Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 30 - Bản đẹp 3 cột

I- Nội dung bài dạy:

- Ôn tập một số bài tập phát triển thể lực chung(đã học ở lớp 10 và lớp 11).

-Trò chơi.

II- Mục tiêu:

- Kiến thưc: H/S tập lại một số bài tập phát trển thể lực chung,ôn lại các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy gót chạm mông.

- Kỹ năng: thực hiện các động tác thành thạo,kỹ thuật chính xác.

- GDĐĐ: Có ý thức tổ chứ kỷ luật,rèn luyện ý trí,tinh thần tự giác tập luyện cao.

- Phương pháp:chia nhóm quay vòng,phân tích giảng giải,thị phạm động tác.

III- Địa điểm- phương tiện:SVĐ Trường THPT Định Hoá,cờ mốc,vạch vôi.

IV- Ngày thực hiện: .

doc24 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 02/04/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 30 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1- Nhận lớp. - Cán bộ lớp báo cáo quân số - G/V phổ biến nhiệm vụ giờ học. 2- Khởi động. - Khởi động các khớp: cổ, tayvai, hông, gối, cổ tay, cổ chân. - ép dọc, ép ngang. 3- Ôn bài TDLH 32 Đ/Tác II- Phần cơ bản. 1- kiểm tra kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném 2-Trò chơi: III-Phần kết thúc. 1-Hồi tĩnh. 2-Đánh giá-nhận xét. -Xuống lớp. 2phút 5phút 1-2lần 20-25phút 5phút 5phút xxxxxxxxxx G/V - Đội hình 4 hàng ngang,tránh hướng nắng,gió. - G/v và H/s làm thủ tục trước khi vào giờ kiểm tra. x x x x x x x x x x x C/S - Cán sự lớp hướng dẫn toàn lớp khởi động. - H/s thực hiện nghiêm túc,tự giác tích cực. gv xxx xxx - từng học sinh đẩy, mỗi h.s đẩy 3 lần lấy thành tích cao nhất - G/v nhận xét , đấnh giá từng học sinh cụ thể. - Số h/s chưa k/tra tự giác tập luyên. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx GV Tự rút kinh nghiệm giờ dạy .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngày soạn............. Tiết 29: ôn tập học kỳI đẩy tạ lưng hướng ném I- Nội dung bài dạy: - Ôn tập kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném (chuẩn bị kiểm tra) - Trò chơi: lò cò tiếp sức. II- Mục tiêu: - Kiến thưc: +Tiếp tục củng cố và nâng cao thể lực chung. +H/s nắm bắt được kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném và nâng cao thành tích - Kỹ năng: thực hiện các động tác thành thạo,kỹ thuật chính xác,đúng đẹp. - GDĐĐ: Có ý thức tổ chức kỷ luật,rèn luyện ý trí,tinh thần tập luyện cao. - Phương pháp:chia nhóm ,g/v phân tích,giảng giải,thị phạm động tác. III- Địa điểm- phương tiện:SVĐ Trường THPT Định Hoá,cờ mốc,vạch vôi. IV- Ngày thực hiện: ...................................................................................... ................................................................................................................. Nội dung và phương pháp Nội Dung Định Lượng Phương Pháp Và Các Yêu Cầu I- Phần mở đầu. 1- Nhận lớp. - Cán bộ lớp báo cáo quân số - G/V phổ biến nhiệm vụ giờ học. 2- Khởi động. - Chạy chậm một vòng sân. - Khởi động các khớp: cổ, tayvai, hông, gối, cổ tay, cổ chân. - ép dọc, ép ngang. 3- Kiểm tra bài cũ. II- Phần cơ bản. 1- Đồng loạt cả lớp tập kỹ thuật trượt đà - RSCC không có tạ 2- Phân chia nhóm tập. 3- Củng cố: 4- Trò chơi: Lò cò tiếp sức. 2-3phút 5-6phút 250m 2x8nhịp 2-3phút 28-30phút 3-4lần 6-8lần 1lần 5-7phút xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx G/V - Đội hình 4 hàng ngang,tránh hướng nắng,gió. - G/v và H/s làm thủ tục trước khi vào học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x C/S - Cán sự lớp hướng dẫn toàn lớp khởi động. - G/v nhắc nhở sửa sai động tác. - H/s thực hiện nghiêm túc,tự giác tích cực. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x g/v x x - 3-4h/s thực hiện kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném - H/s nhận xét, g/v bổ xung,đánh giá từng h/s cụ thể. x x x x x x x x x x x x x x x x x x c/s - Cán sự lớp hương dẫn hô nhịp cho cả lớp tập kỹ thuật trượtđà và RSCC - G/v nhắc nhở sửa sai những động tác,tư thế cơ bản. gv xxx xxx xxx - Chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm 8-10 h/s thay nhau vào sân đẩy - G/v quan sát nhắc nhở,sửa sai cho từng học sinh,từng nhóm cụ thể. - G/v nhắc chung những đông tác mà h/s hay sai và khó tập ............................. xxxxxxxx......................... xxxxxxxx.......................... ............................. 20m III- Phần kết thúc. 1- Hồi tĩnh. 2- Đánh giá- nhận xét. 3- BTVN 5phút 2x8nhịp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx g/v - H/s thả lỏng tích cực. - G/v nhận xét giờ học, nhắc h/s về nhà tập bài thể dục liên hoàn chuẩn bị kiểm tra Rút kinh nghiệm giờ dạy ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................... Ngày soạn............. Tiết: 31- 32 Kiểm tra học kỳ I kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném I- Nội dung bài dạy: - Ôn tập kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném - Kiểm tra kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném - Trò chơi: Người thừa thứ 3 II- Mục tiêu: - Kiến thức: Đánh giá kết quả học tập của học sinh về khả năng nhận thức động tác với sự phối hợp thành thạo đúng kĩ thuật ,biên độ động tác chính xác,đẹp , hợp lí và thành tích - Kỹ năng: thực hiện các động tác thành thạo,kỹ thuật chính xác,đúng đẹp. - GDĐĐ: Có ý thức tổ chức kỷ luật,rèn luyện ý trí,tinh thần tập luyện cao. - Phương pháp:chia nhóm . III- Địa điểm- phương tiện:SVĐ Trường THPT Định Hoá IV- Ngày thực hiện: ...................................................................................... Nội dung và phương pháp Nội Dung Định Lượng Phương Pháp Và Các Yêu Cầu I- Phần mở đầu. 1- Nhận lớp. - Cán bộ lớp báo cáo quân số - G/V phổ biến nhiệm vụ giờ học. 2- Khởi động. - Khởi động các khớp: cổ, tayvai, hông, gối, cổ tay, cổ chân. - ép dọc, ép ngang. 3- Ôn bài TDLH 32 Đ/Tác II- Phần cơ bản. 1- kiểm tra kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném 2-Trò chơi: III-Phần kết thúc. 1-Hồi tĩnh. 2-Đánh giá-nhận xét. -Xuống lớp. 2phút 5phút 1-2lần 20-25phút 5phút 5phút xxxxxxxxxx G/V - Đội hình 4 hàng ngang,tránh hướng nắng,gió. - G/v và H/s làm thủ tục trước khi vào giờ kiểm tra. x x x x x x x x x x x C/S - Cán sự lớp hướng dẫn toàn lớp khởi động. - H/s thực hiện nghiêm túc,tự giác tích cực. gv xxx xxx - từng học sinh đẩy, mỗi h.s đẩy 3 lần lấy thành tích cao nhất - G/v nhận xét , đấnh giá từng học sinh cụ thể. - Số h/s chưa k/tra tự giác tập luyên. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx GV Tự rút kinh nghiệm giờ dạy .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngày soạn............. Tiết 30 : ôn tập học kỳI đẩy tạ lưng hướng ném I- Nội dung bài dạy: - Ôn tập kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném (chuẩn bị kiểm tra) - Trò chơi: lò cò tiếp sức. II- Mục tiêu: - Kiến thưc: +Tiếp tục củng cố và nâng cao thể lực chung. +H/s nắm bắt được kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném và nâng cao thành tích - Kỹ năng: thực hiện các động tác thành thạo,kỹ thuật chính xác,đúng đẹp. - GDĐĐ: Có ý thức tổ chức kỷ luật,rèn luyện ý trí,tinh thần tập luyện cao. - Phương pháp:chia nhóm ,g/v phân tích,giảng giải,thị phạm động tác. III- Địa điểm- phương tiện:SVĐ Trường THPT Định Hoá,cờ mốc,vạch vôi. IV- Ngày thực hiện: ...................................................................................... ................................................................................................................. Nội dung và phương pháp Nội Dung Định Lượng Phương Pháp Và Các Yêu Cầu I- Phần mở đầu. 1- Nhận lớp. - Cán bộ lớp báo cáo quân số - G/V phổ biến nhiệm vụ giờ học. 2- Khởi động. - Chạy chậm một vòng sân. - Khởi động các khớp: cổ, tayvai, hông, gối, cổ tay, cổ chân. - ép dọc, ép ngang. 3- Kiểm tra bài cũ. II- Phần cơ bản. 1- Đồng loạt cả lớp tập kỹ thuật trượt đà - RSCC không có tạ 2- Phân chia nhóm tập. 3- Củng cố: 4- Trò chơi: Lò cò tiếp sức. 2-3phút 5-6phút 250m 2x8nhịp 2-3phút 28-30phút 3-4lần 6-8lần 1lần 5-7phút xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx G/V - Đội hình 4 hàng ngang,tránh hướng nắng,gió. - G/v và H/s làm thủ tục trước khi vào học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x C/S - Cán sự lớp hướng dẫn toàn lớp khởi động. - G/v nhắc nhở sửa sai động tác. - H/s thực hiện nghiêm túc,tự giác tích cực. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x g/v x x - 3-4h/s thực hiện kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném - H/s nhận xét, g/v bổ xung,đánh giá từng h/s cụ thể. x x x x x x x x x x x x x x x x x x c/s - Cán sự lớp hương dẫn hô nhịp cho cả lớp tập kỹ thuật trượtđà và RSCC - G/v nhắc nhở sửa sai những động tác,tư thế cơ bản. gv xxx xxx xxx - Chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm 8-10 h/s thay nhau vào sân đẩy - G/v quan sát nhắc nhở,sửa sai cho từng học sinh,từng nhóm cụ thể. - G/v nhắc chung những đông tác mà h/s hay sai và khó tập ............................. xxxxxxxx......................... xxxxxxxx.......................... ............................. 20m III- Phần kết thúc. 1- Hồi tĩnh. 2- Đánh giá- nhận xét. 3- BTVN 5phút 2x8nhịp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx g/v - H/s thả lỏng tích cực. - G/v nhận xét giờ học, nhắc h/s về nhà tập bài thể dục liên hoàn chuẩn bị kiểm tra Rút kinh nghiệm giờ dạy ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGiao an the duc(2).doc
Giáo án liên quan