Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 66: TC Bóng rổ - Năm học 2009-2010

I. Chuẫn Bị .

1. Nhận lớp .

2. Khỡi động chung - Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học .

- Chạy chậm một vòng sân,Tại chổ xoay các khớp cổ tay ,chân ,vai ,gối ,ép dây chằng

- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 66: TC Bóng rổ - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số : 66 Tiết PPCT : 66 Ngày soạn : 10/04/2010 NỘI DUNG TTTCBóng Rổ : Kiểm tra kĩ thuật ném rổ bằng một tay trên vai PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I. Chuẫn Bị . 1. Nhận lớp . 2. Khỡi động chung - Nhận lớp , điểm danh , phổ biến nội dung yêu cầu buổi học . - Chạy chậm một vòng sân,Tại chổ xoay các khớp cổ tay ,chân ,vai ,gối ,ép dây chằng - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc II. Cơ Bản . 1.Nội dung 2.Tố chức và phương pháp kiểm tra 3.Cách cho điểm - -Kiểm tra kĩ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước ngực ( 5 lần ném ) -Chia lớp thành 2 nhóm để kiểm tra .(Nhóm Nam ném rổ ở vạch 5,80m , nhóm nữ ném rổ ở vạch 5m -Phân lớp thành từng nhóm kểm tra (mổi hóm 5 học sinh ) .nhóm thứ nhất lần lượt được ném rổ thử ở bảng thứ nhất (bảng chuẩn bị kiểm tra ) rồi chuyển đến bảng rổ kiểm tra với số lần qui định :2 lần ném rổ thử và 5 lần ném chính thức .Ở hai bên dưới rổ có 2 học sinh đúng chuyền bóng về vị trí kiểm tra ,Nhóm còn lại thì có thể ôn tập ở bảng rổ khác Điểm 9-10 : 3 quả vào rổ ,động tác ném rổ đúng hoặc 2 quả vào rổ ,động tác ném rổ tốt -Điểm 7-8 2 quả vào rổ ,động tác ném rổ đúng hoặc 1 quả vào rổ động tác ném rổ tốt -Điểm 5-6 :động tác ném rổ có một vài sai sót nhỏ và có 1 quả vào rổ ,hoặc không có lần nào ném được vào rổ nhưng có 2 lần trúng vành rổ hay trúng hình chử nhật (45cmx59cm) được vẻ trên bảng rổ -Điểm 3-4 :Động tác ném rổ có sai sót ,không có lần nào ném bóng vào rổ hoặc chỉ có 1 lần trúng vành rổ hính chữ nhật (45cmx59cm) -Điểm 1-2 : động tác ném rổ có nhiều sai sót ,b1ong ném không tới rổ ,ra ngoài hình chữ nhật (45cmx59cm) THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG TT LỚP GIỎI KHÁ TB YẾU SS % SS % SS % SS % 1 11A4 2 11A5 3 11A6 III. Kết Thúc . 1.Hồi tĩnh 2 Cũng cố . 3. Gv ra - Sau khi thực kiểm tra xong học sinh tự thả lỏng -Giáo viên nêu điểm đạt được cho sinh biết ,tuyên dương những học sinh đạt điểm 9-10 ,phê bình những học sinh chưa cố gắng đang bị điểm yếu ,kém - Giáo viên nhận xét buổi học và những yêu cầu nội dung kế tiếp các em phải học và ra bài tập về nhà Giáo án số : 66 Tiết PPCT :66 Tuần dạy :33 Từ ngày : 11-17/04/2010 MỤC TIÊU Bóng Rổ : Đánh giá quá trình tập luyện bóng rổ của học sinh Địa Điểm –Dụng Cụ :sổ điểm cá nhân ,bàn ghế ,4 quả bóng rổ KLVĐ BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI TG SL 10’ 2lx 8n 2l - GV-HS làm thủ tục nhận lớp Đội hình khỡi động chung Đội hình khỡi động cm € € € € € € HS thực hiện €€€€€€€ € € € € € € theo hướng 㠀€€€€€€ 15m € € € € € € của GV €€€€€€€ € € € € € € €€€€€€€   30’ 3L Đội hình giáo viên nhắc lại các khâu cơ bản của nội dung kiểm tra Giáo viên tập trung lớp nêu những yêu cầu nội dung kiểm tra và nhắc lại những yếu lĩnh động tác còn sai sót để học sinh ôn tập và sữa sai trước lúc kiểm tra €€€€€€€ - €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Giáo viên tổ chức cho lớp ôn tập lại nội dung kiểm tra 1 đến 2 lần Đội hình kiểm tra €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €€€€€€€ Giáo viên cho lớp tập trung thành bốn hàng ngang , nêu cách cho điểm thành tích và kĩ thuật đạt được để học sinh nắm vững và thực hiện đạt hiệu quả trong kiểm tra . - Những em nào có nhiệm vụ lên kiểm tra thì lên kiểm tra còn lại trật tự ngồi vào hàng nghiêm túc không ồn ,không gây mất trật tự ảnh hưởng đến những bạn khác và những em nào kiểm tra xong chạy chậm về xếp vào hàng .đứng đúng vị trí của mình -Giáo viên cho lớp nhận xét đánh giá trước -sau đó Giáo viên nhận xét và cho điểm trước lớp - Phương pháp kiểm tra : Kiểm tra một lần 2em ,chia thành 1cặp .Các em có thể bắt cặp với nhau để tiện cho việc thực hiện mà đã tập luyện với nhau , 5’ €€€€€€- GV tuyên dương những học sinh có cố gắng trong tập luyện và đạt điểm 9-10 €€€€€€ phê bình những học sinh chưa tích cực luyện tập và đạt điểm yêu <5 €€€€€€- GV nhận xét buổi kiểm tra và nêu những nội dung phải học tiếp theo và ra bài €€€€€€ bài tập về nhà luyện tập bóng rổ tại địa phương để làm quen dần kĩ thuật GV và học sinh làm thủ tục xuống lớp

File đính kèm:

  • doc66.doc