Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU

- Thực hiện một số trò chơi phát triển thể lực.

- Thực hiện tốt kỹ thuật di chuyển, tâng cầu bằng đùi, má trong, má ngoài bàn chân.

- Thực hiện một số bài tập phát triển sức nhanh và sức mạnh của chân.

- Bước đầu thực hiện được động tác mô phỏng chân lăng, chân giậm

- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm:

Sân trưòng vệ sinh sạch sẽ, an toàn

2. Phương tiện:

- Cầu đá 1hs/ 1 quả, hố cát, bục giậm nhảy,.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc115 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ộng tác 2 lần x 8nhịp 3lần x 15m - GV và HS làm thủ tục nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x - Chạy khởi động, cự li giãn cách 1 sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. - GV gọi 1-2 hs xung phong, hoặc gọi theo sổ điểm. B.Phaàn cụ baỷn 1. Caàu loõng: * Ôõn kyừ thuaọt phát cầu thuận tay. - Cho Hs tập mô phỏng kỹ thuật chưa tiếp xúc với cầu. - Tập kỹ thuật tiếp xúc với cầu. - Tập phát cầu thấp gần. - Tập kỹ thuật phát cầu cao- sâu. - Tập phát cầu vào ô. * Một số điểm sai và cách sửa khi phát cầu.: - Sai: Điểm tiếp xúc cầu cao quá hoặc thấp quá. Do thả cầu không đúng điểm hoặc thực hịên động tác vội vàng. - Cách sửa: + Tập thả cầu đúng điểm tiếp xúc. + Tập phát cầu nhiều lần. + Tập phát cầu nhiều lần. - Sai: Hướng đưa vợt chưa đúng (mặt vợt cao hơn bàn tay cầm vợt hoặc chúc xuống mặt sân nhiều). Do tay cầm vợt sai hoặc chưa thực hiện đúng kỹ thuật. - Cách sửa: Tập lại động tác mô phỏng nhiều lần. * Ôn kỹ thuật đánh cầu cao, thuận tay + Taùi choó moõ phoỷng kyừ thuaọt ủaựnh caàu cao tay + Di chuyeồn ủaựnh caàu cao tay (luứi bửụực trửụùt) + Taùi choó ủaựnh caàu theo ủửụứng thaỳng vaứ ủửụứng cheựo + ẹaựnh caàu do ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu * Ôn kỹ thuật đập cầu: - ẹaọp vaứo vaọt chuaồn - ẹaọp caàu coự ngửụứi phuùc vuù - OÂn kyừ thuaọt ủaựnh caàu cao tay - Di chuyeồn ủaựnh caàu cao tay vaứ ủaọp caàu (luứi bửụực trửụùt) - Taùi choó ủaựnh caàu theo ủửụứng thaỳng vaứ ủửụứng cheựo - ẹaựnh caàu do ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu - Tửù taọp vụựi 2 ngửụứi 30-35’ 10’ 5’ 5-7lần 3’ 10’ 6-8lần 8-10l 2’ 2’ 15’ - Thực hiện lần lượt đến hết lớp - GV quan sát sửa sai tư thế kỹ thuật cho từng học sinh. - Tập mô phỏng động tác theo đội hình khởi động , sau đó chia cặp, 1 bạn phục vụ đánh cầu cao về bên trái tay bạn tập. € € € € € € € € € € € € Gv quan sát, sửa sai kỹ thuật cho Hs. - Hs quan sát thực hiện theo sự hướng dẫn của Gv - Chia tửứng toồ 5 – 7 ngửụứi coự ngửụứi phuùc vuù Gviên quan sát sửa sai tư thế kỹ thuật cho Hs Taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng ngang daừn caựch 1 giang tay + 1 vụùt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ Đập cầu do người phục vụ tung Chia tửứng toồ 5 – 7 ngửụứi coự ngửụứi phuùc vuù Chia tửứng caởp 2 hoùc sinh taọp vụựi nhau C. Phần kết thúc: - Thả lỏng: Rung bắp đùi, vươn thở - Nhận xét và giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5’ Đội hình kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV - CSL điều khiển thả lỏng - GV quan sát, nhắc nhở, nhận xét. Ngày soạn:15. 4. 2009 Ngày dạy: 17. 4. 2009 Tiết 68: ôn tập kiểm tra hk và chế độ rltt Lớp dạy:.............................................................................................................. I. Mục tiêu 1. Cầu lông: - Thực hiện tốt kỹ thuật phát cầu thuận tay. - Thực hiện tốt kỹ thuật đánh cầu cao, trái tay. - Thực hiện tốt kỹ thuật đập cầu. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân bóng đá, sân cầu lông vệ sinh sạch sẽ, an toàn. - Phương tiện: cầu lông 2hs/1quả, vợt cầu lông 1cái/hs III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy 1 vòng quanh sân trường Xoay các khớp + Cổ, vai, khửu tay, cổ tay,cổ chân + Hông đùi, ép ngang, ép dọc, vặn mình + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn. + Chaùy naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng, ủaự maự ngoaứi, ủaự maự trong , ủaự chaõn trửụực . + Neựm vaứ baột boựng, Neựm boựng baọt ủaỏt. 3. Kiểm tra bài cũ: - Kỹ thuật phát cầu thuận tay. - Kỹ thuật đánh cầu cao, thuận, trái tay. - Kỹ thuật đánh đầu bằng chán giữa. - Kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân 8’ Mỗi động tác 2 lần x 8nhịp 3lần x 15m - GV và HS làm thủ tục nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x - Chạy khởi động, cự li giãn cách 1 sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. - GV gọi 1-2 hs xung phong, hoặc gọi theo sổ điểm. B.Phaàn cụ baỷn 1. Caàu loõng: * Ôõn kyừ thuaọt phát cầu thuận tay. - Cho Hs tập mô phỏng kỹ thuật chưa tiếp xúc với cầu. - Tập kỹ thuật tiếp xúc với cầu. - Tập phát cầu thấp gần. - Tập kỹ thuật phát cầu cao- sâu. - Tập phát cầu vào ô. * Một số điểm sai và cách sửa khi phát cầu.: - Sai: Điểm tiếp xúc cầu cao quá hoặc thấp quá. Do thả cầu không đúng điểm hoặc thực hịên động tác vội vàng. - Cách sửa: + Tập thả cầu đúng điểm tiếp xúc. + Tập phát cầu nhiều lần. + Tập phát cầu nhiều lần. - Sai: Hướng đưa vợt chưa đúng (mặt vợt cao hơn bàn tay cầm vợt hoặc chúc xuống mặt sân nhiều). Do tay cầm vợt sai hoặc chưa thực hiện đúng kỹ thuật. - Cách sửa: Tập lại động tác mô phỏng nhiều lần. * Ôn kỹ thuật đánh cầu cao, thuận tay + Taùi choó moõ phoỷng kyừ thuaọt ủaựnh caàu cao tay + Di chuyeồn ủaựnh caàu cao tay (luứi bửụực trửụùt) + Taùi choó ủaựnh caàu theo ủửụứng thaỳng vaứ ủửụứng cheựo + ẹaựnh caàu do ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu * Ôn kỹ thuật đập cầu: - ẹaọp vaứo vaọt chuaồn - ẹaọp caàu coự ngửụứi phuùc vuù - OÂn kyừ thuaọt ủaựnh caàu cao tay - Di chuyeồn ủaựnh caàu cao tay vaứ ủaọp caàu (luứi bửụực trửụùt) - Taùi choó ủaựnh caàu theo ủửụứng thaỳng vaứ ủửụứng cheựo - ẹaựnh caàu do ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu - Tửù taọp vụựi 2 ngửụứi 30-35’ 10’ 5’ 5-7lần 3’ 10’ 6-8lần 8-10l 2’ 2’ 15’ - Thực hiện lần lượt đến hết lớp - GV quan sát sửa sai tư thế kỹ thuật cho từng học sinh. - Tập mô phỏng động tác theo đội hình khởi động , sau đó chia cặp, 1 bạn phục vụ đánh cầu cao về bên trái tay bạn tập. € € € € € € € € € € € € Gv quan sát, sửa sai kỹ thuật cho Hs. - Hs quan sát thực hiện theo sự hướng dẫn của Gv - Chia tửứng toồ 5 – 7 ngửụứi coự ngửụứi phuùc vuù Gviên quan sát sửa sai tư thế kỹ thuật cho Hs Taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng ngang daừn caựch 1 giang tay + 1 vụùt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ Đập cầu do người phục vụ tung Chia tửứng toồ 5 – 7 ngửụứi coự ngửụứi phuùc vuù Chia tửứng caởp 2 hoùc sinh taọp vụựi nhau C. Phần kết thúc: - Thả lỏng: Rung bắp đùi, vươn thở - Nhận xét và giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5’ Đội hình kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV - CSL điều khiển thả lỏng - GV quan sát, nhắc nhở, nhận xét. Ngày soạn:14. 5. 2009 Ngày dạy: 16. 5. 2009 Tiết 69: Kiểm tra học kỳ II Lớp dạy:.............................................................................................................. I. Mục tiêu 1. Cầu lông: Kieồm tra kỹ thuật đập cầu cầu. - Yêu cầu: + Hs Kiểm tra phải thực hiện đúng kĩ thuật đập cầu. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trưòng vệ sinh sạch sẽ, an toàn - Phương tiện: vợt cầu lông, quả cầu lông, bàn ghế kiểm tra. III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy 1 vòng quanh sân trường Xoay các khớp + Cổ, vai, khửu tay, cổ tay,cổ chân + Hông đùi, ép ngang, ép dọc, vặn mình + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ: 8’ Mỗi động tác 2 lần x 8nhịp 3lần x 15m - GV và HS làm thủ tục nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x - Chạy khởi động, cự li giãn cách 1 sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. B.Phaàn cụ baỷn Noọi dung ẽkieồm tra : - Kiểm tra kỹ thuật đập cầu. Caựch cho ủieồm : Số quả đánh vào sân Chát lượng kỹ thuật 3 2 1 0 A 10 8 6 4 B 9 7 5 3 C 8 6 4 2 A: Đúng kỹ thuật B: Còn một vài sai xót C: Còn nhiều sai xót 30-35’ - Goùi theo danh saựch lụựp, HS đến lượt kiểm tra đứng ở một bên sân cầu lông thực hiện kỹ thuật đập cầu 3 lần để đánh trả những quả cầu do người phục vụ đứng ở nửa bên kia sân phát (cao sâu). C. Phần kết thúc: - Thả lỏng: Rung bắp đùi, vươn thở - Nhận xét và đọc điểm. - Xuống lớp. 5’ Đội hình kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV - CSL điều khiển thả lỏng - GV quan sát, nhắc nhở, nhận xét. Ngày soạn:16. 5. 2009 Ngày dạy: 18. 5. 2009 Tiết 70: Kiểm tra chế độ rltt Lớp dạy:.............................................................................................................. I. Mục tiêu 1. Cầu lông: Kieồm tra kỹ thuật phát cầu . - Yêu cầu: + Hs Kiểm tra phải thực hiện đúng kĩ thuật phát cầu. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trưòng vệ sinh sạch sẽ, an toàn - Phương tiện: vợt cầu lông, quả cầu lông, bàn ghế kiểm tra. III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy 1 vòng quanh sân trường Xoay các khớp + Cổ, vai, khửu tay, cổ tay,cổ chân + Hông đùi, ép ngang, ép dọc, vặn mình + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ: 8’ Mỗi động tác 2 lần x 8nhịp 3lần x 15m - GV và HS làm thủ tục nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x - Chạy khởi động, cự li giãn cách 1 sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. B.Phaàn cụ baỷn Noọi dung ẽkieồm tra : - Kiểm tra kỹ thuật phát cầu. Caựch cho ủieồm : Số quả đánh vào sân Chát lượng kỹ thuật 3 2 1 0 A 10 8 6 4 B 9 7 5 3 C 8 6 4 2 A: Đúng kỹ thuật B: Còn một vài sai xót C: Còn nhiều sai xót 30-35’ - Goùi theo danh saựch lụựp, HS đến lượt kiểm tra đứng ở một bên sân cầu lông thực hiện kỹ thuật phát cầu 3 lần để đánh trả những quả cầu do người phục vụ đứng ở nửa bên kia sân phát (cao sâu). C. Phần kết thúc: - Thả lỏng: Rung bắp đùi, vươn thở - Nhận xét và đọc điểm. - Xuống lớp. 5’ Đội hình kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV - CSL điều khiển thả lỏng - GV quan sát, nhắc nhở, nhận xét.

File đính kèm:

  • docGA TD 11 k2 08 -09.doc