Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 50: Nhảy cao - Luật (Nhảy cao) - Năm học 2011-2012

I. Mục Tiêu

- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”. Hiểu được một số điểm trong luật Điền Kinh (phần nhảy cao)

- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật. Chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất

- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.

II. Địa điểm, phương tiện, thời gian

1. Địa điểm: tại sân trường THPT Hoàng Diệu

2. Phương tiện: 4 nệm, 3 trụ, dây thun (2 sợi), còi.

3. Thời gian: 45 phút

 

doc11 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 50: Nhảy cao - Luật (Nhảy cao) - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 1) GV nhận lớp: kiểm tra sỉ số, hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh 2) GV phổ biến nội dung - yêu cầu buổi học. 3) Luật nhảy cao - Những vi phạm thường mắc phải - Cách đăng ký mức xà - Quy định số lần nhảy 4) Khởi động - Khởi động chung: Khởi động các khớp, cổ tay, cổ chân, hông, gối, căng cơ - Khởi động chuyên môn: Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót đánh sau, đá chân lăng B ) PHẦN CƠ BẢN: Nhảy cao kiểu nằm nghiêng: - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng - Đà 5 bước giậm nhảy đá lăng - Đà 3 bước giậm nhảy qua xà (nam, nữ xà 60cm) - Đà 5 bước giậm nhảy qua xà (nam xà 70 cm, nữ xà 65 cm) - Đà 7 bước giậm nhảy qua xà (nam xà 80 cm, nữ xà 70 cm) + Củng cố: GV chọn 2 em lên thực hiện (đà 5 bước) mức xà 70 cm C) KẾT THÚC - Thả lỏng hồi tỉnh. - GV hệ thống bài học. - GV nhận xét, đưa bài bài về nhà - Xuống lớp 5 – 7/ 2 x 8 nhịp 33/ - 35/ Nam 3L, Nữ 2L Nam 3L, Nữ 2L Nam 3L, Nữ 2L Nam 3L, Nữ 2L Nam 3L, Nữ 2L Mỗi em thực hiện 1 lần 2/-3/ - Lớp tập hợp thành 4 hàng ngang, lớp trưởng báo cáo sỉ số. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €(GV) GV phổ biến nội dung HS lắng nghe. Đội hình khởi động chung €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) HS khởi động theo sự hướng dẫn của GV - GV làm mẫu và phân tích. - GV chia lớp thành 2 nhóm tập luyện theo sự điều khiển của GV - GV quan sát, nhắc nhỡ và sửa sai. X x € € (GV) € € € € € Đội hình thực hiện động tác, 3 bước, 5 bước, 7 bước X x GV € € €€€€€€€ €€€€€€€ - GV nhận xét đánh giá, sửa sai và tuyên dương. - GV hướng dẫn học sinh thả lỏng. Đội hình thả lỏng 4 hàng ngang xen kẽ. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) Đội hình xuống lớp Ngày......Tháng 03 Năm 2011 Ngày soạn: 26-02-2011 Ký duyệt Người soạn: Hứa Vĩnh Phúc Lâm Minh Thành SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG: THPT HOÀNG DIỆU GIÁO ÁN BÓNG RỔ Tuần 29-PPCT: 56 Người dạy: Lâm Minh Thành Ngày : 15-03-2011 Đối tượng: 10A14 Mục Tiêu + Ôn lại cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị Biết cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị + Ôn lại các bước di chuyển Biết cách di chuyển tiến, lùi, sang ngang. Địa điểm, phương tiện, thời gian Địa điểm: Tại sân trường THPT Hoàng Diệu Phương tiện: Bóng rổ, còi... Thời gian: 45 phút Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức (hoạt động của GV và HS) A ) PHẨN MỞ ĐẦU : 1) GV nhận lớp: Kiểm tra sỉ số, hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh 2) GV phổ biến nội dung - yêu cầu buổi học. 3) Khởi động - Khởi động chung: Khởi động các khớp, cổ tay, cổ chân, hông, gối, căng cơ - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy di chuyển ngang - Ném bóng cao tay qua đầu bằng hai tay B ) PHẦN CƠ BẢN: 1 ) Ôn lại cách cầm bóng: Có 3 cách cầm bóng - Cầm bóng bằng hai tay phía trước ngực. - Cầm bóng bằng một tay. - Cầm bóng bằng hai tay trên cao. 2) Ôn lại tư thế chuẩn bị: Có 2 tư thế cơ bản - Tư thế đứng chân trước chân sau - Tư thế đứng hai chân song song 3) Ôn lại kỹ thuật di chuyển: - Trượt ngang - Trượt tiến - Trượt lùi 4) Trò chơi - Chuẩn bị: Chia lớp thành 4 hàng với số lượng HS mỗi hàng bằng nhau, hàng 1và 3 đứng đối diện hàng 2 và 4, khoảng cách hàng 1, 2 và 3, 4 là 2 m - 3 m, trong hàng em nọ cách em kia từ 1m-1,5 m - Cách chơi: Em số 1 chuyền bóng cho em số 2. Em số 2 bắt bóng bằng hai tay, sau đó em số 2 chuyền cho em số 3, cứ thế chuyền cho tới em đứng cuối hàng, sau đó em cuối hàng chuyền bóng ngược lại tới em số 1 thì kết thúc. C) KẾT THÚC - Thả lỏng hồi tỉnh. - GV hệ thống bài học. - GV nhận xét, đưa bài bài về nhà - Xuống lớp 5 – 7/ 2 x 8 nhịp 1 lần x 10m 1 lần x 10m 1 lần x 10m 2 - 4 lần 33/ - 35/ 7/ - 9/ 1 - 2 lần 1 - 2 lần 1 - 2 lần 4/ - 6/ 1 - 2 lần 1 - 2 lần 7/ - 9/ 1 - 2 lần 1 - 2 lần 1 - 2 lần 9/ - 11/ 2 – 3 lần 2/ - 3/ - Lớp tập hợp thành 4 hàng ngang, lớp trưởng báo cáo sỉ số. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) GV phổ biến nội dung Đội hình khởi động chung €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) €€€€ GV hướng dẫn HS khởi động HS khởi động theo sự hướng dẫn của GV - Đội hình ôn lại cách cầm bóng, tư thế chuẩn bị, các bước di chuyển €€€€€€€ € €€€€€€€ €(GV) €€€€€€€ € €€€€€€€ - GV bao quát sửa sai - HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV GV phổ biến nội dung HS lắng nghe € € € € € € € € € € - Đội hình thực hiện GV hướng dẫn HS thực hiện HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng. Đội hình thả lỏng 4 hàng ngang xen kẽ. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) Đội hình xuống lớp Ngày......Tháng.... Năm 2011 Ngày soạn: 12-03-2011 Ký duyệt Người soạn Hứa Vĩnh Phúc Lâm Minh Thành SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG: THPT HOÀNG DIỆU GIÁO ÁN NHẢY CAO (Kiểm tra 1 tiết) Tuần 26-PPCT: 53 Người dạy: Lâm Minh Thành Ngày : 09-03-2011 Đối tượng: 10A9 Mục Tiêu Kiểm tra 1 tiết nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng” Biết cách thực hiện nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”. Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng” Địa điểm, phương tiện, thời gian Địa điểm: tại sân trường THPT Hoàng Diệu Phương tiện: 2 nệm, 2 trụ, dây thun (1 sợi), còi... Thời gian: 45 phút Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức (hoạt động của GV và HS) A ) PHẨN MỞ ĐẦU : GV nhận lớp: kiểm tra sỉ số, hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh GV phổ biến nội dung - yêu cầu buổi học. Khởi động - Khởi động chung: Khởi động các khớp, cổ tay, cổ chân, hông, gối, căng cơ - Khởi động chuyên môn: Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót đánh sau, đá chân lăng B ) PHẦN CƠ BẢN: Cách cho điểm: -. Điểm 9 - 10: thực hiện đúng kỹ thuật ba giai đoạn: chạy đà, giậm nhảy, trên không và thành tích đạt 1,15m (nam) và 1m (nữ) - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà, các giai khác có sai sót, thành tích đạt 1,10m (nam) và 0,90m (nữ) - Điểm 5 - 6: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót nhỏ, thành tích đạt 1m (nam) và 0,80m (nữ) - Điểm 3 - 4: thành tích đạt dưới 1m (nam) và dưới 0,80m (nữ) 2) Chú ý: Do điều kiện sân còn hạn chế nên cách tính điểm như sau: - Điểm 9 -10: Nam đạt thành tích 1m, 0,90m đối với nữ. - Điểm 7 - 8: Nam đạt thành tích 0,90m, 0,80m đối với nữ - Điểm 5 - 6: Nam đạt thành tích 0,80m, 0,70m đối với nữ - Điểm 3 - 4: Nam đạt thành tích dưới 0,80m, nữ đạt thành tích dưới 0,70m C) KẾT THÚC - Thả lỏng hồi tỉnh - GV nhận xét tiết kiểm tra - GV phổ biến nội dung tiết sau - Xuống lớp 5 – 7/ 2 x 8 nhịp 1-2 L 33/ - 35/ 2/-3/ - Lớp tập hợp thành 4 hàng ngang, lớp trưởng báo cáo sỉ số. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €(GV) GV phổ biến nội dung HS lắng nghe. Đội hình khởi động chung €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) HS khởi động theo sự hướng dẫn của GV GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm €€€€€€ €€€€€€ €(GV) €€€€€€ €€€€€€ Đội hình kiểm tra - GV chia lớp thành hai nhóm nam và nữ, cho nhóm nữ nhảy trước sau đó đến nhóm nam nhảy (nữ mức xà 0,70m, nam 0,80m). Cho đến khi nào HS nhảy qua mức xà 1m (nam) và 0,90m (nữ) hoặc 3 lần mà nhảy không qua mức xà quy định thì không nhảy nữa - GV hướng dẫn học sinh thả lỏng. Đội hình thả lỏng 4 hàng ngang xen kẽ. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) Đội hình xuống lớp Ngày......Tháng ..... Năm 2011 Ngày soạn: 06-03-2011 Ký duyệt Người soạn: Hứa Vĩnh Phúc Lâm Minh Thành SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG: THPT HOÀNG DIỆU GIÁO ÁN NHẢY CAO – CHẠY BỀN Tuần 26-PPCT: 51 Người dạy: Lâm Minh Thành Ngày : 01-03-2011 Đối tượng: 10A14 Mục Tiêu Nhảy cao: Phối hợp 4 giai đoạn nhảy cao nằm nghiêng Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”. Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật. Chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất Chạy địa hình tự nhiên Biết cách thở phối hợp với sức chạy và phân phối sức khi chạy. Thực hiện được: sự phối hợp giữa nhịp thở với sức chạy và phân phối sức chạy Địa điểm, phương tiện, thời gian Địa điểm: tại sân trường THPT Hoàng Diệu Phương tiện: 4 nệm, 3 trụ, dây thun (2 sợi), còi... Thời gian: 45 phút Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức (hoạt động của GV và HS) A ) PHẨN MỞ ĐẦU : 1) GV nhận lớp: kiểm tra sỉ số, hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh 2) GV phổ biến nội dung - yêu cầu buổi học. 3) Khởi động - Khởi động chung: Khởi động các khớp, cổ tay, cổ chân, hông, gối, căng cơ - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đá lăng trước B ) PHẦN CƠ BẢN: 1 ) Nhảy cao kiểu nằm nghiêng: - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng - Đà 5 bước giậm nhảy đá lăng - Đà 3 bước giậm nhảy qua xà (nam, nữ xà 60cm) - Đà 5 bước giậm nhảy qua xà (nam xà 70 cm, nữ xà 65 cm) - Đà 7 bước giậm nhảy qua xà (nam xà 80 cm, nữ xà 70 cm) + Củng cố: GV chọn 2 em lên thực hiện (đà 5 bước) mức xà 70 cm 2) Chạy bền: Nam chạy 5 vòng, nữ chạy 3 vòng C) KẾT THÚC - Thả lỏng hồi tỉnh. - GV hệ thống bài học. - GV nhận xét, đưa bài bài về nhà - Xuống lớp 5 – 7/ 2 x 8 nhịp 1 lần x 10m 1 lần x 10m 1 lần x 10m 33/ - 35/ 26/-28/ Nam 3L, Nữ 2L Nam 3L, Nữ 2L Nam 3L, Nữ 2L Nam 3L, Nữ 2L Nam 3L, Nữ 2L Mỗi em thực hiện 1 lần 5/-7/ 2/-3/ - Lớp tập hợp thành 4 hàng ngang, lớp trưởng báo cáo sỉ số. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €(GV) GV phổ biến nội dung Đội hình khởi động chung €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) HS khởi động đội hình theo hai dòng chảy. - GV làm mẫu và phân tích. - GV chia lớp thành 2 nhóm tập luyện theo sự điều khiển của GV - GV quan sát, nhắc nhỡ và sửa sai. X x € € (GV) € € € € € Đội hình thực hiện động tác,3 bước, 5 bước, 7 bước X x GV € € €€€€€€€ €€€€€€€ - GV nhận xét đánh giá, sửa sai và tuyên dương. - GV hướng dẫn đường chạy, nhắc nhở HS sau khi chạy xong phải đi bộ 1 vòng để hồi phục - GV hướng dẫn học sinh thả lỏng. Đội hình thả lỏng 4 hàng ngang xen kẽ. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €(GV) Đội hình xuống lớp Ngày......Tháng 03 Năm 2011 Ngày soạn: 26-02-2011 Ký duyệt Người soạn: Hứa Vĩnh Phúc Lâm Minh Thành

File đính kèm:

  • docgiao an hoc ky II khoi 10 t.doc