Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 3 đến Tiết 17

i. mục tiêu :

- biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu nam (nữ). thực hiện đúng cả bài( đúng về cấu trúc, phương hướng, biên độ, kĩ thuật động tác và tính nhịp điệu.

- biết vận dụng để tập luyện hàng ngày góp phần phát triển lực chung, vể đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động.

- tập những động tác bổ trợ cho chạy tiếp sức

-thực hịên lại những động tác trao nhận tin gậy ở lớp 11 đã học

ii. địa điểm, thiết bị dạy học

- sân trường thpt liên hiệp

- sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, đảm bảo đủ cho h/s tập luyện

-trang phục đúng quy định , tín gậy

iii. nội dung – phương pháp

 

 

 

doc34 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 3 đến Tiết 17, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Nhóm thành 3 hang ngang - Chạy nâng cao đùi tại chỗ tần số cao - Chạy bước nhỏ 30m - Chaỵ đạp sau 30m - Chạy tằng tốc 30m - Tại chỗ đánh tay * Lớp chạy tốc độ cao 30m lặp lại. - Từng nhóm 4 em thực hiện trao nhận tín gậy tại chỗ , chạy nhẹ chao nhận tín gậy , phân chia khoảng cách 30m một thực hiện toàn bộ trao nhận tín gậy x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Tiết: 13 Ngày soạn: 11/10/2008 Ngày dạy:16/10/2008 tiết;3-5lớp; 12A sĩ số:37 vắng; Ngày dạy:15/10/2008 tiết;3-5 lớp; 12B sĩ số:43 vắng; Ngày dạ:17 /10/2008 tiết;3-5 lớp;12C1 sĩ số:46 vắng; Thể dục nhịp điệu- chạY tiếp sức I. Mục tiêu : - Từng bước thực hiện bài thể dục nhịp điệu nam (nữ). Thực hiện đúng các động tác ( đúng về cấu trúc, phương hướng, biên độ, kĩ thuật động tác và tính nhịp điệu). - Biết vận dụng để tập luyện hàng ngày góp phần phát triển lực chung, vể đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động. - Tập những động tác bổ trợ cho chạy tiếp sức nhằm phát triển tốc độ từng bước hoàn thiện kỹ thuật động tác . -Hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tin gậy theo nhóm 4 người phát triển tố chất tốc độ II. Địa điểm, thiết bị dạy học - Sân trường THPT Liên Hiệp - Sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, đảm bảo đủ cho h/s tập luyện -Trang phục đúng quy định , tín gậy . III. nội dung –phương pháp STT NộI DUNG TL PHƯƠNG PHáP I II Phần mở đầu. -GV nhận lớp - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ hs, -Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. - Khởi động: - Chạy thường một vòng sân. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, khớp hông, gối, ép ngang, ép dọc. Phần cơ bản 1.Thể dục nhịp điệu. *Nhóm nữ học TDNĐ - Ôn động tác bài TDNĐ cho nữ - Từng bước hoàn thiện kĩ thuật động tác *Nhóm nam học BTDPT - Ôn tập toàn bài . hs chú ý chỉn sửa cho đúng những những tư thế cơ bản , tư thế tay , chân đúng biên độ độn tác 2. Chạy tiếp sức ( cả nhóm nam lẫn nhóm nữ ) *Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn * Hoàn thiện kỹ thuật nhóm 4 hs Phần kết thúc 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: Tập một số động tác hít thở nhẹ nhàng, rũ chân tay 3. Xuống lớp: nhận xét ra bài tập về nhà 07' 02' 05' 33' 18' 2x8n 15’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động Nhóm nữ chia thành 3 hàng ngang Thực hiện ôn luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV GV chỉnh sửa kỹ thuật động tác - GV làm mẫu phân tích giảng giải và tổ chức cho hs tập luyện theo đội hình hàng ngang. .- Chú ý uốn lắn sửa sai. - GV làm mẫu phân tích giảng giải và tổ chức cho hs tập luyện theo đội hình hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Nhóm thành 3 hang ngang - Chạy nâng cao đùi tại chỗ tần số cao - Chạy bước nhỏ 30m - Chaỵ đạp sau 30m - Chạy tằng tốc 30m - Tại chỗ đánh tay chay 4 x 100 - Từng nhóm 4 em thực hiện trao nhận tín gậy tại chỗ , chạy nhẹ chao nhận tín gậy , phân chia khoảng cách 30m một thực hiện toàn bộ trao nhận tín gậy, chạy đúng cự li x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tiết : 14 Ngày soạn: 11 /10/2008 Ngày dạy:16/10/2008 tiết;3-5lớp; 12A sĩ số:37 vắng; Ngày dạy:15 /10/2008 tiết;3-5 lớp; 12B sĩ số:43 vắng; Ngày dạ: 17 /10/2008 tiết;3-5 lớp;12C1 sĩ số:46 vắng; Thể dục nhịp điệu I. Mục tiêu : - Từng bước thực hiện bài thể dục nhịp điệu nam (nữ). Thực hiện đúng các động tác ( đúng về cấu trúc, phương hướng, biên độ, kĩ thuật động tác và tính nhịp điệu). - Biết vận dụng để tập luyện hàng ngày góp phần phát triển lực chung, vể đẹp hình thể và nhịp điệu trong vận động. - Nắm vững kỹ thuật động tác chuẩn bị kiểm tra II. Địa điểm, thiết bị dạy học - Sân trường THPT Liên Hiệp - Sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, đảm bảo đủ cho h/s tập luyện -Trang phục đúng quy định . III. Nội dung – phương pháp STT NộI DUNG TL PHƯƠNG PHáP I II Phần mở đầu. -GV nhận lớp - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ hs, -Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. - Khởi động: - Chạy thường một vòng sân. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, khớp hông, gối, ép ngang, ép dọc. Phần cơ bản 1.Thể dục nhịp điệu. *Nhóm nữ học TDNĐ - Ôn động tác bài TDNĐ cho nữ - Từng bước hoàn thiện kĩ thuật động tác *Nhóm nam học BTDPT - Ôn tập toàn bài . hs chú ý chỉn sửa cho đúng những những tư thế cơ bản , tư thế tay , chân đúng biên độ độn tác Phần kết thúc 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: Tập một số động tác hít thở nhẹ nhàng, rũ chân tay 3. Xuống lớp: nhận xét ra bài tập về nhà 07' 02' 05' 33' 18' 2x8n 15’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động Nhóm nữ chia thành 3 hàng ngang Thực hiện ôn luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV GV chỉnh sửa kỹ thuật động tác - GV làm mẫu phân tích giảng giải và tổ chức cho hs tập luyện theo đội hình hàng ngang. .- Chú ý uốn lắn sửa sai. - GV làm mẫu phân tích giảng giải và tổ chức cho hs tập luyện theo đội hình hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Nhóm thành 3 hang ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Tiết : 15 Ngày soạn: 19/10/2008 Ngày dạy:23/10/2008 tiết;3-5lớp; 12A sĩ số:37 vắng; Ngày dạy:22 /10/2008 tiết;3-5 lớp; 12B sĩ số:43 vắng; Ngày dạ: 24 /10/2008 tiết;3-5 lớp;12C1 sĩ số:46 vắng; kiểm tra bài thể dục nhịp điệu - bài tập phát triển chung I. Mục tiêu : - Đánh giá qúa trình học tập của học sinh , nhằm hiểu rõ hơn về năng lực học sinh II. Địa điểm, thiết bị dạy học - Sân trường THPT Liên Hiệp - Sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, đảm bảo đủ cho h/s tập luyện -Trang phục đúng quy định ..... III. Nội dung – phương pháp STT NộI DUNG TL PHƯƠNG PHáP I II Phần mở đầu. -GV nhận lớp - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ hs, -Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. - Khởi động: - Chạy thường một vòng sân. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, khớp hông, gối, ép ngang, ép dọc. Phần cơ bản 1.Thể dục nhịp điệu. *Nhóm nữ học TDNĐ Phần kết thúc 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: Tập một số động tác hít thở nhẹ nhàng, rũ chân tay 3. Xuống lớp: nhận xét ra bài tập về nhà 07' 02' 05' 33' 18' 2x8n 15’ 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động Lớp tập hợp thành 3 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV gọi 3 em một lên thực hiện bài kiểm tra : - Thang điểm + Kỹ thuật a, b,c, d + thuộc động tác . cộng 2 kỹ thuật trên lại chia đôi ra điểm x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Tiết :16 Ngày dạy:23/10/2008 tiết;3-5 lớp; 12A sĩ số:37 vắng; Ngày dạy:22 /10/2008 tiết;3-5 lớp; 12B sĩ số:43 vắng; Ngày dạ: 24 /10/2008 tiết;3-5 lớp;12C1 sĩ số:46 vắng; chạy tiếp sức I. Mục tiêu : - Tập những động tác bổ trợ cho chạy tiếp sức nhằm phát triển tốc độ từng bước hoàn thiện kỹ thuật động tác . -Hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tin gậy theo nhóm 4 người phát triển tố chất tốc độ II. Địa điểm, thiết bị dạy học - Sân trường THPT Liên Hiệp - Sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, đảm bảo đủ cho h/s tập luyện -Trang phục đúng quy định ..... III. Nội dung – phương pháp STT NộI DUNG TL PHƯƠNG PHáP I II Phần mở đầu. -GV nhận lớp - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ hs, -Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. - Khởi động: - Chạy thường một vòng sân. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, khớp hông, gối, ép ngang, ép dọc. Phần cơ bản 1.Chạy tiếp sức : * Hoàn thiện kỹ thuật động tác chuẩn bị kiểm tra -Trò chơi Phần kết thúc 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: Tập một số động tác hít thở nhẹ nhàng, rũ chân tay 3. Xuống lớp: nhận xét ra bài tập về nhà 07' 02' 05' 33' 18' 2x8n 15’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động - Chạy nâng cao đùi tại chỗ tần số cao - Chạy bước nhỏ 30m - Chaỵ đạp sau 30m - Chạy tằng tốc 30m - Tại chỗ đánh tay chay 4 x 100 - Từng nhóm 4 em thực hiện trao nhận tín gậy tại chỗ , chạy nhẹ chao nhận tín gậy , phân chia khoảng cách 30m một thực hiện toàn bộ trao nhận tín gậy, chạy đúng cự li - Cướp cờ: + Giới thiệu luật chơi tổ chức lớp thành 4 đội thực hiên 3 sec tổ nào thắng nhiều nhất tổ đó vô địch xxxxx - . xxxxx - . xxxxx – . xxxxx - . x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình suống lớp Tiết : 17 Ngày dạy:23/10/2008 tiết;3-5lớp; 12A sĩ số:37 vắng; Ngày dạy:22 /10/2008 tiết;3-5 lớp; 12B sĩ số:43 vắng; Ngày dạ: 24 /10/2008 tiết;3-5 lớp;12C1 sĩ số:46 vắng; kiểm tra chạy tiếp sức I. Mục tiêu : - Đánh giá qúa trình học tập của học sinh , nhằm hiểu rõ hơn về năng lực học sinh II. Địa điểm, thiết bị dạy học - Sân trường THPT Liên Hiệp - Sân bãi sạch sẽ hợp vệ sinh, đảm bảo đủ cho h/s tập luyện -Trang phục đúng quy định tín gậy 10 cái III. Nội dung – phương pháp STT NộI DUNG TL PHƯƠNG PHáP I II Phần mở đầu. -GV nhận lớp - Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ hs, -Phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. - Khởi động: - Chạy thường một vòng sân. - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, bả vai, khớp hông, gối, ép ngang, ép dọc. Phần cơ bản 1.Kiểm tra chạy tiếp sức ; Phần kết thúc 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: Tập một số động tác hít thở nhẹ nhàng, rũ chân tay 3. Xuống lớp: nhận xét ra bài tập về nhà 07' 02' 05' 33' 18' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động Lớp tập hợp thành 3 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV gọi 4 em một lên thực hiện bài kiểm tra : - Thang điểm + Kỹ thuật a, b,c, d + Thành tích 70giâyđạt 5 điểm cộng trừ 5 giây cộng trừ 1 điểm x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • docthe duc(1).doc
Giáo án liên quan