Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011 - Hoàng Thị Như Hoa

/ PHẦN MỞ ĐẦU:

 Giới thiệu: Có 2 nội dung

- Chương trình TD 7.

- Giới thiệu cách phòng tránh chấn thương

B/ PHẦN CƠ BẢN:

 NỘI DUNG:

 I. CHƯƠNG TRÌNH TD 7 GỒM :

1. Lý thuyết chung 5. Bật nhảy

2. Đội hình đội ngũ 6. Đá cầu

3. Bài TDPT chung 6. Môn TTTC

4. Chạy nhanh 7. Ôn tập, KT, dự phòng

5. Chạy bền 8. Kiểm tra TC TDTT

II. PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT :

 1. Ý nghĩa :

 Tập luyện TDTT là để nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực . Thế nhưng do không biết hoặc biết mà coi thường , không chịu tuân theo các nguyên tắt , Phương pháp khoa học trong hoạt động TDTT nên người tập đễ xảy ra chấn thương như :

- Xây xát nhẹ chưa hoặc có chảy máu ít ngoài da.

-Choáng, ngất.

- Tổn thương cơ.

- Bong gân.

 

doc134 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011 - Hoàng Thị Như Hoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
V x x x x x x x x GV XP - GV hướng dẫn một lần kĩ thuật. - Luyện tập ở đội hình 02 hàng dọc. x Hố cát GV - GV hướng dẫn cách chơi cho HS nắm. - Lớp chia thành hai nhóm thi đấu với nhau. - Đội thắng nhận được 1 tràng vỗ tay. - Đội thua phải lò cò một vòng quanh sân trường. x x x x x x GV XP - Lớp chạy thành vòng tròn quanh sân theo hướng dẫn của giaó viên. GV -Lớp giản 4 hàng ngang thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lớp dồn hàng -Làm thủ tục xuống lớp Tuần: 34 Ngày soạn:18/04/2010 Tiết: 65 Ngày dạy: 28/04/2010 BẬT NHẢY- CHẠY BỀN I/ Mục tiêu: - Oân chạy đà tự do nhảy xa.Nhảy bước bộ trên không.Trò chơi. - Tiếp tục luyện tập chạy bền. II/ Địa điểm-phương tiện: Sân tập - hố cát III/ Tiến trình dạy học NỘI DUNG Đ. L PHƯƠNG PHÁP 1/ Phần mở đầu: -Nhận lớp: -Khởi động: +Xoay các khớp: cổ, vai, khuỷu tay,lưng bụng, hông, khớp gối, cổ tay, cổ chân +Chạy bước nhỏ +Nâng cao đùi +Chạy gót chạm mông +chạy đạp sau 2/ Phần cơ bản: a/ Bật nhảy: *Oân: +Chạy đà tự do nhảy xa. +Nhảy bước bộ trên không. -Trò chơi: nhảy vòng tiếp sức b./ Chạy bền: - Luyện tập: Nam 250m Nữ: 200m 3/ Phần kết thúc: -Hồi tỉnh- thả lỏng +Hít thở sâu +Cúi thả lỏng +Rung cẳn chân- đùi -Nhận xét -Dặn dò: chuẩn bị kiểm tra bật nhảy 10’ 2x8 nhịp 2x15m 30’ 20’ 3-4 lần 3-4 lần 3-5 hiệp 10’ 5’ -Lớp trưởng tập hợp, điểm số,báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x GV XP - GV hướng dẫn một lần kĩ thuật. - Luyện tập ở đội hình 02 hàng dọc. x Hố cát GV - GV hướng dẫn cách chơi cho HS nắm. - Lớp chia thành hai nhóm thi đấu với nhau. - Đội thắng nhận được 1 tràng vỗ tay. - Đội thua phải lò cò một vòng quanh sân trường. x x x x x x GV XP - Lớp chạy thành vòng tròn quanh sân theo hướng dẫn của giaó viên. GV -Lớp giản 4 hàng ngang thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lớp dồn hàng -Làm thủ tục xuống lớp Tuần:34 Ngày soạn:24/04/2010 Tiết:66 Ngày dạy: 29/04/2010 KIỂM TRA BẬT NHẢY I/ Mục tiêu: -Đánh giá khă năng thực hiện kĩ thuật nhảy xa của từng học sinh. -Học sinh thực hiện một cách nghiêm túc. II/ Địa điểm-phương tiện: Sân tập. III/ Tiến trình dạy học NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP 1/ Phần mở đầu: -Nhận lớp: -GV phổ biến nội dung yêu cầu tiết kiểm tra -Khởi động: +Xoay các khớp: Cổ, Vai, Khiểu Tay,Lưng Bụng, Hông, Khớp Gối, Cổ Tay, Cổ Chân 2/ Phần cơ bản: -ND kiểm tra: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. -Thang điểm: +10: Nam 4,0m, Nữ 3.2m. +9: Nam3,7 - 3.99m, Nữ 3.0 -3.19m +8: Nam3.5 - 3.69m, Nữ 2.8 -2.99m +7: Nam 3.1 - 3.49m, Nữ 2,5 - 2.79m +6: Nam 2.7 - 3.09m, Nữ 2.2 - 2.49m +5: Nam 2.2 - 2.69m, Nữ 1.9 - 2.19m +4: Nam2.0 - 2.19m, Nữ 1.7 - 1.89m + 1, 2, 3 tỳ theo thành tích mà định điểm. 3/ Phần kết thúc: -Hồi tỉnh- thả lỏng +Hít thở sâu +Cúi thả lỏng +Rung cẳn chân- đùi -Nhận xét -Dặn dò: Oân bai TD chuẩn bị kiểm tra HKII. 10’ 2x8 nhịp 32’ 3’ -Lớp trưởng tập hợp, điểm số,báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Học sinh tập trung ngồi sang 2 bên x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV phổ biến nội dung kiểm tra. - Mỗi học sinh nhảy 2 lần tính lần có thành tích cao nhất. - HS sau khi tập xong về chổ ngồi ổn định - Tiến hành gọi tên học sinh kiển tra. x Hố cát GV -Lớp giản 4 hàng ngang thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lớp dồn hàng -Làm thủ tục xuống lớp. Tuần:35 Ngày soạn:28/04/2010 Tiết:67 Ngày dạy: 05/05/2010 ÔN THI HỌC KÌ HAI I/ Mục tiêu: - Oânhoàn thiện bài thể dục phát triển chung, luyện tập chạy bền chuẩn bị kiểm tra. - Yêu cầu lớp học nghiêm túc. II/ Địa điểm-phương tiện: Sân tập- hố cát III/ Tiến trình dạy học NỘI DUNG Đ. L PHƯƠNG PHÁP 1/ Phần mở đầu: -Nhận lớp: -Khởi động: +Xoay các khớp: cổ, vai, khuỷu tay,lưng bụng, hông, khớp gối, cổ tay, cổ chân +Chạy bước nhỏ +Nâng cao đùi +Chạy gót chạm mông +chạy đạp sau 2/ Phần cơ bản: a/ Bài thể dục phát triển chung: - Oân bài thể dục 9 động tác. b/ Chạy bền: - Luyện tập chạy bền 3/ Phần kết thúc: -Hồi tỉnh- thả lỏng +Hít thở sâu +Cúi thả lỏng +Rung cẳn chân- đùi -Nhận xét: thái độ, khả năng tiếp thu nội dung, v.v.v -Dặn dò: Oân hai nội dung ôn chuẩn bị kiểm tra HKII. 10’ 2x8 nhịp 2x15m 30’ 20’ 10’ Nam 300m Nữ 250m 4’ -Lớp trưởng tập hợp, điểm số,báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Từ đội hình KĐ chung cho lớp quay sang trái (hoặc phải) để KĐ chuyên môn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Lớp tập hợp 4 hàng ngang - GV chú ý cho học sinh một số lỗi sai mà các em thường hay mắc phải. - Chia nhóm luyện tập - GV quan sát. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Lớp chạy thành vòng tròn quanh sân theo hướng dẫn của GV GV -Lớp giản 4 hàng ngang thả lỏng theo hướng dẫn của GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lớp dồn hàng. -Làm thủ tục xuống lớp Tuần:35-37 Ngày soạn:02/05/2010 Tiết:68-69 Ngày dạy:12/05/2010 THI HỌC KÌ II I/ Mục tiêu: -Đánh giá mức độ luyện tập của học sinh đối với môn GDTC. -Học sinh thực hiện một cách nghiêm túc- đạt kết quả cao. II/ Địa điểm-phương tiện: Sân tập- mỗi học sinh hai cờ. III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đ. L Phương pháp 1/ Phần mở đầu: -Nhận lớp: -Khởi động: +Xoay các khớp: cổ, vai, khuỷu tay,lưng bụng, hông, khớp gối, cổ tay, cổ chân +Chạy bước nhỏ +Nâng cao đùi +Chạy gót chạm mông +chạy đạp sau +Oân bai thể dục 9 động tác 2/ Phần cơ bản: -ND kiểm tra: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung. -Thang điểm: +10: Thực hiện đúng, đẹp các động tác +9: Thực hiện đúng, có một động tác chưa đẹp +8:Thực hiện đúng nhưng có vài động tác chưa đẹp +7: Thực hiện đúng, có một động tác chưa đúng +6: Thực hiện đúng, có 2-3 động tác chưa chính xác +5: Thực hiện tương đối các động tác +4: Thực hiện tương đối nhưng có 01 động tác sai +3 1:Thực hiện các động tác chưa đúng tùy theo mức độ 3/ Phần kết thúc: -Hồi tỉnh- thả lỏng +Hít thở sâu +Cúi thả lỏng +Rung cẳn chân- đùi -Nhận xét: thái độ, thành tích học tập (công bố điểm). -Dặn dò: ôn chạy bền kiểm tra RLTDTD 10’ 2x8 nhịp 2x15m 1 lần 32’ 3’ -Lớp trưởng tập hợp, điểm số,báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Từ đội hình KĐ chung cho lớp quay sang trái (hoặc phải) để KĐ chuyên môn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Lớp chia về 4 tổ ôn tập - GV quan sát - Mỗi học sinh tập 1 lần 9 động tác, mỗi lần tập 4 học sinh. -Học sinh tập trung ngồi sang 2 bên x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Nhờ 02 học sinh có khả năng thay phiên nhau điều khiển -HS sau khi tập xong về chổ ngồi ổn định -Lớp giãn 4 hàng ngang thả lỏng theo hướng dẫn của giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Lớp dồn hàng. -Làm thủ tục xuống lớp. Tuần:37 Ngày soạn:03/05/2010 Tiết:70 Ngày dạy: 15/05/2010 KIỂM TRA RÈN LUYỆN TDTT I/ Mục tiêu: -Đánh giá sức bền của học sinh, kiểm tra chạy bền. -Yêu cầu thực hiện đúng kĩ thuật bước chạy, kiểm tra nghiêm túc , trật tự, đạt kết quả cao. II/ Địa điểm-phương tiện: Sân tập- 3 đường chạy , đồng hó bấm giờ III/ Tiến trình dạy học NỘI DUNG Đ. L PHƯƠNG PHÁP 1/ Phần mở đầu: -Nhận lớp: -GV phố biến nội dung, yêu cầu tiết kiểm tra -Khởi động: +Xoay các khớp: cổ, vai, khuỷu tay,lưng bụng, hông, khớp gối, cổ tay, cổ chân +Chạy bước nhỏ +Nâng cao đùi +Chạy gót chạm mông +chạy đạp sau 2/ Phần cơ bản: -Tiến hành kiểm tra -ND: Xuất phát cao chạy nhanh 60m -Thang điểm: +10: Nam 105s, Nữ 111s +9: Nam 115s, Nữ 120s +8: Nam 120s, Nữ 131s +7: Nam 125s, Nữ 135s +6: Nam 135s, Nư õ150s +5: Nam 145s, Nữ 160s +4: Nam 151s, Nữ 167s +1,2,3: Tỳ theo thời gian(chạy không hết cự ly). 3/ Phần kết thúc: -Hồi tỉnh- thả lỏng +Hít thở sâu +Cúi thả lỏng +Rung cẳn chân- đùi -Nhận xét: thái độ, thành tích học tập (công bố điểm). -Dặn dò 8’ 2x8 nhịp 2x15m 33’ 4’ -Lớp trưởng tập hợp, điểm số,báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Từ đội hình KĐ chung cho lớp quay sang trái (hoặc phải) để KĐ chuyên môn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Chọn 1 HS phát lệnh - Một HS gọi tên - GV bấm giờ ở vạch đích - Mỗi HS kiểm tra 1 lần, mỗi lần 3 học sinh - HS kiểm tra xong chạy nhẹ nhàng thả lỏng- trật tự - HS chạy vòng tròn. GV -Lớp giản 4 hàng ngang thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV -Làm thủ tục xuống lớp.

File đính kèm:

  • docGA THE DUC 7 Theo PPCT SO GD Ha Noi.doc