Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Trần Đặng Như Tiên

I. Nội dung:

-Tóm tắt chương trình học lớp 7

-Phòng chống chấn thương khi tập luyện TDTT.

II. Mục tiêu:

-Hs biết và thực hiện tốt nội dung chương trình học.

III.Địa điểm –Phương tiện

-Địa điểm : sân trường

-Phương tiện:

IV.Nội dung và phương pháp giảng dạy.

 

doc117 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 04/03/2021 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Trần Đặng Như Tiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I. Mở đầu - Gv nhận lớp -Phổbiến giáo án:Bật nhảy: ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức”, Chạy bền: L tập-Khởi động: chung(xoay các khớp).C môn. Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. II. Cơ Bản. a) Bật nhảy: Ôn - Nhảy bước bộ trên không. -Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi - trò chơi “ nhảy vượt rào tiếp sức” Củng cố: bật nhảy c) Chạy bền: L tập III.Kết Thúc -Thả lỏng toàn thân -Dặn dò phổ biến tiết học sau. -Xuống lớp 8p 1p 1p 6p 32p 25p 2p 5p 5p Lớp khẩn chương tập hợp báo cáo sỉ số Chú ý về tư thế tay và chân - Chú ý: khi nhảy co gối chân lăngHs thực hiện theo lệnh Cs.Gv quan sát sửa sai. -Chú ý: tư thế chân lăng phải thẳng khi qua xà, giậm đúng điểm giậm nhảy. - Chú ý; đặt chân đúng ván giậm và tiếp đất phải chùn chân để giảm chấn động. - C bị chia lớp hai hàng sau vạch Xp. Trước là 3 trướn ngại vật, đt khi có lệnh em đầu của mổi hàng nhanh chống nhảy qua lần lượt từng rào, sau đó bật về chạm tay em số 2 và em số 2 thực hiện như em số 1 hàng nào thực hiện nhanh và hết số người trước là thắng. - 1 thực hiện nhảy bước bộ trên không . Gv nhận xét sửa sai . - Nam chạy 800m, nữ 500m vòng trường -Hít thở sâu thả lỏng tại chổ. -Hs về ôn bật nhảy như tại chổ đá lăng và thực hiện chạy bền -Gv hô giản tán Hs hô khỏe đồng loạt. µGV Xxxxxx ¤CS Xxxxxx Xxxxxx 3 hg ngang ¤cs Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 hg ngang nhảy xa xxxx  nệm trò chơi xxxxxxØ     × xxxxxx Ø     × ç Chạy bền ê é è µGV Xxxxxx ¤CS Xxxxxx Xxxxxx 3 hg ngang Nhận xét sau giờ dạy: TUẦN 33 PPCT 66 NGÀY DẠY: GIÁO ÁN: 66 KIỂM TRA BẬT NHẢY I. Nội dung: - Kiểm tra:Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà II. Mục tiêu. - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung kiểm tra. - Trận tự khi kiểm tra. III. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm : sân trường - Phương tiện: bàn ngồi Gv. IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I Mở đầu - Gv nhận lớp - Phổ biến giáo án: Ktra Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà .- Khởi động: Chung ( xoay các khớp ). II. Cơ bản. - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà Cách cho điểm - Điểm 9-10 - Điểm 7-8 - Điểm 5-6 - Điểm 3-4 III. Kết thúc - Nhận xét tiết ktra - Dặn dò phổ biến tiết học sau. - Xuống lớp 8p 32p 5p Lớp khẩn trương tập hợ báo cáo sỉ số - Chú ý về tư thế chân và tay -Ktra chia làm nhiều đợt mổi đợt 3-5 Hs, mổi Hs tham gia ktra 2 lần, Hs đến lược ktra vào vị trí. -Cả hai lần nhảy điều đúng đẹp và qua xà mức qui định. -Trong hai lần nhảy có 1 lần chỉ tương đối, qua xà mức qui định. - Cả hai lần nhảy kỉ thuật chỉ tương đối đúng và qua xà mức qui định. - Cả hia lần nhảy điều không thực hiện được. - Hs về ôn lại chạy bền,bải thể dục tiết sau ôn thi HKII. -Gv hô giải tán HS hô khỏe đồng loạt µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang x xà x Nhận xét sau giờ dạy; TUẦN 34 PPCT: 67 NGÀY DẠY GIÁO ÁN: 67 ÔN THI HKII BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN I. Nội dung: - Bật nhảy: ôn thi Bải thể dục với cờ - Chạy ngắn, Luyện tập ( TT RLTT ) - Chạy bền; luyện tập chạy trên đị a hình tự nhiên. II. Mục tiêu. -Hs nắm và thực hiện tốt nội dung học cũ. -Biết và thực hiện được nội dung học mới. -Trật tự khi thực hiện động tác. III. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm : sân trường - Phương tiện: bàn ngồi Gv. IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I Mở đầu - Gv nhận lớp -Phổ biến giáo án:Bài TD, ôn 9 đ/t. Chạy nhanh thi TT RLTT .Chạy bền; l tập Khởi động: Chung ( xoay các khớp ) Cmônchạy bước nhỏ, nâng cao đùi, II. Cơ bản. a)Bài thể dục: Ôn 9 động tác, Vươn thở, Tay,Chân, Lườn,Bụng, Phối hợp,Thăng bằng, Nhảy, Điều hòa. b) Chạy nhanh; luyện tập chạy 60m -Củng cố: Bài thể dục C) Chạy bền; Luyện tập III. Kết thúc - Thả lỏng toàn thân - Dặn dò phổ biến tiết học sau. - Xuống lớp 8p 32p 15p 10p 2p 5p 5p Lớp khẩn trương tập hợp báo cáo sỉ số - chú ý về tư thế chân và tay - Chú ý; tư thế tay và chân khi thực hiện, Gv quan sát sửa sai. -Chú ý; khi chạy bằng nửa bàn chân trước - Hs thực hiện , Bài Td Gv sửa sai - Nam chạy 500m, Nữ chạy 500m vòng sân trường. - Hít thở sâu thả lỏng tại chổ -Hs về ôn lại Bải thể dục, chạy nhanh - Gv hô tán Hs hô khỏe đồng loạt µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang ¤cs Gv x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 hg ngang gc bật xa tại chổ xxxxxx  xxxxxx  chạy nhanh tâng cầu bằng đùi x x x x x Ú Chạy bền µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang Nhận xét sau giờ dạy: TUẦN 34 PPCT: 68 NGÀY DẠY: GIÁO ÁN: 68 KIỂM TRA CHẠY BỀN I. Nội dung: -Kiễm tra. Chạy bền kết hợp kiểm tra TT RLTT II. Mục tiêu. - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung kiểm tra. - Trận tự khi kiểm tra. III. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm : sân trường - Phương tiện: bàn ngồi Gv. IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I Mở đầu - Gv nhận lớp - Phổ biến giáo án: Ktra Chạy bền kết hợp ktra RLTT - Khởi động: Chung ( xoay các khớp ). II. Cơ bản. -Chạy bền Cách cho điểm - Điểm 9-10 - Điểm 7-8 - Điểm 5-6 - Điểm 3-4 III. Kết thúc - Nhận xét tiết ktra - Dặn dò phổ biến tiết học sau. - Xuống lớp 8p 32p 5p Lớp khẩn trương tập hợ báo cáo sỉ số - Chú ý về tư thế chân và tay -Ktra chia làm nhiều đợt mổi đợt 3-5 Hs, mổi Hs tham gia ktra 1 lần Hs đến lược ktra vào vị trí. - Thành tích Nam (110 giây). Nữ (118 giây) - Thành tích Nam ( 120 giây). Nữ ( 128 giây) - Thành tích Nam ( 135 giây). Nữ ( 145 giây) - Thành tích trên 145 giâ y - Hs về ôn bật nhảy để thi HKII -Gv hô giải tán HS hô khỏe đồng loạt µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang đích Chạy bền x x µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang Nhận xét sau giờ: Ngày soạn,22/03 Bộ môn duyệt người soạn TUẦN 35 PPCT: 69 NGÀY DẠY: GIÁO ÁN: 69 THI HỌC KÌ II I. Nội dung: - Thi học kì II ,Bài thể dục 9 động tác. II. Mục tiêu. - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung thi. - Trận tự khi kiểm tra. III. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm : sân trường - Phương tiện: bàn ngồi Gv. IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I Mở đầu - Gv nhận lớp - Phổ biến giáo án: Bài thể dục, 9 động tác. - Khởi động: Chung ( xoay các khớp ). II. Cơ bản. -9 Động tác bài thể dục với cờ Cách cho điểm - Điểm 9-10 - Điểm 7-8 - Điểm 5-6 - Điểm 3-4 III. Kết thúc - Dặn dò phổ biến tiết học sau. - Xuống lớp 8p 32p 5p Lớp khẩn trương tập hợ báo cáo sỉ số - Chú ý về tư thế chân và tay -Thi chia làm nhiều đợt mổi đợt 3-5 Hs, mổi Hs tham gia thi 1 lần thử. Hs đến lược thi vào vị trí. - Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp. - Thực hiện đúng 9 động tác,nhưng chưa đẹp. - Có 1-2 động tác thực hiện sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác . - Có 3 động tác tập sai trở lên - Hs về chạy nhanh, bật xa tại chổ để thi TT RLTT -Gv hô giải tán HS hô khỏe đồng loạt µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang Hs thi x x x x µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang Nhận xét sau giờ: Ngày soạn,22/02 Bộ môn duyệt người soạn TUẦN 35 PPCT: 70 NGÀY DẠY: GIÁO ÁN: 70 KIỂM TRA TT RLTT I. Nội dung: - Chạy ngắn: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Xp cao chạy nhanh 60m - Bật xa tại chổ II. Mục tiêu. - Hs nắm và thực hiện tốt nội dung kiểm tra. - Trận tự khi kiểm tra. III. Địa điểm phương tiện: - Địa điểm : sân trường - Phương tiện: bàn ngồi Gv. IV. Nội dung và phương pháp giảng dạy. Nội dung Lv đ Yêu cầu về cơ bản kỉ thuật P2 tổ chức I Mở đầu - Gv nhận lớp - Phổ biến giáo án: Ktra chạy ngắn Xp cao chạy 60m, bật xa tại chổ - Khởi động: Chung ( xoay các khớp ). II. Cơ bản. -Chạy ngắn (Ktra), bật xa tại chổ Cách cho điểm - Điểm 9-10 - Điểm 7-8 - Điểm 5-6 - Điểm 3-4 III. Kết thúc - Nhận xét tiết ktra - Dặn dò phổ biến tiết học sau. - Xuống lớp 8p 32p 5p Lớp khẩn trương tập hợ báo cáo sỉ số - chú ý về tư thế chân và tay -Ktra chia làm nhiều đợt mổi đợt 2 Hs, mổi Hs tham gia ktra 1 lần, Hs đến lược ktra vào vị trí. - Thực hiện đúng kỉ thuật vàThành tích Nam 10,5 giây, Nữ 11 giây - Thực hiện đúng kỉ thuật Thành tích Nam 11 giây, Nữ 11,9 giây - Thực hiện kỉ thuật tương đối Thành tích Nam 12 giây, Nữ 12,5 giây - Thành tích Nam Trên 12 giây, Nữ trên 12,5 giây -Hs về ôn lại chạy ngắn như chạy tại chổ . tiết sau ta học tiếp. -Gv hô giải tán HS hô khỏe đồng loạt µ Gv xxxxxx ¤cs xxxxxx xxxxxx 3 hg ngang Gv Gh đ X 60m X Xp cao Bật xa tại chổ X X Nhận xét sau giờ dạy: Ngày soạn,10/04 Bộ môn duyệt người soạn

File đính kèm:

  • docGIAO AN 7.doc