Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến Tiết 8

I. MỤC TIÊU YÊU CẦU

• Có những hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản → để các em tập luyện phát triển sức nhanh.

• Yêu cầu có phương pháp tập luyện đơn giản.

• Biết vận dụng tự tập hàng ngày.

II. ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC.

 Chuẩn bị vở ghi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP.

1. Một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện.

 Sức nhanh là gì?

- Là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.

- Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản.

 + Phản ứng nhanh

 + Tần số tác động nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh.

 + Tần số tác động nhanh

 + Sức mạnh tốc độ.

 VD: SGV TD8 / T10

IV. CỦNG CỐ

 Nêu những biểu hiện ở các hình thức của sức nhanh.

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.

 Học thuộc bài → áp dụng tốt vào tập luyện.

 

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến Tiết 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU YÊU CẦU 1. Bài thể dục. - Ôn từ nhịp 1 – 17 (nam, nữ). - Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác, tư thế ngay ngắn. 2. Chạy ngắn - Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, đứng lưng hướng chạy - xuất phát. Ngồi - xuất phát. - Yêu cầu hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật động tác. - Trò chơi: Chạy tốc độ cao. - Yêu cầu biết và phát huy được tốc độ cao. - Xuất phát cao 30 – 60m. Yêu cầu biết và thực hiện đúng kỹ thuật, xuất phát nhanh. 3. Chạy bền. - Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ. - Yêu cầu biết và thực hiện đúng kỹ thuật. II. ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. Sân tập sạch sẽ. Còi 1 chiếc. Vạch vôi XP, tranh kỹ thuật. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp 2. Khởi động: - Ôn bài thể dục 17 động tác đã học. - Xoay các khớp - Ôn tập động tác chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ - Thực hiện bài thể dục 17 động tác đã học. 8 – 10 phút 2 lần 8 nhịp 10m x 2 lần 3 em - Cán sự tập hợp lớp báo cáo - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài. ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự li hẹp) - Đội hình 4 hàng ngang - Từng hàng ngang thực hiện. - GV nhận xét cho điểm B. CƠ BẢN 1. Bài thể dục - Học từ nhịp 1 – 17 (Bài thể dục nam, nữ) (Thực hiện như SGV – TD8 trang 19 + 21) 2. Chạy ngắn. a. Ôn đứng lưng hướng chạy xuất phát. - Ngồi. - Xuất phát. (như sách GV TD8/41) b. Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m. c. Trò chơi: Chạy tốc độ cao. - Xem ai đến vạch XP2 trước. (Như sách GVTD8/30) 3. Chạy bền. a. Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. (Như sách giáo viên TD8/38). b. Dùng đồng hộ hướng dẫn học sinh kiểm tra mạch trước và sau khi chạy. 28 – 30 phút 2 lần 1 lần 1 lần ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - GV hướng dẫn ôn tập 2 lần. o o o o - Chia 4 nhóm tự tập 3ND trên, cán sự lớp điều khiển. - GV đến từng nhóm uốn nắn kỹ thuật. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đích - Chia lớp thành 4 đội. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - Các nhóm tự kiểm tra nhau. C. KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh. - Tập 1 số động tác thư giãn cơ bắp. 2. Nhận xét. 3. Hướng dẫn về nhà: - Ôn 17 động tác bài TD đã học. - XP cao chạy nhanh 60m ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự li rộng) Ngày soạn: / / TUẦN 3 Ngày dạy: 8A: / / 8B: / / TIẾT 6 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU YÊU CẦU 1. Bài thể dục. - Học từ nhịp 1 – 17 (nam, nữ). Học tiếp từ 18 – 25. - Yêu cầu biết và thực hiện đúng động tác. 2. Chạy ngắn - Một số động tác bổ trợ kỹ thuật: Ngồi xuất phát. Yêu cầu hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật. - Trò chơi: Chạy tốc độ cao. Yêu cầu hiểu và thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật xuất phát. II. ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. Sân tập sạch sẽ, tranh kỹ thuật. Còi 1 chiếc. Kẻ vạch vôi XP1 cách XP2, tranh kỹ thuật XP cao. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp 2. Khởi động: - Ôn 17 nhịp đã học bài TD - Xoay các khớp. - Tập động tác chạy bước nhỏ. - Nâng cao gối. - Chạy đạp sau. 3. Kiểm tra bài cũ - Thực hiện 17 động tác đã học của bài thể dục. - XP cao chạy 40m 8 – 10 phút 10m X 2lần - Cán sự tập hợp lớp báo cáo - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài. ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự li hẹp) - Đội hình 4 hàng ngang - Từng hàng ngang thực hiện - Có thể gọi học sinh nhận xét. - GV sửa sai cho điểm. B. CƠ BẢN 1. Bài thể dục a. Ôn 17 nhịp đã học bài TD Thực hiện như SGV – TD8/ trang 19 và 21 b. Học tiếp từ 18 – 25. Như sách GV TD8/20 + 21 2. Chạy ngắn. a. Động tác ngồi xuất phát (như sách GV – TD7/) b. Trò chơi: “Chạy tốc độ cao” - Mỗi hàng một đội (như tiết 5) c. Xuất phát cao chạy nhanh. “Vào chỗ” “Sẵn sàng” “Chạy” Thực hiện như sách GV TD6/37 * Củng cố. 28 – 30 phút 2 lần 2 lần 3 phút 40m 2 lần 3 – 5 phút ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự ly rộng) - GV hướng dẫn o o o o o o o o o ∆ o o o o o o o o o (Chia tổ tập luyện) - 3 em một nhóm o o o o o o o o o o o o o o o - 3 em một nhóm - Lần 2: hai nhóm XP cách nhau 5 m - Chia nhóm ôn động tác ngồi XP và XP cao chạy nhanh. - GV gọi những học sinh có KT còn yếu ra tập. - Gọi HS khác nhận xét, GV củng cố kỹ thuật cho HS. C. KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh. - Tập 1 số động tác thư giãn cơ bắp. 2. Nhận xét. 3. Hướng dẫn về nhà: - Ôn 25 động tác bài TD đã học. - Ôn XP cao chạy nhanh. 3 – 5 phút ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự li rộng) Ngày soạn: / / TUẦN 4 Ngày dạy: 8A: / / 8B: / / TIẾT 7 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU YÊU CẦU 1. Bài thể dục. - Ôn từ nhịp 1 – 25 (nam, nữ). - Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác, cũng như tư thế và biên độ động tác. 2. Chạy ngắn - Ôn ngồi - xuất phát. Yêu cầu hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật động tác. - Trò chơi: Chạy tốc độ cao. Yêu cầu hiểu và thực hiện đúng quy định, phát huy được tốc độ tối đa. - Ôn xuất phát cao - chạy nhanh. Yêu cầu hiểu và thực hiện đúng kỹ thuật, phản ứng nhanh. 3. Chạy bền. - Cách vượt 1 số chướng ngại vật trên đường chạy. Chạy 2 bước - giậm nhảy. Yêu cầu biết và thực hiện đúng động tác. Qua đó áp dụng tốt vào chạy vượt chướng ngại vật. II. ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. Sân tập sạch sẽ. Còi 1 chiếc. Vạch vôi XP, tranh kỹ thuật. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp 2. Khởi động: - Ôn từ nhịp 1 – 25 của bài thể dục . - Xoay các khớp - Tập động tác chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ - Thực hiện bài thể dục 25 động tác đã học. - Xuất phát cao chạy nhanh 60m 8 – 10 phút 1 – 2 lần 10m x 2 lần 3 em 2em/1 lần - Cán sự tập hợp lớp báo cáo - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài. ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự li hẹp) - Đội hình 4 hàng ngang - Từng hàng ngang thực hiện. - GV gọi HS khác nhận xét - GV củng cố cho điểm B. CƠ BẢN 1. Bài thể dục - Ôn từ nhịp 1 – 25 (Thực hiện như SGV – TD8 trang 19 + 21) * Hệ thống kiến thức cơ bản 2. Chạy ngắn. a. Ôn ngồi xuất phát. (như sách GV TD7/41) b. Trò chơi: Chạy tốc độ cao. (Như sách GVTD8/30) - Mỗi hàng ngang một đội. c. Ôn xuất phát cao chạy nhanh. (Như sách GV TD) * Hệ thống kiến thức cơ bản 3. Chạy bền. - Cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy. - Chạy 2 bước - giậm nhảy. (Như sách giáo viên TD8/39). 28 – 30 phút 2 lần 2 lần 3 phút 2 lần 30 – 60m 3 lần o o o o o o o o o ∆ o o o o o o o - Chia thành 4 nhóm tự tập - Từng tổ trình diễn. - GV nhận xét củng cố KT. - 3 em một nhóm thực hiện. - Lần 2: 2 nhóm XP cách nhau 5 m. - GV nhận xét uốn nắn KT. o o o o o o o o o o Đích - 3 em một nhóm. - GV nhận xét xen kẽ nhắc nhở KT và có thể cho HS tập dưới hình thức thi đấu. - Gọi những HS có KT còn yếu ra tập - GV củng cố KT. ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - Cả lớp cùng tập 3 lần. - Từng hàng thực hiện 2 lần. C. KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh. - Tập 1 số động tác thư giãn cơ bắp. 2. Nhận xét. 3. Hướng dẫn về nhà: - Ôn 25 động tác bài TD đã học. - Ôn XP cao chạy nhanh. ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự li rộng) Ngày soạn: / / TUẦN 4 Ngày dạy: 8A: / / 8B: / / TIẾT 8 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU YÊU CẦU 1. Bài thể dục. - Ôn từ nhịp 1 – 25 (nam, nữ). Yêu cầu hiểu, thuộc và thực hiện thành thạo các động tác. - Học tiếp từ nhịp 26 – 35. Yêu cầu biết và thực hiện đúng động tác. 2. Chạy ngắn - Ôn xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m. Yêu cầu hiểu và thực hiện KT tương đối chính xác. - Trò chơi: Lò cò tiếp. Yêu cầu biết chơi và thực hiện đúng ĐT. - Học cách đo và đóng bàn đạp. Yêu cầu biết và đóng bàn đạp chính xác theo quy định. - Học xuất phát thấp - chạy lao. Yêu cầu biết và thực hiện tương đối đúng kỹ thuật. II. ĐỊA ĐIỂM THIẾT BỊ DẠY HỌC. Sân tập sạch sẽ. Còi 1 chiếc. 2 – 3 đôi bàn đạp XP. Kẻ vạch vôi XP, tranh kỹ thuật XP thấp, chạy lao. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp 2. Khởi động: - Ôn từ nhịp 1 - 25 - Xoay các khớp. - Tập động tác chạy bước nhỏ. - Nâng cao gối. - Chạy đạp sau. 3. Kiểm tra bài cũ - Thực hiện XP cao chạy nhanh. 8 – 10 phút 1 lần 10m X 2lần 3 em - Cán sự tập hợp lớp báo cáo - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài. ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự li hẹp) - Đội hình 4 hàng ngang - Từng hàng ngang thực hiện - GV nhận xét cho điểm. B. CƠ BẢN 1. Bài thể dục - Ôn từ nhịp 1 - 25 đã học bài TD (Thực hiện như SGV – TD8/ trang 19) 2. Chạy ngắn. a. Ôn xuất phát cao chạy nhanh. - “Vào chỗ” - “Sẵn sàng”. - “Chạy” (như sách GV – TD6/37) b. Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” - Mỗi hàng một đội (như tiết 5) c. Học cách đo và đóng bàn đạp. (Thực hiện như sách GV TD8/26) d. Học xuất phát thấp - chạy lao. (Như sách GV TD8/27 + 28) * Củng cố. 28 – 30 phút 2 – 3 lần 40m/2 lần 3 - 5 phút 2 lần ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự li rộng) - GV nhận xét uốn nắn KT sau khi thực hiện ở phần khởi động. Sau đó GV hướng dẫn ĐT mới. o o o o o o Δ o o o o o o o o o o o o - 3 em một nhóm - Lớp chia thành 4 đội. - Đội nào người cuối cùng về trước ít phạm quy nhất là thắng. - GV hướng dẫn. - Gọi vài nhóm lên thực hiện và xen kẽ vào các giờ tập sau. - Lần 1 ba em 1 nhóm. GV nhận xét, cho HS quan sát tranh. - Lần 2: 2 em một nhóm XP cách nhau 5m. - Chia nhóm ôn tập các nội dung trên - GV đến từng nhóm uốn nắn nhận xét và sửa sai KT. - GV nhắc lại những KT cơ bản. C. KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh. - Tập 1 số động tác thư giãn cơ bắp. 2. Nhận xét. 3. Hướng dẫn về nhà: - Ôn các ND đã học. 3 – 5 phút ∆ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cự li rộng)

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 cuc hay.doc