Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tuần 30 - Năm học 2010-2011

 I - mục tiêu.

1. Bật nhảy:

- Biết cách thực hiện bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “trồng nụ, trồng hoa”.

- Thực hiện đợc động tác bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật ở trên cao, trò chơi.

2. Đá cầu:

- Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập.

- Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân; thực hiện đợc phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Vận dụng vào đấu tập.

3. Chạy bền:

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.

- Thực hiện đợc chạy trên địa hình tự nhiên, duy trì và nâng dần sức bền.

->Tích cực tập tăng sức mạnh chân, sức bền, rèn sự khéo léo, tự giác tập luyện hàng ngày.

II - địa điểm - phơng tiện.

1. Địa điểm: Sân trờng, hố cát.

2. Phơơng tiện:

 - HS: Giày TT

 - GV: Cột, cầu, lới, cuốc.

 III - tiến trình dạy - học.

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tuần 30 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 Ngày soạn: 16. 03. 11 Tiết 57 Ngày dạy : 22. 03. 11 bật nhảy - đá cầu - chạy bền I - mục tiêu. 1. Bật nhảy: - Biết cách thực hiện bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “trồng nụ, trồng hoa”. - Thực hiện được động tác bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật ở trên cao, trò chơi. 2. Đá cầu: - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập. - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân; thực hiện được phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Vận dụng vào đấu tập. 3. Chạy bền: - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, duy trì và nâng dần sức bền. ->Tích cực tập tăng sức mạnh chân, sức bền, rèn sự khéo léo, tự giác tập luyện hàng ngày. II - địa điểm - phương tiện. 1. Địa điểm: Sân trường, hố cát. 2. Phương tiện: - HS: Giày TT - GV: Cột, cầu, lưới, cuốc. III - tiến trình dạy - học. nội dung đl Phương pháp tổ chức A .Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2.Khởi động. +Xoay các khớp. +ép dọc, ép ngang, bụng. +Bổ trợ chuyên môn: - Đá lăng - Bật cao thu gối sát ngực B.Phần cơ bản 1. Bật nhảy * Trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa” * Ôn: - Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao 2. Đá cầu * Ôn: - Tâng cầu bằng mu bàn chân - Chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân * Thi đấu đơn Tỉ số hiệp đấu: 11 * Củng cố: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 3. Chạy bền Chạy trên địa hình tự nhiên C.Phần kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét giờ học - Giao BTVN: Ôn chạy đà giậm nhảy; tâng cầu, chuyền cầu, phát cầu bằng mu bàn chân; đấu tập . Rèn sức mạnh chân, sức bền. 8 - 10’ 2 x 8nh 2 x 8 nh 10 lần 10 lần 30 - 32’ 3 lần 3 - 5lần 2’ 5’ 5 lần 1 hiệp 2’ 500m nam nữ 5’ - Cán sự tập hợp, báo cáo sĩ số x x x x x x x x x x X x x x x x - Cán sự điều khiển lớp khởi động x x x x x x x x x x x x X - 3 đôi HS thực hiện nụ và hoa HS lần lượt chạy giậm nhảy - GV quan sát nhắc nhở chung x x x x x x x x x - HS lần lượt thực hiện - HS tự tập theo đôi x x x x x x x x x x - GV nhắc HS thi đấu đúng luật - HS tiếp tục thi theo các đôi đã bắt thăm. x x x - 1 HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét - GV nhận xét sửa sai chung. - GV nhắc lại y/c - HS chạy theo nhóm nam nữ riêng, chạy xong tự thả lỏng - HS thả lỏng tại chỗ x x x x x x x x x x X x x x x x Tuần 30 Ngày soạn: 16. 03. 11 Tiết 58 Ngày dạy : 25. 03. 11 bật nhảy - đá cầu I - mục tiêu. 1. Bật nhảy: - Biết cách thực hiện chạy đà giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “lò cò đuổi nhau”. - Thực hiện được chạy đà giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật ở trên cao, trò chơi. 2. Đá cầu: - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập. - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân; thực hiện được phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Vận dụng vào đấu tập. ->Tích cực tập tăng sức mạnh chân, rèn sự khéo léo chính xác, tự tập luyện hàng ngày. II - địa điểm - phương tiện. 1. Địa điểm: Sân trường, hố cát. 2. Phương tiện: - HS: Giày TT - GV: Cột, xà, đệm, cầu, lưới. III - tiến trình dạy - học. nội dung đl Phương pháp tổ chức A .Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2.Khởi động. +Xoay các khớp. +ép dọc, ép ngang, bụng. +Bổ trợ chuyên môn: - Đá lăng - Nâng đùi - Xoay mở lòng bàn chân 3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân B.Phần cơ bản 1. Bật nhảy * Ôn: - Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà * Ôn: - Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao * Trò chơi: “Lò cò đuổi nhau” 2. Đá cầu * Ôn: - Tâng cầu nhanh bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân - đỡ cầu - Chuyền cầu * Thi đấu đơn: Tỉ số hiệp đấu: 11 3. Củng cố: Chạy đà giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà. C.Phần kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét giờ học - Giao BTVN: Ôn chạy đà giậm nhảy; tâng cầu, chuyền cầu, phát cầu. Rèn sức mạnh chân, sức bền. 8 - 10’ 2 x 8nh 2 x 8 nh 10 lần 10 lần 10 lần 2’ 2 lần 30 - 32’ 3 -5 lần 2 lần 2 lần 50 lần 5’ 2’ 1 hiệp 2’ 5’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số x x x x x x x x x x X x x x x x - Cán sự điều khiển lớp khởi động x x x x x x x x x x x X - 1 HS thực hiện, lớp nhận xét - GV nhận xét cho điểm - HS lần lượt thực hiện theo 2 nhóm nam nữ riêng x x x x - GV quan sát nhắc nhở chung - HS lần lượt thực hiện x x x x x x x - HS thực hiện theo hàng ngang x x x x x x x x x x - HS thực hiện đồng loạt - HS tự tập theo đôi - HS tập theo nhóm 3 - 4 em - GV nhắc HS thi đấu đúng luật - HS tiếp tục thi theo các đôi đã bắt thăm. x x x - 1 HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét - GV nhận xét sửa sai chung. - HS thả lỏng tại chỗ x x x x x x x x x x X x x x x x Thông qua giáo án Ngày 19 tháng 3 năm 2011 Tổ phó: Nguyễn Thị Việt Hồng

File đính kèm:

  • docTD 7 tuan 30.doc