Giáo án Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2010-2011 - Lê Văn Hiếu

I/ NHIỆM VỤ:

a/ Kiến thức:

- HS biết ý nghĩa của việc phòng, tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

b/ Kĩ năng:

- HS vận dụng để phòng, tránh chấn thương khia tập luyện , thi đấu.

c/ Thái độ:

- GDHS ý thức giữ gìn và nâng cao sức khỏe, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kĩ luật.

II II/YÊU CẦU:

- Gv chuẩn bị tư liệu, giáo án

- Hs chuẩn bị vở ghi.

III/ THỜI GIAN

 -1 tiết (45 phút )

IV/ ĐỊA ĐIỂM:

 Sân trường

 V/ DỤNG CỤ:

 Tranh ảnh

 

doc58 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Bản đẹp 4 cột - Năm học 2010-2011 - Lê Văn Hiếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
€ 3/ Kết thỳc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xột - Dặn dũ 8ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tớch cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lờn thực hiện lại nội dung đó học, cỏc em cũn lại nhận xột. - Nhận xột, đỏnh giỏ buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thờm ở nhà. € Đội hỡnh thả lỏng Duyệt của Ban Giỏm Hiệu Ngày thỏng năm 2010 Người soạn Lờ Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 14 MễN: TTTC- CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 27-28 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: TTTC: Tiếp tục ụn tõng cầu và chuyền cầu,phỏt cầu,thi đấu giao lưu CHẠY BỀN: Chạy trẹn địa hỡnh tự nhiờn II/YấU CẦU: TTTC: + Biết cỏch thực hiện tõng cầu và chyền cầu,phỏt cầu,một số luật thi đấu CHẠY BỀN: + Biết cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn, phõn phối sức khi chạy. + Thực hiện cơ bản đỳng chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn và phõn phối sức khi chạy. III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phỳt IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sõn trường V/ DỤNG CỤ: Vụi - cũi – cầu đỏ NỘI DUNG Đ L YấU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yờu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay cỏc khớp, chạy bước nhỏ, gút chạm mụng, nõng cao đựi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đỳng động tỏc, đủ biờn độ. € Đội hỡnh nhận lớp 2/ Cơ bản b/ TTTC: +Tõng cầu +Chuyền cầu +Phỏt cầu + Thi đấu giao lưu c/ Chạy bền: - Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn 75ph 50’ 25’ 3-5 lần chơi GV thị phạm động tỏc HS thực GV hướng dẩn lưật thi đấu cho HS nắm GV phổ biến cỏch thở khi chạycho HS hiểu rỏ GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tỏc; HS thực hiện Thực hiện chia nhúm tập luyện theo tổ. € GV quang sỏt HS thi đấu GV quang sỏt HS thực hiện €€€ € € €€ € 3/ Kết thỳc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xột - Dặn dũ 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tớch cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lờn thực hiện lại nội dung đó học, cỏc em cũn lại nhận xột. - Nhận xột, đỏnh giỏ buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thờm ở nhà. € Đội hỡnh thả lỏng Duyệt của Ban Giỏm Hiệu Ngày thỏng năm 2010 Người soạn Lờ Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 15 MễN: TTTC - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 29 -30 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: TTTC : ễn tõng cầu bằng mu bàn chõn, phỏt cầu, chuyền cầu.Thi đấu giao lưu CHẠY BỀN: Trũ chơi “Bật ụ tiếp sức” II/YấU CẦU: TTTC : + Biết cỏch thực hiện tõng cầu bằng mu bàn chõn, phỏt cầu, chuyền cầu. CHẠY BỀN: + Biết cỏch chơi trũ chơi III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phỳt IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sõn trường V/ DỤNG CỤ: Vụi – cũi- cầu đỏ Ä TIẾN TRèNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YấU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yờu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay cỏc khớp, chạy bước nhỏ, gút chạm mụng, nõng cao đựi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đỳng động tỏc, đủ biờn độ. € Đội hỡnh nhận lớp 2/ Cơ bản a/ TTTC: - Tõng cầu bằng mu bàn chõn -Phỏt cầu - Chuyền cầu Thi đấu giao lưu b/ Chạy bền: - Trũ chơi “Bật ụ tiếp sức” 75ph 50’ 25’ Thực hiện cơ bản đỳng động tỏc. Khi thi đấu phải đỳng luật,GV quang sỏt và làm trọng tài GV hướng dẫn luật chơi cho HS hiểu rỏ GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tỏc; HS thực hiện Thực hiện chia nhúm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tỏc; HS thực hiện GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tỏc; HS thực hiện HS thực hiện thi đấu giao lưu Khi chơi trũ chơi phải an toàn vui tươi € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Kết thỳc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xột - Dặn dũ 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tớch cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lờn thực hiện lại nội dung đó học, cỏc em cũn lại nhận xột. - Nhận xột, đỏnh giỏ buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thờm ở nhà. € Đội hỡnh thả lỏng Duyệt của Ban Giỏm Hiệu Ngày thỏng năm 2010 Người soạn Lờ Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 16 MễN: TTTC - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 31 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: TTTC : ễn tõng cầu bằng mu bàn chõn, phỏt cầu, chuyền cầu.Thi đấu giao lưu CHẠY BỀN: Chạy trẹn địa hỡnh tự nhiờn II/YấU CẦU: TTTC : + Biết cỏch thực hiện tõng cầu bằng mu bàn chõn, phỏt cầu, chuyền cầu. CHẠY BỀN: + Biết cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn, phõn phối sức khi chạy. + Thực hiện cơ bản đỳng chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn và phõn phối sức khi chạy. III/ THỜI GIAN: 1tiết 45 phỳt IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sõn trường V/ DỤNG CỤ: Vụi – cũi- cầu đỏ Ä TIẾN TRèNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YấU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yờu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay cỏc khớp, chạy bước nhỏ, gút chạm mụng, nõng cao đựi 4” 1’ 3’ Thực hiện đỳng động tỏc, đủ biờn độ. € Đội hỡnh nhận lớp 2/ Cơ bản a/ TTTC: - Tõng cầu bằng mu bàn chõn -Phỏt cầu - Chuyền cầu Thi đấu giao lưu b/ Chạy bền: - Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn 36” 22’ 14’ Thực hiện cơ bản đỳng động tỏc. Khi thi đấu phải đỳng luật,GV quang sỏt và làm trọng tài GV phổ biến cỏch thở khi chạycho HS hiểu rỏ GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tỏc; HS thực hiện Thực hiện chia nhúm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tỏc; HS thực hiện GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tỏc; HS thực hiện HS thực hiện thi đấu giao lưu GV quang sỏt HS thực hiện €€€ € € €€ € 3/ Kết thỳc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xột - Dặn dũ 5” 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tớch cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lờn thực hiện lại nội dung đó học, cỏc em cũn lại nhận xột. - Nhận xột, đỏnh giỏ buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thờm ở nhà. € Đội hỡnh thả lỏng Duyệt của Ban Giỏm Hiệu Ngày thỏng năm 2010 Người soạn Lờ Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 16 MễN: KIỂM TRA TTTC _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 32 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: +Kiễm tra TTTC II/YấU CẦU: +Thực hiện được kỹ thuật và thành tớch phỏt cầu III/ THỜI GIAN: 1 tiết45 phỳt IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sõn trường V/ DỤNG CỤ: Vụi - cũi –cầu đỏ –lưới NỘI DUNG Đ L YấU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yờu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay cỏc khớp, chạy bước nhỏ, gút chạm mụng, nõng cao đựi 4 ph 1’ 3’ Thực hiện đỳng động tỏc, đủ biờn độ. € Đội hỡnh nhận lớp 1/ Cơ Bản A/ Kiễm Tra TTTC +Kiễm Tra +Điểm9-10 :Thực Hiện Đỳng Kỹ Thuật Động Tỏc Và Cả 3 Lần Phỏt Cầu Đều Qua Lưới Và Vào Sõn +Điểm7-8 : Thực Hiện Đỳng Kỹ Thuật Động Tỏc Và Cú 2 Lần Phỏt Cầu Đều Qua Lưới Và Vào Sõn +Điểm5-6 : Thực Hiện Đỳng Kỹ Thuật Động Tỏc Và Cú 1 Lần Phỏt Cầu Đều Qua Lưới Và Vào Sõn +Điểm3-4 :Cả 3 lần phỏt cầu đều khụng qua lưới sang sõn đối phương 36ph Thực hiện đuung kỹ thuật và đạt thành tớch cao Giỏo viờn quang sỏt và chấm điểm cho HS € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(TT) 3/ Kết thỳc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xột - Dặn dũ 5 ph 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tớch cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lờn thực hiện lại nội dung đó học, cỏc em cũn lại nhận xột. - Nhận xột, đỏnh giỏ buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thờm ở nhà. € Đội hỡnh thả lỏng Duyệt của Ban Giỏm Hiệu Ngày thỏng năm 2010 Người soạn Lờ Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 17 MễN: ễN TẬP _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 33-34 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: ễn tập chuẩn bị thi học kỳ 1 II/YấU CẦU: Tập luyện tớch cực an toàn III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phỳt IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sõn trường V/ DỤNG CỤ: Vụi – cũi- cầu đỏ Ä TIẾN TRèNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YấU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yờu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay cỏc khớp, chạy bước nhỏ, gút chạm mụng, nõng cao đựi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đỳng động tỏc, đủ biờn độ. € Đội hỡnh nhận lớp 2/ Cơ bản ễn tập chuẩn bị thi học kỳ 1 75” 75” GV cho HS ụn tập lại nhưng kỷ năng mà HS cũn yếu GV quang sỏt HS thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(TT) 3/ Kết thỳc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xột - Dặn dũ 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tớch cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lờn thực hiện lại nội dung đó học, cỏc em cũn lại nhận xột. - Nhận xột, đỏnh giỏ buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thờm ở nhà. € Đội hỡnh thả lỏng Duyệt của Ban Giỏm Hiệu Ngày thỏng năm 2010 Người soạn Lờ Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ:18 MễN: KIỂM TRA HỌC KỲ 1 _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 35-36 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: +Kiểm tra học kỳ 1 II/YấU CẦU: + Biết cỏch thực hiện cỏc kỷ nămg của ĐHĐN III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phỳt IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sõn trường V/ DỤNG CỤ: Vụi - cũi Ä TIẾN TRèNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YấU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yờu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay cỏc khớp, chạy bước nhỏ, gút chạm mụng, nõng cao đựi 7” 3” 4” Thực hiện đỳng động tỏc, đủ biờn độ. € Đội hỡnh nhận lớp 2/ Cơ bản: a/ ễn tập chuẩn bị thi học kỳ 1 Kiệm tra học kỳ 1 + Điểm 9 - 10: + Điểm 7 - 8: + Điểm 5 - 6: + Điểm 3 - 4: 75” 35” GV cho HS ụn tập lại nhưng kỷ năng mà HS cũn yếu - Thực hiện đỳng, đều và đẹp cỏc động tỏc qui định. - Thực hiện được tương đối đỳng nhưng chưa đều - Cơ bản biết cỏch thực hiện, nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc thiếu bước hay thừa bước - Khụng thực hiện đỳng điểm số và dàng hàng, dồn hàng. GV quang sỏt HS thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(TT) Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt một nhúm 8-10hs. Mỗi nhúm đến lượt kiểm tra sẽ do nhúm trưởng điều khiển một lần dàng hàng, dồn hàng. 3/ Kết thỳc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xột - Dặn dũ 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tớch cực thả lỏng cơ bắp. - GV nhận định bài kiểm tra. - Nhận xột, đỏnh giỏ buổi kiểm tra của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thờm ở nhà. € Đội hỡnh thả lỏng Duyệt của Ban Giỏm Hiệu Ngày thỏng năm 2010 Người soạn Lờ Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docgiao an the duc lop 7.doc