Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 7 đến 28 - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU.

- Kiến thức: Hiểu cách thực hiện một số kỹ năng đội hình đội ngũ như: các động tác đi đều, chạy đều vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi sai nhịp, và cách biến đổi đội hình 0- 3- 6- 9.

- Kỹ năng: Thực hiện chạy và dừng lại đúng nhịp, dàn đội hình đúng cự ly khoảng cách thẳng hàng. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra. HS ôn luyện được từ nhịp 9 -17. Thực hiện đúng biên độ, phương hướng, liên hoàn cao

- Thái độ: Giáo dục tính tự giác tích cực, tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật cao

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

- Địa điểm: Tại sân tập thể dục vệ sinh sạch sẽ

- Phương tiện: Gv: còi. Cờ.

 Hs: trang phục thể thao, đi giầy tập

III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP

 

doc35 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 7 đến 28 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hỏe Hs, trang phục luyện tập của học sinh. +/ Phổ biến nhiệm vụ và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: +/ Chạy khởi động nhẹ nhàng + Bài thể dục tay không (5 động tác) - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chân chạm mông 3. K.tra bài cũ. b. phần cơ bản. 1. Chạy cự ly ngắn. */ Ôn: Một số động tác bổ trợ. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau */ Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( trọng tâm xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng ) 2. Nhảy xa: */ Trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức ” */ Hoàn thiện kỹ thuật Nhảy xa. */ Một số điều luật cơ bản trong phần nhảy xa. */ Củng cố: Xuất phát thấp – chạy lao - chạy giữa quãng C. phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các khớp, cúi người hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, hiệu quả giờ học - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài đã học. - Xuống lớp. ( 8-10’ ) 1 phút 6 phút 300m 2lx8n 2lx8n 2lx8n ( 30’ ) 14 phút 2 - 3 lần 3 - 4 lần 13 phút 2 lần 2 - 3 lần 3 ‘ (5 phút) 3’ 2lx8n 1’ 1’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ ‚Gv Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. GV phổ biến nd, Y/c bài học. - ĐHKĐ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚Gv - CS lớp điều khiển khởi động - GV điều khiển €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ Xp’ Đ ‚Gv - ĐH tập luyện như trên. Gv điều khiển, Hs tập luyện tích cực. - Gv sửa sai cho Hs và nhắc lại những kỹ thuật cơ bản. - Gv giới thiệu trò chơi, hướng dẫn, tổ chức cho Hs chơi - Gv làm mẫu. Hs quan sát, tập luyện tích cực. €€€€€€€ €€€€€€€ €€ - GV chú ý sửa sai cho HS - Gv giới thiệu luật nhảy xa, y/c Hs vận dụng vào trong thực tế tập luyện. - GV gọi lần 1 từ 2 - 3 hs lên thực hiện. Y/c hs dưới lớp nhận xét, đánh giá. Gv và kết luận cho điểm €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ ‚Gv - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB Ngày soạn: 16/10/2010 Ngày dạy: 29/11/2010 Tiết 26. Chạy nhanh - Nhảy xa I/ Mục tiêu - Kiến thức: Biết cỏch thực hiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn và nâng cao thành tích. Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - Kĩ năng : Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật chạy cự ly ngắn và nâng cao thành tích. Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. - Thái độ - hành vi: GD ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực tập luyện nâng cao thành tích, biết vận dụng để tự tập hằng ngày, đảm bảo an toàn trong tập luyện II/ Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sõn tập nhà trường. - Phương tiện : GV ( cũi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giõy, tranh minh họa kỹ thuật ) HS ( quần ỏo thể dục, giầy bata ) III. Nội dung - phương pháp Nội dung Đ. lượng Phương pháp - tổ chức A. phần mở đầu. 1. Nhận lớp: +/ Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số, sức khỏe Hs, trang phục luyện tập của học sinh. +/ Phổ biến nhiệm vụ và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: +/ Chạy khởi động nhẹ nhàng + Bài thể dục tay không (5 động tác) - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối. - Chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chân chạm mông 3. K.tra bài cũ. b. phần cơ bản. 1. Chạy cự ly ngắn. */ Ôn: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn và nâng cao thành tích 2. Nhảy xa: */ Hoàn thiện kỹ thuật Nhảy xa. */ Củng cố: Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. C. phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các khớp, cúi người hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, hiệu quả giờ học - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài đã học. - Xuống lớp. ( 8-10’ ) 1 phút 6 phút 300m 2lx8n 2lx8n 2lx8n ( 30’ ) 14 phút 3 - 4 lần 13 phút 3 – 4 lần 3 ‘ (5 phút) 3’ 2lx8n 1’ 1’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ ‚Gv Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. GV phổ biến nd, Y/c bài học. - ĐHKĐ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚Gv - CS lớp điều khiển khởi động - GV điều khiển €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ Xp’ Đ ‚Gv - Gv làm mẫu toàn bộ kỹ thuật, hướng dẫn Hs tập luyện đúng. - ĐH tập luyện như trên. Gv điều khiển, Hs tập luyện tích cực. - Gv sửa sai cho Hs và nhắc lại những kỹ thuật cơ bản. - Gv làm mẫu. Hs quan sát, tập luyện tích cực. €€€€€€€ €€€€€€€ €€ - Tập theo nhóm cá nhân theo ĐH nước chảy. Gv điều khiển - GV chú ý sửa sai cho HS và nhắc lại những kỹ thuật cơ bản. - GV gọi lần 1 từ 2 - 3 hs lên thực hiện. Y/c hs dưới lớp nhận xét, đánh giá. Gv và kết luận cho điểm €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ ‚Gv - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB Ngày soạn: 22/11/2010 Ngày dạy: 29/11/2010 Tiết 27. Chạy nhanh - Nhảy xa I/ Mục tiêu - Kiến thức: Biết cỏch thực hiện hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn. Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi. - Kĩ năng : Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật chạy cự ly ngắn. Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi. - Thái độ - hành vi: Nghiêm túc, tự giác và hăng háI tập luyện nâng cao thành tích, biết vận dụng để tự tập hằng ngày, đảm bảo an toàn trong tập luyện II/ Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sõn tập nhà trường. - Phương tiện : GV ( cũi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giõy, ván giậm nhảy, cuốc xới cát ) HS ( quần ỏo thể dục, giầy bata ) III. Nội dung - phương pháp Nội dung Đ. lượng Phương pháp - tổ chức A. phần mở đầu. 1. Nhận lớp: +/ Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số, sức khỏe Hs, trang phục luyện tập của học sinh. +/ Phổ biến nhiệm vụ và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: +/ Chạy khởi động nhẹ nhàng + Bài thể dục tay không (5 động tác) - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối. - Chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chân chạm mông 3. K.tra bài cũ. b. phần cơ bản. 1. Chạy cự ly ngắn. */ Ôn: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn. 2. Nhảy xa: */ Hoàn thiện kỹ thuật Nhảy xa và nâng cao thành tích. */ Củng cố: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn. C. phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các khớp, cúi người hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, hiệu quả giờ học - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài đã học. - Xuống lớp. ( 8-10’ ) 1 phút 6 phút 300m 2lx8n 2lx8n 2lx8n ( 30’ ) 14 phút 3 - 4 lần 13 phút 3 – 4 lần 3 ‘ (5 phút) 3’ 2lx8n 1’ 1’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ ‚Gv Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. GV phổ biến nd, Y/c bài học. - ĐHKĐ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚Gv - CS lớp điều khiển khởi động - GV điều khiển €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ Xp’ Đ ‚Gv - Gv làm mẫu toàn bộ kỹ thuật, hướng dẫn Hs tập luyện đúng. - Tập theo nhóm 4 Hs. Gv điều khiển, Hs tập luyện tích cực. - Gv sửa sai cho Hs và nhắc lại những kỹ thuật cơ bản. - Gv làm mẫu. Hs quan sát, tập luyện tích cực. €€€€€€€ €€€€€€€ €€ - Tập theo nhóm cá nhân theo ĐH nước chảy. Gv điều khiển - GV chú ý sửa sai cho HS và nhắc lại những kỹ thuật cơ bản. - GV gọi lần 1 từ 2 - 3 hs lên thực hiện. Y/c hs dưới lớp nhận xét, đánh giá. Gv và kết luận cho điểm €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ ‚Gv - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB Ngày soạn: 16/10/2010 Ngày dạy: 29/11/2010 Tiết 28. Kiểm tra chạy nhanh 60m I/ Mục tiêu - Kiến thức: Biết cỏch thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy cự ly ngắn 60m - Kĩ năng : Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật chạy cự ly ngắn 60m - Thái độ - hành vi: Nghiêm túc, tích cực nỗ lực tập luyện nâng cao thành tích, biết vận dụng để tự tập hằng ngày, đảm bảo an toàn trong tập luyện II/ Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sõn tập nhà trường. - Phương tiện : GV ( cũi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giõy, dây đích ) HS ( quần ỏo thể dục, giầy bata ) III. Nội dung - phương pháp Nội dung Đ. lượng Phương pháp - tổ chức A. phần mở đầu. 1. Nhận lớp: +/ Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số, sức khỏe Hs, trang phục luyện tập của học sinh. +/ Phổ biến nhiệm vụ và yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: +/ Chạy khởi động nhẹ nhàng + Bài thể dục tay không (5 động tác) - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối. - Chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chân chạm mông 3. K.tra bài cũ. b. phần cơ bản. 1. Kiểm tra. - Chạy nhanh 60m ( Trọng tâm: Xuất phát – chạy lao – chạy giữa quãng ) 2. Cách cho điểm. Điểm kiểm tra theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của học sinh. Điểm 9-10: Thực hiện đúng 3 giai đoạn kỹ thuật và thành tích đạt 9.8s ( nam); 11s (nữ). Điểm 7-8: Có vài sai sót nhỏ về kỹ thuật và thành tích đạt 9.9s – 10.5s ( nam); 11.1s – 11.6s (nữ). Điểm 5-6: Thực hiện sai 1 trong 3 giai đoạn kỹ thuật và thành tích trên 10,5s (nam); 11,6s (nữ) Điểm 3-4: Thực hiện sai 2 kỹ thuật không tính thành tích. Điểm 1-2: Thực hiện sai cả 3 giai đoạn kỹ thuật C. phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các khớp, cúi người hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, hiệu quả giờ học và công bố kết quả kiểm tra. - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài đã học. - Xuống lớp. ( 8-10’ ) 1 phút 6 phút 300m 2lx8n 2lx8n 2lx8n ( 30’ ) (5 phút) 3’ 2lx8n 1’ 1’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ ‚Gv Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. GV phổ biến nd, Y/c bài học. - ĐHKĐ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚Gv - CS lớp điều khiển khởi động - ĐH kiểm tra € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CB Xp’ Đ ‚Gv - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 Hs. - Mỗi Hs tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp điểm dưới 5 có thể kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lần 2 điểm tối đa không quá 8 điểm. - Hs đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị, có hiệu lệnh của GV tiến vào vạch xuất phát và thực hiện kỹ thuật. - Một số tình huống khác Gv quyết định. - ĐH thả lỏng hồi tĩnh €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ ‚Gv - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB

File đính kèm:

  • docGA TD 8 BAC GIANG.doc