Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Hoàn

A- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

- Biết nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa

2. Kĩ năng: Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục

- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ.

- Thực hiện nếp sống lành mạnh.

B- ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

1. ẹũa ủieồm: Tại lớp học trường TH & THCS Điền Công.

2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây.

 - Nhắc nhở HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài.

C- TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :

 

doc154 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Hoàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. * Biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng dã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. * Thực hiện nếp sống lành mạnh. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 2. Phương tiện: + Giáo viên: sơ đồ bài Thể dục lớp 7, còi, cờ hiệu, đồng hồ bấm giây. + HS dọn vệ sinh bãi tập, ghế GV, sổ ghi đầu bài. C. tiến trình giảng dạy: I. Phần mở Đầu 1. GV nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. Khởi động. -Tập 8 động tác đầu bài TDTK. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng .bật cao ôm gối. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) II. Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích “Bật Xa” 2. Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật nhảy tính lần thực hiện tốt nhất. - Kiểm tra theo danh sách củ lớp. Đội hình kiểm tra €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ GV 3. Cách cho điểm - Điểm kiểm tra chấm theo mức độ thực hiện động tác kỹ thuật và thành tích của từng học sinh đạt được. - Điểm 9-10: (Xếp loại Tốt) Kỹ thuật động tác đúng thành tích đạt:Nam trên 185cm,Nữ trên 170cm. - Điểm 7-8: (Xếp loại Đạt) Kỹ thuật động tác tương đối tốt thành tích đạt: Nam 170-184 cm, Nữ 161 -169 cm. - Điểm 5-6: (Xếp loại Đạt) Kỹ thuật động tác tương đối tốt thành tích đạt:Nam 160-169 cm, Nữ 150 -159 cm. - Điểm 3-4: (Xếp loại Chưa Đạt) Cả 3 lần nhảy đều không thực hiện được động tác thành tích không đạt yêu cầu III. Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2. Nhận xét giờ kiểm tra. 3.Bài tập về nhà. - Tiếp tục ôn tập chạy bền chuẩn bị giờ sau kiểm tra. Tổng hợp: Xếp loại Tốt: HS = % Xếp loại Đạt: ..HS = % Xếp loại Chưa Đạt: HS = % D. Rút kinh nghiệm: .. Ngày soạn: 26/4/2013 Lớp Sĩ số Ngày dạy Tiết (TKB) Tên học sinh vắng 7 26 Tieỏt 69 - Tuần 35 Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh: Bật xa A. mục tiêu: - Kiểm tra đỏnh giỏ quỏ trỡnh học tập – rốn luyện của cỏc em trong thời gian của năm học. 1. Kiến thức: * Biết cách thực hiện kỹ thuật Đánh giá tiêu chuẩn Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh trong quá trình học tập. 2. Kỹ năng: * Thực hiện cơ bản đúng Đánh giá tiêu chuẩn Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh trong quá trình học tập. 3. Thái độ: * Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của GV. Đảm bảo an toàn trong tập luyện. * ứng xử đúng với bạn trong tập luyện và thi đấu. Nghiêm túc, tự giác. Biết tự tập ngoài giờ môn Thể dục. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 2. Phương tiện: + GV: Còi, đồng hồ bấm giây, thước thẳng 2m, sổ điểm phụ và sổ điểm cá nhân. + HS : Vệ sinh bãi tập, đệm, cầu lông 2 em 1 bộ, ghế GV, sổ ghi đầu bài. C. Tiến trình giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: Kiểm tra: Giầy mũ: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động: Khụỷi ủoọng chung : Quay caực khụựp coồ, coồ tay – coồ chaõn, khuyỷu tay, caựnh tay, hoõng, khụựp goỏi. 5-8 phút 3 phút 5 phút 4lầnx8nhịp -Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 3 haứng ngang baựo caựo sĩ soỏ cho GV. x x x x x x x x x x x x x x LT x x x x x x x x GV II. PHAÀN Cễ BAÛN : 1. Bật xa : kiểm tra 1 tiết:- Kiểm tra từng em một. - Moói HS được thửùc hieọn 3 laàn. Tính kết quả đánh giá xếp loại lần có thành tích tốt nhất. 2. Thang ủieồm đỏnh giỏ kỹ thuật : Không bỏ cuộc sẽ được đánh giá theo: a) Tiêu chuẩn đánh giá đối với Nam: Tuổi Phân loại Bật xa (cm) Chạy 5 ph (m) 14 Tốt >204 >980 Đạt 183 880 15 Tốt >210 >1020 Đạt 191 910 b) Tiêu chuẩn đánh giá đối với Nữ: Tuổi Phân loại Bật xa (cm) Chạy 5 ph (m) 14 Tốt >163 >850 Đạt 146 770 15 Tốt >164 >860 Đạt 147 790 28-30 phút - Ngoài ra giỏo viờn cú thể quan sỏt thể trạng của từng em mà quyết định cho cỏc em thự tõng cầu bao nhiờu cỏi cho phự hợp đồng thời căn cứ vào quỏ trỡnh ý thức học tập mà cộng trừ điểm cỏc em vào điểm kiểm tra. - HS đội hình 3 hàng ngang, nghe gọi tên vào vị trí bật nhảy (GV gọi tên theo sổ điểm cá nhân - ghi thành tích vào sổ điểm phụ), đối chiếu với bảng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực để xếp loại cho HS. - GV cử 2-3 HS cùng GV kiểm tra thành tích sau mỗi lần HS thực hiện kỹ thuật bật nhảy. - Không tính thành tích lần bật nhảy phạm quy. Nếu cả 3 lần đều không đạt yêu cầu GV có thể cho HS thực hiện tiếp để đạt theo yêu cầu. III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác: vươn thở, tay, chân, điều hòa 2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện) 3. Bài tập về nhà: - Về nhà tập luyện thêm 3-5 phuựt 2 laàn - GV công bố kết quả xếp loại cho HS biết. - GV nhaộc caực em keỏt hụùp hớt thụỷ sâu, ủeàu. - HS đội hình 3 hàng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € GV D. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 26/4/2013 Lớp Sĩ số Ngày dạy Tiết (TKB) Tên học sinh vắng 7 26 Tiết 70 - Tuần 36 KIỂM TRA đánh giá thể lực học sinh : Chạy 5 phút tuỳ sức A. MUẽC TIEÂU - Kiến thức: Kiểm tra đỏnh giỏ quỏ trỡnh học tập – rốn luyện của cỏc em trong thời gian một năm học vừa qua của nội dung chạy bền từ đú kết hợp cho điểm cũng như đánh xếp loại thể lực đối với HS. 1. Kiến thức:* Biết cách thực hiện kỹ thuật Chạy 5 phút tuỳ sức, đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh. 2. Kỹ năng: * Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy 5 phút tuỳ sức 3. Thái độ:* Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của GV. Đảm bảo an toàn trong tập luyện. * ứng xử đúng với bạn trong tập luyện và thi đấu. Nghiêm túc, tự giác. Biết tự tập ngoài giờ môn Thể dục. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 2. Phương tiện: + GV: Còi, đồng hồ bấm giây, thước thẳng 2m, sổ điểm phụ và sổ điểm cá nhân. + HS : Vệ sinh bãi tập, đệm, cột xà nhảy cao, cầu lông 2 em 1 bộ. C. tiến trình giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: Kiểm tra: Giầy mũ: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động: Khụỷi ủoọng chung: Quay caực khụựp coồ, coồ tay – coồ chaõn, khuyỷu tay, caựnh tay, hoõng, khụựp goỏi. 8-10 phuựt 3 phuựt 5 phuựt 4x8 nhịp - Lụựp trửụỷng ( caựn sửù lụựp ) taọp hụùp lụựp thaứnh 3 haứng ngang baựo caựo sĩ soỏ cho GV. - nghe nội dung yêu cầu tiết kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x LT x x x x x x x x GV II. PHAÀN Cễ BAÛN : 1. Chạy tuỳ sức 5 phút : kiểm tra 1 tiết: - Kiểm tra mỗi lượt 4 em. - Moói HS đđược thửùc hieọn 1 lần chạy tính thời gian 5 phút (nam, nữ chạy riêng). 2. Thang ủieồm đỏnh giỏ kỹ thuật : * Không bỏ cuộc sẽ được đánh giá theo: a) Tiêu chuẩn đánh giá đối với Nam: Tuổi Phân loại Bật xa (cm) Chạy 5 ph (m) 14 Tốt >204 >980 Đạt 183 880 15 Tốt >210 >1020 Đạt 191 910 b) Tiêu chuẩn đánh giá đối với Nữ: Tuổi Phân loại Bật xa (cm) Chạy 5 ph (m) 14 Tốt >163 >850 Đạt 146 770 15 Tốt >164 >860 Đạt 147 790 28-30 phỳt - Đội hỡnh chạy x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Ngoài ra giỏo viờn cú thể quan sỏt thể trạng của từng em mà quyết định cho cỏc em thực hiện quãng đường bao nhiờu cho phự hợp với sức khỏe đồng thời căn cứ vào quỏ trỡnh ý thức học tập mà cộng hay trừ điểm cỏc em vào điểm kiểm tra. - GV cử 4-5 HS cùng GV làm trọng tài, giám sát thành tích, thời gian, khoảng cách - GV cho chạy tốp 4 HS tính thời gian, ghi thành tích vào sổ điểm phụ. - Chạy xong tự thả lỏng, hít thở sâu, đi lại nhẹ nhàng III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1- Thaỷ loỷng : caực khụựp, thaỷ loỷng toàn thaõn. 2- Nhaọn xeựt : YÙ thửực tham gia hoùc taọp cuỷa học sinh qua tiết kiểm tra 4-5 phuựt 2 laàn - GV công bố kết quả xếp loại cho HS nắm. - GV kết hợp lấy kết quả cho điểm chạy bền của HS trong năm học. - GV nhaộc caực em keỏt hụùp hớt thở sõu, ủeàu. - HS đội hình 3 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 12 đến 18 tuổi Tuổi Điểm Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) Bật xa tại chỗ (cm) Chạy 30m xuất phát cao (giây) Chạy 5 tuỳ sức 5 phút (m) 12 Tốt >12 >161 <6.40 >830 Đạt 9 144 7.40 730 13 Tốt >13 >162 <6.30 >840 Đạt 10 145 7.30 750 14 Tốt >14 >163 <6.20 >850 Đạt 11 146 7.20 770 15 Tốt >15 >164 <6.10 >860 Đạt 12 147 7.10 790 16 Tốt >16 >165 <6.00 >890 Đạt 13 146 7.00 810 17 Tốt >17 >166 <5.90 >920 Đạt 14 149 6.90 830 18 Tốt >18 >168 <5.80 >930 Đạt 15 151 6.80 850 D. Rút kinh nghiệm: Kết thúc năm học 2012 – 2013 9 động tác Bài Thể dục lớp 7 - Năm học 2012 - 2013 1. ẹoọng taực Vửụn thụỷ: 2. ẹoọng taực Tay: 3. ẹoọng taực Chaõn : ẹoọng taực Lửụứn : 5. ẹoọng taực Buùng : 6 ẹoọng taực Phoỏi hụùp : 7. Động tác Thaờng baống : 8. Động tác Nhaỷy : 9. Động tác ẹieàu hoứa: Các động tác – Tư thế đánh Cầu lông Năm học 2010 – 2011 (Giành cho lớp 9) Cách cầm vợt, tư thế chuẩn bị, di chuyển (đơn bước, đa bước) bên trái, phải, tiến, lùi, chếch trái, chếch phải, . Phát cầu thuận tay, trái tay, Đánh cầu cao, thấp bên trái, phải, gần lưới, cao sâu về phái sân đối phương, bỏ nhỏ, Nắm luật thi đấu, nghe hiệu lệnh, tuân thủ theo chỉ dẫn của trọng tài Kỹ thuật Đá cầu: 1. Tâng cầu bằng đùi. 2. Tâng cầu bằng mu bàn chân. 3. Đỡ cầu bằng ngực. 4. Phát cầu bằng mu bàn chân. 5. Đỡ cầu bằng má trong bàn chân. Một số động tác – Tư thế đá Cầu – giành cho Lớp 9 Năm học 2012 - 2013

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 7 nam 2012 2013ban full.doc