Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010

I/ Mục tiêu:

- Đội hình đội ngũ: Như nội dung tiết 2, Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1 – 2, 1 – 2 đến hết. Học: Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4

Yêu cầu: Các em nắm được các động tác cơ bản và thực hiện được các động tác.

- Chạy nhanh: Trò chơi “Chạy tiếp sức”, “Chạy tiếp sức chuyển vật”. Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh (do GV chọn).

Yêu cầu: Thực hiện và nắm được các động tác.

II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:

- Sân tập sạch sẽ.

 

doc124 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: - Ôn bật nhảy. - Chạy bền 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 22 - 4 - 2009 Ngày dạy: 7C Tuần: 34 Tiết: 66 kiểm tra bật nhảy I/ Mục tiêu: Kiểm tra bật nhảy: Kiểm tra động tác “Nhảy bước bộ trên không”. Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và nâng cao thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 2 đệm, thước, bàn, ghế GV. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: 7C Phổ biến nội dung, y/c. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1- Nộị dung: Kiểm tra động tác “Nhảy bước bộ trên không”. 2- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của tường học sinh và thành tích. - Điểm 9 - 10: Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và thành tích 195cm (nam), 175cm (nữ). - Điểm 7 - 8: Trong hai lần nhảy có một lần chỉ tương đối đúng và thành tích 180cm (nam), 165cm (nữ). - Điểm 5 - 6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và thành tích (nam) dưới 170cm, (nữ) dưới 155cm. - Điểm 3 – 4: Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác. 3- Củng cố: Tư thế trên không. 30 - 32' 26' 4' 2 lần 2' - GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. - HS chú ý nghe - Kiểm tra nam, nữ riêng. - HS nữ thực hiện trước. - HS nam ổn định giữ trật tự. - Mỗi HS được thực hiện hai lần. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Ôn với cầu. Chạy bền 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 29 - 4 - 2009 Ngày dạy: 7C Tuần: 35 Tiết: 67ôn tập, kiểm tra học kì II, kiểm tra tiêu chuẩn Rltt I/ Mục tiêu: - Ôn tập bài TD với cờ. Yêu cầu: Thực hiện tốt các động tác đúng cấu trúc, biên độ, phương hướng và phối hợp nhịp nhàng. - Ôn chạy bền. Yêu cầu: Chạy hết cự li phối hợp nhịp nhàng với thở và chạy với tốc độ cao. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 2 lá cờ. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: Nắm sĩ số: 7C Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2 Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang. 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1 Kiểm tra bài cũ: ? Tập từ động tác 1 - 5 ? Tập từ động tác 5 - 9 2 Bài mới: a, Bài TD: Ôn bài TD liên hoàn với cờ b, Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên cự li 500m. 3 Củng cố: Đi đều đổi chân khi đi đều sai nhịp. 30 - 32' 2' 24' 9-12lần 4' 1 lần 2' - Gọi 2 HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. - GV làm mẫu nhắc lại kĩ thuật động tác. - GV chia tổ tập luyện quay vòng. - Ôn tập bài TD - Các tổ trưởng điều khiển trước. - Gọi lần lượt các bạn lên điều khiển. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV có thể làm mẫu lại động tác. - Chạy theo hàng dọc. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. C/ Phần kết thúc: 1 Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2 Nhận xét: 3 Hướng dẫn về nhà: Ôn bài TD. Chạy bền 500 m. 5 - 7' 2' 4' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 29 - 4 - 2009 Ngày dạy: 7C Tuần: 35 Tiết: 68ôn tập, kiểm tra học kì II, kiểm tra tiêu chuẩn Rltt I/ Mục tiêu: Ôn: Bật nhảy - Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. - Bật nhảy bằng 1 chân tay với vào vật trên cao. - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật động tác. Biết vận dụng những điều đã học để tự tập hàng ngày rèn luyện sức khoẻ. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 2 đệm, cột, xà. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: 7C Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1- Kiểm tra bài cũ: ? Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2- Bài mới: Ôn bật nhảy: - Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. - Bật nhảy bằng 1 chân tay với vào vật trên cao. - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 3- Củng cố: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 30 - 32' 3' 26' 5-7 lần 5-7 lần 5-7 lần 5-7 lần 3' - GV gọi 1-2 HS lên thực hiện. - GV gọi HS nhận xét đánh giá. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. - GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác. - GV cho 1 nhóm (cả lớp) tập một vài lần. - GV chia tổ tập luyện quay vòng. - Cán sự lớp điều khiển, bao quát tổ mình. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Ôn bật nhảy. Chạy bền 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: 6 - 5 - 2009 Ngày dạy: 7C Tuần: 36 Tiết: 69 kiểm tra học kì II I/ Mục tiêu: Kiểm tra bật nhảy: Kiểm tra động tác “Nhảy bước bộ trên không”. Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và nâng cao thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, 2 đệm, cột, xà, thước, bàn, ghế GV. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: 7C Phổ biến nội dung, y/c. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1- Nộị dung: Kiểm tra động tác “Nhảy bước bộ trên không”. 2- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của tường học sinh và thành tích. - Điểm 9 - 10: Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và thành tích 195cm (nam), 175cm (nữ). - Điểm 7 - 8: Trong hai lần nhảy có một lần chỉ tương đối đúng và thành tích 180cm (nam), 165cm (nữ). - Điểm 5 - 6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và thành tích (nam) dưới 170cm, (nữ) dưới 155cm. - Điểm 3 – 4: Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác. 3- Củng cố: Tư thế trên không. 30 - 32' 26' 4' 2 lần 2' - GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. - HS chú ý nghe - Kiểm tra nam, nữ riêng. - HS nữ thực hiện trước. - HS nam ổn định giữ trật tự. - Mỗi HS được thực hiện hai lần. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Chạy bền 500 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ký duyệt giáo án Nhận xét của ban chuyên môn Ngày tháng năm 2010 Ngày soạn: 6 - 5 - 2009 Ngày dạy: 7C Tuần: 36 Tiết: 70 kiểm tra chạy bền I/ Mục tiêu: Kiểm tra: Chạy bền (chạy bền trên địa hình tự nhiên, cự li 500m - tính thành tích, xếp loại theo tiêu chuẩn RLTT). Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và thành tích cao. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, đồng hồ bấm giây, bàn, ghế GV. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định lượng phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: 7C Phổ biến nội dung, y/c. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang....... 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/Phần cơ bản: 1- Nộị dung: Kiểm tra chạy 500m có tính thời gian. 2- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của học sinh và thành tích. Điểm giỏi: Thành tích 100s nam, 112s nữ. Điểm khá: Thành tích 110s nam, 119s nữ. Điểm đạt: Thành tích 120s nam, 132s nữ. 3- Củng cố: Chạy phối hợp với thở. 30 - 32' 25' 5' 2' - GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra. - HS chú ý nghe - Mỗi đợt kiểm tra 5-7 HS. - Kiểm tra nam, nữ riêng. - HS nữ thực hiện trước. - HS nam ổn định giữ trật tự. - Mỗi HS được thực hiện một lần. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Ôn với cầu. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ký duyệt giáo án Nhận xét của ban chuyên môn Ngày tháng năm 2010

File đính kèm:

  • docTD 7 CHUAN MOI 1978.doc