Giáo án Thể dục 8 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột (Kiến thức chung)

- Mục tiêu:

+ ĐHĐN:

 Một số kỹ năng ở lớp 6 & 7

 Đi đều & đổi chân khi sai nhịp

+ Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ – phát triển thể lực

- Dụng cụ – sân bãi:

 Sân bóng đá xã CPH

 Còi, đồng hồ bấm giây

- Ổn định tổ chức:

 

doc132 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Chương trình cả năm - Bản đẹp 3 cột (Kiến thức chung), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* · · · · · * * * * * + * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phần kết thúc: - Gv nhận xét, đánh giá tiết học - Gv nhắc lại một số nội dung và yêu cầu chính - Dặn dò: Những nội dung được tập luyện phải được thường xuyên tập luyện ở nhà. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + ÔN TẬP NHẢY XA Ngày dạy: 1 2 3 4 5 Tuần: Tiết: Ngày soạn: - Mục tiêu: + Nhảy xa: Hoàn thiện ( Chuẩn bị kiểm tra HK II) - Dụng cụ – sân bãi: Sân bóng đá xã CPH Còi, bóng, hố nhảy xa, đồng hồ bấm giây - Ổn định tổ chức: 1 2 3 4 5 - Hoạt động dạy học: NỘI DUNG THỜI LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu: - Gv nhận lớp - Cán sự lớp báo cáo - Gv phổ biến nhiệm vụ & yêu cầu của tiết học. - Khởi động: + Chung: Đầu – cổ, bả vai, x.cẳng tay, x.cánh tay, đánh tay cao thấp, x.hông, vặn mình, lưng bụng, x.gối, gập duỗi chân, x.cổ tay – cổ chân, soạt ngang – dọc. + Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 lần x 8 nhịp/động tác 2 – 3 lần ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phần cơ bản: - Nhảy xa: Hoàn thiện ( Chuẩn bị kiểm tra ) Gv làm mẫu sau đó cho hs thực hiện - Gv cho học sinh chạy bền trên địa hình tự nhiên - Gv cho học sinh thả lỏng tay, chân 29 – 30’ 6 – 8 lần 3 – 4’ 2 – 3’ ******** ******** + ***** + * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phần kết thúc: - Gv nhận xét, đánh giá tiết học - Gv nhắc lại một số nội dung và yêu cầu chính - Dặn dò: Những nội dung được tập luyện phải được thường xuyên tập luyện ở nhà. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + ÔN TẬP NHẢY XA Ngày dạy: 1 2 3 4 5 Tuần: Tiết: Ngày soạn: - Mục tiêu: + Nhảy xa: Hoàn thiện ( Chuẩn bị kiểm tra HK II) - Dụng cụ – sân bãi: Sân bóng đá xã CPH Còi, bóng, hố nhảy xa, đồng hồ bấm giây - Ổn định tổ chức: 1 2 3 4 5 - Hoạt động dạy học: NỘI DUNG THỜI LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu: - Gv nhận lớp - Cán sự lớp báo cáo - Gv phổ biến nhiệm vụ & yêu cầu của tiết học. - Khởi động: + Chung: Đầu – cổ, bả vai, x.cẳng tay, x.cánh tay, đánh tay cao thấp, x.hông, vặn mình, lưng bụng, x.gối, gập duỗi chân, x.cổ tay – cổ chân, soạt ngang – dọc. + Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 lần x 8 nhịp/động tác 2 – 3 lần ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phần cơ bản: - Nhảy xa: Hoàn thiện ( Chuẩn bị kiểm tra ) Gv làm mẫu sau đó cho hs thực hiện - Gv cho học sinh chạy bền trên địa hình tự nhiên - Gv cho học sinh thả lỏng tay, chân 29 – 30’ 6 – 8 lần 3 – 4’ 2 – 3’ ******** ******** + ***** + * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phần kết thúc: - Gv nhận xét, đánh giá tiết học - Gv nhắc lại một số nội dung và yêu cầu chính - Dặn dò: Những nội dung được tập luyện phải được thường xuyên tập luyện ở nhà. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + ÔN TẬP NHẢY XA Ngày dạy: 1 2 3 4 5 Tuần: Tiết: Ngày soạn: - Mục tiêu: + Nhảy xa: Hoàn thiện ( Chuẩn bị kiểm tra HK II) - Dụng cụ – sân bãi: Sân bóng đá xã CPH Còi, bóng, hố nhảy xa, đồng hồ bấm giây - Ổn định tổ chức: 1 2 3 4 5 - Hoạt động dạy học: NỘI DUNG THỜI LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu: - Gv nhận lớp - Cán sự lớp báo cáo - Gv phổ biến nhiệm vụ & yêu cầu của tiết học. - Khởi động: + Chung: Đầu – cổ, bả vai, x.cẳng tay, x.cánh tay, đánh tay cao thấp, x.hông, vặn mình, lưng bụng, x.gối, gập duỗi chân, x.cổ tay – cổ chân, soạt ngang – dọc. + Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 lần x 8 nhịp/động tác 2 – 3 lần ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phần cơ bản: - Nhảy xa: Hoàn thiện ( Chuẩn bị kiểm tra ) Gv làm mẫu sau đó cho hs thực hiện - Gv cho học sinh chạy bền trên địa hình tự nhiên - Gv cho học sinh thả lỏng tay, chân 29 – 30’ 6 – 8 lần 3 – 4’ 2 – 3’ ******** ******** + ***** + * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phần kết thúc: - Gv nhận xét, đánh giá tiết học - Gv nhắc lại một số nội dung và yêu cầu chính - Dặn dò: Những nội dung được tập luyện phải được thường xuyên tập luyện ở nhà. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + NHẢY XA Ngày dạy: 1 2 3 4 5 Tuần: Tiết: Ngày soạn: - Mục tiêu: + Nhảy xa: Hoàn thiện ( Kiểm tra HK II) - Dụng cụ – sân bãi: Sân bóng đá xã CPH Còi, bóng, hố nhảy xa, đồng hồ bấm giây - Ổn định tổ chức: 1 2 3 4 5 - Hoạt động dạy học: NỘI DUNG THỜI LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu: - Gv nhận lớp - Cán sự lớp báo cáo - Gv phổ biến nhiệm vụ & yêu cầu của tiết học. - Khởi động: + Chung: Đầu – cổ, bả vai, x.cẳng tay, x.cánh tay, đánh tay cao thấp, x.hông, vặn mình, lưng bụng, x.gối, gập duỗi chân, x.cổ tay – cổ chân, soạt ngang – dọc. + Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 lần x 8 nhịp/động tác 2 – 3 lần ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phần cơ bản: - Nhảy xa: Hoàn thiện (Kiểm tra II) Điểm Nam Nữ 10 9 8 7 6 5 5 4.9 4.7 4.6 4.4 4.2 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 - Gv cho học sinh chạy bền trên địa hình tự nhiên - Gv cho học sinh thả lỏng tay, chân 29 – 30’ 6 – 8 lần 3 – 4’ 2 – 3’ ******** ******** + ***** + * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phần kết thúc: - Gv nhận xét, đánh giá tiết học - Gv nhắc lại một số nội dung và yêu cầu chính - Dặn dò: Những nội dung được tập luyện phải được thường xuyên tập luyện ở nhà. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + ÔN TẬP – KIỂM TRA TCRLTT Ngày dạy: 1 2 3 4 5 Tuần: Tiết: 31 - 36 Ngày soạn: - Mục tiêu: Ôân tập và kiểm tra học kỳ Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể - Dụng cụ – sân bãi: Sân bóng đá xã CPH Còi, đồng hồ bấm giây - Ổn định tổ chức: 1 2 3 4 5 - Hoạt động dạy học: NỘI DUNG THỜI LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu: - Gv nhận lớp - Cán sự lớp báo cáo - Gv phổ biến nhiệm vụ & yêu cầu của tiết học. - Khởi động: + Chung: Đầu – cổ, bả vai, x.cẳng tay, x.cánh tay, đánh tay cao thấp, x.hông, vặn mình, lưng bụng, x.gối, gập duỗi chân, x.cổ tay – cổ chân, soạt ngang – dọc. + Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 lần x 8 nhịp/động tác 2 – 3 lần ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phần cơ bản: -Bật xa: Kiểm tra TCRLTT Điểm Yêu cầu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 245 – 250 235 – 240 220 – 230 < 220 -Ném bóng: Kiểm tra TCRLTT Điểm Yêu cầu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 4 – 5 3 2 < 1 -Chạy bền 500m: Kiểm tra TCRLTT Điểm Yêu cầu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 115 – 121s 122 – 126s 127 – 132s > 132s -Chạy 60m: Kiểm tra HKI (TCRLTT) Điểm Yêu cầu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 8 – 9s > 9 – 10s >10 – 11s > 11s - Gv cho học sinh thả lỏng tay, chân ******** ******** + ***** ***** *** + * *** + * + * * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phần kết thúc: - Gv nhận xét, đánh giá tiết học - Gv nhắc lại một số nội dung và yêu cầu chính - Dặn dò: Những nội dung được tập luyện phải được thường xuyên tập luyện ở nhà. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** + ÔN TẬP – KIỂM TRA TCRLTT Ngày dạy: 1 2 3 4 5 Tuần: Tiết: 31 - 36 Ngày soạn: - Mục tiêu: Ôân tập và kiểm tra học kỳ Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể - Dụng cụ – sân bãi: Sân bóng đá xã CPH Còi, đồng hồ bấm giây - Ổn định tổ chức: 1 2 3 4 5 - Hoạt động dạy học: NỘI DUNG THỜI LƯỢNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu: - Gv nhận lớp - Cán sự lớp báo cáo - Gv phổ biến nhiệm vụ & yêu cầu của tiết học. - Khởi động: + Chung: Đầu – cổ, bả vai, x.cẳng tay, x.cánh tay, đánh tay cao thấp, x.hông, vặn mình, lưng bụng, x.gối, gập duỗi chân, x.cổ tay – cổ chân, soạt ngang – dọc. + Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 12 -14’ 1’ 1’ 1’ 7 – 8’ 2 lần x 8 nhịp/động tác 2 – 3 lần ******** ******** + * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** 10 – 15m ******** + 2.Phần cơ bản: -Bật xa: Kiểm tra TCRLTT Điểm Yêu cầu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 245 – 250 235 – 240 220 – 230 < 220 -Ném bóng: Kiểm tra TCRLTT Điểm Yêu cầu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 4 – 5 3 2 < 1 -Chạy bền 500m: Kiểm tra TCRLTT Điểm Yêu cầu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 115 – 121s 122 – 126s 127 – 132s > 132s -Chạy 60m: Kiểm tra HKI (TCRLTT) Điểm Yêu cầu 9 – 10 7 – 8 5 – 6 < 4 8 – 9s > 9 – 10s >10 – 11s > 11s - Gv cho học sinh thả lỏng tay, chân ******** ******** + ***** ***** *** + * *** + * + * * * * * * * * * * * * * * * * * + 3.Phần kết thúc: - Gv nhận xét, đánh giá tiết học - Gv nhắc lại một số nội dung và yêu cầu chính - Dặn dò: Những nội dung được tập luyện phải được thường xuyên tập luyện ở nhà. 4 – 5’ 1 – 2’ 2 – 3’ 1’ ******** ******** +

File đính kèm:

  • docGiao an The duc 8 tron bo co hinh anh day du soanhai cot kha chi tiet.doc