài thể dục - Ôn luyện hòan thiện bài thể dục. Yêu cầu: Thuộc thứ tự động tác, tập chính xác và đẹp. - Biên độ tập nhịp nhàng. + Nhịp hô động tác vươn thở chậm kết hợp thở sâu. + Các động tác tiếp theo hô nhanh, vừa. + Động tác phối hợp: nhịp 2 và 6 hô hơi kéo dài. + Động tác thăng bằng: nhịp 2 và 6 hô chậm kéo dài. 2. Bật nhảy - Ôn luyện: + Bật xa + Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát (đệm). Yêu cầu: học sinh đo đà chính xác. * Củng cố: - Bài thể dục. - Bật nhảy. 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. + chạy cự li: C. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng hôi tĩnh. - Gv nhận xét giờ học: Bài tập về nhà: + Ôn luyện bài thể dục + Tập chạy đà 3 bước. 8 - 10' 1-2| 1Vx200m 2Lx15m 28-30' 5' 4-5' - Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3-5m 0 GV - CS lớp tập chung , chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho gv, chúc gv khoẻ. - Gv chúc lại học sinh phổ biến N/d, y/c ngắn gọn, đủ y cho hs - Từ ĐH trên cho cả lớp quay phải, từ trái qua phải thành 1 hàng dọc chạy, sau đó về chuyển khai thành ĐH so le - Goi 2-4 em lên thực hiện, trả lời cho lớp quan sát, nhận xét bổ sung - Gv nhân xét chung, cho điểm - Cho hs ôn tập chung cả lớp 2-3 lần bài TD - Giao viên quan sát sửa sai cho hs - Chia lớp ra làm 2 nhóm + Một nhóm ôn bài TD + Một nhóm ôn bật nhảy - Sau đó 2 nhóm đổi nội dung cho nhâu (Sau 10' đổi nhóm tập). - Cử cán sự điều khiển nhóm tập - GV quan sát sửa sai cho hs. - Chú ý nhiều điến biên độ động tác, nhịp điệu. x x x x x x x x Q CS x x x x x x Q CS x x - Phần cuối 2 nội dung gv gọi 4-6 em lên thực hiện cho lớp quan sát, nhận xét. - GV nhân xét, bổ sung, kết luận chung. -Tổ chức cho hs chạy bền, nhắc nhở cho hs phối hớp tốt hít thở khi chạy. - GV chia nhóm cân sức nhau cùng chạy - Mỗi nhóm 6 em chạy, khi chạy về thực hiện các động tác thả lỏng rũ tay, chân, hít thở sau. - Gv hướng dẫn cho hs thực hiện - Đội hình xuống lớp (Như đội hình nhận lớp) - Gv nhận xét Ưu - khuyết điểm giờ học. - Giao bài tập cụ thể cho hs: - Gv cho lớp nghỉ. - Cả lớp chúc khoẻ IV. Rút kinh nghiệm .................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: / Ngày giảng:......... BÀI TD - BẬT NHẢY - CHẠY BỀN Tiết 29. - Bài TD: Hoàn thiện bài thể dục (chú ý biên độ, nhịp điệu) - Bật nhảy: Ôn nội dung tiết 28 - Chạy bền: Trò chơi (do gv chọn ) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết tên và cách thực hiện 9 động tác, hoàn thiện bài, biên độ nhịp điệu động tác. - Biết cách thực hiện bật xa, đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào cát hoặc đệm. - Biết cách thực hiện trò chơi. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng 9 động tác đã học của bài thể dục, cơ bản đúng biên độ nhịp điệu động tác. - Thực hiện cơ bản đúng bật xa, đà 3 bước giậm bằng một chân vào cát hoặc đệm -Thực hiện cơ bản đúng trò chơi. 3.Thái độ: - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu của giáo viên đề ra. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Tập tại sân thể dục - vệ sinh sạch. - Cờ tay, 12 vòng tròn; 1 quả bóng nhựa buộc dây. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - GV nhân lớp Kiểm tra sĩ số, - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Giới thiệu gv dự giờ ( nếu có) 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân TD - Xoay các khớp - Ép dây chằng - Chạy bước nhỏ. - Chay nâng cao đùi. - Chạyđạp sau. 3. Kiểm tra bài cũ - Hãy thực hiện bài thể dục phát triển chung với cờ và cho biết ở động tác vươn thở, động tác nhảy động tác điều hoà nhịp điệu động động tác thực hiện ntn sao với các động tác còn lại ? B. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài thể dục - Ôn luyện hòan thiện bài thể dục. Yêu cầu: Thuộc thứ tự động tác, tập chính xác và đẹp. - Biên độ tập nhịp nhàng. + Nhịp hô động tác vươn thở chậm kết hợp thở sâu. + Các động tác tiếp theo hô nhanh, vừa . + Động tác phối hợp: nhịp 2 và 6 hô hơi kéo dài. + Động tác thăng bằng: nhịp 2 và 6 hô chậm kéo dài. 2. Bật nhảy - Ôn luyện: + Bật xa + Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát (đệm). Yêu cầu: học sinh đo đà chính xác. * Củng cố: - Bài thể dục. - Bật nhảy. 3. Chạy bền: - Trò chơi “ người thừa thứ 3” C. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng hôi tĩnh. - Gv nhận xét giờ học: - Bài tập về nhà + Ôn luyện bài thể dục cho tốt để giờ sau kiểm tra. + Tập chạy đà 3 bước. 8 - 10' 1-2| 1Vx200m 2Lx15m 28-30' 5' 4-5' - Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3-5m 0 GV - CS lớp tập chung, chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho gv, chúc gv khoẻ. - Gv chúc lại học sinh, phổ biến N/d, y/c ngắn gọn, đủ y cho hs - Từ ĐH trên cho cả lớp quay phải, từ trái qua phải thành 1 hàng dọc chạy, sau đó về chuyển khai thành ĐH so le - Goi 1-2 em lên thực hiện, trả lời cho lớp quan sát, nhận xét bổ sung - Gv nhân xét chung, cho điểm - Cho hs ôn tập chung cả lớp 1- 2 lần bài TD - Gv quan sát sửa sai cho hs, chú ý nhiều đến biên độ, nhịp điệu động tác. - Chia lớp ra làm 2 nhóm + Một nhóm ôn bài TD + Một nhóm ôn bật nhảy - Sau đó 2 nhóm đổi nội dung cho nhâu (Sau 10' đổi nhóm tập). - Cử cán sự điều khiển nhóm tập - GV quan sát sửa sai cho hs. - Chú ý nhiều điến biên độ, nhịp điệu động tác. x x x x x x x x Q CS x x x x x - Từng tổ lên trình diễn, các em quan sát nhận xét. - GV nhân xét, bổ sung, kết luận chung. - Phần cuối 2 nội dung gv gọi 4-6 em lên thực hiện cho lớp quan sát, nhận xét. - GV nhân xét, bổ sung, kết luận chung. - Cho hs chơi trò chơi, gv giới thiệu cách chơi, luật chơi, tổ trức cho hs chơi. - Cho hs thực hiện một số động tác thả lỏng: Rũ tay, chân , hít thở sau. - Gv hướng dẫn cho hs thực hiện - Đội hình xuống lớp (Như đội hình nhận lớp) - Gv nhận xét Ưu - khuyết điểm giờ học. - Giao bài tập cụ thể cho hs: - Gv cho lớp nghỉ. - Cả lớp chúc khoẻ IV. Rút kinh nghiệm .................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: / Ngày giảng:......... KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ Tiết 30. I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện Bài thể dục phát triển chung (9 động tác) 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng Bài thể dục phát triển chung ( 9 động tác ) 3.Thái độ: - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu của giáo viên đề ra. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ - Cờ tay, mỗi em 2 cờ. III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - GV nhân lớp Kiểm tra sĩ số, - Phổ biến nội dung yêu cầu bài kiểm tra. - Giới thiệu gv dự giờ ( nếu có) 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân TD - Xoay các khớp - Ép dây chằng - Ôn tập toàn bài thể dục B. PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra bài thể dục với cờ. 2. Cách đánh giá - Đánh giá theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh. + Đạt: Thực hiện được cơ bản đúng cả động tác của bàn thể dục. + Chưa đạt: Có từ 2 động tác tập sai trở lên hoặc chưa thực hiện được bai thể dục C. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng hồi tĩnh. + Rung bắp cẳng chân, nhún, nhảy thả lỏng. - Gv nhận xét giờ học + Ưu điểm - khuyết điểm, giời kiểm tra. - Bài tập về nhà + Các em tập bật cao - bật cóc 2Lx10m; tập chạy vào buổi sáng tùy theo sức của mình. 8 - 10' 1-2| 1Vx200m 2Lx15m 28-30' 4 - 5' - Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3-5m 0 GV - CS lớp tập chung, chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho gv, chúc gv khoẻ. - Gv chúc lại học sinh phổ biến N/d, y/c ngắn gọn, đủ y cho hs - Từ ĐH trên cho cả lớp quay phải, từ trái qua phải thành 1 hàng dọc chạy, sau đó về chuyển khai thành ĐH so le - Cho hs tự ôn lại bài thể dục 3-4| - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần bài thể dục, mỗi động tác 2Lx8N (trường hợp đặc biệt giáo viên kiểm tra lần 2). - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi mỗi đợt 4-6 em. - Giáo viên hô nhịp để học sinh thực hiện động tác. * ĐH kiểm tra: x x x x x x x x x x x x x x 0 cs  G - Cho hs thực hiện một số động tác thả lỏng: Rũ tay, chân, hít thở sau. - Gv hướng dẫn cho hs thực hiện - Đội hình xuống lớp (Như đội hình nhận lớp) - Gv nhận xét Ưu - khuyết điểm giờ kiểm tra: Tuyên dương: Các em có ý thức học tập đạt. Động viên, khuyến khích các em chưa chăm tập điểm chưa đạt. - Giao bài tập cụ thể cho hs: - Gv cho lớp nghỉ. - Cả lớp chúc khoẻ IV. Rút kinh nghiệm ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 7 T2030 CKTKN 20132014.doc