Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 70

Mục tiêu: - Nhằm đánh giá kết quả học tập trong suốt học kỳ 2 để đưa ra kế hoạch luyện tập nâng cao sức khoẻ trong thời gian nghỉ hè

 Địa điểm, phương tiện: Phòng học, biểu điểm các nội dung đã kiểm tra, biểu điểm tổng kết môn học trong học kỳ.

 

Thời lượng Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò

2– 3

 Nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số tác phong. Phổ biến nội dung giờ học.

Nhận xét đánh giá kết quả học tập trong học kỳ 1.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 70, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày tháng 05 năm 2007 GIÁO ÁN SỐ 70 Tiết 70: BÀI HỌC: - Sơ kết học kỳ 2 Mục tiêu: - Nhằm đánh giá kết quả học tập trong suốt học kỳ 2 để đưa ra kế hoạch luyện tập nâng cao sức khoẻ trong thời gian nghỉ hè Địa điểm, phương tiện: Phòng học, biểu điểm các nội dung đã kiểm tra, biểu điểm tổng kết môn học trong học kỳ. Thời lượng Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 2– 3 Nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số tác phong. Phổ biến nội dung giờ học. Nhận xét đánh giá kết quả học tập trong học kỳ 1. 38 – 40’ Kết quả thực hiện từng nhóm môn đã kiểm tra Đá cầu Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém 9 – 10 7 – 8 5 – 6 3 – 4 0 - 2 10A10 53 10A11 46 10A12 46 10A13 49 10A14 46 Nhảy cao Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém 9 – 10 7 – 8 5 – 6 3 – 4 0 - 2 10A10 53 10A11 46 10A12 46 10A13 49 10A14 46 Cầu lông Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém 9 – 10 7 – 8 5 – 6 3 – 4 0 - 2 10A10 53 10A11 46 10A12 46 10A13 49 10A14 46 TTTC – Đẩy tạ Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém 9 – 10 7 – 8 5 – 6 3 – 4 0 - 2 10A10 53 10A11 46 10A12 46 10A13 49 10A14 46 Chạy bền Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém 9 – 10 7 – 8 5 – 6 3 – 4 0 - 2 10A10 53 10A11 46 10A12 46 10A13 49 10A14 46 Sơ kết học kỳ 2 Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém 9 – 10 7 – 8 5 – 6 3 – 4 0 - 2 10A10 53 10A11 46 10A12 46 10A13 49 10A14 46 Học sinh chú ý nghe phân tích của giáo viên và ghi chép điểm của mình để có kế hoạch riêng cho minh trong phương pháp tập luyện trong học kỳ 2 sao cho đạt được kết quả cao hơn. 1 – 2’ Nhận xét giờ học. Về nhà luyện tập nhảy dây cá nhân, bài tập bổ trợ nhảy cao, ôn tập đá cầu * Rút Kinh Nghiệm

File đính kèm:

  • docSo 70.doc
Giáo án liên quan