Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 3: Bài TDNĐ nữ, TDPT chung nam, chạy tiếp sức

-Tập trung nhận lớp (sỹ số, HS vắng kiến tập)

Phố biển nội dung ,yêu cầu bài học.

-Khới động:

 Khới động chung. tập bài thể dục tay không. Xoay cổ tay,chân,khuỷu tay, vai,hong,gối.ép dọc,ngang.

 chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông.

Khới động chuyên môn.

chạy tốc đô cự ly 20m. các động tác gập tay, chân.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 3: Bài TDNĐ nữ, TDPT chung nam, chạy tiếp sức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PPCT Khối 12: Tiết 03: BµI TDND N÷, TDPT CHUNG NAM. CH¹Y TIÕP SøC I/ Môc ®Ých:Gióp hs thùc hiÖn ®­îc ®t¸c Tay,Th©n M×nh n÷ vµ 4 ®t¸c ®Çu tiªn bµi td nam.«n 1 sè btËp bæ trî ch¹y tiÕp søc. II/ Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y:lµm mÉu, ph©n tÝch, ph©n nhãm quay vßng. III/ ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: s©n b·i, dông cô,gi¸o ¸n(tranh td, gËy tiÕp søc, cßi.) PHẦN NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG MỞ ĐẦU -Tập trung nhận lớp (sỹ số, HS vắng kiến tập) Phố biển nội dung ,yêu cầu bài học. -Khới động: Khới động chung. tập bài thể dục tay không. Xoay cổ tay,chân,khuỷu tay, vai,hong,gối.ép dọc,ngang. chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông. Khới động chuyên môn. chạy tốc đô cự ly 20m. các động tác gập tay, chân. 2lx8n 2l 6-8’ -Yêu cầu tập trung nhanh, thắng hang, báo cáo nhanh, rõ rang(ktra trang phục, kiên tập) -Chú ý lắng nghe phổ biển nội dung buổi học. -Tập mỗi động tác 2lx 8n hết biên độ động tác -Xoay thạt kỷ các khớp. thực hiện theo nhip vỗ tay, nhanh dần. Đội hình nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚gv -Giãn cách cự ly rộng so le hang 2 va 4 thành đội hình khới động. CƠ BẢN CƠ BẢN Bài củ: Hs nhắc lại mét số nội dung của lớp 11. BÀI THỂ DỤC ND nữ. Động tác 1. Tay. Nữ BÀI THỂ DỤC nam 4 động tác đầu tiên. CHẠY TIẾP SỨC. Củng cổ: gọi 1 – 2 hs lên thực hiện nội dung đã học 2-4l 2-4l 2lx8n 2-4l 32-34’ 14-16’ 14-16’ 2-3’ -Yêu cầu nhắc lai một số nội dung chính xác lien quan bài học. -Gv chia lớp thành 2 nhóm thực hiện các yêu cầu của gv. -Gv làm mẫu phân tích tầng động tác, nhanh, chậm. sau đó hướng dẫn học sinh tập. -Gv quan sát chính sữa sai tầng động tác cho hs. -yêu cầu phối hợp nhịp nhàng giưa tay và chận thực hiện 2lx 8 nhịp. -Thực hiện đúng nhịp điệu ,đều, đẹp, theo sự hướng dẫn của gv. Động tác 2. Thân mình Nữ -Yêu cầu thực hiện theo 2 cách trao và nhận tín gậy -Cách1. Tín gậy được trao từ dưới lên. -Cách 2. Tín gậy được trao từ trên xuống. -Gv và hs hệ thống lại nội dung đã học Đội hình tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚gv x hs -Gv làm mẫu xong, gv cho tập 1 vài lần gọi cán bộ lớp hô và tập. Đội hình bổ trợ chạy tiếp sức. € € €------- € € €------- ‚gv € € € € € € € € € € € € ‚gv -Hs đứng thành từng cặp trao nhận tín gậy - Gv quan sát chính sữa sai. Đội hình củng cổ € € € € € € € € € € ‚gv € € € € KẾT THÚC Trò chơi hồi tỉnh. Chụm 3 Chụm 5 -Thả lỏng cơ bắp toàn than, tầng bộ phận. -Nhận xét giờ học. -Bài tập về nhà. -Xuống lớp. 4-5’ -Chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên, chơi tích cực, đúng luật. -Thực hiện thả lỏnh tích cực, đế đưa cơ thể về trạng thái ban đầu, tránh hiện tương mỏi cơ sau khi tập luyện. -Về nhà tập bài thể dục Trò chơi đội hình vong tròn Đội hình xuống lớp € €€ € € € € € € € ‚gv Ngày soạn: 26 tháng 08 năm 2011

File đính kèm:

  • docgiao an 12 hay duyen cx.doc