Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 1 đến Tiết 55

I - Mục Tiêu

- Nhằm giúp HS hiểu rõ mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 10

- HS biết một số hình thức, phương pháp cơ bản để tự tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe.

- HS biết vận dụng những hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe.

II - Địa Điểm – Phương Tiện

- Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong lớp học, vệ sinh sạch sẽ nơi học

- Phương tiện: Sách TD, bàn ghế, tranh ảnh nếu có, phấn viết,

III - Nội Dung Và Phương Pháp

 

doc81 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 1 đến Tiết 55, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m nhảy (H1) GĐ trên không (H2) =? HS tích cực tập luyện v GV quan sát nhắc nhỡ và sửa sai chung v GV làm mẫu giảng giải kt thuật động tác 1 - 2 lần rồi cho cả nhóm thực hiện lần lượt cho đến hết nhóm => Cả nhóm tham gia tập luyện tích cực +? GV quan sát nhắc hỡ và sửa sai chung 3 - Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 5 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng theo mô hình 4 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - Lớp tham gia tích cực - GV cho cả lớp dồn hàng lai ngồi xuông đồng thời GV nhận xét tiết học và chỉ ra những sai sót mà HS mắc phải nhiều - HS chú ý lắng nghe. - Cả lớp giải tán Bài soạn số 52 TUẦN 26 Ngày soạn: 12/2/2008 Tiết 52: Cầu Lông - Chạy Bền Dạy khối 10A3 – 10A9 I/ Mục Tiêu - Nhằm giúp HS ôn lại kĩ thuật di chuyển ngang bước đệm, bước chéo và di chuyển lên hai gốc gần của lưới, kết hợp đánh cầu thấp thuận tay, trái tay - HS phải thực hiện được các kĩ thuật di chuyển và tích cực tập luyện - HS phải tự tập luyện thêm hằng ngày ở nhà - Phải hoàn thành cự ly trong chạy bền II/ Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi, lưới, cột mốc lưới , mỗi HS một cây vợt và tranh ảnh (nếu có) III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1 - Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học => Thăm hỏi HS trong lớp - Khởi động: +Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối, . + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, khởi động có vợt, . 6 – 8 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - GV nói ngắn gọn nội dung bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đông theo mô hình trên - GV quan sát nhắc nhỡ chung 2 - Phần Cơ Bản a/ Cầu Lông v Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kết hợp đánh cầu thấp trái, phải tay. v Ôn di chuyển lên hai gốc gần lưới, b/ Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 28 – 30 phút 10 phút 15 phút 5 phút v GV giúp HS hoàn thiện các kĩ thuật đã học ở những tiết trước, rồi chia lớp thành nhóm để tập ( mỗi nhóm có một nhóm trưởng riêng ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ CS x x p GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x v GV quan sát nhắc nhỡ và sửa sai chung => GV cho cả lớp ôn tập kĩ thuật di chuyển lên hai gốc gần của lưới ¥ ¥ => Cả lớp tham gia tập luyện tích cực v GV quan sát nhắc nhỡ chung. vGV chia lớp thành nhiều nhóm (nam nữ riêng) rồi cho lớp thực hiện lần lượt cho đến hết HS trong lớp v GV quan sát chung và kiểm tra số vòng - HS tham gia chạy tích cực 3 - Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 5 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng theo mô hình 4 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - Lớp tham gia tích cực - GV cho cả lớp dồn hàng lai ngồi xuông đồng thời GV nhận xét tiết học và chỉ ra những sai sót mà HS mắc phải nhiều - HS chú ý lắng nghe. - Cả lớp giải tán Bài soạn số 53 TUẦN 27 Ngày soạn: 20/2/2008 Tiết 53: Cầu Lông - Chạy Bền Dạy khối 10A3 – 10A9 I/ Mục Tiêu - Nhằm giúp HS làm quen với kĩ thuật phát cầu xa - Giới thiệu một số luật cơ bản của môn cầu lông và học kĩ thuật lùi về hai gốc cuối sân - HS phải thực hiện được phát cầu xa và kĩ thuật lùi về hai gốc cuối sân, - Yêu cầu: HS tích cực tập luyện và tự tập luyện thêm hằng ngày ở nhà - Phải hoàn thành cự ly trong chạy bền II/ Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi, lưới, cột mốc lưới , mỗi HS một cây vợt và tranh ảnh (nếu có) III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1 - Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học => Thăm hỏi HS trong lớp - Khởi động: +Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối, . + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, khởi động có vợt, . 6 – 8 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - GV nói ngắn gọn nội dung bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đông theo mô hình trên - GV quan sát nhắc nhỡ chung 2 - Phần Cơ Bản a/ Cầu Lông v Học kĩ thuật phát cầu xa v Học kĩ thuật di chuyển về hai gốc cuối sân. Ø Có tác dụng đánh cầu ở cuối sân r Giới thiệu một số luật cơ bản của môn cầu lông b/ Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 28 – 30 phút 10 phút 10 phút 5 phút 5 phút v GV làm mẫu lần lượt 1 – 2 lần cho HS quan sát rồi cho cả lớp thực hiện đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x => Cả lớp tham gia tập luyện tích cực. v GV quan sát nhắc nhỡ và sửa sai chung => GV làm mẫu và giảng giải kĩ thuật động tác 1 – 2 lần rồi cho cả lớp thực hiện đồng loạt. ¥ ¥ => Cả lớp tham gia tập luyện tích cực v GV quan sát nhắc nhỡ chung. Ø GV phổ biến và giải thích một số luật thi đấu cơ bản cho HS nắm. => Cả lớp chú ý lắng nghe vGV chia lớp thành nhiều nhóm (nam nữ riêng) rồi cho lớp thực hiện lần lượt cho đến hết HS trong lớp v GV quan sát chung và kiểm tra số vòng - HS tham gia chạy tích cực 3 - Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 5 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng theo mô hình 4 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - Lớp tham gia tích cực - GV cho cả lớp dồn hàng lai ngồi xuông đồng thời GV nhận xét tiết học và chỉ ra những sai sót mà HS mắc phải nhiều - HS chú ý lắng nghe. - Cả lớp giải tán Bài soạn số 54 TUẦN 27 Ngày soạn: 20/2/2008 Tiết 54: Cầu Lông - Chạy Bền Dạy khối 10A3 – 10A9 I/ Mục Tiêu - Nhằm giúp HS ôn lại kĩ thuật di chuyển lùi về hai gốc cuối sân, kĩ thuật phát cầu xa và học mới kĩ thuật phát cầu thấp gần. - HS phải thực hiện được các kĩ thuật di chuyển, kĩ thuật phát cầu và tích cực tập luyện - HS phải tự tập luyện thêm hằng ngày ở nhà - Phải hoàn thành cự ly trong chạy bền II/ Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi, lưới, cột mốc lưới , mỗi HS một cây vợt và tranh ảnh (nếu có) III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1 - Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học => Thăm hỏi HS trong lớp - Khởi động: +Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối, . + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, khởi động có vợt, . 6 – 8 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ÿ x x x x x x x x x p GV - GV nói ngắn gọn nội dung bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi đông theo mô hình trên - GV quan sát nhắc nhỡ chung 2 - Phần Cơ Bản a/ Cầu Lông v Ôn kĩ thuật phát cầu xa . v Ôn kĩ thuật di chuyển lùi về hai gốc cuối sân . Ø Có tác dụng đỡ cầu ở cuối sân. v Học kĩ thuật phát cầu thấp gần b/ Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 28 – 30 phút 7 phút 10 phút 8 phút 5 phút v GV cho cả lớp ôn lại kĩ thuật kĩ phát cầu xa và kĩ thuật lùi về hai gốc cuối sân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ¥ ¥ => Cả lớp tham gia tập luyện tích cực. v GV quan sát nhắc nhỡ và sửa sai chung => GV làm mẫu và giảng giải kĩ thuật động tác 1 – 2 lần rồi cho cả lớp thực hiện đồng loạt. ¥ => Cả lớp tham gia tập luyện tích cực v GV quan sát nhắc nhỡ chung. vGV chia lớp thành nhiều nhóm (nam nữ riêng) rồi cho lớp thực hiện lần lượt cho đến hết HS trong lớp v GV quan sát chung và kiểm tra số vòng - HS tham gia chạy tích cực 3 - Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 5 phút 2 x 8 nhịp - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng theo mô hình 4 hàng ngang - Lớp tham gia tích cực - GV cho cả lớp dồn hàng lai ngồi xuông đồng thời GV nhận xét tiết học và chỉ ra những sai sót mà HS mắc phải nhiều - HS chú ý lắng nghe. - Cả lớp giải tán Bài soạn số: 55 TUẦN 28 Ngày soạn: 25/2/2008 Tiết 55: Kiểm Tra Cầu Lông Dạy khối 10A3 – 10A9 I/ Mục Tiêu Nhằm đánh giá quá trình rèn luyện của học sinh từ đó giúp các HS yếu rèn luyện thêm. HS nghiêm túc trong khi kiểm tra II/ Địa Điểm – Phương Tiện Địa điểm: Trên sân trường và vệ sinh sân bãi tập luyện. Phương tiện: Bàn ghế , lưới, cột mốc lưới, vợt, 5 - 10 quả cầu lông, III/ Nội Dung – Phương Pháp Nội Dung Phương Pháp - Tổ Chức v Kiểm tra kĩ thuật đánh cầu thấp tay kết hợp với các kĩ thuật di chuyển đã học. v Cách cho điểm v Loại A: HS thực hiện đuúng cả kĩ thuạt di chuyển và kĩ thuật đánh cầu thấp tay. v Loại B: Còn sai sót trong các bước di chuyển hoặc kĩ thuật đánh cầu thấp tay. v Loại C: Sai sót nhiều trong kĩ thuật di chuyển và kĩ thuật đánh cầu thấp tay. SQ đánh được Chất lượng kĩ thuật (điểm) 9 -10 7 - 8 5 - 6 4 3 2 1 0 A 10 9 8 7 6 5 4 3 B 9 8 7 6 5 4 3 2 C 8 7 6 5 4 3 2 1 v GV nhận xét tiết kiểm tra và đoc những HS đạt còn những HS chưa đạt tiếp tục rèn luỵên thêm v GV cho lớp tập hợp thành 4 hàng ngang ngồi xuống khi nào GV gọi đến tên thì lên thực hiện còn số HS còn lại nghiêm túc quan sát. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p GV + HS thực hiện 10 quả v Hai HS cùng vào sân, mỗi HS đứng một bên sân cầu lông sử dụng các kĩ thuật di chuyển kết hợp đáng cầu thấp thuận tay và trai tay để đánh cầu qua lai với nhau trong phạm vi sân đơn cầu lông. v GV cho lớp tập hợp thành 4 hàng ngang ngồi xuống nghe GV nhận xét và đọc điểm v HS nghiêm túc lắng nghe.

File đính kèm:

  • docBài soạn số 45.doc