Giáo án Thể dục lớp 11 - Tiết 57 đến Tiết 66 - năm học 2012-2013 - Bùi Văn Tuấn

A. Mục tiêu – Yêu cầu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy :

1. Kiến thức :Giúp HS nắm được KT đẩy tạ lưng hướng ném. - Trực quan : thị phạm, xem tranh, phân tích KT; phân nhóm có quay vòng;

2. Kĩ năng : Thực hiện cơ bản đúng các bài tập dùng sức với tạ. lần lượt, đồng loạt, sửa sai.

3. Thái độ : Tự giác, tích cực trong học tập C. Địa điểm :

4. Yêu cầu : - Sân thể dục trường THPT Trần Bình Trọng

- Phát triển tố chất thể lực nhanh, mạnh, bền và khéo léo cho học sinh. D. Phương tiện dạy học :

- Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội cho học sinh. - Còi GV; tranh KT đẩy tạ lưng hướng ném.

- Hướng dẫn cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. - 4 tạ nam và 4 tạ nữ.

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục lớp 11 - Tiết 57 đến Tiết 66 - năm học 2012-2013 - Bùi Văn Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yên môn : ép bã vai, gập cổ tay, căng cơ PPDH : Hướng dẫn, quan sát, sửa sai - Điều khiển HS khởi động, quan sát và sửa sai. - Thực hiện theo sự hướng dẫn GV * ĐH 4 : II. CƠ BẢN : 32’ * HĐ 4 :Ôn KT trượt đà - ra sức cuối cùng: PPDH : Lời nói, phân tích, thị phạm KT, chia nhóm tập và quan sát sửa sai 20’ - Chia nhóm tập luyện, quan sát và nhắc nhở sửa sai cho HS. - Tập luyện nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV. * ĐH 5 : 2 hàng ngang, khoảng cách 7 – 8m ( tập theo nhóm, mỗi nhóm 10 HS * HĐ 5: Phối hợp 4 giai đoạn : PPDH : Phân tích, thị phạm điều khiển tập, nhắc nhở và sửa sai 4’ - Phân tích và làm mẫu KT cho HS quan sát. - Hướng dẫn HS tập, đồng thời quan sát nhắc nhở và động viên HS tập. - Chú ý lắng nghe và quan sát GV phân tích và làm mẫu KT. - Tập luyện nghiêm túc theo hướng dẫn của GV. * ĐH 6 : Như ĐH 5 * HĐ 6 : Luật đẩy tạ : PPDH : Thuyết trình, giảng giải, đặt câu hỏi, vấn đáp 3’ - Giới thiệu 1 số điểm của luật đẩy tạ cho HS ghi chép. - Đặt câu hỏi cho HS suy nghĩ trả lời. - Nhận xét và giảng giải cho HS hiểu bài. - Chú ý lắng nghe GV phổ biến luật và giảng giải để hiểu bài. - Suy nghĩ trả lời câu hỏi. - Ghi chép bài đầy đủ. * ĐH 7 : 4 hàng ngang cự ly hẹp ( lớp ngồi ) * HĐ 7 : Củng cố - Phối hợp KT trượt đà với ra sức cuối cùng. PPDH : Lời nói, quan sát, nhận xét, sửa sai 2’ - Gọi 2 HS lên thực hiện và 1 HS nhận xét. - Quan sát, nhận xét và sửa sai chung cho lớp -Cả lớp xem bạn thực hiện và cho nhận xét. * ĐH 8 : Như ĐH 2 * HĐ 8 : Luyện tập chạy bền Nam : 3 vòng sân Nữ : 2 vòng sân PPDH : Lời nói, phân nhóm, quan sát, nhắc nhở, động viên 3’ - Chia nhóm theo giới tính luyện tập -Yêu cầu HS chạy đúng cự ly và nghiêm túc -Hướng dẫn cách hít thở, phân sức và động viên HS tập luyện - Tập luyện theo nhóm - Chạy nghiêm túc và đúng cự ly qui định của GV - Chú ý cách hít – thở và phân phối sức hợp lý * ĐH 9 : €€€ €€ €€ III. KẾT THÚC : 5’ * HĐ 9 : Hồi tỉnh : PPDH : Lời nói, hướng dẫn 2’ - Hướng dẫn HS thả lỏng tích cực - Cả lớp thực hiện theo hướng dẫn của GV * ĐH 10 : Như ĐH 3. * HĐ 10 : Nhận xét: PPDH : Lời nói 1’ - Nhắc lại một số sai sót của các ND để sửa sai chung cho cả lớp. - Nghe và rút kinh nghiệm cho tiết học sau * ĐH 11 : Như ĐH 1. * HĐ 11 : Bài tập về nhà : PPDH : Lời nói 1’ - Phổ biến một số bài tập để HS tập luyện tại nhà. -HS thực hiện các bài tập do GV giao. * ĐH 12 : Như ĐH 1. * HĐ12 : Xuống lớp : PPDH : Lời nói 1’ - Hô “ THỂ DỤC “ - Cả lớp hô “ KHỎE ”. * ĐH 13 : Như ĐH 1. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy : ...................................................................... .. BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Vũ Thái Bùi Văn Tuấn GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 11 1. HOÀN THIỆN KT ĐẨY TẠ LƯNG HƯỚNG NÉM. Tiết : 22 Tên bài dạy : 2. MỘT SỐ ĐIỂM LUẬT ĐẨY TẠ Tiết CT : 65 3. LUYỆN TẬP CHẠY BỀN. Ngày soạn : 03/03/ 2013 A. Mục tiêu – Yêu cầu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy : 1. Kiến thức :Giúp HS nắm được 1 số điểm của luật đẩy tạ. - Trực quan : Thuyết trình, thị phạm, phân tích KT; phân nhóm có quay vòng; 2. Kĩ năng : Thực hiện hoàn thiện KT đẩy tạ lưng hướng ném. lần lượt, đồng loạt, sửa sai. 3. Thái độ : Tự giác, tích cực trong học tập C. Địa điểm : 4. Yêu cầu : - Sân thể dục trường THPT Trần Bình Trọng - Phát triển tố chất thể lực nhanh, mạnh, bền và khéo léo cho học sinh. D. Phương tiện dạy học : - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội cho học sinh. - Còi GV, giáo án, sổ điểm, sách giáo khoa. - Hướng dẫn cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. - 4 tạ nam và 4 tạ nữ. E. Tiến trình bài dạy : PHẦN-NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU : 8’ * HĐ 1: Nhận lớp : PPDH : Lời nói 1’ - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS và nhận lớp. - LT tập trung, báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. * ĐH 1 : * HĐ 2: Phổ biến bài mới : - Hoàn thiện KT đẩy tạ. - Luật đẩy tạ. PPDH : Lời nói, phân tích, thị phạm 2’ - GV giới thiệu nội dung bài mới và nêu mục đích – yêu cầu -GV vừa giảng giải vừa phân tích và làm mẫu KT cho HS nắm. - Chú ý GV giảng giải và phân tích KT. * ĐH 2 : Như ĐH 1 2 hàng trước ngồi, 2 hàng sau đứng * HĐ 3: Khởi động : 5’ -Chung: 16 động tác tay không PPDH : Quan sát, nhắc nhở 2Lx8N - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động tích cực, tự giác và nghiêm túc. - CS điều khiển theo bài đã học. * ĐH 3 : Như ĐH 1 (cự ly dãn cách 1 dang tay và so le) - Chuyên môn : ép bã vai, gập cổ tay, căng cơ PPDH : Hướng dẫn, quan sát, sửa sai - Điều khiển HS khởi động, quan sát và sửa sai. - Thực hiện theo sự hướng dẫn GV * ĐH 4 : II. CƠ BẢN : 32’ * HĐ 4 : Hoàn thiện KT : PPDH : Lời nói, phân tích, thị phạm KT, chia nhóm tập và quan sát sửa sai 24’ - Chia nhóm tập luyện, quan sát và nhắc nhở sửa sai cho HS. - Tập luyện nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV. * ĐH 5 : 2 hàng ngang, khoảng cách 9 – 10m ( tập theo nhóm, mỗi nhóm 10 HS ). * HĐ 5 : Luật đẩy tạ : PPDH : Thuyết trình, giảng giải, đặt câu hỏi, vấn đáp 3’ - Giới thiệu 1 số điểm của luật đẩy tạ cho HS ghi chép. - Đặt câu hỏi cho HS suy nghĩ trả lời. - Nhận xét và giảng giải cho HS hiểu bài. - Chú ý lắng nghe GV phổ biến luật và giảng giải để hiểu bài. - Suy nghĩ trả lời câu hỏi. - Ghi chép bài đầy đủ. * ĐH 6 : 4 hàng ngang cự ly hẹp ( lớp ngồi ) * HĐ 6 : Củng cố - Phối hợp KT trượt đà với ra sức cuối cùng. PPDH : Lời nói, quan sát, nhận xét, sửa sai 2’ - Gọi 2 HS lên thực hiện và 1 HS nhận xét. - Quan sát, nhận xét và sửa sai chung cho lớp -Cả lớp xem bạn thực hiện và cho nhận xét. * ĐH 7 : Như ĐH 2 * HĐ 7 : Luyện tập chạy bền Nam : 3 vòng sân Nữ : 2 vòng sân PPDH : Lời nói, phân nhóm, quan sát, nhắc nhở, động viên 3’ - Chia nhóm theo giới tính luyện tập -Yêu cầu HS chạy đúng cự ly và nghiêm túc -Hướng dẫn cách hít thở, phân sức và động viên HS tập luyện - Tập luyện theo nhóm - Chạy nghiêm túc và đúng cự ly qui định của GV - Chú ý cách hít – thở và phân phối sức hợp lý * ĐH 8 : €€€ €€ €€ III. KẾT THÚC : 5’ * HĐ 8 : Hồi tỉnh : PPDH : Lời nói, hướng dẫn 2’ - Hướng dẫn HS thả lỏng tích cực - Cả lớp thực hiện theo hướng dẫn của GV * ĐH 9 : Như ĐH 3. * HĐ 9 : Nhận xét: PPDH : Lời nói 1’ - Nhắc lại một số sai sót của các ND để sửa sai chung cho cả lớp. - Nghe và rút kinh nghiệm cho tiết học sau * ĐH 10 : Như ĐH 1. * HĐ 10 : Bài tập về nhà : PPDH : Lời nói 1’ - Phổ biến một số bài tập để HS tập luyện tại nhà. -HS thực hiện các bài tập do GV giao. * ĐH 11 : Như ĐH 1. * HĐ11 : Xuống lớp : PPDH : Lời nói 1’ - Hô “ THỂ DỤC “ - Cả lớp hô “ KHỎE ”. * ĐH 12 : Như ĐH 1. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy : ...................................................................... .. BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Vũ Thái Bùi Văn Tuấn GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 11 Tiết : 23 Tên bài dạy : KIỂM TRA KT ĐẨY TẠ LƯNG HƯỚNG NÉM. Tiết CT : 66 Ngày soạn : 03/03/ 2013 A. Mục tiêu – Yêu cầu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy : 1. Kiến thức :Giúp HS nắm vững kiến thức KT đẩy tạ lưng hướng ném. - Thuyết trình, giảng giải 2. Kĩ năng : Thực hiện hoàn thiện KT đẩy tạ lưng hướng ném. - Quan sát, nhận xét và đánh giá cho điểm. 3. Thái độ : Tự giác, tích cực trong học tập C. Địa điểm : 4. Yêu cầu : - Sân thể dục trường THPT Trần Bình Trọng - Phát triển tố chất thể lực nhanh, mạnh, bền và khéo léo cho học sinh. D. Phương tiện dạy học : - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội cho học sinh. - Còi GV, giáo án, sổ điểm. - Hướng dẫn cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. - 4 tạ nam và 4 tạ nữ, thướt dây. E. Tiến trình bài dạy : PHẦN-NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU : 8’ * HĐ 1: Nhận lớp : PPDH : Lời nói 1’ - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS và nhận lớp. - LT tập trung, báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. * ĐH 1 : * HĐ 2: Phổ biến bài mới : - Kiểm tra 1 tiết KT đẩy tạ. PPDH : Lời nói, phân tích, giảng giải. 2’ - GV giới thiệu nội dung kiểm tra và nêu mục đích – yêu cầu -GV vừa giảng giải vừa phân tích cho HS nắm. - Chú ý GV giảng giải và phân tích KT. * ĐH 2 : Như ĐH 1 2 hàng trước ngồi, 2 hàng sau đứng * HĐ 3: Khởi động : 5’ -Chung: 16 động tác tay không PPDH : Quan sát, nhắc nhở 2Lx8N - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động tích cực, tự giác và nghiêm túc. - CS điều khiển theo bài đã học. * ĐH 3 : Như ĐH 1 (cự ly dãn cách 1 dang tay và so le) - Chuyên môn : ép bã vai, gập cổ tay, căng cơ PPDH : Hướng dẫn, quan sát, sửa sai - Điều khiển HS khởi động, quan sát và sửa sai. - Thực hiện theo sự hướng dẫn GV * ĐH 4 : II. CƠ BẢN : 32’ * HĐ 4 : Kiểm tra 1 tiết KT đẩy tạ lưng hướng ném : PPDH : Lời nói, phân tích, quan sát và nhận xét cho điểm. 30’ * Phổ biến nội dung kiểm tra và cách thức kiểm tra : - Mỗi HS thực hiện 3 lần đẩy, lấy thành tích cao nhất. - Kiểm tra theo danh sách lớp. * Cách tính điểm : - Đạt : Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật. Thành tích : Nam – 5m50 ; nữ – 4m00. - Chưa đạt : Thực hiện không đúng các giai đoạn của kĩ thuật. Thành tích : Nam dưới 5m50 ; nữ dưới 4m00. - Chú ý lắng nghe GV phổ biến cách thức kiểm tra và cách tính điểm. - Nghe GV gọi tên lên thực hiện. - Thực hiện nghiêm túc và cố gắng đạt thành tích cao nhất. * ĐH 5 : Như ĐH kiểm tra. III. KẾT THÚC : 5’ * HĐ 5 : Nhận xét: PPDH : Lời nói 1’ - Dựa vào thành tích đạt được đánh giá kết quả học tập của HS. - Đọc kết quả cho HS - Nghe và rút kinh nghiệm cho tiết học sau * ĐH 8 : Như ĐH 1. * HĐ 6 : Bài tập về nhà : PPDH : Lời nói 1’ - Phổ biến một số bài tập để HS tập luyện tại nhà. -HS thực hiện các bài tập do GV giao. * ĐH 9 : Như ĐH 1. * HĐ 7 : Xuống lớp : PPDH : Lời nói 1’ - Hô “ THỂ DỤC “ - Cả lớp hô “ KHỎE ”. * ĐH 10 : Như ĐH 1. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy : ...................................................................... .. BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Vũ Thái Bùi Văn Tuấn

File đính kèm:

  • docGiao an Day ta Lop 11 Bui Van Tuan Truong THPTTran Binh Trong.doc