Giáo án Thể dục Lớp 7 -Tiết 11+12 - Năm học 2012-2013 - Trần Đăng Khoa

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu nội dung yêu cầu

3.Kiểm tra bài cũ

? Tư thế sẵn sàng xuất phát

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu ĐHĐN – Chạy nhanh – Chạy bền

- HS thực hiện tương đối tốt tư thế săng xuất phát

 - Gv nhận xét và cho điểm

 Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang,

- Chạy bước nhỏ.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 -Tiết 11+12 - Năm học 2012-2013 - Trần Đăng Khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 11 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo PPCT:11 ĐHĐN : Ôn một số kĩ năng học sinh thực hiện còn yếu NS :21/09/2013 biến đổi ĐH : 0 – 2 – 4 và 0 – 3 – 6 – 9 Chạy nhanh: Ôn đứng vai hướng chạy – xuất phát, tư thế sẵn sàng xuất phát, . Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu 3.Kiểm tra bài cũ ? Tư thế sẵn sàng xuất phát 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu ĐHĐN – Chạy nhanh – Chạy bền - HS thực hiện tương đối tốt tư thế săng xuất phát - Gv nhận xét và cho điểm Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ. CƠ BẢN 1. ĐHĐN ? Đi đều vòng bên trái, phải ĐH : 0 – 2 – 4 và 0 – 3 – 6 – 9 2. Chạy nhanh Ôn : Đứng vai hướng chạy xuất phát tư thế sẵn sàng xuất phát 2. Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên * Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt cách điều khiển, biến đổi đội hình - Phân biệt được rõ khẩu lệnh vòng bên trái, vòng bên phải - Thực hiện tương đối tốt cách đánh tay, đi đều và bẻ góc khi vòng trái. - Không xô nay chen lấn nhau thực hiện đi đều, vòng bên trái , phải (Đội hình 0 – 3 – 6 – 9 tương tự như ĐH 0- 2 – 4 nhưng bước nhiều hơn) Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, tư thế sẵn sàng xuất phát - Khuỵu gối , hai tay buông tự nhiên, khi có lệnh xoay chân và thân theo hướng chạy,chạy nhanh về trước. Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên Chú ý đến nhịp thở khi chạy KẾT THÚC 1.Củng cố 2.Thả lỏng 3.Nhận xét 4.Dăn dò - Tư thế sẵn sàng xuất phát - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - GV nhận xét giờ học - Ôn tập ĐHĐN– chạy ngắn – Chạy bền chú ý tư thế sẵn sàng xuất phát MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 11 - Biết các khẩu lệnh và biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 hàng dọc và hàng ngang NS :21/09/2013 -Biết các khẩu lệnh và biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 - 9 hàng dọc và hàng ngang ND :23/09/2013 - Biết cách thực hiện vai hướng chạy xuất phát và tư thế sẵn sàng xuất phát - Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm, 2->3 đường chạy 30-40m. Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 30-34’ 15-16’ 1x5l 1x2l 2lx8nhip 15-16’ 1x3l 1x5l 3-5’ 1x3l 2lx8nhip 3-4’ 1x1l TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Nhóm 2: Chạy ngắn vai hướng chạy € € € € Tư thế sẵn sàng xuất phát (pp phân nhóm, sửa sai) € € € Nhóm 1 : ĐHĐN - Đi đều, vòng trái, phải € € € € € € € € ƒ ĐH : 0 – 2 – 4 và 0 – 3 – 6 – 9 € € € € € € ƒCSL 2 2 4 4 Sử dung phương pháp phân nhóm,sửa sai, € 0 € 2 € 4 € 0 ƒCSL Đội hình 0-3-6-9 tương tự như đội hình 0-2-4 Hoán đổi vị trí giưa hai nhóm, Hs luyện tập Gv quan sát và sửa sai cho học sinh 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Rút kinh nghiệm : .. GIÁO ÁN SỐ : 12 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo PPCT:12 ĐHĐN : :Biến đổi ĐH : 0 – 2 – 4 và 0 – 3 – 6 – 9 NS :22/09/2013 Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, tư thế sẵn sàng xuất phát . Học : Chạy đạp sau PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu nội dung yêu cầu 3.Kiểm tra bài cũ ? Tư thế sẵn sang xuất phát 4. Khởi động : Chung , Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu ĐHĐN – Chạy nhanh - HS thực hiện tương đối tốt tư thế săng xuất phát - Gv nhận xét và cho điểm Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ. CƠ BẢN 1. ĐHĐN ĐH : 0 – 2 – 4 và 0 – 3 – 6 – 9 2. Chạy nhanh Tư thế sẵn sàng xuất phát Học : Chạy đạp sau * Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt cách điều khiển, biến đổi đội hình - Biét cách biến đổi đội hình 2-2-4 và 0-3-6-9 - Nắm rõ các khẩu lệnh và cách điều khiên (Đội hình 0 – 3 – 6 – 9 tương tự như ĐH 0- 2 – 4 nhưng bước nhiều hơn) Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, tư thế sẵn sàng xuất phát KẾT THÚC 1.Củng cố 2.Thả lỏng 3.Nhận xét 4.Dăn dò - Tư thế sẵn sàng xuất phát - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - GV nhận xét giờ học - Ôn tập ĐHĐN– chạy ngắn – Chạy bền chú ý tư thế sẵn sàng xuất phát MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct :12 - Biết các khẩu lệnh và biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 hàng dọc và hàng ngang NS :22/09/2013 -Biết các khẩu lệnh và biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 - 9 hàng dọc và hàng ngang ND :24/09/2013 - Biết cách thực hiện vai hướng chạy xuất phát và tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau - Thực hiện cơ bản đúng biến đổi đội hinh, tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm, 2->3 đường chạy 30-40m. Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 30-34’ 15-16’ 1x5l 1x2l 2lx8nhip 15-16’ 1x3l 1x5l 3-5’ 1x3l 2lx8nhip 3-4’ 1x1l TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Nhóm 1 : ĐHĐN - € € € € Gv làm mầu,sửa sai € € € € ƒ ĐH : 0 – 2 – 4 và 0 – 3 – 6 – 9 € € € € € € ƒCSL 2 2 4 4 Sử dung phương pháp phân nhóm,sửa sai, € 0 € 2 € 4 € 0 ƒCSL Nhóm 2: Chạy đạp sau € € € € Tư thế sẵn sàng xuất phát (pp phân nhóm, sửa sai) € € € Đội hình 0-3-6-9 tương tự như đội hình 0-2-4 Hoán đổi vị trí giưa hai nhóm, Hs luyện tập Gv quan sát và sửa sai cho học sinh 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Rút kinh nghiệm : ..

File đính kèm:

  • doctd7 tuan 1 t 1112.doc