Giáo án môn Thể dục 11 - Tiết 1: TDNĐ - TD Phát triển chung - Năm học 2011-2012

I. Mục tiêu

- Giới thiệu nhằm giúp hs biết được ý nghĩa nội dung chương trình

- Giúp học sinh nắm được 2 động tác nhịp điệu (Nữ ) Dộng tác 1-2

- Giúp học sinh nắm được 6 động tác thể dục phát triển chung (nam) động tác 1-6

II.Yêu cầu

- Học sinh thực hiện cơ bản đúng 2 động tác thể dục nhịp điệu nữ, 6 động tác thể dục phát triển nam

- Học sinh hiểu được nội dung chương trình môn thể dục

III. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm: sân trường

- Phương tiện: Chuẩn bị còi

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 11 - Tiết 1: TDNĐ - TD Phát triển chung - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 15/8/2011 Ngày TH : 19/8/2011 Tiết 1: TDNĐ - td phát triển chung Giụựi thieọu : Noọi dung, chửụng trỡnh TD lụựp 11. TDND: 1-2 (nữ) TD:1-6 (nam) I – Muùc tieõu - Giụựi thieọu nhaốm giuựp HS bieỏt ủửụùc yự nghúa noọi dung chửụng trỡnh - giúp học sinh nắm được 2 động tác nhũp ủieọu ( nửừ ) ẹoọng taực 1-2 - giúp học sinh nắm được 6 động tác thể dục phaựt trieồn chung ( nam ) đoọng taực 1 – 6 II – Yêu cầu Hs thực hiện cơ bản đúng 2 động tác thể dục nhịp điệu nữ, 6 động tác thể dục phát triển nam Học sinh hiểu được nội dung chương trinh môn thể dục III – ẹũa ủieồm, phửụng tieọn ẹũa ủieồm : sân trường Phửụng tieọn : Chuaồn bũ coứi IV – Tieỏn trỡnh leõn lụựp TT Nội dung KL Phương pháp tổ chức á tg sl I II Phaàn mụỷ ủaàu a) Nhaọn lụựp : Kieồm tra sú soỏ,phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu buoồi hoùc. b) Muùc tieõu noọi dung chửụng trỡnh TD lụựp 11 c) Khụỷi ủoọng -lớp tâp 6 động tac TD tay không :cổ , tay ngực , lườn, vặn mình, chân , toàn thân Xoay caực khụựp : Coà tay,coồ chaõn, hoõng,goỏi,gaọp - chạy bước nhỏ, cao đùi, đạp sau -căng cơ : cổ, ngực, lườn, lưng bụng, hông, chân phần cơ bản 1.muc tiêu chương trình TD lớp 11 -HS tăng tiến về sức khoẻ -hình thành thói quen tập luyện tdtt -có những kiến thức , kỹ năng cơbản về tdtt -biết vận dụng thực tiễn vào tập luyện và thi đấu 2. nội dung chương trình TD 11 học các môn:TD,chạy tiếp sức, chạy bền , nhảy xa ưỡn thân, nhảy cao nằm nghiêng, đá cầu, cầu lông và các môn tự chọn 3. Theồ duùc nhũp ủieọu ( nửừ ) * ẹoọng taực1 : ủaựnh hoõng -GV làm mẫu động tác 1-2 lần - GV phân tíchđộng tác - Gv cho Hs thực hiện - Gv quan sát sửa sai * ẹoọng taực 2 : Phoỏi hụùp -GV làm mẫu kỹ thuật - GV phân tíchđộng tác - Gv cho Hs thực hiện - Gv quan sát sửa sai 4) Baứi Theồ duùc phaựt trieồn chung (Nam) -GV làm mẫu 1-2 lần - GV phân tíchđộng tác - Gv cho Hs thực hiện - Gv quan sát sửa sai 6-8 2 6 32 2 1 15 14 2x8n 2x8n 2x8n GV vaứ HS laứm thuỷ tuùc nhaọn lụựp -GV phoồ bieỏn noọi dung,yeõu caàu giụứ hoùc, theo đoọi hỡnh 4 haứng ngang. ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hỡnh khởi động ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình tập luyện ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ ƒ€ ‚GV ƒ€ € ƒ€ ƒ€ ƒ€ (Nữ) -Gv cho Hs tập phần đánh hông -Gv cho học sinh tập phần đánh tay -Gv cho hs tập phối hợp hoàn thiện động tác -Gv cho Hs tập phần chân -Gv cho học sinh tập phần tay -Gv cho hs tập phối hợp hoàn thiện động tác Đội hình ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ ƒ€ ‚GV ƒ€ € ƒ€ ƒ€ (Nam) -Gv cho Hs tập phần chân -Gv cho học sinh tập phần tay -Gv cho hs tập phối hợp hoàn thiện động tác III Phần kết thúc: -GV cho lơp thả lỏng -GV cho cán sự tập chung lớp -GV củng cố bài tập -GV nhận xét giờ lên lớp -BTVN: HS ôn 2 động tác TDND đối với nứ : 6 động tác TD phát triển chung đối với nam 5 ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ -GV làm thủ tuc xuống lớp *Gv rút kinh nghiệm : ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC KHOI 11.doc