Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 43+44

GIÁO ÁN SỐ 22 (TCT: 43,44)

I/ Nội dung:

1.Nhảy cao: Học một số điểm trong luật Điền kinh (phần nhảy cao).

 › Ôn bài tập 2, 4(SGK, tr.84). ›Tập bài tập 5 (SGK, tr.85).

 › Học giai đoạn trên không nhảy cao kiểu nằm nghiên.

 › Phối hợp kỹ thuật 3 giai đoạn: Chạy đà - giậm nhảy - trên không.

2.Đá cầu:

 › Ôn di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân, đá tấn công bằng mu bàn chân.

 › Ôn phát cầu thấp chân nghiên mình = mu bàn chân.

3.Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

III/ Mục tiêu:

 › Thực hiện cơ bản được các kỹ thuật nhảy cao, đá cầu.

 › Tích cực ôn luyện tập, đúng các yêu cầu do GV đề ra.

 › Phối hợp tốt nhịp thở trong khi chạy bền.

IV/ Tiến trình lên lớp:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 43+44, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 22 (TCT: 43,44) I/ Nội dung: 1.Nhảy cao:ç Học một số điểm trong luật Điền kinh (phần nhảy cao). › Ôn bài tập 2, 4(SGK, tr.84). ›Tập bài tập 5 (SGK, tr.85). › Học giai đoạn trên không nhảy cao kiểu nằm nghiên. › Phối hợp kỹ thuật 3 giai đoạn: Chạy đà - giậm nhảy - trên không. 2.Đá cầu: › Ôn di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân, đá tấn công bằng mu bàn chân. › Ôn phát cầu thấp chân nghiên mình = mu bàn chân. 3.Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. III/ Mục tiêu: › Thực hiện cơ bản được các kỹ thuật nhảy cao, đá cầu. › Tích cực ôn luyện tập, đúng các yêu cầu do GV đề ra. › Phối hợp tốt nhịp thở trong khi chạy bền. IV/ Tiến trình lên lớp: II/ Thời gian, địa điểm, phương tiện: › Thời gian: 90 phút. › Địa điểm: Sân vận động Trường. › Phương tiện: Còi, tài liệu, sào, cầu đá, cột lưới, pác cơ. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC ĐL / TG 1/Phần mở đầu: › Nhận lớp, điểm danh, phổ biến n/v và y/c buổi học. › Khởi động. ♦ Khởi động chung: . TD tay không: các động tác bài thể dục. . Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân... ♦ Khởi động chuyên môn: . Chạy bước nhỏ. . Nâng cao đùi. . Chạy đạp sau. . Chạy tăng tốc. 2/ Phần cơ bản: ç Học một số điểm trong luật Điền kinh (phần nhảy cao). ØNội dung 1: Nhảy cao ç GV cho ôn luyện các bài tập bổ trợ 2, 4. › Bài tập 2, 4:(SGK, tr.84). ∙Tại chổ đá lăng xoay mũi (gót) bàn chân. ∙ Đà một bước giậm nhảy đá lăng. ç GV nhắc lại phân tích, làm mẫu các động tác bổ trợ kỹ thuật nhảy cao bài tập 2, 4. ›Học giai đoạn trên không nhảy cao kiểu nằm nghiên. ç GV phân tích, làm mẫu giai đoạn trên không nhảy cao kiểu nằm nghiên. ›Tập bài tập 5 (SGK, tr.85). Mô phỏng động tác qua xà. ›Tập mô phỏng liên kết các bài tập 2,4,5. ›Thực hiện tập liên kết các bài tập 2,4,5 ở sân nhảy cao. ª GHI CHÚ: › Tập luyện // hai nội dung giữa nam và nữ sau tiết chuyển đổi. › GV cử thêm cán sự bộ môn (LT) tham gia quản lý tập luyện cho lớp. ØNội dung 2: Đá cầu › Ôn luyện 2 động tác di chuyển, tâng “búng” cầu. › Ôn luyện chuyền cầu bằng mu bàn chân. › Học phát cầu thấp chân nghiên mình = mu bàn chân. ∙ Ôn luyện động tác phát cầu thấp chân nghiên mình = mu bàn chân, đá tấn công bằng mu bàn chân. . ØNội dung 3: Chạy bền › Chạy bền trên địa hình tự nhiên. ∙ Nam: 3 vòng sân trường. ∙ Nữ: 2 vòng sân trường. 3/ Phần kết thúc: ∙ Tại chổ thả lỏng , hồi phục. ∙ Củng cố, nhắc nhỡ, cho bài tập về nhà. ∙ Nhận xét, đánh giá giờ học. Xuống lớp. › Lớp tập họp 4 hàng ngang nghe phổ biến n/v và y/c buổi học. Đội hình tập họp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ € › Đội hình khởi động chung và chuyên môn. Khởi động chung Khởi động chuyên môn €€€€€€€ €€€€ €€€€€€€ €€€€ €€€€€€€ €€€€ €€€€€€€ €€€€ € € › Đội hình học luật Điền kinh phần nhảy cao như đội hình tập họp. › Ôn luyện các động tác bổ trợ nhảy cao như đội hình dưới. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € › Đội hình tập các động tác bổ trợ bài tập 2, 4 như đội hình trên. - HS tập các động tác bổ trợ theo hiệu lệnh của GV như đội hình khởi động. - GV quan sát, sửa chữa ngay những trường hợp sai. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € › GV cho HS tại chổ tập mô phỏng động tác qua xà của bài tập 5 theo đội hình trên. › Tập mô phỏng liên kết các bài tập 2,4,5 theo đội hình trên. ›Đội hình tập liên kết bài tập 2,4,5 tại sân nhảy cao. ****** € ****** › Tập di chuyển ngang chéo, di chuyển ngang trượt, tại chổ tâng “búng” không cầu như đội hình khởi động. › Tập tâng “búng”, chuyền cầu = mu bàn chân có cầu như đội hình dưới. € € € € € „ € € € € € › Tập phát cầu thấp chân nghiên mình = mu bàn chân, đá tấn công = mu bàn chân có cầu như đội hình dưới. € € € € € „ € € € € € Đội hình xuống lớp €€€€€€€€  €€€€€€€€ €€€€€€€€€ € 20ph 5ph 15ph 2l x 20m 60 ph 30 ph 5-7 lần 5-7 lần 5-7 lần 30 ph 5-7 lần 5Lx2 3 vòng 2 vòng 10ph

File đính kèm:

  • docGIÁO ÁN SỐ 22.doc