Đề kiểm tra môn Thể dục Lớp 6 - Học kì 2 - Đề số 6 - Trường THCS Thị trấn Sông Mã

Đề số 2:

Em hãy thực hiện kĩ thuật động tác “Đà một bước ném bóng xa” (có tính

thành tích)

1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra

- Kẻ sân đúng qui cách và an toàn cho người kiểm tra cũng như và những

người xung quanh. Chuẩn bị đủ số bóng 150g, bóng đúng qui cách.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra

những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ),

sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể cho học sinh thực hiện thử 1-2

lần.

- Kiểm tra theo thứ tự qui định. Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần và lấy

thành tích lần ném cao nhất

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/02/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Thể dục Lớp 6 - Học kì 2 - Đề số 6 - Trường THCS Thị trấn Sông Mã, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ HUYỆN SÔNG MÃ - TỈNH SƠN LA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN THỂ DỤC, LỚP 6 Đề số 2: Em hãy thực hiện kĩ thuật động tác “Đà một bước ném bóng xa” (có tính thành tích) 1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra - Kẻ sân đúng qui cách và an toàn cho người kiểm tra cũng như và những người xung quanh. Chuẩn bị đủ số bóng 150g, bóng đúng qui cách. - Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ), sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể cho học sinh thực hiện thử 1-2 lần. - Kiểm tra theo thứ tự qui định. Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần ném cao nhất 2. Đáp án và biểu điểm - Điểm 10. Thực hiện thành thạo kĩ thuật động tác; Thành tích: tối thiểu 30m (nam), 20m (nữ); - Điểm 9. Thực hiện tương đối thành thạo kĩ thuật động tác; Thành tích: tối thiểu 30m (nam), 20m (nữ); - Điểm 8. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác; Thành tích: Khoảng 25 đến 29m (nam), khoảng 16 đến 19m (nữ); - Điểm 7. Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, tuy nhiên còn một số lỗi sai nhỏ; Thành tích: Khoảng 25 đến 29m (nam), khoảng 16 đến 19m (nữ); - Điểm 6. Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, tuy nhiên còn một số sai nhỏ; Thành tích: Khoảng 20 đến 24m (nam), khoảng 12 đến 15m (nữ); - Điểm 5. Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, tuy nhiên còn một số sai nhỏ và kĩ thuật chưa ổn định; Thành tích: Khoảng 20 đến 24m (nam), khoảng 12đến 15m (nữ); - Điểm 4. Thực hiện được kĩ thuật động tác, tuy nhiên còn nhiều sai nhỏ và kĩ thuật chưa ổn định; Thành tích: Khoảng 15 đến 19m (nam), khoảng 8 đến 11m (nữ); - Điểm 3. Thực hiện sai kĩ thuật động tác; Thành tích: Khoảng 15 đến 19m (nam), khoảng 8 đến 11m (nữ); - Điểm 2. Thực hiện sai kĩ thuật động tác; Thành tích: Dưới 15m (nam), dưới 8m (nữ); - Điểm 1. Không thực hiện được kĩ thuật động tác; Thành tích: Dưới 15m (nam), dưới 8m (nữ); Chú ý: Trường hợp HS thực hiện chưa đúng kĩ thuật nhưng thành tích cao thì cũng chỉ đạt 5-6 điểm. Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định.

File đính kèm:

  • docSL_TheDuc_62_02.doc