Giáo án Thể dục 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010

I. Nhiệm vụ: - Lý thuyết chung: Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh, yờu cầu và một số hiểu biết.

- Đội hỡnh đội ngũ:

 ễn: Đi đều và đổi chân khi sai nhịp.

 ễn: Đội hỡnh 0-2-4

 ễn: Tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số.

 ễn: Đứng nghiêm nghĩ,quây trái,quây phải,quây đằng sau.

 ễn: Chạy đều

II. Yờu cầu: - Trang bị cho học sinh một số hiểu biết về sức nhanh.

 - Biết cách đo mạch, thả lỏng, tập luyện sức bền.

III. Sõn tập, dụng cụ: Sân trường, cũi.

IV. Nội dung tiến hành:

doc83 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t thực hiện động tỏc đỏnh cầu cao (khụng cú cầu). * Hoàn thiện cỏc động tỏc đó học ở lớp 7: - Đỏnh cầu thuận tay cao sõu. - Phỏt cầu thuận tay cao sõu. - Phỏt cầu thấp tay (ngắn). + GV cho học sinh cả lớp thực hành theo nhúm (trong và ngoài sõn) 12 em/lần. + GV quan sỏt hs tập luyện và nhắc nhở, sửa chữa động tỏc sai cho cỏc em. - Yờu cầu: Kỷ luật, trật tự, tớch cực tập luyện, động tỏc đỏnh cầu dứt khoỏt và mạnh. * Giới thiệu kỹ thuật đẩy cầu: - Chuẩn bị:Nghiờng người với lưới tay thuận, chõn phải ở đằng trước, gối hơi co, mũi bàn chõn chạm đất, tay phải cầm vợt ở trước chõn. - Động tỏc đưa vợt: Bước ra trước 1 bước về phớa cầu bay đến , nõng cao trọng tõm, cẳng tay phải giơ lờn phớa trờn đằng trước, vợt đưa ra trước hơi ngửa vợt, chếch với lưới để đún cầu đến. - + GV làm mẫu, cho 2-4 hs thực hành - sửa sai, hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện. + Chỳ ý: Trong khi đỏnh cầu, cần phải phỏn đoỏn được cỏch đỏnh của đối phương và di chuyển cho hợp lý thỡ mới đạt hiệu quả cao. C. Phần kết thỳc: - Thả lỏng tại chỗ, rũ tay chõn. - Nhận xột, đỏnh giỏ tiết học. - Dặn dũ về nhà: + Tập bật xa tại chỗ: Nam 12 - 15 lần, nữ 10 - 12 lần vào sỏng sớm, ụn kỹ thuật nhảy xa. + ễn luyện kỹ thuật đỏnh cầu lụng, chuẩn bị thờm cầu, thực hiện cỏc bài tập thể lực giống ở cỏc giờ chạy nhanh trước. 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 5lần 5lần 5lần 10ph € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) 75ph 40ph 35ph € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) 5ph €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € (GV) ▲ ◄ € € € € €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ . €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € (GV) * Bổ sung rỳt kinh nghiệm: Ngày soạn: Tuần 32 Tiết 63 - 64 TTTC:CẦU LễNG I. Nhiệm vụ: -THỂ THAO TỰ CHỌN. - Học Cầu lụng: ễn và hoàn thiện cỏc kỹ thuật đó học ở lớp 7, làm quen động tỏc đập cầu. II. Yờu cầu: - Bước đầu hoàn thiện được kỹ thuật động tỏc. - Tớch cực, kỷ luật và tự giỏc tập luyện. III. Sõn tập, dung cụ: Sõn trường, cũi, vợt, cầu, sõn cầu lụng. IV.Nội dung tiến hành: NỘI DUNG GIẢNG DẠY Lượng VĐ Phương phỏp và hỡnh thức tiến hành SL TG A. Phần mở đầu: - Nhận lớp, lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số. - Phổ biến nội dung, mục đớch yờu cầu bài học. * Khởi động: - Xoay cỏc khớp: Cổ, cổ tay + chõn, khuỷu tay, cỏnh tay, hụng, gối. - Động tỏc lưng bụng. - ẫp ngang, ộp dọc. - Một số động tỏc căng cơ tay. B. Phần cơ bản: *. Cầu lụng: + Cỏc động tỏc bổ trợ: - Di chuyển sang phải - vung vợt. 1bước và - Di chuyển sang trỏi vung vợt. 2 bước - Tại chỗ bật cao vung vợt thực hiện động tỏc đỏnh cầu cao (khụng cú cầu). * Hoàn thiện cỏc động tỏc đó học ở lớp 7: - Đỏnh cầu thuận tay cao sõu. - Phỏt cầu thuận tay cao sõu. - Phỏt cầu thấp tay (ngắn). + GV cho học sinh cả lớp thực hành theo nhúm (trong và ngoài sõn) 12 em/lần. + GV quan sỏt hs tập luyện và nhắc nhở, sửa chữa động tỏc sai cho cỏc em. - Yờu cầu: Kỷ luật, trật tự, tớch cực tập luyện, động tỏc đỏnh cầu dứt khoỏt và mạnh. * Giới thiệu kỹ thuật đẩy cầu: - Chuẩn bị:Nghiờng người với lưới tay thuận, chõn phải ở đằng trước, gối hơi co, mũi bàn chõn chạm đất, tay phải cầm vợt ở trước chõn. - Động tỏc đưa vợt: Bước ra trước 1 bước về phớa cầu bay đến , nõng cao trọng tõm, cẳng tay phải giơ lờn phớa trờn đằng trước, vợt đưa ra trước hơi ngửa vợt, chếch với lưới để đún cầu đến. - + GV làm mẫu, cho 2-4 hs thực hành - sửa sai, hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện. + Chỳ ý: Trong khi đỏnh cầu, cần phải phỏn đoỏn được cỏch đỏnh của đối phương và di chuyển cho hợp lý thỡ mới đạt hiệu quả cao. C. Phần kết thỳc: - Thả lỏng tại chỗ, rũ tay chõn. - Nhận xột, đỏnh giỏ tiết học. - Dặn dũ về nhà: + Tập bật xa tại chỗ: Nam 12 - 15 lần, nữ 10 - 12 lần vào sỏng sớm, ụn kỹ thuật nhảy xa. + ễn luyện kỹ thuật đỏnh cầu lụng, chuẩn bị thờm cầu, thực hiện cỏc bài tập thể lực giống ở cỏc giờ chạy nhanh trước. 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 1lần 10ph € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) 75ph 40ph ▲ ◄ € € € € €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ 35ph 5ph €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € (GV) - Phương phỏp phõn nhúm. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € (GV) * Bổ sung rỳt kinh nghiệm: Ngày soạn: Tuần 32 - Tiết 65 - 66 TTTC:CẦU LễNG I. Nhiệm vụ: -THỂ THAO TỰ CHỌN. -THỂ THAO TỰ CHỌN: KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG - Học Cầu lụng: ễn và hoàn thiện cỏc kỹ thuật đó học ở lớp 7, làm quen động tỏc đập cầu. II. Yờu cầu: - Bước đầu hoàn thiện được kỹ thuật động tỏc. - Tớch cực, kỷ luật và tự giỏc tập luyện. III. Sõn tập, dung cụ: Sõn trường, cũi, vợt, cầu, sõn cầu lụng. IV.Nội dung tiến hành: NỘI DUNG GIẢNG DẠY Lượng VĐ Phương phỏp và hỡnh thức tiến hành SL TG A. Phần mở đầu: - Nhận lớp, lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số. - Phổ biến nội dung, mục đớch yờu cầu bài học. * Khởi động: - Xoay cỏc khớp: Cổ, cổ tay + chõn, khuỷu tay, cỏnh tay, hụng, gối. - Động tỏc lưng bụng. - ẫp ngang, ộp dọc. - Một số động tỏc căng cơ tay. B. Phần cơ bản: *. Cầu lụng: Kiểm tra: Phỏt cầu thấp tay. Mỗi quả cầu đỳng 2 điểm. C. Phần kết thỳc: - Thả lỏng tại chỗ, rũ tay chõn. - Nhận xột, đỏnh giỏ tiết học. - Dặn dũ về nhà: + Tập bật xa tại chỗ: Nam 12 - 15 lần, nữ 10 - 12 lần vào sỏng sớm, ụn kỹ thuật nhảy xa. + ễn luyện kỹ thuật đỏnh cầu lụng, chuẩn bị thờm cầu, thực hiện cỏc bài tập thể lực giống ở cỏc giờ chạy nhanh trước. 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 1lần 10ph € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) 75ph 40ph 35ph 5ph 1ph €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € (GV) - Phương phỏp phõn nhúm. ▲ ◄ € € € € €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € (GV) * Bổ sung rỳt kinh nghiệm: Ngày : / / 2009 Tuần 19 Tiết 67 + 68 ễN TẬP HỌC Kè II I Nhiệm vụ: - ễn tập học kỡ II. II. Yờu cầu: - HS cú ý thức kỷ luật cao trong giờ ụn tậpvà kiểm tra.Để cú kết quả cao. III. Sõn tập, dụng cụ: Sõn trường, bàn ghế GV ngồi kiểm tra. IV. Nội dung tiến hành NỘI DUNG GIẢNG DẠY Lượng VĐ Phương phỏp và hỡnh thức tiến hành SL TG A. Phần mở đầu: - Nhận lớp, lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số. - Phổ biến nội dung, mục đớch yờu cầu bài học. * Khởi động: - Xoay cỏc khớp từ trờn xuống dưới - Động tỏc lưng bụng. - ẫp ngang, ộp dọc. - Tại chỗ đỏ lăng. - Tại chỗ đỏ lăng trước - ra sau. B. Phần cơ bản: 1. Kỹ thuật nhảy xa: * Động tỏc bổ trợ và phỏt triển sức mạnh chõn: - Đà 1 bước giậm nhảy đỏ lăng. - Đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng. - Chạy đà tự do nhảy xa. * Chạy 5 - 7 bước - giậm nhảy - trờn khụng kiểu ngồi. - GV quan sỏt học sinh tập luyện, nhắc nhở cỏc em điều chỉnh đà cho hợp lý. * Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”. - GV thực hiện mẫu 3 lần - học sinh nhận xột về cỏch chạy đà, phạm quy hay khụng (gv thực hiện 1lần chạy đà khụng tốt, 1 lần phạm quy và 1lần kỹ thuật tốt). Sau đú gv liờn hệ nhắc lại kỹ thuật 4 giai đoạn của nhảy xa. - Cho hs thực hành - gv dựng phương phỏp thụng tin nhanh để nhắc nhở, sửa sai (ngắn đà, phạm quy, tốt) - Yờu cầu: + Tốc độ chạy đà tăng dần, đặt chõn vào đỳng vỏn giậm, biết điều chỉnh đà khi gv nhắc nhở. + Giậm nhảy tớch cực, gúc độ khoảng 20 - 30độ. * Trũ chơi: “Lũ cũ tiếp sức” - Chuẩn bị và cỏch chơi: (hỡnh vẽ) - Chỳ ý: Chơi “Hết mỡnh”, khụng phạm quy. C.Phần kết thỳc: - Thả lỏng tại chỗ, rũ tay chõn. - Nhận xột, đỏnh giỏ tiết học.cụng bố điểm KT - Dặn dũ về nhà: + Tập bật xa tại chỗ: Nam 12 - 15 lần, nữ 10 - 12 lần vào sỏng sớm + Tập chạy nhanh, hoặc chạy nõng cao đựi tần số nhanh. 2x8nhịp 2x8nhịp 2x8nhịp 3lần 3l/1đ.t 5lần 5lần 3lần 2lần 5lần 10ph 75ph Hố cỏt € € € € (GV) €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 5ph € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Phương phỏp phõn nhúm. - Phương phỏp phõn nhúm. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € * Bổ sung rỳt kinh nghiệm: Ngày : / / 2009 Tuần 19 Tiết 69 + 70 KIỂM TRA HỌC Kè II I Nhiệm vụ: - Kiểm tra học kỡ II II. Yờu cầu: - HS cú ý thức kỷ luật cao trong giờ ụn tập và kiểm tra. Để cú kết quả cao. III. Sõn tập, dụng cụ: Sõn trường, bàn ghế GV ngồi kiểm tra. IV. Nội dung tiến hành NỘI DUNG GIẢNG DẠY Lượng VĐ Phương phỏp và hỡnh thức tiến hành SL TG A. Phần mở đầu: - Ổn định lớp, điểm danh. - Phổ biến nội dung, mục đớch yờu cầu buổi học. * Khởi động: - Xoay cỏc khớp từ trờn xuống... - Động tỏc lưng bụng. - Chạy bước nhỏ, chạy gút chạm mụng, chạy nõng cao đựi tại chỗ. B. Phần cơ bản: Kiểm tra học kỡ II: 1. Đề chớnh thức “ Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tớch. * Tổ chức và phương phỏp kiểm tra: - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chớnh thức 3 lần để tớnh điểm. Nếu ngay lần nhảy chớnh thức đầu tiờn hoặc thứ 2 đạt điểm tối đa, thỡ khụng cần nhảy cỏc lần tiếp theo. - Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tớnh, mỗi đợt 5-6 HS. - GV đỏnh dấu cỏc mốc thành tớch: 2,2m; 2,5m; 2,8m (nữ) và 2,6m; 2,9m; 3,2m (nam). * Cỏch cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tớch đạt được của từng HS ở lần nhảy tốt nhất. - Điểm 9-10: Đỳng kĩ thuật (cả bốn giai đoạn), thành tớch đạt 2,8m (nữ) 3,2m (nam) trở lờn. - Điểm 7-8: Đỳng kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trờn khụng. Kĩ thuật tiếp đất cú sai sút. Tnàh tớch đạt 2,5m độn dưới 2,8m (nữ) và 2,9m đến dưới 3,2m (nam). - Điểm 5-6: Kĩ thuật giai đoạn trờn khụng cơ bản đỳng. Cú sai sút nhiều trong cỏc giai đoạn kĩ thuật cũn lại. Thành tớch đạt 2,2m đến dưới 2,5m (nữ) và 2,6m đến dưới 2,9m (nam). - Điểm 3-4: Khụng hỡnh thành được kĩ thuật giai đoạn trờn khụng. Thành tớch dưới 2,2m (nữ) và 2,6 (nam). Chỳ ý: - Một số tỡnh huống khỏc, do GV quyết định. - Đối với những HS cú thể chất khụng bỡnh thường, GV căn cứ trờn thực tế để giải quyết cho hợp lý. C.Phần kết thỳc: - HS tự thả lỏng. - GV nhận xột, cụng bố kết quả kiểm tra, xuống lớp. 2x8nhịp 10ph € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (GV) 75ph 5ph €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € (GV) €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € (GV) * Bổ sung rỳt kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docBo Giao An The Duc lop 8 moi hoan chinh NH 20102011.doc