Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 69 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức :

 - Bài TD: Biết thứ tự và cách thực hiện từ nhịp 1 - 17; Học từ nhịp 18 -25 bài TD liên hoàn.

 - Chạy ngắn: Biết thực hiện một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi phát triển sức nhanh ( do GV chọn ). Xuất phát cao chạy 50 – 60m

2. Kĩ năng:

- Bài TD : Thực hiện được,đúng nhịp 1 – 17 và thực hiện được kĩ thuật động tác nhịp 18-25

 - Chạy ngắn: Thực hiện tương đối chính xác tác động bổ trợ,tương đối đúng kĩ thuật chạy 60m

3. Thái độ

- Học sinh luụn cú ý thức tổ chức kỷ luật ,tự giỏc, tớch cực, nhanh nhẹn và cú tớnh tập thể trong tập luyện.

 II/ Địa điểm – phương tiện.

 + Sân tâp dọn dẹp sạch sẽ, giáo án, còi.

 + H/S trang phục ăn mặc gọn gàng.

 

III/Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc144 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 69 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ều khiển -GV nói ngắn gọn và tổng kết giờ học ( Gv) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngày soạn:20/04/2008 Ngày giảng:24//04/2008 Tiết 65 Nhảy cao - CHạY BềN I / Mục tiêu: - Nhảy cao : Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật các giai đoạn nhảy cao “bước qua”(chạy đà-giậm nhảy –trên không –tiếp đất) và nâng cao thành tích ;Yêu cầu HS thực hiện các động tác đúng và chính xác kĩ thuật động tác,thành tích đạt yêu cầu trở lên . -Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .Yêu cầu HS TB ,yếu chạy hết cự li .HS khá, giỏi nâng dần thành tích . II/ Địa điểm ,dụng cụ: 1/ Địa điểm: sân tập . 2/ Dụng cụ: cột, xà, đệm mút, giáo án. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp ,kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội, yều cầu bài học. - Khởi động: + Tại chỗ xoay các khớp cổ chận cổ tay,gối, hông ,vai, cổ. +Tập 9 động tác TD giữa giờ + Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi ,gót cham mông . *KT bài cũ:Nhảy dây 8-10p 1phút 1phút 8phút - Lớp trưởng cho lớp tập hợp ,báo cáo sĩ số cho GV ,và chúc GV "khỏe" ( Gv) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Từ đọi hình hàng ngang cho HS chạy nhẹ nhàng thàng 1 vòng tròn. € € € € € GV € € € € € 2/Phần cơ bản - Nhảy cao: + hoàn thiện kĩ thuật các giai đoạn nhảy cao “bước qua”(chạy đà-giậm nhảy –trên không –tiếp đất) . Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên .Yêu cầu HS TB ,yếu chạy hết cự li .HS khá, giỏi nâng dần thành tích . 20-30p 15-20p 5-7p - GV làm mẫu kt động tác sau đó hướng dẫn HS ôn luyện . - GV quan sát sửa sai cho HS. - Cho HS lên thực hiện . x x x x x x x x x x x x x x (GV) x x - Hs chạy nghiêm túc trên đường chạy,chạy xung quanh SVĐ nam nữ riêng 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Duối chân thả lỏng. + Rũ tay vai. - GV nhân xét giờ học. ý thức, hoạt động của HS. - Bài tập về nhà: Nhảy dây,đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân. 5 phút -Từ vòng tròn à4 hàng ngang,do cán sự điều khiển -GV nói ngắn gọn và tổng kết giờ học ( Gv) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngày soạn:06/04/2008 Ngày giảng :08/04/2008 TIếT:66 KIểM TRA:NHảY CAO I /Mục tiêu : - Kiểm tra:Nhảy cao kiểu "Bước qua"(chạy đà -giậm nhảy –trên không –tiếp đất). Yêu cầu HS nhảy đúng,chính xác kĩ thuật;thành tích đạt trở lên, có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : còi , cột, xà, đệm ,giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục ,và sức khỏe của học sinh + GV phổ biến nội dung,yêu cầu bài học. - Khởi động: + Tại chỗ xoay các khớp. + Tập bài thể dục giữa giờ. + Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi, gót chạm mông. + Cho hs nhảythử . 8-10 Phút 2x8nhịp 1-2lần - Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Từ đội hình hàng ngang cho khởi động. 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra: nhảy cao kiểu "Bước qua"."(chạy đà -giậm nhảy –trên không –tiếp đất). b/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua thành tích 105-110cm nữ ,115-120 nam. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật các giai đoạn ,thành tích 95-100cm nữ ,105-110 nam. - Điểm 5-6: Thực hiện kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không ,thành tích 80-90cm nữ ,95-100cm nam. - Điểm 3 -4: Thực hiện sai hai giai đoạn kĩ thuật , thành tích 80-85cm nữ,dưới 90cm nam -Điểm 1-2: Thực hiện sai ba giai đoạn ,thành tích không đạt. 28-30 phút - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS)€ € € € € € € € € GV - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm -KT mỗi đợt 5-6 hs,mỗi hs được kiểm tra 1 lần,và nhảy 3lần ở 1 mức xà x x x x x x x x x x x x x x (GV) x x 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét giờ học: Đánh gía điểm cho HS. -Bài tập về nhà: Ôn chạy bền. 4- 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS)€ € € € € € € GV -Hướng dẫn HS ôn luyện ở nhà,tổng két giờ học. Ngày soạn:20/04/2008 Ngày giảng:24//04/2008 Tiết 67 ÔN TậP KIểM TRA HọC Kì II :Nhảy cao I / Mục tiêu: - Nhảy cao : Ôn tập kiểm tra học kì II: kĩ thuật các giai đoạn nhảy cao “bước qua”(chạy đà-giậm nhảy –trên không –tiếp đất) và nâng cao thành tích ;Yêu cầu HS thực hiện các động tác đúng và chính xác kĩ thuật động tác,thành tích đạt yêu cầu trở lên . II/ Địa điểm ,dụng cụ: 1/ Địa điểm: sân tập . 2/ Dụng cụ: cột, xà, đệm mút, giáo án. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp ,kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội, yều cầu bài học. - Khởi động: + Tại chỗ xoay các khớp cổ chận cổ tay,gối, hông ,vai, cổ. +Bài TD liên hoàn + Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi ,chạy đạp sau. *KT bài cũ:Nhảy dây 8-10p 1phút 1phút 8phút - Lớp trưởng cho lớp tập hợp ,báo cáo sĩ số cho GV ,và chúc GV "khỏe" ( Gv) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Từ đội hình hàng ngang cho HS giãn cách cự li hợp lí sau đó thực hiện ,GV quan sát nhắc nhở(do cán sự điều khiển -Thực hiện theo từng hàng ngang(GVđk) 2/Phần cơ bản - Nhảy cao: + Luyện tập kĩ thuật các giai đoạn nhảy cao “bước qua”(chạy đà-giậm nhảy –trên không –tiếp đất) 20-30p 15-20p 5-7p - GV làm mẫu kt động tác sau đó hướng dẫn HS ôn luyện . - GV quan sát sửa sai cho HS. - Cho HS lên thực hiện . x x x x x x x x x x x x x x (GV) x x 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Duối chân thả lỏng. + Rũ tay vai. - GV nhân xét giờ học. ý thức, hoạt động của HS. - Bài tập về nhà: Nhảy dây,đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân. 5 phút -Theo 4 hàng ngang,do cán sự điều khiển -GV nói ngắn gọn và tổng kết giờ học ( Gv) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngày soạn:20/04/2008 Ngày giảng:24//04/2008 Tiết 68 ÔN TậP KIểM TRA HọC Kì II :Nhảy cao I / Mục tiêu: - Nhảy cao : Ôn tập kiểm tra học kì II: kĩ thuật các giai đoạn nhảy cao “bước qua”(chạy đà-giậm nhảy –trên không –tiếp đất) và nâng cao thành tích ;Yêu cầu HS thực hiện các động tác đúng và chính xác kĩ thuật động tác,thành tích đạt yêu cầu trở lên . II/ Địa điểm ,dụng cụ: 1/ Địa điểm: sân tập . 2/ Dụng cụ: cột, xà, đệm mút, giáo án. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp ,kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội, yều cầu bài học. - Khởi động: + Tại chỗ xoay các khớp cổ chận cổ tay,gối, hông ,vai, cổ. +Bài TD liên hoàn + Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi ,chạy đạp sau. *KT bài cũ:Nhảy dây 8-10p 1phút 1phút 8phút - Lớp trưởng cho lớp tập hợp ,báo cáo sĩ số cho GV ,và chúc GV "khỏe" ( Gv) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Từ đội hình hàng ngang cho HS giãn cách cự li hợp lí sau đó thực hiện ,GV quan sát nhắc nhở(do cán sự điều khiển -Thực hiện theo từng hàng ngang(GVđk) 2/Phần cơ bản - Nhảy cao: + Luyện tập kĩ thuật các giai đoạn nhảy cao “bước qua”(chạy đà-giậm nhảy –trên không –tiếp đất) 20-30p 15-20p 5-7p - GV làm mẫu kt động tác sau đó hướng dẫn HS ôn luyện . - GV quan sát sửa sai cho HS. - Cho HS lên thực hiện . x x x x x x x x x x x x x x (GV) x x 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng. + Duối chân thả lỏng. + Rũ tay vai. - GV nhân xét giờ học. ý thức, hoạt động của HS. - Bài tập về nhà: Nhảy dây,đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân. 5 phút -Theo 4 hàng ngang,do cán sự điều khiển -GV nói ngắn gọn và tổng kết giờ học ( Gv) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ngày soạn:06/04/2008 Ngày giảng :08/04/2008 TIếT:69 KIểM TRA HọC Kì II I /Mục tiêu : - Kiểm tra:Nhảy cao kiểu "Bước qua"(chạy đà -giậm nhảy –trên không –tiếp đất),kết hợp kiểm tra RLTT. Yêu cầu HS nhảy đúng và chính xác kĩ thuật động tác ;thành tích đạt trở lên, có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : còi , cột, xà, đệm ,giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục ,và sức khỏe của học sinh + GV phổ biến nội dung,yêu cầu bài học. - Khởi động: + Tại chỗ xoay các khớp. + Tập bài thể dục giữa giờ. + Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi, gót chạm mông. + Cho hs nhảythử . 8-10 Phút 2x8nhịp 1-2lần - Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Từ đội hình hàng ngang cho khởi động. 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra: nhảy cao kiểu "Bước qua"."(chạy đà -giậm nhảy –trên không –tiếp đất). b/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua thành tích 105-110cm nữ ,115-120 nam. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật các giai đoạn ,thành tích 95-100cm nữ ,105-110 nam. - Điểm 5-6: Thực hiện kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không ,thành tích 80-90cm nữ ,95-100cm nam. - Điểm 3 -4: Thực hiện sai hai giai đoạn kĩ thuật , thành tích 80-85cm nữ,dưới 90cm nam -Điểm 1-2: Thực hiện sai ba giai đoạn ,thành tích không đạt. 28-30 phút - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS)€ € € € € € € € € GV - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm -KT mỗi đợt 5-6 hs,mỗi hs được kiểm tra 1 lần,và nhảy 3lần ở 1 mức xà x x x x x x x x x x x x x x (GV) x x 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét giờ học: Đánh gía điểm cho HS. -Bài tập về nhà: Ôn chạy bền. 4- 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS)€ € € € € € € GV -Hướng dẫn HS ôn luyện ở nhà,tổng két giờ học.

File đính kèm:

  • docTD 8 CHUAN KTKN.doc