Giáo án Thể dục Lớp 11 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011

 I. Mục tiêu

- H/S nắm đợc mục tiêu,nôi dung chơng trình TD lớp 11

 - Biết cách thực hiện động tác 1&2 (Nữ)& động tác từ 1 đến6 (Nam)

 II.Yêu cầu

1.T tởng

2.Kiến thức

3.Kỹ năng

4.Chuẩn bị:Thầy:Nghiên cứu tài liệu

 Chuẩn bị nội dung bài tập

 Nắm đợc kĩ năng thực hiện của H/S

 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ

 III.Nội dung và phơng pháp tổ chức

 

doc103 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € tuần27 9/3-14/3-2009 tiết53 -cầu lông +ôn di chuyển đơn bước,đa bước đánh cầu thấp thuận tay ,trái tay +ôn đánh cầu cao thuận tay +học kĩ thuật đập cầu chính diện -bóng rổ +kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảy dừng +ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ +đấu tập I.mục tiêu 1.Kiến thức:-Nắm được động tác di chuyển đơn bước,đa bước đánh cầu thấp thuận tay,trái tay,động tác đánh cầu cao thuận tay,biết được kĩ thuật đập cầu chính diện, kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảy dừng,kĩ thuật 2 bước ném rổ 2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng động tác di chuyển đơn bước đánh cầu thấp thuận tay,trái tay,kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay,biết cách thực hiện động tác đập cầu chính diện, kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảý dừng,kĩ thuật 2 bước ném rổ và biết vận dụng các kĩ thuật trong đấu tập II.địa điểm ,phương tiện 1.Địa điểm:Sân TD Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện 2.Phương tiện::Thầy:Chuẩn bị nội dung học, tập luyện Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ:vợt ,cầu,bóng rổ III.tiến trình lên lớp tt nội dung tl phương pháp tổ chức 1 Phần mở đầu 2 Phần cơ bản 3 Phần kết thúc 1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung học tập luyện 1.2Khởi động -Chạy nhẹ nhàng theo ĐH vòng tròn(200m) -Xoay các khớp cổ tay,chân, gối,hông vai,cổ và ép dây chằng ngang-dọc 1.3Kiểm tra bài cũ -Cầu lông:Kĩ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp thuận tay,trái tay ,đánh cầu cao thuận tay -Bóng rổ :Kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảy dừng,kĩ thuật 2 bước ném rổ 2.1Cầu lông -Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp thuận tay,trái tay,đánh cầu cao thuận tay -Học kĩ thuật đập cầu chính diện 2.2Bóng rổ -Ôn kĩ thuật dừng,2 bước dừng, nhảy dừng -Ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ -Đấu tập 2.3GV củng cố nội dung học,tập luyện 3.1H/S thả lỏng tích cực 3.2GV củng cố nội dung học,tập luyện và nhận xét,đánh giá,xếp loại 3.3Bài tập về nhà:Cầu lông,bóng rổ 2’ 6’ 15’ 15’ 2’ 5’ 1.1 Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € 1.2 Đội hình khởi động -Từ ĐH nhận lớp bên (trái ) quay từ hàng 1-4 chạy theo ĐH vòng tròn -ĐH 4 hàng ngang 1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra -GV nhận xét,đánh giá,củng cố nội dung kiểm tra +Sai +Cách sửa 2.1 Đội hình tập luyện -H/S Nam thực hiện(đổi tập) 2‚ ‚1 1‚ ‚2 ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ -GV giới thiệu động tác,làm mẫu và phân tích kĩ thuật -GV quan sát và kết hợp sửa sai 2.2H/S Nữ thực hiện(đổi tập) -Tổ1Ôn kĩ thuật dừng, 2 bước dừng,nhảy dừng -Tổ 2:Ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 3. Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € tiết54 -cầu lông +ôn kĩ thuật đập cầu chính diện,phát cầu +học một số điểm trong luật cầu lông -bóng rổ +kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảy dừng +ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ +đấu tập I.mục tiêu 1.Kiến thức:-Nắm được động tác đập cầu chính diện,kĩ thuật phát cầu và nắm được một số điểm trong luật cầu lông, kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảy dừng,kĩ thuật 2 bước ném rổ 2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng động tác đập cầu chính diện,biết vận dụng luật trong tập luyện, kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảý dừng,kĩ thuật 2 bước ném rổ và biết vận dụng các kĩ thuật trong đấu tập II.địa điểm ,phương tiện 1.Địa điểm:Sân TD Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện 2.Phương tiện::Thầy:Chuẩn bị nội dung học, tập luyện Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ:vợt ,cầu,bóng rổ III.tiến trình lên lớp tt nội dung tl phương pháp tổ chức 1 Phần mở đầu 2 Phần cơ bản 3 Phần kết thúc 1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung học tập luyện 1.2Khởi động -Chạy nhẹ nhàng theo ĐH vòng tròn(200m) -Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông vai,cổ và ép dây chằng ngang-dọc 1.3Kiểm tra bài cũ -Cầu lông:Kĩ thuật đập cầu chính diện,kĩ thuật phát cầu -Bóng rổ :Kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảy dừng,kĩ thuật 2 bước ném rổ 2.1Cầu lông -Ôn kĩ thuật đập cầu chính diện -Ôn kĩ thuật phát cầu +Kĩ thuật phát cầu thấp thuận tay cao ,sâu +Kĩ thuật phát cầu thấp thuận tay thấp ,gần -Học một số điểm trong luật cầu lông +Luật tính điểm +Luật nghỉ và đổi sân 2.2Bóng rổ -Ôn kĩ thuật dừng,2 bước dừng, nhảy dừng -Ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ -Đấu tập 2.3GV củng cố nội dung học,tập luyện 3.1H/S thả lỏng tích cực 3.2GV củng cố nội dung học,tập luyện và nhận xét,đánh giá,xếp loại 3.3Bài tập về nhà:Cầu lông,bóng rổ 2’ 6’ 15’ 15’ 2’ 5’ 1.1 Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € 1.2 Đội hình khởi động -Từ ĐH nhận lớp bên (trái ) quay từ hàng 1-4 chạy theo ĐH vòng tròn -ĐH 4 hàng ngang 1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra -GV nhận xét,đánh giá,củng cố nội dung kiểm tra +Sai +Cách sửa 2.1 Đội hình tập luyện -H/S Nữ thực hiện(đổi tập) 2ƒ ƒ1 1ƒ ƒ2 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ -GV giới thiệu luật cầu lông -GV quan sát và kết hợp sửa sai 2.2H/S Nam thự hiện(đổi tập) -Tổ1:Ôn kĩ thuật dừng, 2 bước dừng,nhảy dừng -Tổ 2 ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ ‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 3. Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € tuần28 16/3-21/3-2009 tiết55 -cầu lông +ôn kĩ thuật đập cầu chính diện,phát cầu,đấu tập +học một số điểm trong luật cầu lông -bóng rổ +kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảy dừng +ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ +đấu tập I.mục tiêu 1.Kiến thức:-Nắm được động tác đập cầu chính diện,kĩ thuật phát cầu và nắm được một số điểm trong luật cầu lông, kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảy dừng,kĩ thuật 2 bước ném rổ 2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng động tác đập cầu chính diện,biết vận dụng luật trong tập luyện, kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảý dừng,kĩ thuật 2 bước ném rổ và biết vận dụng các kĩ thuật trong đấu tập II.địa điểm ,phương tiện 1.Địa điểm:Sân TD Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện 2.Phương tiện::Thầy:Chuẩn bị nội dung học, tập luyện Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ:vợt ,cầu,bóng rổ III.tiến trình lên lớp tt nội dung tl phương pháp tổ chức 1 Phần mở đầu 2 Phần cơ bản 3 Phần kết thúc 1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung học tập luyện 1.2Khởi động -Chạy nhẹ nhàng theo ĐH vòng tròn(200m) -Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông vai,cổ và ép dây chằng ngang-dọc 1.3Kiểm tra bài cũ -Cầu lông:Kĩ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp thuận tay,trái tay ,đánh cầu cao thuận tay -Bóng rổ :Kĩ thuật dừng,2 bước dừng,nhảy dừng,kĩ thuật 2 bước ném rổ 2.1Cầu lông -Ôn kĩ thuật đập cầu chính diện -Ôn kĩ thuật phát cầu +Kĩ thuật phát cầu thấp thuận tay cao ,sâu +Kĩ thuật phát cầu thấp thuận tay thấp ,gần -Học một số điểm trong luật cầu lông +Luật tính điểm +Luật nghỉ và đổi sân 2.2Bóng rổ -Chuyền bóng bằng 2 tay trên cao -Ôn kĩ thuật dừng,2 bước dừng, nhảy dừng 2.3GV củng cố nội dung học,tập luyện 3.1H/S thả lỏng tích cực 3.2GV củng cố nội dung học,tập luyện và nhận xét,đánh giá,xếp loại 3.3Bài tập về nhà:Cầu lông,bóng rổ 2’ 6’ 15’ 15’ 2’ 5’ 1.1 Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € 1.2 Đội hình khởi động -Từ ĐH nhận lớp bên (trái ) quay từ hàng 1-4 chạy theo ĐH vòng tròn -ĐH 4 hàng ngang 1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra -GV nhận xét,đánh giá,củng cố nội dung kiểm tra +Sai +Cách sửa 2.1 Đội hình tập luyện -H/S Nữ thực hiện(đổi tập) 2ƒ ƒ1 1ƒ ƒ2 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ -GV quan sát và kết hợp sửa sai 2.2H/S Nam thực hiện(đổi tập) -Tổ1:Ôn chuyền bóng bằng 2 tay trên cao -Tổ2:Ôn kĩ thuật dừng, 2 bước dừng,nhảy dừng 3. Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € tiết56 -cầu lông +ôn kĩ thuật đập cầu chính diện,đấu tập,một số chiến thuật trong cầu lông -bóng rổ +kĩ thuật quay người,chuyền bóng bằng 2 tay trên đầu +ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ +đấu tập I.mục tiêu 1.Kiến thức:-Nắm được động tác đập cầu chính diện,một số chiến thuật trong cầu lông và nắm được kĩ thuật quay người,chuyền bóng bằng 2 tay trên đầu, kĩ thuật 2 bước ném rổ 2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng động tác đập cầu chính diện, vận dụng đượcchiến thuật trong đấu tập, kĩ thuật quay người,chuyền bóng bằng 2 tay trên đầu,kĩ thuật 2 bước ném rổ và biết vận dụng các kĩ thuật trong đấu tập II.địa điểm ,phương tiện 1.Địa điểm:Sân TD Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện 2.Phương tiện::Thầy:Chuẩn bị nội dung học, tập luyện Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ:vợt ,cầu,bóng rổ III.tiến trình lên lớp tt nội dung tl phương pháp tổ chức 1 Phần mở đầu 2 Phần cơ bản 3 Phần kết thúc 1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung học tập luyện 1.2Khởi động -Chạy nhẹ nhàng theo ĐH vòng tròn(200m) -Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông vai,cổ và ép dây chằng ngang-dọc 1.3Kiểm tra bài cũ -Cầu lông:Kĩ thuật đập cầu chính diện Bóngrổ :Kĩ thuật quay người, chuyền bóng bằng 2 tay trên đầu,kĩ thuật 2 bước ném rổ 2.1Cầu lông -Ôn kĩ thuật đập cầu chính diện -Một số chiến thuật trong cầu lông +Phối hợp đánh cầu cao sâu đường thẳng và đường chéo +Phối hợp lùi đánh cầu cao- sâu và đánh thấp tay 2.2Bóng rổ -Kĩ thuật quay người -Chuyền bóng bằng 2 tay trên đầu -Ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ -Đấu tập 2.3GV củng cố nội dung học,tập luyện 3.1H/S thả lỏng tích cực 3.2GV củng cố nội dung học,tập luyện và nhận xét,đánh giá,xếp loại 3.3Bài tập về nhà:Cầu lông,bóng rổ 2’ 6’ 15’ 15’ 2’ 5’ 1.1 Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € 1.2 Đội hình khởi động -Từ ĐH nhận lớp bên (trái ) quay từ hàng 1-4 chạy theo ĐH vòng tròn -ĐH 4 hàng ngang 1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra -GV nhận xét,đánh giá,củng cố nội dung kiểm tra +Sai +Cách sửa 2.1 Đội hình tập luyện -H/S Nữ thực hiện(đổi tập) 2ƒ ƒ1 1ƒ ƒ2 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ -GV quan sát và kết hợp sửa sai 2.2H/S Nam thự hiện(đổi tập) -Tổ1:Ôn kĩ thuật quay người,chuyền bóng bằng 2 tay trên đầu -Tổ2:Ôn kĩ thuật 2 bước ném rổ 3. Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ €

File đính kèm:

  • docBo giao an the duc moi1120102011.doc