Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 17+18 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân

I/ Mục tiêu:

1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu: Thực hiện tương đối thành thạo các động tác bổ trợ, kỹ thuật chạy nhanh.

2, Bài TD: Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn. Học động tác: bụng, phối hợp. Yêu cầu: biết và bước đầu thực hiện tương đối đúng các nhịp của 6 động tác với cờ.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập

- Phương tiện: còi, cờ, tranh vẽ chạy nhanh

III/ Nội dung – phương pháp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 17+18 - Năm học 2011-2012 - Vũ Trung Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16/10/2011 Ngày dạy: 19/10/2011 Tiết 17: chạy nhanh – bài thể dục I/ Mục tiêu: 1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu: Thực hiện tương đối thành thạo các động tác bổ trợ, kỹ thuật chạy nhanh. 2, Bài TD: Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn. Học động tác: bụng, phối hợp. Yêu cầu: biết và bước đầu thực hiện tương đối đúng các nhịp của 6 động tác với cờ. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: còi, cờ, tranh vẽ chạy nhanh III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, tập bài thể dục, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ 8’ 1v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Bài TD: - Ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn - Học mới 2 động tác: + Động tác: Bụng + Động tác: Phối hợp 2. Chạy nhanh: - Ôn các động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Xuất phát cao chạy nhanh 60m 32’ (16’) (16’) G làm mẫu, phân tích động tác H nghe, quan sát, tư duy ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Cán sự tổ chức ôn và tập nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV quan sát, sửa sai, củng cố H luyện tập, sửa sai Cán sự tổ chức tập nhóm H nghe, quan sát, luyện tập GV quan sát, sửa sai, củng cố Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Củng cố kỹ thuật động tác bài TD và chạy nhanh - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G nêu nhận xét, ra bài về nhà với trò chơi Ngày soạn: 23/10/2011 Ngày dạy: 26/10/2011 Tiết 18: chạy nhanh – bài thể dục I/ Mục tiêu: 1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m. Yêu cầu: Thực hiện tương đối thành thạo các động tác bổ trợ, kỹ thuật chạy nhanh. 2, Bài TD: Ôn 6 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bung, phối hợp. Yêu cầu: bước đầu thực hiện tương đối đúng, đều các nhịp của 6 động tác bài TD với cờ. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: Còi, cờ, tranh vẽ chạy nhanh III/ Nội dung – phương pháp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: ổn định, kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung giờ học 1.2: Khởi động: Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập, xoay các khớp, ép dây chằng, tập các động tác bổ trợ tại chỗ 8’ 1v Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Bài TD: Ôn 6 động tác thể dục với cờ: + Động tác: Vươn thở + Động tác: Tay + Động tác: Chân + Động tác: Lườn + Động tác: Bụng + Động tác: Phối hợp 2. Chạy nhanh: - Ôn các động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Xuất phát cao chạy nhanh 60m 32’ (16’) (16’) G làm mẫu, củng cố động tác H nghe, quan sát, tư duy ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Cán sự tổ chức ôn nhóm ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ GV quan sát, sửa sai, củng cố H luyện tập, sửa sai Cán sự tổ chức tập nhóm H nghe, quan sát, luyện tập GV quan sát, sửa sai, củng cố Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Củng cố kỹ thuật động tác bài TD và chạy nhanh - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’ G nêu nhận xét, ra bài về nhà với trò chơi

File đính kèm:

  • docTiet17-18TD7.doc