Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 51 đến 56 - Năm học 2009-2010

I)- Mục tiêu:

- Bật nhảy: Ôn nhảy bước bộ trên không.

- Đá cầu: Ôn: + Một số động tác phát triển thể lực và khéo léo.

 + Tâng cầu, chuyền cầu bằng đùi, tâng cầu, chuyền cầu bằng má trong bàn chân.

 + Tâng cầu bằng mu bàn chân.

 + Giới thiệu quả cầu thi đấu, sân đá đơn. Thi tâng cầu bằng mu, má bàn chân.

- Chạy bền: Tập luyện chạy bền.

- Yêu cầu: Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác.

II)- Địa điểm, phương tiện:

- Tập trên sân trường.

- Hố cát, ván giậm. Mỗi em một quả cầu.

 - Học sinh chuẩn bị trang phục tập luyện.

III)- Hoạt động của giáo viên và học sinh:

 

doc12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 51 đến 56 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng - Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn: + Đá lăng trước- sau- ngang. 7- 8 phút 2lần x 8 nhịp 5 lần 1 bên Lớp trưởng ổn định hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV Cho lớp giãn cách một sải tay, tập các bài khởi động. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B)Phần cơ bản: * - Bật nhảy: a- Nội dung: Kiểm tra bật nhảy( chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà). b- cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỷ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh ở lần nhảy tốt nhất. - Điểm 9-10 : Cả 2 lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “giỏi” - Điểm 7- 8 : Trong 2 lần nhảy có 1 lần nhảy có 1 lần nhảy chỉ tương đối đúng và đạt thành tích mức “khá”. - Điểm 5- 6 : Cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và đạt thành tích mức “đạt” - Điểm 3- 4 : Cả 2 lần nhảy đều không thực hiện được động tác C - Phần kết thúc: - Thả lỏng các khớp :chân tay,thân người. - Nhận xét giờ kiểm tra. - Bài tập về nhà:ôn các động tác bổ trợ đá cầu. 30-32 phút 5 phút - Mỗi học sinh được thực hiện hai lần nhảy . Nếu ngay lần nhảy chính thức đầu tiên đã đạt điểm tối đa, thì không nhảy các lần tiếp theo. - Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính , mỗi đợt 5- 6 học sinh . gv X x x x x x x x x x x x x - Thả lỏng theo đội hình 3 hàng ngang, sau đó dồn hàng nhận xét giờ tập. * Điều chỉnh rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài: đá cầu- chạy bền Tiết số: 54 Duyệt của tổ chuyên môn Lớp: 7A, 7B. Ngày soạn:21/3/2010 Ngày thực hiện:23/3/2010 I)- Mục tiêu: - Đá cầu: Ôn: + Một số động tác phát triển thể lực và khéo léo. + Tâng cầu, chuyền cầu bằng má trong bàn chân. + Thi tâng cầu bằng mu, má bàn chân. - Chạy bền: Tập luyện chạy bền. - Yêu cầu: Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II)- Địa điểm, phương tiện: - Tập trên sân trường. - Mỗi em một quả cầu. Học sinh chuẩn bị trang phục tập luyện. III)- Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A)Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. - Khởi động: tập các động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, bụng, vặn mình, điều hoà. - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng - Kiểm tra bài cũ: 2 em . 7- 8 phút 2lần x 8 nhịp 5 lần 1 bên -Lớp trưởng ổn định hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV Cho lớp giãn cách một sải tay, tập các bài khởi động. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B)Phần cơ bản: 1- Đá cầu: a- Ôn một số động tác phát triển thể lực và khéo léo. Giáo viên hướng dẫn tập luyện sau đó cho học sinh thực hiện. b- Tâng cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân... Giáo viên sửa kỹ thuật động tác cho HS còn yếu, sau đó cho học sinh thực hiện - Thi tâng cầu bằng mu, má bàn chân. c- Chuyền cầu bằng má trong bàn chân. 3)- Chạy bền: Luyện tập chạy bền : - Nam: 4 - vòng sân - Nữ: 3 – 4 vòng sân C) Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp: chân tay,thân người. - Nhận xét giờ tập. - Bài tập về nhà: ôn các động tác bổ trợ đá cầu. 30-32 phút 25- 26 phút 6-7 phút 5 phút - Cho lớp thực hiện đồng loạt theo 3 hàng ngang, sau đó cho thực hiện theo nhóm. x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. - Chia nhóm để thực hiện các kỹ thuật tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân.. - Thi tâng cầu bằng mu, bằng má trong bàn chân. - HS tập theo nhóm (2-3 em/ nhóm) - Chia lớp làm 2 nhóm nam riêng, nữ riêng để tập luyện. Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. - Thả lỏng theo đội hình 3 hàng ngang, sau đó dồn hàng nhận xét giờ tập. * Điều chỉnh rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Bài: đá cầu- chạy bền Tiết số: 55 Duyệt của tổ chuyên môn Lớp: 7A, 7B. Ngày soạn:22/3/2010 Ngày thực hiện:25/3/2010 I)- Mục tiêu: - Đá cầu: Ôn: + Một số động tác phát triển thể lực và khéo léo. Tư thế chuẩn bị và di chuyển. + Chuyền cầu bằng mu hoặc bằng má bàn chân. + Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. + Giới thiệu sân đá ba. Đấu tập. - Chạy bền: Tập luyện chạy bền. - Yêu cầu: Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II)- Địa điểm, phương tiện: - Tập trên sân trường. - Mỗi em một quả cầu. Học sinh chuẩn bị trang phục tập luyện. III)- Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A)Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. - Khởi động: tập các động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, bụng, vặn mình, điều hoà. - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng - Kiểm tra bài cũ: 2 em . 7- 8 phút 2lần x 8 nhịp 5 lần 1 bên -Lớp trưởng ổn định hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV Cho lớp giãn cách một sải tay, tập các bài khởi động. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B)Phần cơ bản: 1- Đá cầu: a- Ôn một số động tác phát triển thể lực và khéo léo. Giáo viên cho học sinh thực hiện. b- Chuyền cầu bằng mu hoặc bằng má bàn chân. Giáo, làm mẫu kỹ thuật động tác sau đó cho học sinh thực hiện c- Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Giáo viên phân tích, làm mẫu kỹ thuật động tác, sau đó cho học sinh thực hiện d- Giới thiệu sân đá ba. Đấu tập. Giáo viên phân tích, làm mẫu kỹ thuật động tác sau đó cho học sinh thực hiện. 3)- Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500m. Giáo viên phân tích, làm mẫu kỹ thuật động tác, sau đó cho học sinh thực hiện. C) Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp: chân tay,thân người. - Nhận xét giờ tập. - Bài tập về nhà: ôn các động tác bổ trợ đá cầu. 30-32 phút 25- 26 phút 6-7 phút 5 phút - Cho lớp thực hiện đồng loạt theo 4 hàng ngang, sau đó cho thực hiện theo nhóm. x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. - Chia nhóm để thực hiện các kỹ thuật chuyền cầu bằng mu, đùi và má trong bàn chân.. Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. - Cho lớp tập hợp 3 hàng ngang giới thiệu quả cầu thi đấu, sân đá đơn. Thi tâng cầu bằng mu, bằng má trong bàn chân. - Chia lớp làm 2 nhóm nam riêng, nữ riêng để tập luyện. Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. - Thả lỏng theo đội hình 3 hàng ngang, sau đó dồn hàng nhận xét giờ tập. * Điều chỉnh rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Bài: đá cầu- chạy bền Tiết số: 56 Duyệt của tổ chuyên môn Lớp: 7A, 7B. Ngày soạn:29/3/2010 Ngày thực hiện:30/3/2010 I)- Mục tiêu: - Đá cầu: Ôn: + Một số động tác phát triển thể lực và khéo léo. Tư thế chuẩn bị và di chuyển. + Chuyền cầu bằng mu, bằng má bàn chân. + Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. + Đấu tập. - Chạy bền: Tập luyện chạy bền. - Yêu cầu: Hiểu và thực hiện tương đối đúng động tác. II)- Địa điểm, phương tiện: - Tập trên sân trường. - Mỗi em một quả cầu. Học sinh chuẩn bị trang phục tập luyện. III)- Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A)Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. - Khởi động: tập các động tác bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, bụng, vặn mình, điều hoà. - Xoay các khớp tay, chân, hông, đầu gối, ép dây chằng - Kiểm tra bài cũ: 2 em . 7- 8 phút 2lần x 8 nhịp 5 lần 1 bên -Lớp trưởng ổn định hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV Cho lớp giãn cách một sải tay, tập các bài khởi động. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B)Phần cơ bản: 1- Đá cầu: a- Ôn một số động tác phát triển thể lực và khéo léo. Giáo viên cho học sinh thực hiện. b- Chuyền cầu bằng mu hoặc b bằng má bàn chân. Giáo viên, làm mẫu kỹ thuật động tác sau đó cho học sinh thực hiện c- Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Giáo viên phân tích, làm mẫu kỹ thuật động tác, sau đó cho học sinh thực hiện d- Đấu tập. Giáo viên cho học sinh thực hiện. 3)- Chạy bền: Luyện tập chạy bền 500m. Giáo viên phân tích, làm mẫu kỹ thuật động tác, sau đó cho học sinh thực hiện. C) Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp: chân tay,thân người. - Nhận xét giờ tập. - Bài tập về nhà: ôn các động tác bổ trợ đá cầu. 30-32 phút 25- 26 phút 6-7 phút 5 phút - Cho lớp thực hiện đồng loạt theo 4 hàng ngang, sau đó cho thực hiện theo nhóm. x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. - Chia nhóm để thực hiện các kỹ thuật chuyền cầu bằng mu, đùi và má trong bàn chân.. Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. - Thi tâng cầu bằng mu, bằng má trong bàn chân. - Chia lớp làm 2 nhóm nam riêng, nữ riêng để tập luyện. Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. - Thả lỏng theo đội hình 3 hàng ngang, sau đó dồn hàng nhận xét giờ tập. * Điều chỉnh rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGiao an TD7(6).doc