Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Hữu Hưởng

I . MỤC TIÊU:

- Nhằm cung cấp cho HS những hiểu biết cần thiết về nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương , để chủ động tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT

- Nhằn giúp học sing hiểu được ý nghĩa cơ bản về cách phòng tránh chấn thương trong tập và thi đấu TDTT

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập và thi đấuTDTT

II- ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Trên lớp- Học lý thuyết

 III . NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :

 A. Mở đầu:

1- Nhận lớp :

 - Kiểm tra sĩ số :

7A :

7B :

- Phổ biến nội dung giờ học :

Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT - nội qui, trang phục tập luyện.

2- Khởi động :

3- Kiểm tra :

 

doc156 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Hữu Hưởng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cố tình hống khác do GV quyết định. C – phần kết thúc : +Thả lỏng + Nhận xét giờ kiểm tra. + Dổn dò về nhà : + Xuống lớp tổ trưởng chuyên môn duyệt Ngày 20/4/2009 Ngày soạn : 26/4 /2009 Ngày dạy : 28/4/2009 Tiết : 66 kiểm tra : chạy bền I- MụC TIÊU : Tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh : - Yêu cầu thực hiện kĩ thuật chỵ bền trên địa hình tự nhiên kết hợp với thành tích - Có ý thức tổ chức kỉ luật , phấn đấu đạt thành tích cao nhất - Biết vận dụng để tập luyện thường xuyên nhắm nâng cao sức khỏe của bản thân II. phương tiện- địa điểm : Sân thể dục, đồng hồ đo thành tích, bàn ghế GV và một số dụng cụ khác III. tiến trình dạy học : A- phần mở đầu : -ổn định tổ chức : 7A1 : 7A2 : - Kiểm tra : kt dụng cụ phục vụ cho tiết kiểm tra B – phần cơ bản : 1. Nội dung kiểm tra : Kiểm tra chạy bền với cự ly 500m có tính thành tích 2 – Phương pháp kiểm tra : - Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt từ 5 – 8 HS( GV chuẩn bị đồng hồ bấm giây) - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt , GV có thể cho kiểm tra lại lần hai vào buổi học khác. - Những HS có thể lực kém hoặc sức khởe không bình thường, GV cho chạy 200 – 400m không tính thời gian. - Những học sinh có giấy của bác sĩ miễm tập luyện TDTT, GV không nên kiểm tra mà ghi rõ lí do vào sổ. 3- Cách cho điểm : Điểm kt cho theo mức độ thực hiệnđt của từng học sinh và thành tích - Điểm 9-10 : Chạy đạt thành tích ở mức ‘giỏi’ theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm 7- 8 : Chạy đạt thành tích ở mức ‘khái’ theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm 5 – 6 :ấchỵ hết cự ly không tính thời gian * Chú ý còn một cố tình hống khác do GV quyết định. C – phần kết thúc : +Thả lỏng + Nhận xét giờ kiểm tra. + Dổn dò về nhà : + Xuống lớp tổ trưởng chuyên môn duyệt Ngày 27/4/2009 Soạn: 27/4/2009 Giảng :01/5/2009 Tiết 67 ôn tập kiểm tra học kì i(tiết 1) a. Mục tiêu: -Tiến hành ôn luyện kĩ thuật bật nhảy - Yêu cầu thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ nhảy bước bộ trên không và kĩ thuật chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi . Có ý thực tổ chức kỉ luật, tinh thần tự giác trong tập luyện. - Biết vận dụng nội dung đã học để tập luyện thường xuyên nhăm nâng cao sức khỏe và có thể tham gia thi đấu trong , ngoài nhà trường... b. Địa điểm - phương tiện : - Tại sân tập thể dục - sân vệ sinh sạch sẽ – còi- vôi c. Tiến trình dạy học : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức HĐ của giáviên HĐ của HS i. Phần mở đầu: 1- Tổ chức: - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số: 7A1: 7A2: Giáo viên giới thiệu nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - tập 4-6 động tác thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp - ép dây chằng. 3. Kiểm tra t Thực hiện lại động tác nhảy bước bộ trên không - ii. Phần cơ bản: Ôn bật nhảy: * Ôn động tác nhảy bước bộ trên không * Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi * Củng cố: Thưc hiện lại các động tác bật nhảy iii. Phần kết thúc: 1- Thả lỏng: - rũ tay chân, cúi sâu gập người thả lỏng tích cực 2-Nhận xét: 3- Về nhà: - Ôn đt nhảy bước bộ trên không - Ôn các động tác phát triển sức mạnh của chân 8’ 33’ 3 lần 5’ - GV nhậm lớp – kiểm tra sĩ số - Giáo viên nói ngắn gọn, đủ ý, dễ hiểu. - GV yêu cầu lớp trưởng cho cả lớp khởi động- quan sát nhắc nhở. - Yêu cầu 2 học sinh thực hiện. - GV quan sát – nhận xét và bổ sung. - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật then chốt. -Dùng đội hình nước chảy để tập luyện -Điêu khiển HS tập luyện - Quan sát nhắc nhở kĩ thuật. - Yêu cầu 2-4 HS thực hiện – Quan sát – nhận xét- bổ sung - GV hướng dẫn hs thả lỏng. - Quan sát nhắc nhở. - GV nhận xét giờ học tuyên dương 1 vài HS có thái độ học tập tốt - nhắc nhở nội dung về nhà. LT báo cáo sĩ số cho GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * TT Lớp trưởng điều khiển lớp khởi độmg - Học sing tiếp thu ->thực hiện kt- Quan sát – nhận xét các bạn -HS tiếp thu nội dung tập luyện. - Tập luyyện dưới sự hướng dẫn của GV - đảm bảo an toàn trong tập luyện - HS Thực hiện – quan sát – nhận xét lẫn nhau -HS Thực hiện tích cực các động tác thả lỏng. - HS tiếp thu-> có ý kiến phản hồi. - Tiếp thu nội dung về nhà Tổ trưởng chuyên môn duyệt Ngày duyệt : Soạn: 27/4/2009 Giảng :01/5/2009chưa sửa ngày Tiết 68 ôn tập kiểm tra học kì i(tiết 2) a. Mục tiêu: - Tiếp tục tiến hành ôn luyện kĩ thuật bật nhảy - Yêu cầu thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ nhảy bước bộ trên không và kĩ thuật chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi . Có ý thực tổ chức kỉ luật, tinh thần tự giác trong tập luyện. - Biết vận dụng nội dung đã học để tập luyện thường xuyên nhăm nâng cao sức khỏe và có thể tham gia thi đấu trong , ngoài nhà trường... b. Địa điểm - phương tiện : - Tại sân tập thể dục - sân vệ sinh sạch sẽ – còi- vôi c. Tiến trình dạy học : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức HĐ của giáviên HĐ của HS i. Phần mở đầu: 1- Tổ chức: - Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số: 7A1: 7A2: Giáo viên giới thiệu nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - tập 4-6 động tác thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp - ép dây chằng. 3. Kiểm tra t Thực hiện lại động tác nhảy bước bộ trên không - ii. Phần cơ bản: Ôn bật nhảy: * Ôn động tác nhảy bước bộ trên không * Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi * Củng cố: Thưc hiện lại các động tác bật nhảy iii. Phần kết thúc: 1- Thả lỏng: - rũ tay chân, cúi sâu gập người thả lỏng tích cực 2-Nhận xét: 3- Về nhà: - Ôn đt nhảy bước bộ trên không - Ôn các động tác phát triển sức mạnh của chân 8’ 33’ 3 lần 5’ - GV nhậm lớp – kiểm tra sĩ số - Giáo viên nói ngắn gọn, đủ ý, dễ hiểu. - GV yêu cầu lớp trưởng cho cả lớp khởi động- quan sát nhắc nhở. - Yêu cầu 2 học sinh thực hiện. - GV quan sát – nhận xét và bổ sung. - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật then chốt. -Dùng đội hình nước chảy để tập luyện -Điêu khiển HS tập luyện - Quan sát nhắc nhở kĩ thuật. - Yêu cầu 2-4 HS thực hiện – Quan sát – nhận xét- bổ sung - GV hướng dẫn hs thả lỏng. - Quan sát nhắc nhở. - GV nhận xét giờ học tuyên dương 1 vài HS có thái độ học tập tốt - nhắc nhở nội dung về nhà. LT báo cáo sĩ số cho GV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * TT Lớp trưởng điều khiển lớp khởi độmg - Học sing tiếp thu ->thực hiện kt- Quan sát – nhận xét các bạn -HS tiếp thu nội dung tập luyện. - Tập luyyện dưới sự hướng dẫn của GV - đảm bảo an toàn trong tập luyện - HS Thực hiện – quan sát – nhận xét lẫn nhau -HS Thực hiện tích cực các động tác thả lỏng. - HS tiếp thu-> có ý kiến phản hồi. - Tiếp thu nội dung về nhà Tổ trưởng chuyên môn duyệt Ngày duyệt : Ngày soạn :21/12/2008 Ngày giảng:23/12/2008chưa sửa ngày Tiết 69 Kiểm tra học kì ii I- mục tiêu: Tiến hành kiểm tra đánh giá kếy quả học tập của học sinh : - Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác động tác bật nhảy Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi - Có ý thức tổ chức kỉ luật , phấn đấu đạt thành tích cao nhất - Biết vận dụng để tập luyện thường xuyên nhắm nâng cao sức khỏe của bản thâ II. phương tiện- địa điểm : Hố cát, thước đo thành tích, bàn ghế GV và một số dụng cụ khác III. tiến trình dạy học : A- phần mở đầu : -ổn định tổ chức : 7A1 : 7A2 : - Kiểm tra : kt dụng cụ phục vụ cho tiết kiểm tra B – phần cơ bản : 1. Nội dung kiểm tra : Kiếm tra động tác chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi 2 – Phương pháp kiểm tra : - Mỗi học sinh chỉ được thực hiện hai lần nhảy - Kiểm tra theo nhóm( đợt) - Từng học sinh thực hiện không nhảy hai lần liên tiếp 3- Cách cho điểm : Điểm kt cho theo mức độ thực hiện đt của từng học sinh và thành tích - Điểm 9-10 : Cả hai lần nhảy đều phải đúng đt và thành tích đạt ở mức giỏi. - Điểm 7- 8 : Trong hai lần nhảy có một lần thực hiên chỉ tương đối chính xác thành tích đạt ở mức khá. - Điểm 5 – 6 : Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện được tương đối chính xác thành tich ở mức đạt - Điểm 3- 4 : Cả hai lần đều thực hiện chưa được * Chú ý còn một cố tình hống khác do GV quyết định. C – phần kết thúc : +Thả lỏng + Nhận xét giờ kiểm tra. + Dặn dò về nhà : + Xuống lớp tổ trưởng chuyên môn duyệt Ngày **********000***********000************000*************000*************000************* Ngày soạn :23/12/2008 Ngày giảng:26/12/2008chưa sửa Tiết 70 Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể I- mục tiêu: + Tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả RLTT của HS. -Yêu cầu thực tốt kĩ thuật chạy bền kết hợp với thành tích phải đạt ở mức tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đối với nam và nữ. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức tự giác , tác phong nhanh nhẹn, ý thức phấn đấu đạt thành tích cao trong giờ kiểm tra. - Biết vận dụng để tập luyện thường xuyên và tham gia thi đấu ở các hội khỏe phù đổng. II- phương tiện - địa điểm: Sân thể dục – cờ hiệu - đồng hồ – bàn ghế GV- đồng hồ – còi. III- tiến trìng kiểm tra: A- phần mở đầu: 1. tổ chức : - Kiểm tra sĩ số: 7A1: 7A2: - Phổ biến nội dung kiểm tra: 2. Khởi động : - Tập các động tác thể dục phát triển chung. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, khớp hông. - Thực hiện các động tác khởi động chuyên môn. B- phần cơ bản: 1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật xuất chạy bền kết hợp với tiêu chuẩn RLTT 2. Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt từ 4-5HS theo nhóm sức khỏe - Mỗi HS tham gia kiểm tra một lầnvới cự li là 500m 3- Cách cho điểm: ( Điểm chỉ để đáng giá RLTT của HS không lấy vào sổ) + Điểm 9-10: thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt ở mức độ “giỏi” của tiêu chuẩn RLTT. + Điểm 7-8: thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt ở mức độ “khá” của tiêu chuẩn RLTT. + Điểm 5-6: thực hiện được cơ bản của kĩ thuật và thành tích đạt ở mức độ “đạt” của tiêu chuẩn RLTT. + Điểm 3-4 : Thực hiện bước chân để gót chạm đất và không đạt thành tích ở mức “đạt”. * Chú ý: Một số tình huống khác do GV quyết định . Cần chiếu cố các trường hợp có thể lực yếu nhưng chụi khó tập luyện. C- phần kết thúc: - Thả lỏng: - Thực hiện các động tác thả lỏng. - Nhận xét giờ kiểm tra – công bố kết quả - Dặn dò: - Tập các động tác phát triển sức bền và luyện chạy bền. - Tập các động tác bổ trợ. - Chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau.

File đính kèm:

  • docGA TD lop 7canam đa sưa.doc