Giáo án Thể dục 8 - Tiết 37 đến Tiết 68 - Năm học 2012-2013

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Bóng chuyền: Biết cách di chuyển bước thường (trượt) sang ngang, chếch phải (trái), chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng.

2. Kỹ năng:

- HS thực hiện cơ bản đúng di chuyển bước thường (trượt) sang ngang, chếch phải (trái), chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong giờ học, tuyệt đối tuân theo chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên .

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường,

 - Còi, bóng chuyền, lưới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc65 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 37 đến Tiết 68 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Kĩ năng: - HS thực hiện được các kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và chuẩn bị kiểm tra học kì. - HS thực hiện đúng kĩ thuật KT tâng cầu bằng đùi, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.. 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong giờ học, tuyệt đối tuân theo chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên. II. Địa điểm, phương tiện. - Địa điểm: Sân trường. - Phương tiện: Sân bãi, còi, cột, xà, cuốc, cầu lưới. III. Tiến trình lên lớp Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu 1,Nhận lớp - Cán sự tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2, Khởi động - Chạy khởi động - Xoay các khớp - ép dây chằng - Y/c : Xoay kĩ các khớp - Thực hiện các động tác bổ trợ. 8-> 10' Đội hình €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ 3Ư5m 5GV Đội hình € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3Ư5m ắCS - CS điều khiển GV q/sát nhắc nhở. B. Phần cơ bản 1, Nhảy cao. - Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn của nhảy cao. 2, Đá cầu. - Ôn tâng cầu bằng đùi. - Ôn Phát cầu cao chân chính diên bằng mu bàn chân. 3, Củng cố - Nội dung bài học 28-> 30' Gv nêu yêu cầu -> HS thực hiện Đội hình tập luyện. €GV €€€€€€€€€€€€€€ - GV quan sát và sửa sai cho HS - GV nhắc lại yếu lĩnh KT. HS thực hiện. - Mỗi HS 1 cầu thực hiện tâng cầu. - GV quan sát và sửa sai cho HS HS 1 cầu thực hiện đồng loạt theo hàng. hai hàng quay mặt vào nhau. Đội hình tập luyện. € € € € € € € € €€ € € € € € € € € € € GV quan sát sửa sai cho HS. - GV và HS cùng thực hiện. - Đội hình €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ ¯3->5m 5GV € € € - HS thực hiện HS khác nhận xét GV nhận xét. C - Phần kết thúc 1, Thả lỏng, hồi tĩnh - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng tay, chân, thân, mình. 2, Nhận xét giờ học - Tinh thần học tập của HS. 3, Hướng dẫn tập luyện: Tiết sau tiếp tục ôn tập. 4-5' CS điều khiển cả lớp thực hiện GV nhắc nhở HS thực hiện. Đội hình nhận xét €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ 3Ư5m 5GV Luyện tập cá nhân. Ngày soạn: /04/2013 Ngày giảng: 9a: /04/2013 9b: /05/2013 Tiết 66 Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì ii I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: * Nhảy cao: Biết tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. *Bóng chuyền: Biết thực hiện KT chuyền bóng cao tay, phát bóng cao tay chính diện (Nam), thấp tay chính diện (Nữ). 2. Kĩ năng: - HS thực hiện được các kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và chuẩn bị kiểm tra học kì. - HS thực hiện đúng kĩ thuật KT chuyền bóng cao tay, phát bóng cao tay chính diện (Nam), thấp tay chính diện (Nữ). 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong giờ học, tuyệt đối tuân theo chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên. II. Địa điểm, phương tiện. - Địa điểm: Sân trường. - Phương tiện: Sân bãi, còi, cột, xà, cuốc, cầu, lưới, lưới bóng chuyền, cột. III. Tiến trình lên lớp Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu 1, Nhận lớp - Cán sự tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2, Khởi động - Chạy khởi động - Xoay các khớp - ép dây chằng - Y/c : Xoay kĩ các khớp - Thực hiện các động tác bổ trợ. 8-> 10' Đội hình €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ 3Ư5m 5GV Đội hình € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3Ư5m ắCS - CS điều khiển GV q/sát nhắc nhở. B. Phần cơ bản 1, Nhảy cao. - Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn của nhảy cao. 2, Bóng chuyền. - Ôn chuyền bóng cao tay. - Ôn phát bóng cao tay chính diện (Nam), thấp tay chính diện (Nữ). 3, Củng cố - Nội dung bài học 28-> 30' Gv nêu yêu cầu -> HS thực hiện Đội hình tập luyện. €GV €€€€€€€€€€€€€€ - GV quan sát và sửa sai cho HS - HS thực hiện theo HD của GV. HS thực hiện theo hàng ngang hai HS 1 nhóm chuyền qua lại. GV quan sát sửa sai. - HS thực hiện theo HD. - GV HD HS thực hiện. Đội hình tập luyện. €€€€€€€€€€€€ € € € € € € €GV - GV kết hợp nhắc nhở hs tập luyện. - GV và HS cùng thực hiện. - Đội hình €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ ¯3->5m 5GV € € € - HS thực hiện HS khác nhận xét GV nhận xét. C - Phần kết thúc 1, Thả lỏng, hồi tĩnh - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng tay, chân, thân, mình. 2, Nhận xét giờ học - Tinh thần học tập của HS. 3, Hướng dẫn tập luyện: Tiết sau tiếp tục ôn tập. 4-5' CS điều khiển cả lớp thực hiện GV nhắc nhở HS thực hiện. Đội hình nhận xét €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ 3Ư5m 5GV Luyện tập cá nhân. Ngày soạn: / 5 /2013 Ngày giảng:9A: / 5 / 2013 9B: / 5 /2013 TIếT 67 kiểm tra rèn luyện thân thể I. mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bật xa : Biết thực hiện kĩ thuật bật xa và đạt thành tích theo mức quy định. - Chạy 30m: Biết chạy đúng kĩ thuật và đạt thành tích 2. Kĩ năng: - Thực hiện đúng kĩ thuật bật xa và đạt thành tích theo mức quy định. - Thực hiện đúng kĩ thuật chạy 30m và đạt thành tích 3. Thái độ - Hs nghiêm túc, có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác, đảm bảo an toàn trong kiểm tra. II. địa điểm- phương tiện - Địa điểm: Sân trường THCS số 1 Kim Sơn, vệ sinh sân tập - Phương tiện: Thước dây, đồng hồ, bàn GV, cuốc. III, Tiến trình dạy học: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu 1, Nhận lớp - Cán sự tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2, Khởi động - Chạy khởi động - Xoay các khớp - ép dây chằng - Y/c : Xoay kĩ các khớp - Thực hiện các động tác bổ trợ. 8-> 10' Đội hình €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ 3Ư5m 5GV Đội hình € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3Ư5m ắCS - CS điều khiển GV q/sát nhắc nhở. B, Phần cơ bản: 1, Nội dung kiểm tra :kiểm tra kĩ thuật bật xa và thành tích. 2, Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh. 3. Thang điểm Điểm Mức độ Tốt - Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt từ 1,73m (nam) ; 1,44m (nữ ) trở lên. Đạt - Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật và thành tích đạt từ 1,75m (nam) ; 1,46m (nữ ) trở lên. CĐ Không đạt các yêu cầu trên 3. Nội dung kiểm tra :kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 30m 4. Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của từng học sinh. Điểm Mức độ Tốt - Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích > 6’’40 ( Nam ); > 7’’40 ( Nữ ). Đạt - Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật và thành tích > 6’’50 ( Nam ); > 7’’70 ( Nữ ). CĐ Không đạt các yêu cầu trên 28-30’ - Kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt 8-10 học sinh. - Mỗi học sinh được kiểm tra 3lần và lấy lần sa nhất. Nếu ngay lần thực hiện đầu tiên mà đạt thì không cần nhảy các lần tiếp theo. - Những HS chưa đến lượt đứng theo hàng. chờ GV gọi mới tiến hành kiểm tra. - Kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt 2-3 HS - Mỗi học sinh được kiểm tra 1lần, trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại lần 2. - Những HS chưa đến lượt đứng theo hàng. chờ GV gọi tên mới tiến vào vạch chuẩn bị. C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh - Thả lỏng tay, chân, thân mình. 2. Nhận xét giờ học - Gv nhận xét về tinh thần và thái độ tập của HS 3. Hướng dẫn tập luyện - Học sinh về nhà ôn lại những nội dung đã học đã học. 4-5’ - CS điều khiển. Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €5GV Ngày soạn: / 5 /2013 Ngày giảng: 9A: / 5 / 2013 9B: / 5 /2013 tiết 68 kiểm tra rèn luyện thân thể I, Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chạy tuỳ sức: Biết cách chạy tùy sức 5 phút và đạt thành tích theo quy định. - Nằm ngửa gập bụng: Biết thực hiện nằm ngửa gập bụng và đạt thành tích theo quy định. 2. Kĩ năng: - Thực hiện đúng kĩ thuật chạy tùy sức 5 phút và đạt thành tích theo quy định. - Thực hiện đúng kĩ thuật nằm ngửa gập bụng và đạt thành tích theo quy định. 3. Thái độ - Hs nghiêm túc, có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác, đảm bảo an toàn trong kiểm tra. II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm : tại sân trường, vệ sinh sân tập - Phương tiện: HS kê bàn ghế, GV chuẩn bị đồng hồ, chiếu. III. Tiến trình dạy học: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A- Phần mở đầu 1, Nhận lớp - Cán sự tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2, Khởi động - Chạy khởi động - Xoay các khớp - ép dây chằng - Y/c : Xoay kĩ các khớp - Thực hiện các động tác bổ trợ. 8-> 10' Đội hình €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ 3Ư5m 5GV Đội hình € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3Ư5m ắCS - CS điều khiển GV q/sát nhắc nhở. B, Phần cơ bản: 1, Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chạy tùy sức 5 phút. 2, Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ đạt đựơc của từng HS. Thang điểm Điểm Mức độ Tốt Chạy hết thời gian quy định và thành tích lớn hơn 840m ( Nữ ) ; 950m ( Nam ). Đạt Chạy hết thời gian quy định và thành tích lớn hơn hoặc bằng 730m ( Nữ ); 850m( Nam ) CĐ Chạy không hết thời gian quy định. 3, Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật nằm ngửa gập bụng. 4. Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của từng học sinh. Thang điểm Điểm Mức độ Tốt Thực hiện đúng quy định, đạt từ 15 L trở lên ( Nam ); từ 12L trở lên ( Nữ ) Đạt Thực hiện đúng quy định, đạt từ 10 L trở lên ( Nam ); từ 9L trở lên ( Nữ ) CĐ Không đạt các yêu cầu trên. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 -8 HS , mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại lần 2. - Những HS khác đứng theo hàng, đợi khi có lệnh mới tiến vào. - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 2 HS - Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại lần 2 - Những HS khác đứng theo hàng, đợi khi có lệnh mới tiến vào. C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh - Thả lỏng tay, chân, thân mình. 2. Nhận xét giờ học - Gv nhận xét về tinh thần và thái độ tập của HS 3. Hướng dẫn tập luyện - Học sinh về nhà ôn lại những nội dung đã học đã học chuẩn bị KT học kì. 4-5’ - CS điều khiển. Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €5GV Ngày soạn: 09 / 5 /2012 Ngày giảng:9A: 12 / 5 / 2012 9B: 14 / 5 /2012 Tiết 70 kiểm tra học kỡ II

File đính kèm:

  • docThe duc 8 9.doc