Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Trương Hồng Nam

I/ MỤC TIÊU:

HS nắm được mục tiêu, nội dung chương trình trong năm học lớp 7, từ đó biết tự lập kế hoạch tập luyện cho riêng mình.

HS có một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT, hiểu được ý nghĩa, nguyên nhân và cách phòng tránh.

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

- Sân bãi sạch, phẳng.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc136 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Trương Hồng Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Đường chạy bãi sạch, phẳng, đồng hồ bấm giây, dây đích. III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl Phơng pháp - TC A/ Phần mở đầu I.Nhận lớp: II.Khởi động - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang - Các động tác bổ trợ chạy. B/ Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra - Kiểm tra thành tích chạy bền 500m trên địa hình tự nhiên (trong sân trường) 2/ Hình thức và nội dung kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 8 HS, mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. 3/ Cách tính điểm. - Điểm 9-10: Chạy đạt thành tích mức giỏi theo tiêu chuẩn RLTT. 100s(nam), 112s(nữ). - Điểm 7-8: Chạy đạt thành tích mức khá theo tiêu chuẩn RLTT. 110s(nam), 119s(nữ). - Điểm 5-6: Chạy đạt thành tích mức đạt theo tiêu chuẩn RLTT. 1120s(nam), 132s(nữ). - Điểm 3-4: Chạy không đạt thành tích mức đạt theo tiêu chuẩn RLTT. Dưới120s(nam), 132s(nữ). 4/ Tiến hành kiểm tra. C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu 2. HDVN - Nhận xét: Nhận xét thông báo điểm Luyện tập các động tác tâng cầu, phát cầu đã học chuẩn bị kiểm tra. Thống kê điểm Lớp sĩ số điểm 4 5 6 7 8 9 10 dtb ttb 7A1 7A2 K7 7p 2p 5p 33p 5p 2p 26p 5p 2p 3p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. * GV đưa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách Nam và Nữ riêng, mỗi nhóm 5 em - Mỗi em chỉ được kiểm tra 1 lần GV điều khiển có sự giúp đỡ của CS. HS kiểm tra theo đội hình dưới: Những em chưa đến lượt kiểm tra yêu cầu trật tự và tự khởi động. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Nhận xét giờ kiểm tra, biểu dương HS có kết quả tốt cần phát huy, HS cần cố gắng. Thông báo điểm, hướng dẫn HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. Tuần: 32 Tiết:64 NS:20.4.2007: ND:27.4.2007 Kiểm tra chạy bền I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - Qua kiểm tra đánh giá được khả năng luyện tập tập luyện của HS, thành tích của từng em, từ đó GV có kế hoạch và phương pháp dạy học thời gian tiếp theo cho phù hợp. - Yêu cầu HS kiểm tra nghiêm túc, cố gắng và đảm bảo an toàn II/ Địa điểm - Phương tiện - Đường chạy bãi sạch, phẳng, sân, lưới, cầu. III/ Tiến trình dạy học Nội dung Đl Phơng pháp - TC A/ Phần mở đầu I.Nhận lớp: II.Khởi động - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang - Các động tác bổ trợ chạy. B/ Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra - Kiểm tra kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 2/ Hình thức và nội dung kiểm tra. Kiểm tra từng em, mỗi em thực hiện phát 10 lần động tác phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 3/ Cách tính điểm. - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, từ 9 lần trở lên phát cầu đều qua sân đối phương (không yêu cầu phát chính xác vào ô nào). - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, từ 7-8 lần phát cầu qua sân đối phương - Điểm 5-6: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, từ 5-6 lần phát cầu qua sân đối phương. - Điểm 3-4: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, dưới 5 lần phát cầu qua sân đối phương. 4/ Tiến hành kiểm tra. C. Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: - Rũ chân, rũ tay - Hít thở sâu 2. HDVN - Nhận xét: Nhận xét thông báo điểm Luyện tập các động tác bổ trợ bật nhảy Thống kê điểm Lớp sĩ số điểm 4 5 6 7 8 9 10 dtb ttb 7A1 7A2 K7 7p 2p 5p 33p 1p 1p 2p 29p 5p 2p 3p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. * GV đưa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách. - Mỗi em chỉ được kiểm tra 1 lần GV điều khiển có sự giúp đỡ của CS. Những em chưa đến lượt kiểm tra yêu cầu trật tự và tự khởi động. CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Nhận xét giờ kiểm tra, biểu dương HS có kết quả tốt cần phát huy, HS cần cố gắng. Thông báo điểm, hướng dẫn HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau. Tuần: 33 Tiết:65 NS:27.4.2007: ND:3.5.2007 ôn tập cuối năm Bật nhảy I/ Mục tiêu: - Các động tác bổ trợ bật nhảy, bật nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi bật ô tiếp sức - Yêu cầu: HS thực hiện thành thạo các động tác bổ trợ, trò chơi II/ Địa điểm - Phương tiện Sân tập phẳng, đệm, cờ hiệu. III/ Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I.nhận lớp II.Khởi động - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang - Ôn các động tác bổ trợ B/ Phần cơ bản 1/ Các động tác bổ trợ: - Bật nhảy bằng 2 chân, 1 chân, hai chân luân phiên. - Đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. - Chạy nâng cao đùi tại chỗ - Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. 2/ Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 3/ Tò chơi: Bật ô tiếp sức. C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Các động tác bổ trợ bật nhảy, bật xa, bật cao tay với vật trên cao, chạy đà tự do giậm nhảy đá lăng 7p 2p 5p 33p 10p 18p 5p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở. 2HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV kết luận sửa chữa cho điểm, rồi cho HS tập. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa. GV hướng dẫn và điều khiển HS chơi. CS: Điều hành GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 33 Tiết:66 NS:27.4.2007: ND:4.5.2007 ôn tập cuối năm Bật nhảy I/ Mục tiêu: - Các động tác bổ trợ bật nhảy, bật nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi bật vượt chướng ngại vật tiếp sức. - Yêu cầu: HS thực hiện thành thạo các động tác bổ trợ, trò chơi II/ Địa điểm - Phương tiện Sân tập phẳng, đệm, cờ hiệu. III/ Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I.nhận lớp II.Khởi động - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang - Ôn các động tác bổ trợ B/ Phần cơ bản 1/ Các động tác bổ trợ: - Bật nhảy bằng 2 chân, 1 chân, hai chân luân phiên. - Đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. - Chạy nâng cao đùi tại chỗ - Bật cao tay với vật trên cao - Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. 2/ Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 3/ Tò chơi: Bật vượt chướng ngại vật tiếp sức. C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Các động tác bổ trợ bật nhảy, bật xa, bật cao tay với vật trên cao, chạy đà tự do giậm nhảy đá lăng 7p 2p 5p 33p 10p 18p 5p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở. 2HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV kết luận sửa chữa cho điểm, rồi cho HS tập. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa. GV hướng dẫn và điều khiển HS chơi. CS: Điều hành GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 34 Tiết:67 NS:4.5.2007: ND:10.5.2007 ôn tập cuối năm Bật nhảy I/ Mục tiêu: - Các động tác bổ trợ bật nhảy, bật nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi (tập trung vào nội dung chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi để chuẩn bị kiểm tra), trò chơi bật xa tiếp sức tiếp sức. - Yêu cầu: HS thực hiện thành thạo các động tác bổ trợ, rèn luyện nhảy xa chuẩn bị kiểm tra, nhiệt tình trách nhiệm trong trò chơi. II/ Địa điểm - Phương tiện Sân tập phẳng, đệm, cờ hiệu. III/ Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I.nhận lớp II.Khởi động - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang - Ôn các động tác bổ trợ B/ Phần cơ bản 1/ Các động tác bổ trợ: - Bật nhảy bằng 2 chân, 1 chân, hai chân luân phiên. - Đá lăng trước, đá lăng trước sau, đá lăng sang ngang. - Chạy nâng cao đùi tại chỗ - Bật cao tay với vật trên cao - Đà một bước đá lăng, đà một bước giậm nhảy đá lăng. 2/ Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Thi đấu giữa các tổ 3/ Tò chơi: Bật xa tiếp sức. C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Các động tác bổ trợ bật nhảy, bật xa, bật cao tay với vật trên cao, chạy đà tự do giậm nhảy đá lăng. Chuẩn bị kiểm tra. 7p 2p 5p 33p 10p 18p 5p 5p 3p 2p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở. CS điều khiển, GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa. Từng tổ thực hiện GV hướng dẫn và điều khiển HS chơi. CS: Điều hành GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 34 Tiết:68 NS:4.5.2007: ND:10.5.2007 Kiểm tra học kỳ ii Bật nhảy I/ Mục tiêu: - Kiểm tra chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của HS - Yêu cầu: HS thực hiện được động tác, có thành tích. II/ Địa điểm - Phương tiện Sân tập phẳng, đệm, cờ hiệu, thước đo. III/ Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp - TC A/ Phần mở đầu I.nhận lớp II.Khởi động - Xoay các khớp - ép dọc - ép ngang - Ôn các động tác bổ trợ B/ Phần cơ bản 1/ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thành tích chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 2/ Hình thức, yêu cầu kiểm tra. Kiểm tra theo từng đợt, mỗi đợt 3 HS, mỗi HS được thực hiện 3 lần, lần cao nhất lấy điểm. 3/ Cách tính điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 3,4m(nam), 2,9m(nữ). - Điểm 7-8: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 3,1m(nam), 2,6m(nữ). - Điểm 5-6: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt 2,8m(nam), 2,3m(nữ). - Điểm 3-4: Thực hiện đúng động tác, thành tích đạt dưới 2,8m(nam), 2,3m(nữ). 4/ Tiến hành kiểm tra: C. Phần kết thúc 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Thống kê điểm. Lớp sĩ số điểm 4 5 6 7 8 9 10 dtb ttb 7A1 7A2 K7 7p 2p 5p 33p 30s 30s 2p 30p 5p 2p 3p CS: Tập hợp, báo cáo GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung CS: Điều hành GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. GV thông báo nội dung, yêu cầu kiểm tra để HS nắm và thực hiện. GV có sự hỗ trợ của CS tiển hành kiểm tra, chú ý đảm bảo an toàn. CS: Điều hành GV: Nhận xét giờ kiểm tra, biểu dương HS thực hiện tốt trong giờ kiểm tra, thông báo điểm.

File đính kèm:

  • docGA TD 7 ca nam.doc