Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 70 - Năm học 2010-2011 - Vi Tiến Phê

I / Mục tiêu:

1, kiến thức:- Nhảy xa:Ôn Một số động tác bổ trợ đá học ở lớp 6-7 liên quan đến Nhảy xa.

- cờ vua : lý thuyết cờ vua

2, kỹ năng:- HS thực hiện các động tác tương đối đúng .

 - thực hiện các động tác tương đối chính xác các động tác bổ trợ , biét cách và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.

3, thái độ :tham gia tập luyện tích cực và chủ động

II/ Địa điểm -Phương tiện .

1, Địa điểm : Sân trường THCS Trung Thành.

2, Phương tiện , giáo án, còi, cờ vua.

III/ Nội dung và phương pháp tổ chức .

 

 

doc67 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến 70 - Năm học 2010-2011 - Vi Tiến Phê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôn tập cuối năm Môn TTt chọn - chạy bên . i/ Mục tiêu: - Thể thao Tự chọn:Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân .Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân ; Yêu cầu HS thưc hiện các động tác tương đối đúng. Phối hợp phát cầu chuyền cầu ,tâng cầu; Yêu cầu: HS nắm được độngtác .Đầu tập .Yêu cầu :HS biết áp dung những nội dung đá học vào đấu tập .Tập thể lực ;Yêu cầu HS nâng cao được thể lực - Chạy bền : 500m Yêu cầu: HS TB ,yếu chạy hết cự li ,HS khá giỏi chạy nầng cao dần thành tích. II/ Địa điểm ,dụng cụ: 1/ Địa điểm: sân tập . 2/ Dụng cụ: Đồng hồ ,cầu ,giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1/ Phần mở đầu. - GV nhận lớp : kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi. - Kiểm tra bài cũ: phát cầu cao chân chính diện băng mu bàn chân . 8-10p 1phút 1phút 8phút 15x1lần € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € - Gọi 1-2 HS lên kiểm tra. 2/Phần cơ bản: b/ Thể thao tự chọn: Đá cầu . - Ôn Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân : - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân : - Phối hợp phát cầu ,chuyền cầu ,tâng cầu bằn mu bàn chân . - Đấu tập. - Tập thể lực : Đứng lên ngồi xuống bằng hai chân 20lần . - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu - Chạy Bền : luyện tập chạy bền : 500m - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu 28-30ph 20-24phút 5-6phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV hướng dẫn HS ôn luyện. - GVquan sát sửa sai cho HS -Chia nhóm tập luyện(theo tổ) - GV giảng giải và làm mẫu nội dung học mới . - GV cho HS ôn luyện . - Gọi 1-2HS lên thực hiện. - ← ← ↓ ↑ → XP +Đ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) -GV gọi 1-2 HS nhắc lại. 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng, + Duỗi chân thả lỏng, + Rũ vai. - GV nhân xét giờ học. 4-5phút 2phút 1phút 2phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hướng dẫn HS cách ôn luyện - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Môn TTTC, chạy bền. ngày soạn : ngày giảng: TIếT 67 ôn tập cuối năm Môn TTt chọn - chạy bên . i/ Mục tiêu: - Thể thao Tự chọn:Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân .Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân ; Yêu cầu HS thưc hiện các động tác tương đối đúng. Phối hợp phát cầu chuyền cầu ,tâng cầu; Yêu cầu: HS nắm được độngtác .Đầu tập .Yêu cầu :HS biết áp dung những nội dung đá học vào đấu tập .Tập thể lực ;Yêu cầu HS nâng cao được thể lực - Chạy bền : 500m Yêu cầu: HS TB ,yếu chạy hết cự li ,HS khá giỏi chạy nầng cao dần thành tích. II/ Địa điểm ,dụng cụ: 1/ Địa điểm: sân tập . 2/ Dụng cụ: Đồng hồ ,cầu ,giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1/ Phần mở đầu. - GV nhận lớp : kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi. - Kiểm tra bài cũ: phát cầu cao chân chính diện băng mu bàn chân . 8-10p 1phút 1phút 8phút 15x1lần € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € - Gọi 1-2 HS lên kiểm tra. 2/Phần cơ bản: b/ Thể thao tự chọn: Đá cầu . - Ôn Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân : - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân : - Phối hợp phát cầu ,chuyền cầu ,tâng cầu bằn mu bàn chân . - Đấu tập. - Tập thể lực : Đứng lên ngồi xuống bằng hai chân 20lần . - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu - Chạy Bền : luyện tập chạy bền : 500m 28-30ph 20-24phút 5-6phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV hướng dẫn HS ôn luyện. - GVquan sát sửa sai cho HS -Chia nhóm tập luyện(theo tổ) - GV giảng giải và làm mẫu nội dung học mới . - GV cho HS ôn luyện . - Gọi 1-2HS lên thực hiện. - ← ← ↓ ↑ - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu → XP +Đ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) -GV gọi 1-2 HS nhắc lại. 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng, + Duỗi chân thả lỏng, + Rũ vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Môn TTTC, chạy bền. 4-5phút 2phút 1phút 2phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hướng dẫn HS cách ôn luyện Ngày Soạn : Ngày Giảng: tiết 68 - kiểm tra cuối năm : chạy bền I /Mục tiêu : - Kiểm tra chạy bền :Yêu cầu :HS thực hiện đúng kĩ thuật thành tích phải đạt. - Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : Động hồ ,giáo án ,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,trang phục,sức khỏe HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. + ép các cơ. 8-10phút 1phút 1phút 8phút 200-250m 15x1lần - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra : Kiểm tra chạy bền b/ Tổ chức : - Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 5-6 em nam nữ riêng. c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt loại giỏi,Trong bảng TCRLTT. 28-30 phút - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật ,thành tích đạt khá TCRLTT. - Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích xếp loại đạt. TCRLTT. - Điểm 3 -4: Thực hiện sai kĩ thuật , thành tích sếp loại đạt TCRLTT. 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng : +Cúi người thả lỏng . + Rũ chân thả lỏng. - GV nhận xét lớp và đánh giá điểm cho học sinh. - Bài tập về nhà: Ôn :Ném bóng. 4- 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv Ngày Soạn : Ngày Giảng: tiết 69 - kiểm tra TCRLTT : chạy bền I /Mục tiêu : - Kiểm tra chạy bền :Yêu cầu :HS thực hiện đúng kĩ thuật thành tích phải đạt. - Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : Động hồ ,giáo án ,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,trang phục,sức khỏe HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. + ép các cơ. 8-10phút 1phút 1phút 8phút 200-250m 15x1lần - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra : Kiểm tra chạy bền b/ Tổ chức : - Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 5-6 em nam nữ riêng. c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành 28-30 phút - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) tích đạt loại giỏi,Trong bảng TCRLTT. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật ,thành tích đạt khá TCRLTT. - Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích xếp loại đạt. TCRLTT. - Điểm 3 -4: Thực hiện sai kĩ thuật , thành tích sếp loại đạt TCRLTT. 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng : +Cúi người thả lỏng . + Rũ chân thả lỏng. - GV nhận xét lớp và đánh giá điểm cho học sinh. - Bài tập về nhà: Ôn :Ném bóng. 4- 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv Ngày Soạn : Ngày Giảng: tiết 70 - kiểm tra TCRLTT : môn tự chọn I /Mục tiêu : - Kiểm tra môn tự chọn (đá cầu):Yêu cầu :HS thực hiện đúng kĩ thuật thành tích phải đạt. - Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : Cầu ,giáo án ,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,trang phục,sức khỏe HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. + ép các cơ. 8-10phút 1phút 1phút 8phút 200-250m 15x1lần - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra : Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân và Phát cao thấp chân chính diện bằng mu bàn chân . b/ Tổ chức : - kiểm tra:mỗi đợt 1 em.GVchỉ định nội dung kiểm tra. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 5 lần ,trường hợp 28-30 phút - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) điểm dưới 5 có thể cho kiểm tra lại ,nhung điểm không quá 8 điểm c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích 5 qua đều qua lưới . - Điểm 7-8: Có một vài sai sót nhỏ về kĩ thuật ,thành tích 3quả qua lưới . - Điểm 5-6: Thực hiện cỏ bản đúng kĩ thuật và thành tích1- 2quả qua lưới . - Điểm 3 -4: Thực hiện sai kĩ thuật ,không tính thành tích 5 quả ko qua lưới . 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng : Cúi người thả lỏng . - GV nhận xét lớp và đánh giá điểm cho học sinh. - Bài tập về nhà: Ôn bật nhảy ,chạy bền. 4- 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv

File đính kèm:

  • doctd 8 chuan kien thuc.doc