Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Bài 1: Đội hình đội ngũ - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thành Công

I/MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

 1-Mục đích:

 Về kiến thức.

- Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

 Về kĩ năng.

- Thành thạo động tác tập hợp đội hình của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

 Về ý thức

- Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ .

 2.Yêu Cầu:

- Nắm vững kỹ thuật động tác

- Học đến đâu vận dụng kiến thức thực hành đến đó

- Tập luyện nghiêm túc, hàng ngũ chỉnh tề và có trật tự.

II/ NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung : gồm các phần chính :

- Đội ngũ tiểu đội.

- Đội ngũ trung đội.

2. Trọng tâm :

- Đội ngũ tiểu đội.

III/- THỜI GIAN

 

docx12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 11 - Bài 1: Đội hình đội ngũ - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Thành Công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO TỔ BỘ MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG Môn : Giáo dục Quốc phòng – An ninh GIÁO ÁN TÊN BÀI : ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ ( Dùng giảng dạy cho học sinh lớp 11 THPT) Giáo viên : Nguyễn Thành Công Tổ bộ môn : Giáo dục thể chất – Quốc phòng Phan Thiết, ngày 18 tháng 8 năm 2012 PHÊ DUYỆT . BÀI 1 : ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ ( TT) PHẦN 1 : Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I/MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU 1-Mục đích: Về kiến thức. - Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. Về kĩ năng. - Thành thạo động tác tập hợp đội hình của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. Về ý thức - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ . 2.Yêu Cầu: - Nắm vững kỹ thuật động tác - Học đến đâu vận dụng kiến thức thực hành đến đó - Tập luyện nghiêm túc, hàng ngũ chỉnh tề và có trật tự. II/ NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM Nội dung : gồm các phần chính : - Đội ngũ tiểu đội. - Đội ngũ trung đội. Trọng tâm : - Đội ngũ tiểu đội. III/- THỜI GIAN Tổng thời gian: 90 Phút Lên lớp 45 phút Luyện tập 45 phút Hội thao..phút Phân bố thời gian: - Tiết 1: Đội hình tiểu đội hàng ngang, dọc - Tiết 2: Đội hình trung đội hàng ngang, dọc IV/ TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1.Tổ chức: - Lấy lớp học làm đơn vị học tập và luyện tập. - Lấy tổ (tiểu đội) làm đơn vị luyện tập . 2. Phương pháp : a/Giáo viên Dùng phương pháp giảng giải và phương pháp trực quan sinh động để lên lớp. Tiến hành làm theo 3 bước: + Làm nhanh (giúp học sinh nắm khái quát động tác) + Làm chậm phân tích ( vừa nói vừa thực hiện) + Làm tổng hợp để hoàn chỉnh động tác b/ Học sinh: - Từng tổ luyện tập do tổ trưởng. - Tranh thủ thời gian, từng cá nhân làm chỉ huy - Quan sát động tác .Tự giác học tập. V/ĐỊA ĐIỂM Sân trường PTTH Chuyên Trần Hưng Đạo. VI/ VẬT CHẤT 1.Giáo viên: - Giáo án, tài liệu giảng dạy,tranh ảnh ( nếu có), SGK GDQP. 2. Học sinh: - Trang phục thể dục của trường , đi giày đầy đủ. PHẦN 2 : THỰC HÀNH GIẢNG BÀI I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI ( 5 PHÚT ) 1. Xác định vị trí tập họp lớp: * Sân trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo. * Kiểm tra sĩ số, trang phục,chỉnh đốn hang ngũ, báo cáo sĩ số. 2. Phổ biến các qui định: - Học tập, kỷ luật,vệ sinh phải đảm bảo. - Học tập nghiêm túc, trang phục( đồ thể dục + mang giầy). - Qui ước luyện tập: 1 hồi còi bắt đầu luyện tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 hồi còi tập trung lại kiểm tra. 3.Kiểm tra bài cũ: - Viết nội dung câu hỏi và đáp án ( bài này chưa có bài cũ) 4.Phổ biến ý định bài giảng: Điều lệnh đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ đơn vị từ cấp tiểu đội đến cấp trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời quy định trách nhiệm của người chỉ huy và quân nhân trong hàng ngũ. Chấp hành điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh được giao. Bài 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ Nội Dung (Tiết 1): ĐỘI NGŨ TRUNG ĐỘI II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI ( 35 phút) 1.Lên Lớp: 15-20 Phút Nội dung-Thời gian Phương pháp Vật chất II ĐỘI NGŨ TRUNG ĐỘI 1. Đội hình trung đội 1 hàng ngang. + Giáo viên giới thiệu: Đội hình hình trung đội 1 hàng ngang ( gồm 4 bước ). * Bước 1: Tập hợp : - Khẩu lệnh: “ Trung đội thành 1 hàng ngang tập hợp”. - Động tác: + Của trung đội trưởng(TĐT): xác định vị trí tập luyện, sau đó quay mặt về các chiến sĩ của mình đứng nghiêm hô khẩu lệnh “ Tiểu đội X”. + Chiến sĩ nghe khẩu lệnh “ Tiểu đội X”,toàn trung đội quay mặt về TĐT đứng nghiêm chờ lệnh. TĐT hô tiếp “Thành 1 hàng ngang -Tập hợp”, rồi quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. +Các chiến sĩ nghe dứt động lệnh tập hợp nhanh chóng chạy tới vị trí tập hơp đứng phó TĐT đứng đằng sau TĐT đứng bên trái TĐT theo thứ tự là tiểu đội 1;2;3 đúng giãn cách tự động gióng hàng sau đứng nghỉ. +TĐT khi trung đội phó và tiểu đội 1 đã đứng bên cạnh mình thì đi chạy đều về trước chính giữa đội hình cách đội hình 5-8 bước đôn đốc tiểu đội tập hợp * Bước 2: Điểm số: Có 2 cách + Điểm số theo từng tiểu đội Khẩu lệnh: “ Từng tiểu đội điểm số”.( Tiểu đội trưởng không điểm số). + Điểm số toàn trung đội để nắm quân số. Khẩu lệnh: “Điểm số”. * Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ - Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải ( trái ) thẳng. Cơ bản giống như đội hình tiểu đội 1 hàng ngang. * Bước 4: Giải tán - Khẩu lệnh: “ giải tán”. - Động tác: các chiến sĩ trong hàng tản ra, nếu đang ở tư thế nghỉ phải về tư thế đứng nghiêm rồi mới giải tán. 2. Đội hình trung đội 2 hàng ngang (gồm 3 bước) * Bước 1: Tập hợp: - Khẩu lệnh: “ Trung đội thành 2 hàng ngang tập hợp”. - Động tác: Trung đội phó đứng sau TĐT.Mỗi tiểu đội 2 hàng ngang tập hợp về phía bên trái TĐT. * Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ - Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải ( trái ) thẳng. - Động tác: Khi gióng hàng hàng thứ 2 vừa gióng hàng ngang vừa gióng hàng dọc. *Bước 3: Giải tán - Khẩu lệnh: “ giải tán”. - Động tác: các chiến sĩ trong hàng tản ra, nếu đang ở tư thế nghỉ phải về tư thế đứng nghiêm rồi mới giải tán. 3. Đội hình trung đội 3 hàng ngang ( 4 bước ). * Bước 1:Tập hợp - Khẩu lệnh: “ Trung đội thành 1 hàng ngang tập hợp”. * Bước 2: Điểm số. - Điểm số tiểu đội 1 điểm số * Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. -Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải ( trái ) thẳng”. * Bước 4: Giải tán - Khẩu lệnh: “ giải tán”. - Động tác: các chiến sĩ trong hàng tản ra, nếu đang ở tư thế nghỉ phải về tư thế đứng nghiêm rồi mới giải tán. 4. Đội hình trung đội 1 hàng dọc + Giáo viên giới thiệu: Đội hình hình trung đội 1 hàng dọc ( gồm 4 bước ). * Bước 1: Tập hợp - Khẩu lệnh: “ Trung đội thành 1 hàng dọc tập hợp”. * Bước 2: Điểm số: Có 2 cách - Điểm số theo từng tiểu đội - Khẩu lệnh: “ Từng tiểu đội điểm số”. - Điểm số toàn trung đội để nắm quân số. Khẩu lệnh: “Điểm số”. * Bước 3:Chỉnh đốn hàng ngũ: -Khẩu lệnh: “Nhìn trước.. thẳng”. Cơ bản giống như đội hình tiểu đội 1 hàng dọc. * Bước 4: Giải tán - Khẩu lệnh: “ giải tán”. - Động tác: các chiến sĩ trong hàng tản ra, nếu đang ở tư thế nghỉ phải về tư thế đứng nghiêm rồi mới giải tán. 5. Đội hình trung đội 2 hàng dọc (gồm 3 bước ). * Bước 1: Tập hợp - Khẩu lệnh: “ Trung đội thành 2 hàng dọc tập hợp”. * Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ: - Khẩu lệnh: “Nhìn trước.. thẳng”. -Động tác: Các chiến sĩ số chắn vừa gióng hàng dọc vừa gióng hàng ngang. *Bước 3:Giải tán - Khẩu lệnh: “ giải tán”. - Động tác: các chiến sĩ trong hàng tản ra, nếu đang ở tư thế nghỉ phải về tư thế đứng nghiêm rồi mới giải tán. 6. Đội hình trung đội 3 hàng dọc (gồm 4 bước ). *Bước 1:Tập hợp: Khẩu lệnh: “ Trung đội thành 2 hàng dọc tập hợp”. Động tác: Lần lượt đứng sau TĐT là trung đội phó, tiểu đội 1;2;3( Mỗi tiểu đội 1 hàng dọc). *Bước 2: Điểm số - Khẩu lệnh: + “Điểm số”. + “Từng tiểu đội điểm số” *Bước 3:Chỉnh đốn hàng ngũ - Khẩu lệnh: “Nhìn trước.. thẳng”, nhìn trái ( phải ) thẳng. * Bước 4: Giải tán - Khẩu lệnh: “ giải tán”. + Học sinh chú ý theo dõi, lắng nghe giảng bài - GV: giới thiệu sơ lược về đội hình trung đội bằng sơ đồ và hình vẽ. -HS:Chú ý quan sát từng kỹ thuật trên hình vẽ. -GV: Sử dụng đội hình mẫu để giới thiệu động tác khi vào bài học. + Nêu tên động tác. + Nêu ý nghĩa động tác đó. + Hô và phân tích khẩu lệnh động tác - GV: giới thiệu động tác theo 3 bước: + Làm nhanh ( hô khẩu lệnh và làm nhanh) + Làm chậm phân tích động tác ( nói và làm nhấn mạnh những chỗ cần chú ý) + Làm tổng hợp lại động tác. - HS: + Tập theo hướng dẫn . + Thực hiện theo đội hình trung đội. - GV: giới thiệu sơ về đội hình trung đội bằng sơ đồ và hình vẽ. -HS:Chú ý quan sát từng kỹ thuật trên hình vẽ. -GV: Sử dụng đội hình mẫu để giới thiệu động tác khi vào bài học. + Nêu tên động tác. + Nêu ý nghĩa động tác đó. + Hô và phân tích khẩu lệnh - GV: giới thiệu động tác theo 3 bước: -Sử dụng còi. - Sử dụng sơ đồ, hình vẽ để minh họa. - Đội hình mẫu. 2. Tổ chức luyện tập ( 15-20 phút) KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP Buổi Nội dung Thời gian Tổ chức và phương pháp Vị trí và hướng tập Kí tín hiệu luyên tập Người phụ trách Vật chất 1 Đội ngũ trung đội 15-20 phút Lớp học tập trung 4 hàng ngang Giáo viên giới thiệu và thực hành từng động tác GV chỉ định Còi kết hợp khẩu lệnh Tổ trưởng các tổ Còi, SGK 3. Hội thao.phút - Nội dung: - Tổ chức và phương pháp - Thời gian: - Những qui định chung (thang điểm, cách tính thành tích) III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG (5 PHÚT) - Giải đáp thắc mắc - Hệ thống nội dung Đội ngũ trung đội - Cho câu hỏi để học sinh ôn luyện - Nhận xét buổi học - Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ

File đính kèm:

  • docxbai 2 doi ngu trung doi.docx