Giáo án Thể dục 6 - Tiết 29+30 - Năm học 2012-2013

MỞ ĐẦU

1. Nhận lớp:

2. Giới thiệu nội dung - yu cầu:

3. Kiểm tra bài cu:Chuyền bóng cao tay bằng hai tay.

4. Khởi động: Chung

Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học.

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu đề ra.

- Gv nhận xét và cho điểm.

- Xoay các khớp cổ tay, chân, khớp tòan thân, ép dọc, ngang, ép dẻo, duỗi các cơ, khớp tay – chân – lưng – bụng

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 - Tiết 29+30 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án: 29 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct: 29 TTTC (Bc8 ): Ôn tập và Trò chơi “ Cúi người chuyền bóng không để bóng rơi” NS: 02/12/12 Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Ôn di chuyển bước trượt ngang, dọc. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: 2. Giới thiệu nội dung - yu cầu: 3. Kiểm tra bài cu:Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 4. Khởi động: Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu đề ra. - Gv nhận xét và cho điểm. - Xoay các khớp cổ tay, chân, khớp tòan thân, ép dọc, ngang, ép dẻo, duỗi các cơ, khớp tay – chân – lưng – bụng CƠ BẢN 1. TTTC: Bóng chuyền. Trò chơi “Cúi người chuyền bóng không để bóng rơi”. ? Ôn di chuyển bước trượt ngang, dọc.. ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, trò chơi, kĩ thuật môn bóng chuyền. - Tương tự như chuyền và bắt bóng, đội nào để bóng rơi là thua cuộc. - Gv nêu rõ luật chơi và cách chơi. - Hs nắm rõ các yêu cầu của trò chơi. - Từ tư thế đứng chuẩn bị khi di chuyển về phía nào thì chân phía đó di chuyển trước, chân còn lại bước theo, thân trên cần giữ thăng bằng cho tốt, tay co tự nhiên ở tư thế trung bình mắt theo dõi bóng. Yêu cầu: - Biết và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Chú ý đến nhịp thở khi chạy KẾT THÚC 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: 3. Nhận xét: 4. Dặn dò: - Chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay. - Thaû loûng toaøn thaân - Chaân,đấm lưng nhẹ - Nội dung – yêu cầu tiết học - OÂn tập Boùng chuyeàn – Chaïy beàn MỤC TIEÂU Tiết theo ppct: 29 - Biết tên và cách thực hiện động tác bổ trợ, tư thế chuẩn bị, chuyền bóng cao tay NS: 04/12/12 bằng hai tay, trò chơi (cúi người chuyền bóng không để bóng rơi) ND: 04/12/12 - Thực hiện cơ bản đúng động tác bổ trợ, tư thế chuẩn bị, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, trò chơi (cúi người chuyền bóng không để bóng rơi). - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và nâng cao thành tích. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sâaân trường, bóng chuyền, Giaùo aùn, soå ñieåm, còi Thời gian PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 1’ 2lx8n - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € € - Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp € € € € € € € - Đội hình 4 hng ngang cự li rộng, so le, € € € € € € € dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp. € € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. € CSL 28-30’ 24-26’ 3-5’ 3 – 4l/bt 18 – 20’ 1x100mx4vòng - Trò chơi “ Cúi người chuyền bóng, không để bóng rơi ” - Hs cúi người theo từng hang. €O €O € O €O €O € O €O €O €O €O € O pGV €O €O € O €O €O € O €O €O €O €O € O - Sử dụng phương pháp trò chơi, thi đấu. * Luyện tập di chuyển bước trượt ngang, dọc, tư thế chuẩn bị, chuyền bóng cao tay bằng hai tay. € € € € € € € € € € € € € € € € pGv - Sử dụng phương pháp tập đồng loạt, giảng giải, làm mẫu, sửa sai. Luyện tập chạy bền * Chạy trên địa hình tự nhiên.: - Sử dụng phương pháp luyện tập. 5 - 7’ 1x1l 2lx8nl 1x1 - Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € € € € € € € pGv Giáo án 30 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct: 30 TTTC (Bc9 ) : Ôn tập vàTrò chơi “ Cúi người chuyền bóng không để bóng rơi” NS : 02/12/12 di chuyển bước trượt ngang, dọc, Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: 2. Giới thiệu nội dung - yu cầu: 3. Kiểm tra bài cũ:Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cn sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp. - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chuyền bĩng cao tay bằng hai tay. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp tòan thân, ép dọc, ép ngang, ép dẻo, duỗi các cơ, khớp tay – chân – lưng – bụng,... CƠ BẢN 1. TTTC: Bóng chuyền. Trò chơi “Cúi người chuyền bóng không để bóng rơi” ? Ôn di chuyển bước trượt ngang, dọc.. ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 2. Chạy bền: ? Luyện tập chỵ bền. Yêu cầu : - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, trò chơi, kĩ thuật môn bóng chuyền. - Tương tự như chuyền và bắt bóng, đội nào để bóng rơi là thua cuộc - Gv nêu rõ luật chơi và cách chơi. - Hs nắm rõ các yêu cầu của trò chơi. - Từ tư thế đứng chuẩn bị khi di chuyển về phía nào thì chân phía đó di chuyển trước, chân còn lại bước theo, thân trên cần giữ thăng bằng cho tốt, tay co tự nhiên ở tư thế trung bình mắt theo dõi bóng. Yêu cầu : - Biết v thực cơ bản đúng kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Chú ý đến nhịp thở khi chạy. KẾT THÚC 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: 3. Nhận xét: 4. Dặn dò: - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. - Thả lỏng toàn thân - Chân, đấm lưng nhẹ - Nội dung – yêu cầu tiết học. - Ôn tập Bóng chuyền – Chạy bền. MỤC TIÊU Tiết theo ppct: 30 - Biết tên và cách thực hiện động tác bổ trợ, tư thế chuẩn bị, chuyền bóng cao tay bằng NS: 02/12/12 hai tay, trò chơi (cúi người chuyền bóng không để bóng rơi). ND: 04/12/12 - Thực hiện cơ bản đúng động tác bổ trợ, tư thế chuẩn bị, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, tròchơi (cúi người chuyền bóng không để bóng rơi). - Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và nâng cao thành tích. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Sân trường, bóng chuyền, Giáo án, sổ điểm, còi Thời gian PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 1’ 2lx8n - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € € - Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp € € € € € € € - Đội hình 4 hng ngang cự li rộng, so le, € € € € € € € dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp. € € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. € CSL 28-30’ 24-26’ 3-5’ 3 – 4l 18 – 20’ 1x500m/4vòng - Trò chơi “ Cúi người chuyền bóng, không để bóng rơi ” - Hs cúi người theo từng hàng €O €O € O €O €O € O €O €O €O €O € O p €O €O € O €O €O € O €O €O €O €O € O - Sử dụng phương pháp trò chơi, thi đấu. * Luyện tập di chuyển bước trượt ngang, dọc, tư thế chuẩn bị, chuyền bóng cao tay bằng hai tay. € € € € € € € € € € € € € € € € pGv - Sử dụng phương pháp tập đồng loạt, giảng giải, làm mẫu, sửa sai. * Chạy trên địa hình tự nhin.: - Sử dụng phương pháp luyện tập. 5 - 7’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 6 tuan 15(1).doc