Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 53: Kiểm tra: Bật nhảy

I. Mục tiêu.

Nhằm kiểm tra một trong các nhảy bước bộ trên không hoặc chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà.

Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, đúng kỷ thuật. Không xô đẩy lẫn nhau. giao viên gọi đên ai thì em đó vào thực hiện.

Mỗi học sinh được thực hiện 2 lần.

II. Phương tiện: Hố cạt, cọ nhảy, sào nhảy cao.

III. Cách tính điểm.

Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của học sinh và thành tích của học sinh.

Điểm 9-10 : Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức độ “Giỏi”

Điểm 7-8 : Trong hoi lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích

 đạt mức “Khá”

 Điểm 5- 6 : Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện tương đối đúng động tác và đạt thành

 tích mức độ “Đạt”

Điểm 3- 4 : Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác. và đạt thành tích

 mức độ “Đạt”

 

Kết thúc:

- GV công bố điểm

- hướng dẫn tiết sau

 

doc1 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 03/03/2021 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 53: Kiểm tra: Bật nhảy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 22 tháng 3 năm 2009 Tiết 53 Kiểm tra: Bật nhảy Mục tiêu. Nhằm kiểm tra một trong các nhảy bước bộ trên không hoặc chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duội thẳng qua xà. Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, đúng kỷ thuật. Không xô đẩy lẫn nhau. giao viên gọi đên ai thì em đó vào thực hiện. Mỗi học sinh được thực hiện 2 lần. Phương tiện: Hố cạt, cọ nhảy, sào nhảy cao. Cách tính điểm. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của học sinh và thành tích của học sinh. Điểm 9-10 : Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức độ “Giỏi” Điểm 7-8 : Trong hoi lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức “Khá” Điểm 5- 6 : Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện tương đối đúng động tác và đạt thành tích mức độ “Đạt” Điểm 3- 4 : Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác. và đạt thành tích mức độ “Đạt” Kết thúc: GV công bố điểm hướng dẫn tiết sau

File đính kèm:

  • docTD Tiet 53.doc