Giáo án Thể dục 8 - Tiết 35: Kiểm tra học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2013-2014

I.Mục tiêu:

- Kiểm tra kỹ thuật bài thể dục liên hoàn 35 động tác.

 - Yêu cầu học sinh thực hiện tích cực các động tác.

 - Qua kiểm tra đánh giá kỹ thuật bài thể dục và mức độ tích cực của học sinh.

II. Phương tiện:

 - Barem điểm.

 - Sân TD trường THCS khánh yên trung.

III. Nội dung và phương pháp:

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 35: Kiểm tra học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 15/12/2013 Giảng: 20/12/2013 Tiết: 35 KIỂM TRA HỌC KỲ I I.Mục tiêu: - Kiểm tra kỹ thuật bài thể dục liên hoàn 35 động tác. - Yêu cầu học sinh thực hiện tích cực các động tác. - Qua kiểm tra đánh giá kỹ thuật bài thể dục và mức độ tích cực của học sinh. II. Phương tiện: - Barem điểm. - Sân TD trường THCS khánh yên trung. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp tập hợp hàng ngang. - Cán sự báo cáo sĩ số 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - Ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Thang điểm: + Điểm Đ: - Thực hiện chính xác các động tác. - Thực hiện chính xác các động tác, các động tác chưa liên hoàn. - Thực hiện chính xác các động tác, một số động tác chưa thực hiện hết biên độ. - Thực hiện được các động tác, một số động tác thực hiện chưa tốt. - Thực hiện được các động tác còn sai sót 2 – 3 động tác. - Thực hiện tương đối tốt các động tác sai 3 – 4 động tác. + Điểm CĐ: Thực hiện sai nhiều động tác. 2. Kiểm tra: Bài thể dục 35 nhịp *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Tập luyện thể lực 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 5' Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Cán sự điều khiển. Gv phổ biến ngắn gọn dễ hiểu - Giáo viên quan sát cho điểm. Đội hình kiểm tra thể dục 5 hs/ 1 lần thực hiện - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 15/12/2013 Giảng: 21/12/2013 Tiết: 36 KIỂM TRA HỌC KỲ I I.Mục tiêu: - Kiểm tra kỹ thuật bài thể dục liên hoàn 35 động tác. - Yêu cầu học sinh thực hiện tích cực các động tác. - Qua kiểm tra đánh giá kỹ thuật bài thể dục và mức độ tích cực của học sinh. II. Phương tiện: - Barem điểm. - Sân TD trường THCS khánh yên trung. III. Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp tập hợp hàng ngang. - Cán sự báo cáo sĩ số 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - Ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1. Thang điểm: + Điểm Đ: - Thực hiện chính xác các động tác. - Thực hiện chính xác các động tác, các động tác chưa liên hoàn. - Thực hiện chính xác các động tác, một số động tác chưa thực hiện hết biên độ. - Thực hiện được các động tác, một số động tác thực hiện chưa tốt. - Thực hiện được các động tác còn sai sót 2 – 3 động tác. - Thực hiện tương đối tốt các động tác sai 3 – 4 động tác. + Điểm CĐ: Thực hiện sai nhiều động tác. 2. Kiểm tra: Bài thể dục 35 nhịp *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. Hướng dẫn về nhà: Tập luyện thể lực 8 - 10' 1 - 2 ' 7 - 8' 2 x 8 30' 5' Đội hình nhận lớp. Đội hình khởi động - Cán sự điều khiển. Gv phổ biến ngắn gọn dễ hiểu - Giáo viên quan sát cho điểm. Đội hình kiểm tra thể dục 5 hs/ 1 lần thực hiện - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng Đội hình nhận xét xuống lớp.

File đính kèm:

  • docGA TD 8 Tiet 34352013.doc