Giáo án Thể dục Khối 9 - Chương trình học cả năm

A. MỤC TIÊU:

- Học sinh nắm được mục tiêu, nội dung chương trình lớp 8 gồm có các nội dung sau:

+ ĐHĐN - bài TD phát triển chung - Chạy cự ly ngắn - Chạy bền, nhảy xa - Nhảy cao - Ném bóng - Tự chọn.

- Học sinh ôn tập một số động tác ĐHĐN đã học ở lớp 8.

- Qua tập luyện, rèn luyện tính khẩn trương, nhanh nhẹn của học sinh.

 

B. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: Sân trường

 

C. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

 

 

doc67 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 9 - Chương trình học cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cho HS nghỉ hồi tỉnh. - Làm một số động tác thả lỏng, hít thở sâu. Tiết :61 - 62 Tự chọn - chạy bền Ngày dạy2/4/2007 A. Mục tiêu: - Học sinh tiếp tục luyện tập kỷ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên của sân trường. - Học sinh tiếp tục luyện tập lại kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng đúng kỷ thuật . - Giáo dục ý thức tự giác, tích cực luyện tập của học sinh. B. Chuẩn bị: Sân bãi : Đường chạy Dụng cụ : 6 - 8 quả bóng chuyền C. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức Tiết 1: 3' - Cán sự lớp tập họp lớp 4 hàng ngang - điểm số báo cáo - Chúc giáo viên. 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp - kiểm tra sĩ số. - Nêu nội dung, yêu cầu giờ học. x x x x x x x x x x x x x x 2. Phần cơ bản: a) Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân. 8' - Từ đội hình hàng ngang cán sự lớp tập họp thành đội hình vòng tròn để khởi động. - Vừa đi vừa vặn mình - Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, nâng cao đùi b) Bài mới: *Chạy bền: - Học sinh luyện tập kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên sân trường. * Tự chọn: Luyện tập kỷ thuật chuyền bóng, đệm bóng và phát bóng đúng kỷ thuật. * Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức Tiết 2: 1. Giáo viên tập họp lớp - nêu nội dung yêu cầu giờ học. 2' - Tập họp lớp 2 hàng nam riêng, 2 hàng nữ. 2. Bài mới: - Nghe GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. a) Chạy bền: 15' Học sinh tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình sân trường. - Số HS nam tiếp tục luyện tập chạy bền. b) Tự chọn: 15' - HS nữ luyện tập tự chọn. Luyện tập kỷ thuật phát bóng, đệm bóng, chuyền bóng đúng kỷ thuật . Sau đó GV chuyển đổi nội dung luyện tập 2 nhóm. c) Trò chơi: 10' Bóng chuyền 6 - GV phổ biến nội quy trò chơi. D. Hướng dẫn - Dặn dò: 3' - Tập họp lớp - Nhận xét giờ học. - Tập họp 4 hàng ngang nghe nhận xét giờ học. - Về luyện tập buổi sau kiểm tra tự chọn. - Làm một số động tác thả lỏng. - Cho HS nghỉ hồi tỉnh. Tiết: 63 - 64 chạy bền - kiểm tra tự chọn Ngày dạy:9/4/2007 A. Mục tiêu: - Học sinh tiếp tục luyện tập hoàn thiện kỷ thuật thể thao tự chọn để kiểm tra. - Biết một số trò chơi bổ trợ phần chạy bền. - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tích cực tự giác tập luyện. B. Chuẩn bị: -Đường chạy. - Bóng chuyền 6 - 8 quả C. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức Tiết 1: 2' - Cán sự lớp tập họp 4 hàng ngang - điểm số báo cáo -Chúc giáo viên. 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp - kiểm tra sĩ số. x x x x x x x x x x x x x x - Nêu nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: a) Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân. 8' - Tập họp HS thành vòng tròn để khởi động. - Vừa đi vừa vặn mình - Chạy bước nhỏ, đạp sau. - GV hoặc cán sự lớp vừa hô vừa làm động tác, cả lớp làm theo. b) Bài mới: - Chạy bền: 15' - Giữ nguyên đội tổ chức trò chơi. GV tập họp lớp thành vòng tròn tổ chức một số trò chơi bổ trợ chạy bền như: Người thừa thứ 3 Mèo đuổi chuột Người thừa thứ 3 và mèo đuổi chuột * Tự chọn: 15' - GV cho HS nam tập phát bóng qua lưới. - HS nữ tập KT đệm, chuyền bóng. Sau đó đổi nội dung tập luyện 2 nhóm . HS tiếp tục luyện tập hoàn thiện KT phát bóng thấp tay chính diện, đệm bóng,chuyền bóng đúng KT. - Cho HS nghỉ hồi tỉnh để tiết sau kiểm tra. 5' Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức Tiết 2: Kiểm tra: môn tự chọn 2' HS tập họp 4 hàng ngang - GV tập họp lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ kiểm tra. * Kiểm tra phát bóng. 40' GV lần lượt gọi tên HS, mỗi HS lần lượt phát 5 quả qua lưới - Mỗi HS phát bóng 5 quả qua lưới - GV dựa vào biểu điểm đã đề ra để xếp loại HS chính xác. + Loại giỏi: đúng kỷ thuật, qua lưới 5 quả. + Loại khá: đúng kỷ thuật, qua lưới 4 quả. + Loại đạt: kỷ thuật tương đối, qua lưới 3 quả. + Loại chưa đạt: kỷ thuật còn nhiều lỗi sai, phát bóng qua lưới 2 quả D. Hướng dẫn - Dặn dò: 5' - GV tập họp lớp - Nhận xét giờ kiểm tra HS tập họp 4 hàng ngang nghe GV nhận xét và công bố kết quả kiểm tra. - Công bố xếp loại. Tiết: 65 - 66 kiểm tra chạy bền - Ôn tập Hk Ngày dạy: A. Mục tiêu: - Kiểm tra lại kỷ thuật chạy bền của học sinh. - GV ôn luyện lại 1 số nội dung đã học trong học kỳ vừa qua để HS nắm vững KT cấc nội dung đã học - Giờ sau kiểm tra học kỳ. - Qua giờ kiểm tra GV nắm được số HS có năng khiếu để bồi dưỡng, rèn luyện HS. B. Chuẩn bị: - Bóng cao su 6 quả - Ván dậm nhảy C. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức Tiết 1: 2' - Cán sự lớp tập họp 4 hàng ngang - điểm số báo cáo Chúc giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp - kiểm tra sĩ số. - Nêu nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: a) Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân. 8' - GV vừa hô vừa làm động tác HS làm theo. - Vừa đi vừa vặn mình. - Chạy bước nhỏ nâng cao đùi b) Bài mới: 35' GV gọi mỗi lượt 3 - 5 HS - Kiểm tra chạy bền chạy 500 m ( hoặc không tính thời gian) Mỗi HS chạy một lượt khi đã khởi động kỷ. Trường hợp đặc biệt GV chio kiểm tra lần 2 vào tiết học tiếp theo. * Cách cho điểm: Giỏi: Chạy hết cự ly quy định thành tích đạt được ( K ) RLTT. - GV cho chuẩn bị đồng hồ, đường chạy và các phương tiện cần thiết đảm bảo an toàn cho HS khi chạy Khá: Chạy hết cự ly quy định thành tích đạt mức ( Đ) RLTT Đạt: Chạy hết cự ly quy định thời gian quá dài 9 10') Chưa đạt: chạy được 3/4 cự ly quy định. Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức Tiết 2: Ôn tập 2' Tập họp lớp nghe GV phổ biến nội dung ôn tập 1. GV tập họp lớp nêu nội dung ôn tập. 2. Bài mới. - Ném bóng: 15' GV tập họp lớp: nam riêng, nữ riêng HS luyện tập hoàn thiện tốt KT phối hợp 4 giai đoạn KT ném bóng. - HS nữ luyện tập ném bóng - Nhảy xa: Hoàn thiện tốt KT nhảy xa kiểu ngồi 15' - HS nam luyện tập nhảy xa Sau khi tập luyện khá thành thạo GV chuyển đổi nội dung tập luyện. - Trò chơi: Người thừa thứ 3 10' D. Hướng dẫn - Dặn dò: 3' - Tập họp lớp - Nhận xét giờ học - Tập họp lớp nghe Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học - Công bố xếp loại kiểm tra - Nghỉ hồi sức - Về ôn tập 2 nội dung trên buổi sau kiểm tra học kỳ Tiết: 67 - 68 kiểm tra Học kỳ Ngày dạy: A. Mục tiêu: - Qua giờ kiểm tra GV nắm được chất lượng của HS trong học kỳ vừa qua. - Qua đó giáo dục ý thức tự giác, tích cự tập luyện của HS. B. Chuẩn bị: - Bóng cao su 6 - 8 quả - Ván dậm nhảy C. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức Tiết 1: 2' - Cán sự lớp tập họp 4 hàng ngang - điểm số báo cáo Chúc giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp - kiểm tra sĩ số. - Nêu nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: a) Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân. 8' Tập trung lớp thành vòng tròn để khởi động. - Vừa đi vừa vặn mình. Gv vừa qua làm động tác vừa hô HS làm theo - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau b) Bài mới: Kiểm tra: Ném bóng 35' - GV cho HS bắt thăm HS nào bắt đúng nội dung nào thì kiểm tra nội dung đó Kiểm tra kỷ thuật và thành tích ném bóng xa có đà - Trong 2 nội dung kiểm tra GV cho HS nữ kiểm tra riêng, nam riêng. Biểu điểm: - Loại giỏi: Thực hiện đúng KT 4 giai đoạn, thành tích đạt tối thiểu 40 m (nam); 25 m (nữ). Đối với nội dung ném bóng mỗi HS được ném thử 1 lần và chính thức 3 lần. Nếu ngay lần ném chính thức đầu tiên đã đạt điểm cao nhất, không cần ném các lần tiếp theo. - Loại khá: Thực hiện đúng kỷ thuật 4 giai đoạn, thành tích đạt tối thiểu Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức 30 m đối với nam; 20 m đối với nữ. - Loại đạt: thực hiện cơ bản đúng KT chạy đà bước cuối và giai đoạn ra sức cuối cùng. Nam đạt 25 m; nữ đạt 15m - Loại chưa đạt: không đúng KT thành tích mức thấp. Kiểm tra: Nhảy xa kiểu ngồi 35' - Kiểm tra nam riêng, nữ riêng . KT và thành tích nhảy xa "kiểu ngồi" - Mỗi HS nhảy thử 1 lần 3 lượt chính thức. + Loại giỏi: thực hiện đúng KT, thành tích đạt mức giỏi. - GV đánh dấu sẵn vạch mốc thành tích theo các mức sau: đạt 2,70 m (nam); 2,30 m (nữ ) khá 3,10 m (nam) , 2,70 m (nữ) giỏi 3,40 m (nam) 2, 90 m (nữ) + Loại khá: thực hiện đúng giai đoạn KT trên không, thành tích đạt mức khá. Loại đạt: thực hiện đúng KT giai đoạn trên không nhưng thành tích đạt mức đạt. - Loại CĐ: thực hiện không đúng KT và thành tích không đạt. Trò chơi: người thừa thứ 3. 5' D. Hướng dẫn - dặn dò: 5' - Tập họp 4 hàng ngang . Tập họp lớp - Nhận xét giờ kiểm tra - GV nhận xét công bố xếp loại . HS nghỉ hồi tỉnh. - Làm một số động tác thả lỏng. Tiết: 69 - 70 kiểm tra RLTT Ngày dạy: A. Mục tiêu: - Qua giờ kiểm tra GV đánh giá được kết quả TCRLTT của HS trong học kỳ vừa qua. - Giáo dục ý thức tự giác, tích cự học tập của HS. B. Chuẩn bị: - Bóng chuyền - Ván nhảy - Bóng ném C. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức Tiết 1: 2' - Cán sự lớp tập họp lớp, điểm số báo cáo. Chúc giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x 1. Phần mở đầu: - GV nhận lớp - Nêu nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: a) Khởi động: - Xoay các khớp tay, chân. 8' Tập trung lớp thành vòng tròn để khởi động. - Vừa đi vừa làm các động tác vặn mình. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi - Bật nhảy tại chỗ GV vừa qua làm động tác vừa hướng dẫn cho HS làm theo. b) Bài mới: 75' - GV chọn 4 nội dung đã học trong học kỳ vừa qua để kiểm tra RLTT. - GV tổ chức cho HS bốc thăm, HS bắt thăm đúng nội dung nào kiểm tra nội dung đó. + Nhảy xa + Ném xa + Chạy bền + Tự chọn - GV dựa vào biểu điểm để xếp loại HS. - Mỗi HS được kiểm tra một trong 4 nội dung đã nêu trên. *Biểu điểm: xếp loại giáo viên dựa vào TC xếp loại 4 nội dung như các tiết đã kiểm tra. * Giáo viên nêu biểu điểm cá nội dung đã học. D. Hướng dẫn - dặn dò: - Tập họp lớp 5' Tập họp 4 hàng dọc, nghe giáo viên nhận xét công bố kết quả. - Nhận xét giờ kiểm tra, công bố xếp loại - HS nghỉ hồi tỉnh Nghỉ hồi tỉnh : làm một số động tác thả lỏng.

File đính kèm:

  • docgiao an td 9 tuan.doc