Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1 đến Tiết 70

I/Mục tiêu - Yêu cầu:

-Mục tiêu: Trang bị cho Học sinh các hiểu biết đúng về TDTT, tạo cho Học sinh hứng thú học tập bộ môn, tích cực rèn luyện TDTT tăng cường sức khoẻ cho bản thân.

-Yêu cầu: Học sinh có thái độ hành vi ứng xử với bạn khi tập luyện TDTT, Học sinh tự giác tích cực học tập, rèn luyện.

II/Địa điểm - Phương tiện:

- Đia điểm: lớp học

- Phương tiện: SGV, Giáo án.

III/Hoạt động của GV- Học sinh:

 

doc146 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 02/04/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1 đến Tiết 70, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch hợp để quan sát Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ tiết 66 kiểm tra đá cầu I/Mục tiêu - Yêu cầu: -Mục tiêu: : Kiểm tra kĩ thật tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân và thành tích. + -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi, đồng hồ.Dây đích III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. -Nội dung: Kiểm tra kĩ thật tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân và thành tích. 2.Đánh giá cho điểm: Điểm ND Thực hiện Thành tích Nam Nữ 9 - 10 Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích ỏ mức độ “Giỏi”cua TCRLTT 18-20L 9-10L 7 - 8 Thực hiện đúng kĩ thuật,thành tích ở mức “khá.” 14-16L 7-8L 5 - 6 Thực hiện đượcnhững điểm cơ bản KT,TT ở mức “đạt” 12-12L 5-6L 3 - 4 Chạy để gót chạm đất và không đạt về TT ở mức “đạt” Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Tiếp tục ôn tập hàng ngày ở nhà. 4L x 8N 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động:Từ hàng dọc đ Vòng tròn đ hàng ngang so le. ẹ Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình kiểm tra - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 1 HS ( Nam, Nữ) ẹGV 5m ã HS ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV: Quan sát, theo rõi thành tích, KT,nhận xét đánh giá cho điểm Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Tiết 67 ôn tập kiểm tra học kì II bật nhảy- chạy bền I/Mục tiêu - Yêu cầu: -Mục tiêu: +Bật nhảy: Ôn tập:, Trò chơi “ nhảy ô tiếp sức” + Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi,đồng hồ, III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. 1/Bật nhảy: Ôn: một số động tác bổ trợ: - Đá lăng trước. - Đá lăng sau. - Đá lăng ngang. - Bật xa - Trò chơi “ nhảy ô tiếp sức" 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - Nam: 500m - Nữ : 400m Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Ôn tập các động tác bổ trợ của Bật nhảy, Đá cầu. 4L x 8N 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động: Từ hàng dọc đVòng tròn đ hàng ngang so le. Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình tập luyện ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ GV: Hướng dẫn, làm mẫu, phân tích cho Học sinh. HS: Quan sát sau đó thực hiện theo sự điều khiển của GV. GV: Chọn vị trí thích hợp để quan sát, sửa sai cho Học sinh. GV: Chọn vị trí thích hợp để quan sát Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Tiết 68 ôn tập kiểm tra học kì II bật nhảy-chạy bền I/Mục tiêu - Yêu cầu: -Mục tiêu: +Bật nhảy: Ôn tập:, Trò chơi “ nhảy ô tiếp sức” + Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi,đồng hồ, III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. 1/Bật nhảy: Ôn: một số động tác bổ trợ: - Đá lăng trước. - Đá lăng sau. - Đá lăng ngang. - Bật xa - Trò chơi “ nhảy ô tiếp sức" 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - Nam: 500m - Nữ : 400m Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Ôn tập các động tác bổ trợ của Bật nhảy. 4L x 8N 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động: Từ hàng dọc đVòng tròn đ hàng ngang so le. Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình tập luyện ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ HS: thực hiện theo sự điều khiển của cán sự lớp GV: Quan sat sửa sai cho học sinh GV: Hướng dẫn, làm mẫu, phân tích cho Học sinh. HS: Quan sát sau đó thực hiện theo sự điều khiển của GV. GV: Chọn vị trí thích hợp để quan sát, sửa sai cho Học sinh. GV: Chọn vị trí thích hợp để quan sát Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Tiết 69 ôn tập kiểm tra học kì II bật nhảy-chạy bền I/Mục tiêu - Yêu cầu: -Mục tiêu: +Bật nhảy: Ôn tập:, Trò chơi “ nhảy ô tiếp sức” + Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi,đồng hồ, III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. 1/Bật nhảy: Ôn: một số động tác bổ trợ: - Đá lăng trước. - Đá lăng sau. - Đá lăng ngang. - Bật xa - Trò chơi “ nhảy ô tiếp sức" 2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - Nam: 500m - Nữ : 400m Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Ôn tập các động tác bổ trợ của Bật nhảy. 4L x 8N 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động: Từ hàng dọc đVòng tròn đ hàng ngang so le. Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình tập luyện ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ HS: thực hiện theo sự điều khiển của cán sự lớp GV: Quan sat sửa sai cho học sinh GV: Hướng dẫn, làm mẫu, phân tích cho Học sinh. HS: Quan sát sau đó thực hiện theo sự điều khiển của GV. GV: Chọn vị trí thích hợp để quan sát, sửa sai cho Học sinh. GV: Chọn vị trí thích hợp để quan sát Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ tiết 70 kiểm tra học kì II bật nhảy I/Mục tiêu - Yêu cầu: -Mục tiêu: : Kiểm tra kĩ thuật Bật xa tại chỗ bằng 2 chân và thành tích. + -Yêu cầu: + Thực hiện được tương đối chính xác động tác. + Biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày. II/Địa điểm - Phương tiện: - Đia điểm: Sân TD - Phương tiện: Trang phục, còi, đồng hồ.Dây đích III/Hoạt động của GV- Học sinh: Nội dung Đ L Phương pháp - Tổ chức KL TG Phần 1: Mở đầu. - Tổ chức nhận lớp: * Lớp: 6a...................... * Lớp: 6b...................... - Giới thiệu ND yêu cầu bài học. - Khởi động: +KĐC: * Chạy nhẹ 1 vòng sân. * Bài TD Tay Không. * Xoay các khớp. * ép dây chằng. +KĐCM: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi * Chạy gót chạm mông. Phần 2: Cơ bản. -Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật Bật xa tại chỗ bằng 2 chân và thành tích. 2.Đánh giá cho điểm: Điểm ND Thực hiện Thành tích Nam Nữ 9 - 10 Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích ỏơ mức độ “Giỏi”cua TCRLTT 1,85m 1,5m 7 - 8 Thực hiện đúng kĩ thuật,thành tích ở mức “khá.” 1,70m 1,6m 5 - 6 Thực hiện đượcnhững điểm cơ bản KT,TT ở mức “đạt” 1,6m 1,7m 3 - 4 Chạy để gót chạm đất và không đạt về TT ở mức “đạt” Phần 3: Kết thúc. - Hồi tĩnh: +Thả lỏng cơ bắp. +Hít thở sâu. - Nhận xét giờ học: +ý thức, Tư thế, Động tác. +Kết quả giờ học. - Dặn dò: Tiếp tục ôn tập hàng ngày ở nhà. 4L x 8N 10’ 30’ 5’ Đội hình nhận lớp ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ - Cán sự báo cáo sĩ số và tình hình cua lớp học sau đó điều khiển ĐH khởi động:Từ hàng dọc đ Vòng tròn đ hàng ngang so le. ẹ Đội hình khởi động ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ Đội hình kiểm tra - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 2 hHS ( 1 Nam , 1 Nữ) ẹ ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã HS: Lần lượt thực hiện KT và thành tích. GV: Quan sát, theo rõi thành tich, KT,nhận xét đánh giá cho điểm Học sinh. Đội hình kết thúc GV: Hướng dẫn Học sinh thả lỏng tích cực. ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ẹ

File đính kèm:

  • docGATD6 ki II.doc