Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 36 (Chuẩn kiến thức)

I/. MỤC TIÊU:

- Mục tiêu, nội dung chương trình thể dục 8. Biên chế tổ, nội qui tập luyện.

- Đội hình đội ngũ: Ôn chương trình lớp 6,7. Hoàn thiện các động tác chạy ngắn. Ôn một số trò chơi, một số động tác bổ trợ, phát triển thể lực. Nâng cao kỹ năng các động tác.

II/. ĐỊA ĐIẺM VÀ PHƯƠNG TIỆN:

 Sân trường - Còi - Đường chạy 30-50m.

III/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

 

 

doc46 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 36 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2/. Phương pháp tổ chức kiểm tra: - Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 3 - 5em lần lượt lên đo đà và chuẩn bị. - Mỗi em nhảy thử 1 lần, sau đó nhảy chính thức 3/. Cách đánh giá và ghi điểm: - Điểm kiểm tra ghi theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác ở lần nhảy chính thức: + Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật (ba giai đoạn: Chạy đà - Giậm nhảy - Qua xà), với thành tích: Nam: 9,90m ; Nữ: 0,80m. + Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kỹ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn khác có sai sót nhỏ, với thành tích: Nam: 9,90m ; Nữ: 0,80m. + Điểm 5 - 6: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật qua xà, các giai đoạn khác có sai sót lớn, với thành tích: Nam: 9,90m ; Nữ: 0,80m. + Điểm dưới 4: Chưa hình thành được kỹ thuật các giai đoạn. ¯ Tiết 2(32): Ôn tập các nội dung đã học ở học kỳ I vừa qua: 1/. Đội hình đội ngũ: - Hoàn thiện những kiến thức kỹ năng đã học ở lớp 6,7. Thực hiện tương đối đúng chạy đều - đứng lại. 2/. Chạy ngắn: Xuất phát thấp - Ôn các động tác bổ trợ. - Xuất phát cao - chạy nhanh 40m. - Đóng bàn đạp, thực hiện kỹ thuật 4 giai đoạn và nâng cao thành tích. 3/. Bài thể dục liên hoàn: - Biết và thực hiện từng động tác - cả bài đúng nhịp, đúng phương hướng, biên độ. 4/. Nhảy cao: - Đà 1 - 3 bước giậm nhảy - đá chân lăng. - Đo đà, chạy đà tự do, hoàn thiện kỹ thuật 4 giai đoạn. C/. Kết thúc: - Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. - Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy, công bố điểm kiểm tra. - Dặn dò, giao bài tập về nhà. ê Ôn luyện các nội dung đã học để chuẩn bị thi học kỳ I sắp đến. - Kết thúc giờ học - Xuống lớp. 5’ - 7’ 2’ 3 - 5’ 1 vòng 2lần 8 nhịp cho 1 đtác 2lần cho một đtác 70’ 30 - 35’ 30 - 35’ 8 - 10’ 10’ 8 - 10’ 8 -10’ 5 - 7’ - 4 hàng dọc 4 hàng ngang. Cán sự điều khiển. - 1 hàng dọc.Cán sự đ/khiển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (Cán sự lớp) - Cán sự điều khiển, theo đội hình như trên. - GV cho từng nhóm HS lên đo đà và nhảy thử tự do. .€ € € € € € .€ € € € € € .€ € € € € € - GV nhắc lại kỹ thuật và làm mẫu các kỹ thuật động tác. x x x x x x x x x x ? x x x x x x x x x x ? x x x x x x x x --------40m------€GV .€ € € € € € € . € € € € € € € .€ € € € € € € HS . € € € € € € € - Cán sự điều khiển 1 hàng dọc. GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ HS  GV TUẦN: 17 NGÀY SOẠN : 07/12/2008 TIẾT THỨ: 33&34 NGÀY GIẢNG: 09/12/2008 ÂÃÖ BAÌI: ÔN TẬP HỌC KỲ I I/. MỤC TIÊU: - Ôn tập các nội dung đã học ở học kỳ I. Yêu cầu các em hoàn thiện tương đối tốt kỹ thuật các nội dung đã học và đạt thành tích cao. II/. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Sân trường - Hố nhảy - Cuốc xới hố - Cột, xà nhảy cao - Đường chạy. III/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/. Mở đầu: 1/. Nhận lớp: - Tập hợp - Điểm số - Báo cáo. - GV phổ biến nội dung tiết học. 2/. Khởi động: - Khởi động chung : Chạy nhẹ nhàng quanh sân + Xoay cổ + Xoay cổ tay, cổ chân + Xoay bả vai + Xoay hông + Xoay gối + Gập bụng + Chèn khớp gối. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông + Chạy đạp sau. B/. Cơ bản: ¯ Tiết 1(33): */. Ôn tập các nội dung đã học ở học kỳ I: 1/. Đội hình đội ngũ: - Gv nhắc lại kỹ thuật của từng nội dung trước khi cho HS tiến hành ôn tập. + Đi đều - Đứng lại. + Chạy đều - Đứng lại. + Triển khai đội hình: 0 - 2 - 4 và đội hình: 0 - 3 - 6 - 9. 2/. Chạy ngắn: - Các động tác bổ trợ. - Cách đo và đóng bàn đạp. - Kỹ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích. ¯ Tiết 2(34): */ Ôn tập các nội dung đã học ở học kỳ I: 1/. Bài thể dục liên hoàn: 2/. Nhảy cao: - Các động tác bổ trợ. - Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. - Cách đo đà và điều chỉnh đà. - Kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. C/. Kết thúc: - Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. - Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy, công bố điểm kiểm tra. - Dặn dò, giao bài tập về nhà. ê Ôn luyện các nội dung đã học để chuẩn bị thi học kỳ I sắp đến. - Kết thúc giờ học - Xuống lớp. 5’ - 7’ 2’ 3 - 5’ 1 vòng 2lần 8 nhịp cho 1 đtác 2lần cho một đtác 70’ 30 - 35’ 5 - 7’ 5 – 7’ 10’ 10’ 30 - 35’ 3lần 10 - 15’ 5 - 7’ 5’ 5’ 8 - 10’ 5 - 7’ - 4 hàng dọc 4 hàng ngang. Cán sự điều khiển. - 1 hàng dọc.Cán sự đ/khiển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (Cán sự lớp) - Cán sự điều khiển, theo đội hình như trên. - Cho cán sự lớp (hoặc tổ) điều khiển HS thực hiện - GV quan sát và sửa sai - Cán sự điều khiển đồng loạt cả lớp. - Chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai. - GV nhắc lại kỹ thuật và làm mẫu các kỹ thuật động tác. - Cán sự điều khiển 1 hàng dọc. GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ HS  GV TUẦN: 18 NGÀY SOẠN : 14/11/2008 TIẾT THỨ: 35 NGÀY GIẢNG: 16/12/2008 ÂÃÖ BAÌI: KIỂM TRA HỌC KỲ I: “CHẠY NGẮN - 60M”. I/. MỤC TIÊU: - Kiểm tra học kỳ I - Chạy ngắn 60m. Yêu cầu: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật 3 giai đoạn và đạt thành tích theo tiêu chuẩn “Rèn luyện thân thể”. II/. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Sân trường - Đường chạy - Dây đích - Đồng hồ bấm giây. III/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/. Mở đầu: 1/. Nhận lớp: - Tập hợp - Điểm số - Báo cáo. - GV phổ biến nội dung tiết học. 2/. Khởi động: - Khởi động chung : Chạy nhẹ nhàng quanh sân + Xoay cổ + Xoay cổ tay, cổ chân + Xoay bả vai + Xoay hông + Xoay gối + Gập bụng + Chèn khớp gối. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông + Chạy đạp sau. B/. Cơ bản: ¯ Tiết 35: - Kiểm tra học kỳ I. “Chạy ngắn - 60m” 1/. Nội dung: - Kiểm tra kỹ thuật chạy ngắn - 60m. Trọng tâm là kỹ thuật 3 giai đoạn: “xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng. Đạt thành tích theo tiêu chuẩn RLTT. 2/. Ôn các động tác bổ trợ: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy gót chạm mông. - Chạy đạp sau. 3/. Phương pháp tổ chức kiểm tra: - Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2 - 3em lần lượt vào vạch xuất phát, thực hiện kỹ thuật xuất thấp. - Cử 1 HS phụ trách lệnh xuất phát và 2 HS cầm dây đích và 1 HS ghi thành tích. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần (Trừ trường hợp các em bị điểm 5 trở xuống). - GV ở vạch đích bấm đồng hồ đẻ ghi thành tích. 3/. Cách đánh giá và ghi điểm: - Điểm kiểm tra ghi theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng HS: + Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật (3 giai đoạn: Xuất phát thấp - Chạy lao - Chạy giữa quãng), với thành tích: Nam: 9,2 - 9,7’ ; Nữ: 10,2 - 10,9’. + Điểm 7 - 8: Có vài sai sót nhỏ về kỹ thuật, với thành tích: Nam: 9,8 - 10,4’ ; Nữ: 11 - 10,5’. + Điểm 5 - 6: Thực hiện sai 1 trong 3 giai đoạn kỹ thuật, với thành tích: Nam: 10,5 - 10,9’ ; Nữ: 11,6 - 12’. + Điểm 3 - 4: Thực hiện sai 2 giai đoạn kỹ thuật, không tính thành tích. + Điểm 1 - 2: Thực hiện sai cả 3 giai đoạn kỹ thuật. ¯ Tiết 2(32): Ôn tập các nội dung đã học ở học kỳ I vừa qua: C/. Kết thúc: - Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. - Đánh giá ưu khuyết điểm giờ học, công bố điểm kiểm tra. - Dặn dò, giao bài tập về nhà. ê Ôn luyện nội dung chạy cự li ngắn để chuẩn bị kiểm tra RLTT. - Kết thúc giờ học - Xuống lớp. 5’ - 7’ 2’ 3 - 5’ 1 vòng 2lần 8 nhịp cho 1 đtác 2lần cho một đtác 70’ 30 - 35’ 5 - 7’ - 4 hàng dọc 4 hàng ngang. Cán sự điều khiển. - 1 hàng dọc.Cán sự đ/khiển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (Cán sự lớp) - Cán sự điều khiển, theo đội hình như trên. - Cán sự điều khiển 1 hàng dọc. GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ HS  GV TUẦN: 19 NGÀY SOẠN : 21/12/2008 TIẾT THỨ: 36 NGÀY GIẢNG: 24/12/2008 ÂÃÖ BAÌI: KIỂM TRA “TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ”. I/. MỤC TIÊU: - Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể gồm: nhảy cao, chạy ngắn, chạy bền. - Yêu cầu: Bước đầu các em đạt được tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ở mức độ đạt yêu cầu trở lên. II/. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: Sân trường - Đường chạy - Dây đích - Đồng hồ bấm giây - Xà nhảy. III/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/. Mở đầu: 1/. Nhận lớp: - Tập hợp - Điểm số - Báo cáo. - GV phổ biến nội dung tiết học. 2/. Khởi động: - Khởi động chung : Chạy nhẹ nhàng quanh sân + Xoay cổ + Xoay cổ tay, cổ chân + Xoay bả vai + Xoay hông + Xoay gối + Gập bụng + Chèn khớp gối. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông + Chạy đạp sau. B/. Cơ bản: ¯ Tiết 36: - Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 1/. Nội dung: - Kiểm tra chạy ngắn 60m - Nhảy cao - Chạy bền. 2/. Phương pháp tổ chức kiểm tra: - Chia lớp thành 2 nhóm kiểm tra xen kẻ từng nội dung để HS có thời gian nghỉ 3/. Cách đánh giá và ghi điểm: Mức Nội dung Nam Nữ Giỏi 1/. Chạy ngắn 60m: (s) 2/. Nhảy cao: 3/. chạy bền 500m 9,7’ 0,90m 100 10,9’ 0,80m 112 Khá 1/. Chạy ngắn 60m: (s) 2/. Nhảy cao: 3/. chạy bền 500m 10,4’ 0,80m 110 10,5’ 0,70m 119 Đạt 1/. Chạy ngắn 60m: (s) 2/. Nhảy cao: 3/. chạy bền 500m 10,9’ 0,70m 100 12’ 0,50m 112 C/. Kết thúc: - Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. - Đánh giá ưu khuyết điểm giờ học, công bố điểm kiểm tra. - Dặn dò, giao bài tập về nhà. ê Ôn luyện nội dung chạy cự li ngắn để chuẩn bị kiểm tra RLTT. - Kết thúc giờ học - Xuống lớp. 5’ - 7’ 2’ 3 - 5’ 1 vòng 2lần 8 nhịp cho 1 đtác 2lần cho một đtác 70’ 30- 35’ 5 - 7’ - 4 hàng dọc 4 hàng ngang. Cán sự điều khiển. - 1 hàng dọc.Cán sự đ/khiển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (Cán sự lớp) - Cán sự điều khiển, theo đội hình như trên. - GV giảng giải cách kiểm tra - Cho các nhóm thực hiện xen kẻ từng nội dung. - Cán sự điều khiển 1 hàng dọc. GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ HS  GV

File đính kèm:

  • docTD8HKItiet ghep.doc