Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 63 - Năm học 2012-2013

I. ổn định tổ chức

 - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp cho giáo viên

 - GV nhận lớp : Yêu cầu H/s lắng nghe và ghi chép đầy đủ

 - Dạy lớp :

12A6 12A7 12A8 12A9

II. Mục tiêu

 - Học song nội dung chương này, HS

- Biết một số nguyên tắc, phương pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh.

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để lựa chọn phương pháp rèn luyện sức

mạnh phù hợp với bản thân.

III. Nội dung

1. Khái niệm và ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh.

 

doc166 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 63 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n, phương tiện dạy học cho H/S - H/S : Vệ sinh sân tập, cột, lưới, bóng III.Tiến trình lên lớp : Dạy lớp : 12A2 12A5 12A6 12A7 Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I.Phần mở đầu. a . Nhận lớp: GV kiểm tra sĩ số lớp ghi h/s ghỉ học, kiểm tra nhắc nhở trang phục H/s - GV phổ biến nội dung yêu cầu trong giờ học. - Hoàn thành khối lượng, thực hiện tốt các bài tập - Có ý thức tổ chức kỷ luật trong khi tập luyện. b. Khởi động: * Khởi động chung : - Thực hiện 5 động tác TD tay không - Động tác : Tay ngực - Động tác : Vặn mình - Động tác : Lườn - Động tác : Lng bụng - Động tác : Chân - Xoay các khớp: Khớp vai, cổ tay,cổ chân,khớp hông, khớp gối - ép dây chằng ngang - dọc *. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ - Chay nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lăng sau. 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 L 2 L 2 L 2 L 3 ph 7 ph - Lớp trưởng hô lớp tập trung kiểm diện sĩ số, báo cáo giáo viên nhận lớp . Đội hình nhận lớp GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Khởi động theo hướng dẫn GV Đội hình khởi động GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x........10m........x x x.......................x x x.......................x x x.........10m.......x II.Phần cơ bản : - GV chia ra 2 nhóm: - Nhóm 1: Tổ 1 +2 tập phát bóng - Nhóm 2: Tổ 3 + 4 Tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay, sau đó được nửa thời gian đổi nhóm cho nhau. * Bóng chuyền : - Tập kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay giữa hai người với nhau. - Tập kỹ thuật đệm bóng : Đệm bóng giữa hai người qua lại với nhau - Tập chuyền bước hai - Tập đập bóng - phối hợp đập bóng, chắn bóng. - Tập phát bóng cao tay chính diện - Đấu tập: Hai đội mỗi đội 6 người, thi đấu theo luật. - Tập làm trọng tài. 2 x8 N 32 ph -Đội hình tập luyện môn nhảy cao GV x x x x x x x x x x x x x x x Học sinh tập trung chú ý nghe và phải nắm được các động tác bổ trợ cho nhảy cao - Đội hình tập luyện môn bóng chuyền GV X X - Hai người một quả bóng tập chuyền qua lại với nhau - Giáo viên phân tích kỹ thuật Đ/ T và thị phạm Đ/T. Củng cố bài học : 1 -2 h/s thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng - Gọi 1 – 2 h/s góp ý đúng sai - GV nhận xét và rút ra được đúng sai của h/s. III.Phần kết thúc. - Hồi tĩnh : Thả lỏng tích cực - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của h/s. - Nhận thức học tập của h/s, ý thức trong luyện. - GV nhắc nhở gìơ học sau . - GV giao bài tập về nhà cho h/s . - Tập bật nhảy tại chỗ và các bài tập phát triển thể lực chung - Tập chuyền bóng cao tay, đệm bóng, chắn bóng. - Tập phát bóng cao tay chính diện . 3 ph Đội hình thả lỏng GV x x x x x x x x x x x x x x - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò. GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - H/S chú ý nghe, nhận bài tầp về nhà - Thủ tục xuống lớp. Bài soạn môn học thể dục lớp 12 Tiết 61 : Ngày soạn :................... Ngày dạy :.................... - bóng chuyền: - ôn k/ t đệm bóng, chuyền bóng bước hai, đập bóng chắn bóng, - luyện tập: phát bóng cao tay chính diện, đấu tập I.Mục tiêu: - Luyện tập các động tác, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng thi đấu tập. - Biết cách thực hiện các giai đoạn của bài tập và một số chò trơi để phát triển sức mạnh của chân tay trong thời gian tập luyện - Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện và thi đấu. II.Địa điểm,phương tiện: - Địa điểm : Học taị sân trường THPT Chợ Đồn - Phương tiện : - GV chuẩn bị giáo án bài soạn, phương tiện dạy học cho H/S - H/S : Vệ sinh sân tập, cột, lưới, bóng III.Tiến trình lên lớp : Dạy lớp : 12A2 12A5 12A6 12A7 Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I.Phần mở đầu. a . Nhận lớp: GV kiểm tra sĩ số lớp ghi h/s ghỉ học, kiểm tra nhắc nhở trang phục H/s - GV phổ biến nội dung yêu cầu trong giờ học. - Hoàn thành khối lượng, thực hiện tốt các bài tập - Có ý thức tổ chức kỷ luật trong khi tập luyện. b. Khởi động: * Khởi động chung : - Thực hiện 5 động tác TD tay không - Động tác : Tay ngực - Động tác : Vặn mình - Động tác : Lườn - Động tác : Lng bụng - Động tác : Chân - Xoay các khớp: Khớp vai, cổ tay,cổ chân,khớp hông, khớp gối - ép dây chằng ngang - dọc *. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ - Chay nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lăng sau. 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 L 2 L 2 L 2 L 3 ph 7 ph - Lớp trưởng hô lớp tập trung kiểm diện sĩ số, báo cáo giáo viên nhận lớp . Đội hình nhận lớp GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Khởi động theo hướng dẫn GV Đội hình khởi động GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x........10m........x x x.......................x x x.......................x x x.........10m.......x II.Phần cơ bản : - GV chia ra 2 nhóm: - Nhóm 1: Tổ 1 +2 tập phát bóng - Nhóm 2: Tổ 3 + 4 Tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay, sau đó được nửa thời gian đổi nhóm cho nhau. * Bóng chuyền : - Tập kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay giữa hai người với nhau. - Tập kỹ thuật đệm bóng : Đệm bóng giữa hai người qua lại với nhau - Tập chuyền bước hai - Tập đập bóng - phối hợp đập bóng, chắn bóng. - Tập phát bóng cao tay chính diện - Đấu tập: Hai đội mỗi đội 6 người, thi đấu theo luật. - Tập làm trọng tài. 2 x8 N 32 ph -Đội hình tập luyện môn nhảy cao GV x x x x x x x x x x x x x x x Học sinh tập trung chú ý nghe và phải nắm được các động tác bổ trợ cho nhảy cao - Đội hình tập luyện môn bóng chuyền GV X X - Hai người một quả bóng tập chuyền qua lại với nhau - Giáo viên phân tích kỹ thuật Đ/ T và thị phạm Đ/T. Củng cố bài học : 1 -2 h/s thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng - Gọi 1 – 2 h/s góp ý đúng sai - GV nhận xét và rút ra được đúng sai của h/s. III.Phần kết thúc. - Hồi tĩnh : Thả lỏng tích cực - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của h/s. - Nhận thức học tập của h/s, ý thức trong luyện. - GV nhắc nhở gìơ học sau . - GV giao bài tập về nhà cho h/s . - Tập bật nhảy tại chỗ và các bài tập phát triển thể lực chung - Tập chuyền bóng cao tay, đệm bóng, chắn bóng. - Tập phát bóng cao tay chính diện . 3 ph Đội hình thả lỏng GV x x x x x x x x x x x x x x - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò. GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - H/S chú ý nghe, nhận bài tầp về nhà - Thủ tục xuống lớp. Bài soạn môn học thể dục lớp 12 Tiết 63 : Ngày soạn :................... Ngày dạy :.................... - bóng chuyền: - ôn k/ t đệm bóng, chuyền bóng bước hai, đập bóng chắn bóng, - luyện tập: phát bóng cao tay chính diện, đấu tập I.Mục tiêu: - Luyện tập các động tác, kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng thi đấu tập. - Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện và thi đấu. II.Địa điểm,phương tiện: - Địa điểm : Học taị sân trường THPT Chợ Đồn - Phương tiện : - GV chuẩn bị giáo án bài soạn, phương tiện dạy học cho H/S - H/S : Vệ sinh sân tập, cột, lưới, bóng III.Tiến trình lên lớp : Dạy lớp : 12A2 12A5 12A6 12A7 Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức SL TG I.Phần mở đầu. a . Nhận lớp: GV kiểm tra sĩ số lớp ghi h/s ghỉ học, kiểm tra nhắc nhở trang phục H/s - GV phổ biến nội dung yêu cầu trong giờ học. - Hoàn thành khối lượng, thực hiện tốt các bài tập - Có ý thức tổ chức kỷ luật trong khi tập luyện. b. Khởi động: * Khởi động chung : - Thực hiện 5 động tác TD tay không - Động tác : Tay ngực - Động tác : Vặn mình - Động tác : Lườn - Động tác : Lng bụng - Động tác : Chân - Xoay các khớp: Khớp vai, cổ tay,cổ chân,khớp hông, khớp gối - ép dây chằng ngang - dọc *. Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ - Chay nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lăng sau. 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 x 8 N 2 L 2 L 2 L 2 L 3 ph 7 ph - Lớp trưởng hô lớp tập trung kiểm diện sĩ số, báo cáo giáo viên nhận lớp . Đội hình nhận lớp GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Khởi động theo hướng dẫn GV Đội hình khởi động GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x........10m........x x x.......................x x x.......................x x x.........10m.......x II.Phần cơ bản : * Bóng chuyền : - Tập kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay giữa hai người với nhau. - Tập kỹ thuật đệm bóng : Đệm bóng giữa hai người qua lại với nhau - Tập chuyền bước hai - Tập đập bóng - phối hợp đập bóng, chắn bóng. - Tập phát bóng cao tay chính diện - Đấu tập: Hai đội mỗi đội 6 người, thi đấu theo luật. - Tập làm trọng tài. 2 x8 N 32 ph Học sinh tập trung chú ý nghe và phải nắm được các động tác bổ trợ cho bóng chuyền. - Đội hình tập luyện môn bóng chuyền GV X X - Hai người một quả bóng tập chuyền qua lại với nhau - Giáo viên phân tích kỹ thuật Đ/ T và thị phạm Đ/T. Củng cố bài học : 1 -2 h/s thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng - Gọi 1 – 2 h/s góp ý đúng sai - GV nhận xét và rút ra được đúng sai của h/s. III.Phần kết thúc. - Hồi tĩnh : Thả lỏng tích cực - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của h/s. - Nhận thức học tập của h/s, ý thức trong luyện. - GV nhắc nhở gìơ học sau . - GV giao bài tập về nhà cho h/s . - Tập bật nhảy tại chỗ và các bài tập phát triển thể lực chung - Tập chuyền bóng cao tay, đệm bóng, chắn bóng. - Tập phát bóng cao tay chính diện . 3 ph Đội hình thả lỏng GV x x x x x x x x x x x x x x - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò. GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - H/S chú ý nghe, nhận bài tầp về nhà - Thủ tục xuống lớp.

File đính kèm:

  • docGiao an lop 12 phong cho don bac kan.doc