Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 64 - Vương Khả Phúc

I.MỤC TIÊU.

- Học sinh thực hiện tốt đà 5-7 bước đà nhảy cao kiểu “bước qua”.

- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Học sinh tập luyện nghiêm túc để đạt được sức bền bỉ, dẽo dai

II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.

- Địa hình sân thể dục.

- Vợt cầu lông.

- Nệm hoặc hố cát.

- Sào, cột nhảy cao.

III.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC.

 

doc73 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 64 - Vương Khả Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x « ĐHTL -Gv đánh giá, nhận xét tiết học. -Gv hướng dẫn hs về nhà tập luyện. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx « ĐHXL Tuần: 29 Ngày soạn :29/03/2008 Tiết: 57-58 Ngày dạy: 31/03/2008 Bài: NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN I.MỤC TIÊU. Học sinh thực hiện tốt một số động tác bổ trợ đã học như: Đà một bước - ba bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà; Biết và thực hiện được kĩ thuật giậm nhảy, kĩ thuật qua xà và tiếp đất. Học sinh thực hiện tốt các kĩ thuật đã học như phát cầu thấp gần, di chuyển, đánh cầu thấp tay, phát cầu cao xa; Biết một số điểm về luật cầu lông. Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Học sinh tập luyện nghiêm túc để đạt được sức bền bỉ, dẽo dai II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN. Địa hình sân thể dục. Vợt cầu lông. Nệm hoặc hố cát. Sào, cột nhảy cao. III.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC. NỘI DUNG Đ-L PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động. Bài thể dục tay không. Xoay các khớp (cổ tay kết hợp cổ chân, cánh tay, hông, gối) Ép ngang. Ép dọc. Chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. (tại chổ) B.PHẦN CƠ BẢN. 1.Nhảy cao. Ôn. * Một số đông tác bổ trợ. Đà ba bước giậm nhảy đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. *Học kĩ thuật: - Kĩ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy). - Giai đoạn “qua xà” và “tiếp đất”. 2.Thể thao tự chọn. Ôn các kĩ thuật đã học: Di chuyển, đánh cầu thấp tay, phát cầu gần, phát cầu cao xa Học: Một số điểm trong luật cầu lông, đấu tập 3.Chạy bền. Nam chạy 3 vòng. Nữ chạy 2 vòng. C.PHẦN KẾT THÚC. 1.Thả lỏng. Tay, chân, mình. 2.Đánh giá, nhận xét, hướng dẫn học sinh. 15’ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx « ĐHNL (GV) -Lớp trưởng báo cáo sĩ số, sức khỏe, lớp chúc giáo viên. -Giáo viên phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu bài học. -Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh của lớp trưởng và giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x « ĐHKĐ -Giáo viên nhắc nhỡ thêm khi học sinh tập sai. -Giáo viên chia lớp làm hai nhóm, nhóm một học nhảy cao, nhóm hai học tự chọn sau đổi lại. -Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh. -Giáo viên cho học sinh thực hiện theo dòng chảy. -Giáo viên quan sát và hướng dẫn thêm cho học sinh. xxxxxxxx x xxxxxxxx -Gv cho học sinh xem tranh kết hợp phân tích kĩ thuật -Gv làm mẫu chậm và phân tích. -Gv hướng dẫn học sinh thực hiện. -Gv cho học sinh thực hiện theo nhóm, theo cặp. -Gv quan sát nhắc nhỡ thêm cho học sinh yếu. xxxxxxxx « xxxxxxxx -Gv giãng giải kết hợp cho học sinh xem tranh. -Gv hướng dẫn học sinh cách thi đấu. xxxxxxxx « xxxxxxxx -Học sinh chạy vòng quanh sân thể dục. -Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x « ĐHTL -Gv đánh giá, nhận xét tiết học. -Gv hướng dẫn hs về nhà tập luyện. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx « ĐHXL Tuần: 30 Ngày soạn :05/04/2008 Tiết: 59-60 Ngày dạy: 07/04/2008 Bài: NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN I.MỤC TIÊU. Học sinh thực hiện tốt đà 3-5 bước giậm nhảy - giậm nhảy đá lăng - qua xà và tiếp đất và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. Học sinh thực hiện tốt các kĩ thuật đã học như phát cầu thấp gần, đánh cầu thấp tay, phát cầu cao xa; Biết một số điểm về luật cầu lông. Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Học sinh tập luyện nghiêm túc để đạt được sức bền bỉ, dẽo dai II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN. Địa hình sân thể dục. Vợt cầu lông. Nệm hoặc hố cát. Sào, cột nhảy cao. III.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC. NỘI DUNG Đ-L PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động. Bài thể dục tay không. Xoay các khớp (cổ tay kết hợp cổ chân, cánh tay, hông, gối) Ép ngang. Ép dọc. Chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. (tại chổ) B.PHẦN CƠ BẢN. 1.Nhảy cao. - Ôn. Đà 3-5 bước giậm nhảy - giậm nhảy đá lăng - qua xà và tiếp đất. - Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. 2.Thể thao tự chọn. Ôn các kĩ thuật đã học: Đánh cầu thấp tay, phát cầu gần, phát cầu cao xa. Học: Một số điểm trong luật cầu lông, đấu tập 3.Chạy bền. Nam chạy 3 vòng. Nữ chạy 2 vòng. C.PHẦN KẾT THÚC. 1.Thả lỏng. Tay, chân, mình. 2.Đánh giá, nhận xét, hướng dẫn học sinh. 15’ 10’ 5’ 68’ 7’ 3’ 4’ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx « ĐHNL (GV) -Lớp trưởng báo cáo sĩ số, sức khỏe, lớp chúc giáo viên. -Giáo viên phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu bài học. -Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh của lớp trưởng và giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x « ĐHKĐ -Giáo viên nhắc nhỡ thêm khi học sinh tập sai. -Giáo viên chia lớp làm hai nhóm, nhóm một học nhảy cao, nhóm hai học tự chọn sau đổi lại. -Giáo viên cho học sinh thực hiện theo dòng chảy. -Giáo viên quan sát và hướng dẫn thêm cho học sinh. xxxxxxxx x xxxxxxxx -Gv hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật cho học sinh. -Gv hướng dẫn hs thực hiện. -Gv cho học sinh thực hiện theo nhóm, theo cặp. -Gv quan sát nhắc nhỡ thêm cho học sinh yếu. xxxxxxxx « xxxxxxxx -Gv giãng giải kết hợp cho học sinh xem tranh. -Gv hướng dẫn học sinh cách thi đấu. xxxxxxxx « xxxxxxxx -Học sinh chạy vòng quanh sân thể dục. -Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x « ĐHTL -Gv đánh giá, nhận xét tiết học. -Gv hướng dẫn hs về nhà tập luyện. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx « ĐHXL Tuần: 31 Ngày soạn :12/04/2008 Tiết: 61-62 Ngày dạy: 14/04/2008 Bài: NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN - CHẠY BỀN I.MỤC TIÊU. Học sinh thực hiện tốt đà 5-7 bước đà nhảy cao kiểu “bước qua”. Học sinh thực hiện tốt kĩ thuật phát cầu trái tay thấp gần. Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Học sinh tập luyện nghiêm túc để đạt được sức bền bỉ, dẽo dai II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN. Địa hình sân thể dục. Vợt cầu lông. Nệm hoặc hố cát. Sào, cột nhảy cao. III.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC. NỘI DUNG Đ-L PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động. Bài thể dục tay không. Xoay các khớp (cổ tay kết hợp cổ chân, cánh tay, hông, gối) Ép ngang. Ép dọc. Chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. (tại chổ) B.PHẦN CƠ BẢN. 1.Nhảy cao. - Ôn. Đà 5-7 bước giậm nhảy - giậm nhảy đá lăng - qua xà và tiếp đất. - Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. 2.Thể thao tự chọn. Kiểm tra kĩ thuật phát cầu trái tay thấp gần. - Điểm 9-10 phát 5 quả cầu vào ô đúng kĩ thuật. - Điểm 7-8 phát 4 quả cầu vào ô đúng kĩ thuật. - Điểm 5-6 phát 3 quả cầu vào ô đúng kĩ thuật. - Điểm 3-4 phát 2 quả cầu vào ô đúng kĩ thuật. - Điểm 1-2 phát 1 quả cầu vào ô đúng kĩ thuật. 3.Chạy bền. Nam chạy 3 vòng. Nữ chạy 2 vòng. C.PHẦN KẾT THÚC. 1.Thả lỏng. Tay, chân, mình. 2.Đánh giá, nhận xét, hướng dẫn học sinh. 15’ 10’ 5’ 68’ 7’ 3’ 4’ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx « ĐHNL (GV) -Lớp trưởng báo cáo sĩ số, sức khỏe, lớp chúc giáo viên. -Giáo viên phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu bài học. -Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh của lớp trưởng và giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x « ĐHKĐ -Giáo viên cho học sinh thực hiện theo dòng chảy. -Giáo viên quan sát và hướng dẫn thêm cho học sinh. xxxxxxxx x xxxxxxxx -Mỗi học sinh được tham gia thi một lần. -Mỗi học sinh tham gia thi phát 6 quả cầu (trong đó 1 quả thử, 5 quả còn lai lấy điểm). -Học sinh chạy vòng quanh sân thể dục. -Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x « ĐHTL -Gv đánh giá, nhận xét tiết học. -Gv hướng dẫn hs về nhà tập luyện. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx « ĐHXL Tuần: 32 Ngày soạn :19/04/2008 Tiết: 63-64 Ngày dạy: 21/04/2008 Bài: NHẢY CAO - CHẠY BỀN I.MỤC TIÊU. Học sinh thực hiện tốt đà 5-7 bước đà nhảy cao kiểu “bước qua”. Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Học sinh tập luyện nghiêm túc để đạt được sức bền bỉ, dẽo dai II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN. Địa hình sân thể dục. Vợt cầu lông. Nệm hoặc hố cát. Sào, cột nhảy cao. III.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC. NỘI DUNG Đ-L PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU. 1.Nhận lớp. Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động. Bài thể dục tay không. Xoay các khớp (cổ tay kết hợp cổ chân, cánh tay, hông, gối) Ép ngang. Ép dọc. Chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. (tại chổ) B.PHẦN CƠ BẢN. 1.Nhảy cao. - Tai chổ bật bằng hai mũi chân. - Ôn. Đà 5-7 bước giậm nhảy - giậm nhảy đá lăng - qua xà và tiếp đất. - Hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. 2.Chạy bền. Nam chạy 3 vòng. Nữ chạy 2 vòng. C.PHẦN KẾT THÚC. 1.Thả lỏng. Tay, chân, mình. 2.Đánh giá, nhận xét, hướng dẫn học sinh. 15’ 10’ 5’ 68’ 7’ 3’ 4’ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx « ĐHNL (GV) -Lớp trưởng báo cáo sĩ số, sức khỏe, lớp chúc giáo viên. -Giáo viên phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu bài học. -Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh của lớp trưởng và giáo viên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x « ĐHKĐ -Giáo viên cho học sinh thực hiện theo dòng chảy. -Giáo viên quan sát và hướng dẫn thêm cho học sinh. xxxxxxxx x xxxxxxxx -Học sinh chạy vòng quanh sân thể dục. -Học sinh thực hiện theo hiệu lệnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x « ĐHTL -Gv đánh giá, nhận xét tiết học. -Gv hướng dẫn hs về nhà tập luyện. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx « ĐHXL

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 8 2007-2008.doc