Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2012-2013

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Nắm được một số nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT

2. Kỹ năng;

- Biết cách phòng tránh được một số chấn thương khi hoạt động TDTT.

3. Thái độ:

- Tự giác tích cực học tập, thực hiện theo đúng yêu cầu của giáo viên.

II. Chuẩn bị.

1. Địa điểm:

- Phòng học.

2. Phương tiện:

- GV: Sách GV-TD 7, PPCT TD 7.

- HS: Đồ dùng học tập.

III. Tiến trình dạy học.

 1. ổn định tổ chức. (5')

 - Kiểm tra sĩ số: 7A. 7B. 7C.

 2. Kiểm tra bài cũ.

 Không kiểm tra bài cũ chỉ kiểm tra đồ dùng học tập

 3. Bài mới.

 

doc151 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV chia nhóm cho học sinh thực hiện:nhóm 1 ôn bài thể dục nhóm 2 học bật nhảy. - Gv cho học sinh thực hiện, Gv quan sát sửa kỹ thuật. - Đồng loạt o o o o o o CS o o o o o o GV - Chia tổ ôn luyện giáo viên quan sát sửa sai. - Gọi 4 HS lên thực hiện, cho cả lớp quan sát nhận xét, GV bổ sung. - GV phân tích kết hợp với làm mẫu hướng dẫn học sinh thực hiện.Gv xửa sai.Thực hiện theo đội hình nước chảykhép kín. - Gv gọi 2 Hs lên thực hiện lớp nhận xét - Học sinh thực hiện theo vòng sân. - Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng tay, chân. - Ưu khuyết điểm giờ học. - Ôn nội dung bài học o o o o o o CS o o o o o o GV (8’) 200m 2x8 2x8 2x8 2x8m 2x8m 2x8m (32’) (5’) a.Phần mở đầu 1.Nhận lớp: 7A: 7B: 7C: - GV kiểm tra sĩ số sức khoẻ, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Chạy chậm nhẹ nhàng. - Bài TD phát triển chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. b. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy tăng tốc. 1. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện 4 động tác của bài thể dục. b.Phần cơ bản 1. Bài thể dục: - Ôn 4 động tác của bài thể dục. *Củng cố: Thực 4 động tác đã học của bài TD. 2.Bật nhảy: - Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. * Củng cố:Thực hiện đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. 3.Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên c.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: 2. GV nhận xét giờ học. 3. Dặn dò, giao bài tập về nhà. *Những lưu ý rút kinh nghiệm sau giờ giảng . Ngày giảng: Tiết 42 7A 7B Bài tD - bật nhảy 7C I. mục tiêu. 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Ôn 4 động tác đã học; Học hai động tác: Bụng, Phối hợp. - Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. Trò chơi "Lò cò tiếp sức". 2. Kỹ năng: - Bài thể dục: Nắm và thực hiện được kỹ thuật động tác. - Bật nhảy: Thực hiện được kỹ thuật động tác. 3. Thái độ: - Tự giác tích cực tập luyện, thực hiện theo đúng yêu cầu của giáo viên. II. Chuẩn bị. 1. Địa điểm: - Sân học thể dục. 2. Phương tiện: - GV: Giáo án, còi, đồng hồ TT, 2 lá cờ nhỏ. - HS: Ghế GV, mỗi học sinh 2 lá cờ nhỏ, vệ sinh sân tập, đường chạy. III. Tiến trình dạy học. Phương pháp – Tổ chức ĐL Nội dung - Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số o o o o o o CS o o o o o o GV - Cho HS ốm đau nghỉ kiến tập. - Ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu - Theo vòng sân, GV hướng dẫn. - Cán sự hướng dẫn khởi động các khớp, GV quan sát hướng dẫn. o o o o o o o o o o o o o o o o o GV CS - Theo đội hình nước chảy khép kín do GV điều khiển. - Gọi 4 HS lên thực hiện, cho cả lớp quan sát nhận xét, GV bổ sung. - GV chia nhóm cho học sinh thực hiện:nhóm 1 ôn bài thể dục nhóm 2 học bật nhảy. - Gv cho học sinh thực hiện, Gv quan sát sửa kỹ thuật. - Đồng loạt o o o o o o CS o o o o o o GV - Chia tổ ôn luyện giáo viên quan sát sửa sai. - GV phân tích kết hợp với làm mẫu hướng dẫn học sinh thực hiện,Hs thực hiện tích cực GV xửa sai. - Gọi 4 HS lên thực hiện, cho cả lớp quan sát nhận xét, GV bổ sung. - GV phân tích kết hợp với làm mẫu hướng dẫn học sinh thực hiện.Gv xửa sai.Thực hiện theo đội hình nước chảykhép kín. - Gv gọi 2 Hs lên thực hiện lớp nhận xét - Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng tay, chân. - Ưu khuyết điểm giờ học. - Ôn nội dung bài học o o o o o o CS o o o o o o GV (8’) 200m 2x8 2x8 2x8 2x8m 2x8m 2x8m (32’) (5’) a.Phần mở đầu 1.Nhận lớp: 7A: 7B: 7C: - GV kiểm tra sĩ số sức khoẻ, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Chạy chậm nhẹ nhàng. - Bài TD phát triển chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. b. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy tăng tốc. 1. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện 4 động tác của bài thể dục. b.Phần cơ bản 1. Bài thể dục: - Ôn 4 động tác của bài thể dục. - Học hai động tác bụng phối hợp. *Củng cố: Thực 2 động tác mới học của bài TD. 2.Bật nhảy: - Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. * Củng cố:Thực hiện đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. c.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: 2. GV nhận xét giờ học. 3. Dặn dò, giao bài tập về nhà. *Những lưu ý rút kinh nghiệm sau giờ giảng . Ngày giảng: Tiết 43 7A 7B Bài tD - bật nhảy –chạy bền 7C I. mục tiêu. 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Ôn 6 động tácđã học. - Bật nhảy: Ôn động tác Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát ,Trò chơi khéo vướng chân. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Bài thể dục: Nắm và thực hiện được kỹ thuật động tác. - Bật nhảy: Thực hiện được kỹ thuật động tác. - Chạy bền: Luyện tập phát triển tố chát sức bền. 3. Thái độ: - Tự giác tích cực tập luyện, thực hiện theo đúng yêu cầu của giáo viên. II. Chuẩn bị. 1. Địa điểm: - Sân học thể dục. 2. Phương tiện: - GV: Giáo án, còi, đồng hồ TT, 2 lá cờ nhỏ. - HS: Ghế GV, mỗi học sinh 2 lá cờ nhỏ, vệ sinh sân tập, đường chạy. III. Tiến trình dạy học. Phương pháp – Tổ chức ĐL Nội dung - Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số o o o o o o CS o o o o o o GV - Cho HS ốm đau nghỉ kiến tập. - Ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu - Theo vòng sân, GV hướng dẫn. - Cán sự hướng dẫn khởi động các khớp, GV quan sát hướng dẫn. o o o o o o o o o o o o o o o o o GV CS - Theo đội hình nước chảy khép kín do GV điều khiển. - Gọi 4 HS lên thực hiện, cho cả lớp quan sát nhận xét, GV bổ sung. - GV chia nhóm cho học sinh thực hiện:nhóm 1 ôn bài thể dục nhóm 2 học bật nhảy. - Gv cho học sinh thực hiện, Gv quan sát xửa kỹ thuật. o o o o o o CS o o o o o o GV - Chia tổ ôn luyện giáo viên quan sát sửa sai. - Gọi 4 HS lên thực hiện, cho cả lớp quan sát nhận xét, GV bổ sung. - GV phân tích kết hợp với làm mẫu hướng dẫn học sinh thực hiện.Gv xửa sai.Thực hiện theo đội hình nước chảy khép kín. - GV chia đội chơi phổ biến cách chơi ,cử trọng tài.Cho HS thi đấu trong 3 hiệp. - Gv gọi 2 Hs lên thực hiện lớp nhận xét - Học sinh thực hiện theo vòng sân. - Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng tay, chân. - Ưu khuyết điểm giờ học. - Ôn nội dung bài học o o o o o o CS o o o o o o GV (8’) 200m 2x8 2x8 2x8 2x8m 2x8m 2x8m (32’) (5’) a.Phần mở đầu 1.Nhận lớp: 7A: 7B: 7C: - GV kiểm tra sĩ số sức khoẻ, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Chạy chậm nhẹ nhàng. - Bài TD phát triển chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. b. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy tăng tốc. 1. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện 6 động tác của bài thể dục. b.Phần cơ bản 1. Bài thể dục: - Ôn 6 động tác của bài thể dục. *Củng cố: Thực 6 động tác đã học của bài TD. 2.Bật nhảy: - Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. - Trò chơi:Khéo vướng chân. * Củng cố:Thực hiện đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. 3.Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên c.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: 2. GV nhận xét giờ học. 3. Dặn dò, giao bài tập về nhà. *Những lưu ý rút kinh nghiệm sau giờ giảng . Ngày giảng: Lớp: 7A// 7B:// 7C:// Tiết: 43 Bài tD - bật nhảy - chạy bền I. mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Ôn 6 động tác đã học. - Bật nhảy: Ôn động tác Đà 3 bớc giậm nhảy vào hố cát. Tào chơi "Khéo vớng chân". - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng; - Bài thể dục: Nắm và thực hiện tơng đối chính xác kỹ thuật động tác. - Bật nhảy: Thực hiện đợc kỹ thuật động tác, nắm đợc luật và biết cách chơi - Chạy bền: Luyện tập phát triển tố chát sức bền. 3. Thái độ: - Tự giác tích cực tập luyện, thực hiện theo đúng yêu cầu của giáo viên. II. Địa điểm – Phơng tiện. 1. Địa điểm:- Sân học thể dục. 2. Phơng tiện: - GV: Giáo án, còi, đồng hồ TT, 2 lá cờ nhỏ. - HS: Ghế GV, mỗi học sinh 2 lá cờ nhỏ, vệ sinh sân tập, hố nhảy, đờng chạy, sới cát. III. Tiến trình dạy học. Nội dung đl Phơng pháp – Tổ chức a.Phần mở đầu 1.Nhận lớp: 7A: 7B: 7C: - GV kiểm tra sĩ số sức khoẻ, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Chạy chậm nhẹ nhàng. - Bài TD phát triển chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. - Chạy tăng tốc. b. Khởi động chuyên môn. - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy tăng tốc 3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện 6 động tác đã học của bài TD. b.Phần cơ bản 1. Bài thể dục: - Ôn 6 động tác đã học của bài TD. 2. Bật nhảy: - Ôn động tác Đà ba bớc giậm nhảy vào hố cát. - Trò chơi "Khéo vớng chân". 3. Củng cố: Thực hiện đà ba bớc giậm nhảy vào hố cát.Thực hiện 6 động tác của bài thể dục. 4. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên c.Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh: 2.GV nhận xét giờ học. 3. Dặn dò, giao bài tập về nhà. 8’ 32’ 5’ - Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số o o o o o o o o o o o o o o o o o o CS o o o o o o GV - Cho HS ốm đau nghỉ kiến tập. - Ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu. - Theo vòng sân, GV hớng dẫn. - Cán sự hớng dẫn khởi động các khớp, GV quan sát hớng dẫn. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV CS - Theo đội hình nớc chảy khép kín do GV điều khiển. Gọi 2 HS lên thực hiện, cho cả lớp quan sát nhận xét, GV bổ sung. - GV làm mẫu, phân tích kỹ thuật, cho học sinh thực hiện, GV quan sát sửa kỹ thuật. - Đồng loạt - Từng hàng - Chia tổ ôn luyện giáo viên quan sát sửa sai. CS o o o o o o o o o o o o GV o o o o o o o o o o o CS - GV làm mẫu, cho học sinh thực hiện giáo viên quan sát sửa sai. - GV phổ biến luật chơi, cách chơi, cử cán sự, chia đội, cho chơi thử một lần sau đó tiến hành chơi. - Gọi 2 HS lên thực hiện, cho cả lớp quan sát nhận xét, GV bổ sung. - Thực hiện theo vòng sân. - Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng tay, chân. - Ưu khuyết điểm giờ học. - Ôn nội dung bài học o o o o o CS o o o o o o GV

File đính kèm:

  • docTHE DUC 7 - 2012.doc