Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 2 cột

A. Mục tiêu cần đat:

 1. Kiến thức:

 - HS biết tập hợp đội hình, đội ngũ: 0- 2 – 4;

- Các động tác bổ trợ cho chạy nhanh: Nâng cao đầu gối, chạy bước nhỏ

 - Biết phân phối sức khi chạy.

 2. Kỹ năng:

 - Rèn luện cho HS tư thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tư thế đứng trong đội hình.

 3. Giáo dục:

 - Kỷ luật và tinh thần tập thể, tư thế, tác phong khoẻ mạnh.

B. Phương tiện dạy học:

 - Sân bãi, trang phục tập luyện.

C. Cách thức tiến hành:

 - Hoạt động nhóm.

 - Hoạt động cá nhân.

D. Tiến trình bài giảng:

 

doc169 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy bền: Hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 1. Mục tiêu: 1.1Kiến thức: 1.2 Kỹ năng: 1.3 Giáo dục: 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. 3.Phương pháp: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. 4.Tiến trình dạy học 4.4Củng cố: - Nhận xét đánh giá giờ học 4.5 HDVN: Ôn các nội dung trong bài 5. RKN: Ngày soạn:12/10/2007 Tiết: 1 Ngày giảng:15/10 ôn đội hình, đội ngũ Trò chơi tự chọn nâng cao một số kỹ năng Chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy bền: Hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 1. Mục tiêu: 1.1Kiến thức: 1.2 Kỹ năng: 1.3 Giáo dục: 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. 3.Phương pháp: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. 4.Tiến trình dạy học 4.4Củng cố: - Nhận xét đánh giá giờ học 4.5 HDVN: Ôn các nội dung trong bài 5. RKN: Ngày soạn:12/10/2007 Tiết: 1 Ngày giảng:15/10 ôn đội hình, đội ngũ Trò chơi tự chọn nâng cao một số kỹ năng Chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy bền: Hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 1. Mục tiêu: 1.1Kiến thức: 1.2 Kỹ năng: 1.3 Giáo dục: 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. 3.Phương pháp: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. 4.Tiến trình dạy học 4.4Củng cố: - Nhận xét đánh giá giờ học 4.5 HDVN: Ôn các nội dung trong bài 5. RKN: Ngày soạn:12/10/2007 Tiết: 1 Ngày giảng:15/10 ôn đội hình, đội ngũ Trò chơi tự chọn nâng cao một số kỹ năng Chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy bền: Hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 1. Mục tiêu: 1.1Kiến thức: 1.2 Kỹ năng: 1.3 Giáo dục: 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. 3.Phương pháp: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. 4.Tiến trình dạy học 4.4Củng cố: - Nhận xét đánh giá giờ học 4.5 HDVN: Ôn các nội dung trong bài 5. RKN: Ngày soạn:12/10/2007 Tiết: 1 Ngày giảng:15/10 ôn đội hình, đội ngũ Trò chơi tự chọn nâng cao một số kỹ năng Chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy bền: Hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 1. Mục tiêu: 1.1Kiến thức: 1.2 Kỹ năng: 1.3 Giáo dục: 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. 3.Phương pháp: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. 4.Tiến trình dạy học 4.4Củng cố: - Nhận xét đánh giá giờ học 4.5 HDVN: Ôn các nội dung trong bài 5. RKN: Ngày soạn:12/10/2007 Tiết: 1 Ngày giảng:15/10 ôn đội hình, đội ngũ Trò chơi tự chọn nâng cao một số kỹ năng Chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy bền: Hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 1. Mục tiêu: 1.1Kiến thức: 1.2 Kỹ năng: 1.3 Giáo dục: 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. 3.Phương pháp: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. 4.Tiến trình dạy học 4.4Củng cố: - Nhận xét đánh giá giờ học 4.5 HDVN: Ôn các nội dung trong bài 5. RKN: Ngày soạn:12/10/2007 Tiết: 1 Ngày giảng:15/10 ôn đội hình, đội ngũ Trò chơi tự chọn nâng cao một số kỹ năng Chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy bền: Hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 1. Mục tiêu: 1.1Kiến thức: 1.2 Kỹ năng: 1.3 Giáo dục: 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. 3.Phương pháp: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. 4.Tiến trình dạy học 4.4Củng cố: - Nhận xét đánh giá giờ học 4.5 HDVN: Ôn các nội dung trong bài 5. RKN: Ngày soạn:12/10/2007 Tiết: 1 Ngày giảng:15/10 ôn đội hình, đội ngũ Trò chơi tự chọn nâng cao một số kỹ năng Chạy nhanh: ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy bền: Hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 1. Mục tiêu: 1.1Kiến thức: 1.2 Kỹ năng: 1.3 Giáo dục: 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. 3.Phương pháp: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. 4.Tiến trình dạy học 4.4Củng cố: - Nhận xét đánh giá giờ học 4.5 HDVN: Ôn các nội dung trong bài 5. RKN: - ý thức nghiêm túc trong tập luyện - Kỷ luật và tinh thần tập thể, tư thế, tác phong khoẻ mạnh. B. Phương tiện dạy học: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. - Đường chạy. C. Cách thức tiến hành: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. D. Tiến trình bài giảng: - GV nêu nội dung tiết học - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động. GV: Nêu những điểm còn yếu cần sửa cho đến khi hoàn chỉnh. - Cán sự lớp điều khiển lớp ôn luyện. GV cho HS chơi trò chơi GV; Ch HS nhắc lại Kỹ thuật chạy nhanh HS: Tập lần lượt GV nêu hiện tượng dau “sóc” và cách khắc phục HS: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên cự ly 300 m I.Phần mở đầu: - GV Nhận lớp - GV nêu nội dung tiết học. HS khởi động toàn thân( chú ý: khớp tay chân, hông). II. Phần cơ bản: 1. Ôn lại đội hình, đội ngũ: - HS luyện đi đều, đứng lại, sửa chân, tay khi sai nhịp. - - Ôn tập hợp đội hình, đội ngũ: 0 – 2- 4 ;0- 3 – 6 – 9 - Yêu cầu uốn nắn điều chỉnh những động tác còn yếu. 2. Chạy nhanh: * Chơi trò chơi: “ Chạy tiếp sức chuyển vật” * Ôn một số tư thế xuất phát - Tư thế sẵn sàng – xuất phát. - Xuất phát cao – chạy nhanh 40m - Yêu cầu coi trọng kỹ thuật từ chuẩn bi – sẵn sàng – xuất phát(Giai đoạn đầu của đường chạy) 3. Chạy bền: - Đau “ sóc” (sóc hông) và cách khắc phục: + Hiiện tượng đau ở thượng vị hoặc mạng sườn. + Nguyên nhân do không biết cách thở khi chạy hoặc do ăn quá nhiều sát lúc tập, hay lúc xuất phát chạy quá nhanh. + Cách khắc phục: Khắc phục từ nguyên nhân. Khắc phục sau biểu hiện: Chạy chậm lại, hít thở sâu; Khởi động kỹ trước khi chạy ; Kiên trì luyện IV.Củng cố: Nhận xét đáng giá giờ học V. HDVN: - Ôn chạy đạp sau. - Ôn nội dung tiết 14 - Tự luyện chạy ngắn, chạy bền, xuất phát cao tại nơi ở. - Giờ sau kiểm ta một tiết. E. RKN: Ngày soạn: Tiết: 15 Ngày giảng: Kiểm tra một tiết về đội hình đội ngũ A. Mục tiêu cần đat: 1. Kiến thức: - Kiểm tra đấnh gía kết quả về đội hình, đội ngũ của HS. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện cho HS ý thức nghiêm túc trong học tập,từng bước nâng cao sức khoẻ - Thuần thục về đội hình, đội ngũ. 3. Giáo dục: - ý thức nghiêm túc trong tập luyện, kiểm tra. - Kỷ luật và tinh thần tập thể, tư thế, tác phong khoẻ mạnh. B. Phương tiện dạy học: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. C. Cách thức tiến hành: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. D. Tiến trình bài giảng: - GV nêu nội dung tiết học - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động. GV: Nêu những nội dung kiểm tra. Cho học sinh kiểm tra theo nhóm, hàng tuỳ thuộc nội dung. I.Phần mở đầu: - GV Nhận lớp - HS khởi động toàn thân( chú ý: khớp tay chân, hông). II. Phần cơ bản: .Nội dung kiểm tra hình, đội ngũ: - Quay phải, quay trái, quay đằng sau. - Đi đều. - Biến đổi đội hình : 0 -3 – 6 – 9 - Yêu cầu về đánh giá: 4 mức : + Giỏi: chuẩn mực, đúng đẹp. + Khá: các dộng tác đúng + Đạt: có sơ suất nhỏ + Chưa đạt: sai ccơ bản các động tác. 2. Kiểm tra: III. Kết thúc: Cho HS cả lớp thả lỏng. Đánh giá tiết học IV.Củng cố: - Nhận xét đáng giá giờ học - Đọc kết quả kiểm tra. V. HDVN: - Ôn chạy nhanh. - Tự luyện chạy ngắn, chạy bền, xuất phát cao, xuất phát thấp. E. RKN: Ngày soạn:14/09/2007 Tiết :12 Ngày giảng:17/09 ôn đội hình, đội ngũ Học xuất phát cao chạy nhanh 40 m A. Mục tiêu cần đat: 1. Kiến thức: - Ôn đội hình đội ngũ: đi đều cách sửa sai nhịp hoàn thiện. - Ôn tập hợp đội hình, đội ngũ: 0 – 2- 4 ;0- 3 – 6 – 9 - Các động chạy nhanh: HS nắm được kỹ thuật xuất phatt cao và thực hành luyện chạy nhanh cự ly 40 m. 2. Kỹ năng: - Rèn luện cho HS tư thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tư thế đứng trong đội hình. - Thuần thục về đội hình, đội ngũ 3. Giáo dục: - ý thức nghiêm túc trong tập luyện - Kỷ luật và tinh thần tập thể, tư thế, tác phong khoẻ mạnh. B. Phương tiện dạy học: - Bài soạn - Sân bãi, trang phục tập luyện. - Đường chạy. C. Cách thức tiến hành: - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cá nhân. D. Tiến trình bài giảng: - GV nêu nội dung tiết học - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động. GV: Nêu những điểm còn yếu cần sửa cho đến khi hoàn chỉnh. - Cán sự lớp điều khiển lớp ôn luyện. GV nêu , tập mẫu chạy đạp sau HS: Tập lần lượt I.Phần mở đầu: - GV Nhận lớp - GV nêu nội dung tiết học. HS khởi động toàn thân( chú ý: khớp tay chân, hông). II. Phần cơ bản: 1. Ôn lại đội hình, đội ngũ: - HS sinh luyện đi đều, đứng lại, sửa chân, tay khi sai nhịp. 2. Chạy nhanh: học xuất phát cao, chạy nhanh 40 m * Chuẩn bị: - Đứng thẳng, chân khoẻ trước sát ngay sau vạch xuất phát, chân sau mũi chân sát gót chân trước bằng một bàn chân. GV nêu cách thở dốc và cách khắc phục Cho học sinh chạy bền, tăng sức giai đoạn cuối, thực hành khắc phục thở dốc. - Trọng tâm dồn vào 2 thẳng thân người thẳng 2 tay buông tự nhiên, mát nhìn phía trước . * Động tác: Khi ncó lệnh “sẵn sàng” khuỵu 2 gối, trọng tâm nhiều vào chân trước, thân trên ngả về phía trước. - Khi có lệnh “Chạy”: Bước nhanh chân sau về phía trước đồng thời nâng thân, tay phối hợp tự nhiên, mắt nhìn phía trước. - Khi chạy: Cần đặt 1/2 bàn chân trên chạm đất và tích cực đạp sau. III. Kết thúc: Cho HS cả lớp thả lỏng. Đánh giá tiết học IV.Củng cố: - Trả lời câu hỏi 1 và 2 cuối bài học. - Nhận xét đánh giá giờ học V. HDVN: thuộc bài E. RKN: Ngày soạn:14/09/2007 Tiết :13 Ngày giảng:17/09 ôn đội hình, đội ngũ Chơi trò chơi phát triển sức nhanh ôn luyện Chạy nhanh, chạy bền A. Mục tiêu cần đat: 1. Kiến thức: - Ôn đội hình đội ngũ: đi đều cách sửa sai nhịp hoàn thiện. - Ôn tập hợp đội hình, đội ngũ: 0 – 2- 4 ;0- 3 – 6 – 9 - Chuẩn bị cho kiểm tra - Các động chạy nhanh:Ôn một số động tác đã học ở tiết 11, 12 - Chạy bền:Nắm được khái niệm của sóc hông và cách khắc phục, tiếp tục luyện sức bền. 2. Kỹ năng: - Rèn luện cho HS tư thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tư thế đứng trong đội hình.

File đính kèm:

  • docbo giao an the duc 7.doc