Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tuần 7 - Năm học 2011-2012 - Lê Trung Hiếu

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Đặc điểm của truyện cổ tích qua nhân vật,sự kiện, cốt truyện ở tác phẩm em bé thông minh; cấu tạo xâu chuỗi nhiểu mẩu chuyện về những thử thách mà nhân vật đã vượt qua trong truyện cổ tích sinh hoạt; tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên nhưng không kém phần sâu sắc trong truyện cổ tích và khát vọng về công bằng của nhân nhân lao động.

2. Kĩ năng: Đọc- hiểu văn bản theo đặc trưng thể laọi; trình bài suy nghĩ, tình cảm về nhân vật thông minh; kể lại một câu chuyện cổ tích.

3. Thái độ: Suy nghĩ sáng tạo và trình bày suy nghĩ về ý nghĩa và cách ứng xử, thể hiện tính nhân ái, sự công bằng.

II/ CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, giáo án, tranh, TLTK

- HS: SGK, vở soạn, TLTK

III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1/ ỔN ĐỊNH LỚP:

- Kiểm tra sĩ số.

- Nhận xét vệ sinh lớp.

2/ KIỂM TRA BÀI CŨ. ( 7 phút )

 Câu hỏi: Thạch Sanh thuộc kiểu nv nào trong truyện cổ tích ? Em hãy nêu ý nghĩa của truyện Thạch sanh ?

 Trả lời: Truyện Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật bất hạnh.

Ý nghĩa:

+Thể hiện niềm tin của nhân dân ta về đạo đức & công lí XH.

+Thể hiện khát vọng hòa bình & nhân đạo của nhân dân ta.

+nhiều chi tiết thần kì, giàu ý nghĩa: cây đàn thần , niêu cơm thần.

 

doc20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tuần 7 - Năm học 2011-2012 - Lê Trung Hiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ó nhiều ao hồ để lại. c. Thánh Gióng bay về trời d. Có một làng gọi là làng Cháy. Câu 4: Nguyên nhân chính nào dẫn đến cuộc đánh nhau của Sơn Tinh và Thủy Tinh? a. Hùng Vương kén rễ. b. Vua Hùng không công bằng trong việc đặt sính lễ c. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh d.Thủy Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ Câu 5: Điền từ, cụm từ thích hợp vào ô trống: a.Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có.. b.Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối vớilịch sử được kể. Câu 6: Chọn đúng(Đ), sai(S) điền vào chỗ ô trống. Nhóm truyện nào sau đây thuộc thể lọai truyện truyền thuyết. a. Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh, Sọ Dừa. b. Sọ Dừa,Sự tích hồ Gươm, Thạch Sanh. c. Thánh Gióng, Sự tich hồ Gươm. Sơn Tinh, Thủy Tinh d. Thạch Sanh , Em Bé thông minh, Thánh Gióng. II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM) Hs trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Em hãy liệt kê các chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện con rồng cháu tiên ( 3 điểm) Câu 2: Nêu ý nghĩa của truyện Sơn Tinh Thủy Tinh ? ( 2 điểm) Câu 3: Truyền thuyết là gì? ( 2 điểm) 4/ CỦNG CỐ. Thu bài va nhận xét giờ kiểm tra 5/ HƯỚNG DẪN Xem lại bài, chuẩn bị bài: cây bút thần IV/ RÚT KINH NGHIỆM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... TRÖÔØNG THCS LONG ÑIEÀN TIEÁN KIEÅM TRA HOÏC KYØ I, NH 2011 – 2012 Hoï vaø teân: ........................................... Moân: văn Lôùp: ................ Thôøi gian: 45 phuùt (khoâng tính thôøi gian giao ñeà) Chöõ kí giaùm thò 1 Chöõ kí giaùm thò 2 Maõ phaùch Ñieåm GK 1 GK 2 Maõ phaùch ÑEÀ 1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. Câu 1: Ý nghĩa nổi bật nhất của hình tượng “ Cái bọc trăm trứng” là gì? a.Ca ngợi sự thủy chung của dân tộc Việt Nam. b.Ca ngợi sự hình thành nhà nước Văn Lang. c.Tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc. d.Mọi người mọi dân tộc Việt Nam phải yêu thương như anh em một nhà. Câu 2: Truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy thuộc kiểu văn bản nào? a. Miêu tả. b. Tự sự. c. Biểu cảm. c. Thuyết minh. Câu 3: Truyền thuyết Thánh Gióng không nhằm giải thích hiện tượng nào sau đây? a. Tre Đằng ngà có màu vàng. b. Có nhiều ao hồ để lại. c. Thánh Gióng bay về trời d. Có một làng gọi là làng Cháy. Câu 4: Nguyên nhân chính nào dẫn đến cuộc đánh nhau của Sơn Tinh và Thủy Tinh? a. Hùng Vương kén rễ. b. Vua Hùng không công bằng trong việc đặt sính lễ c. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh d.Thủy Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ Câu 5: Điền từ, cụm từ thích hợp vào ô trống: a.Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có. . b.Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối vớilịch sử được kể. Câu 6: Chọn đúng(Đ), sai(S) điền vào chỗ ô trống. Nhóm truyện nào sau đây thuộc thể lọai truyện truyền thuyết. a. Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh, Sọ Dừa. b. Sọ Dừa,Sự tích hồ Gươm, Thạch Sanh. c. Thánh Gióng, Sự tich hồ Gươm. Sơn Tinh, Thủy Tinh d. Thạch Sanh , Em Bé thông minh, Thánh Gióng. II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM) Hs trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Em hãy liệt kê các chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện Thánh Gióng ( 3 điểm) Câu 2: Nêu ý nghĩa của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh ? ( 2 điểm) Câu 3: Truyền thuyết là gì? ( 2 điểm) BÀI LÀM TRÖÔØNG THCS LONG ÑIEÀN TIEÁN KIEÅM TRA HOÏC KYØ I, NH 2011 – 2012 Hoï vaø teân: ........................................... Moân: văn Lôùp: ................ Thôøi gian: 45 phuùt (khoâng tính thôøi gian giao ñeà) Chöõ kí giaùm thò 1 Chöõ kí giaùm thò 2 Maõ phaùch Ñieåm GK 1 GK 2 Maõ phaùch ÑEÀ 2 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. Câu 1: Ý nghĩa nổi bật nhất của hình tượng “ Cái bọc trăm trứng” là gì? a.Ca ngợi sự thủy chung của dân tộc Việt Nam. b.Ca ngợi sự hình thành nhà nước Văn Lang. c.Tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc. d.Mọi người mọi dân tộc Việt Nam phải yêu thương như anh em một nhà. Câu 2: Truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy thuộc kiểu văn bản nào? a. Miêu tả. b. Tự sự. c. Biểu cảm. c. Thuyết minh. Câu 3: Truyền thuyết Thánh Gióng không nhằm giải thích hiện tượng nào sau đây ? a. Tre Đằng ngà có màu vàng. b. Có nhiều ao hồ để lại. c. Thánh Gióng bay về trời d. Có một làng gọi là làng Cháy. Câu 4: Nguyên nhân chính nào dẫn đến cuộc đánh nhau của Sơn Tinh và Thủy Tinh? a. Hùng Vương kén rễ. b. Vua Hùng không công bằng trong việc đặt sính lễ c. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh d.Thủy Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ Câu 5: Điền từ, cụm từ thích hợp vào ô trống: a.Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có.. b.Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối vớilịch sử được kể. Câu 6: Chọn đúng(Đ), sai(S) điền vào chỗ ô trống. Nhóm truyện nào sau đây thuộc thể lọai truyện truyền thuyết. a. Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh, Sọ Dừa. b. Sọ Dừa,Sự tích hồ Gươm, Thạch Sanh. c. Thánh Gióng, Sự tich hồ Gươm. Sơn Tinh, Thủy Tinh d. Thạch Sanh , Em Bé thông minh, Thánh Gióng. II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM) Hs trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Em hãy liệt kê các chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh ( 3 điểm) Câu 2: Nêu ý nghĩa của truyện bánh chung bánh giầy ? ( 2 điểm) Câu 3: Truyền thuyết là gì? ( 2 điểm) BÀI LÀM TRÖÔØNG THCS LONG ÑIEÀN TIEÁN KIEÅM TRA HOÏC KYØ I, NH 2011 – 2012 Hoï vaø teân: ........................................... Moân: văn Lôùp: ................ Thôøi gian: 45 phuùt (khoâng tính thôøi gian giao ñeà) Chöõ kí giaùm thò 1 Chöõ kí giaùm thò 2 Maõ phaùch Ñieåm GK 1 GK 2 Maõ phaùch ÑEÀ 3 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. Câu 1: Ý nghĩa nổi bật nhất của hình tượng “ Cái bọc trăm trứng” là gì? a.Ca ngợi sự thủy chung của dân tộc Việt Nam. b.Ca ngợi sự hình thành nhà nước Văn Lang. c.Tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc. d.Mọi người mọi dân tộc Việt Nam phải yêu thương như anh em một nhà. Câu 2: Truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy thuộc kiểu văn bản nào? a. Miêu tả. b. Tự sự. c. Biểu cảm. c. Thuyết minh. Câu 3: Truyền thuyết Thánh Gióng không nhằm giải thích hiện tượng nào sau đây ? a. Tre Đằng ngà có màu vàng. b. Có nhiều ao hồ để lại. c. Thánh Gióng bay về trời d. Có một làng gọi là làng Cháy. Câu 4: Nguyên nhân chính nào dẫn đến cuộc đánh nhau của Sơn Tinh và Thủy Tinh? a. Hùng Vương kén rễ. b. Vua Hùng không công bằng trong việc đặt sính lễ c. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh d.Thủy Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ Câu 5: Điền từ, cụm từ thích hợp vào ô trống: a.Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có. .. b.Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối vớilịch sử được kể. Câu 6: Chọn đúng(Đ), sai(S) điền vào chỗ ô trống. Nhóm truyện nào sau đây thuộc thể lọai truyện truyền thuyết. a. Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh, Sọ Dừa. b. Sọ Dừa,Sự tích hồ Gươm, Thạch Sanh. c. Thánh Gióng, Sự tich hồ Gươm. Sơn Tinh, Thủy Tinh d. Thạch Sanh , Em Bé thông minh, Thánh Gióng. II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM) Hs trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Em hãy liệt kê các chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện Thánh Gióng ( 3 điểm) Câu 2: Nêu ý nghĩa của truyện sự tích Hồ Gươm ? ( 2 điểm) Câu 3: Truyền thuyết là gì? ( 2 điểm) BÀI LÀM TRÖÔØNG THCS LONG ÑIEÀN TIEÁN KIEÅM TRA HOÏC KYØ I, NH 2011 – 2012 Hoï vaø teân: ........................................... Moân: văn Lôùp: ................ Thôøi gian: 45 phuùt (khoâng tính thôøi gian giao ñeà) Chöõ kí giaùm thò 1 Chöõ kí giaùm thò 2 Maõ phaùch Ñieåm GK 1 GK 2 Maõ phaùch ÑEÀ 4 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. Câu 1: Ý nghĩa nổi bật nhất của hình tượng “ Cái bọc trăm trứng” là gì? a.Ca ngợi sự thủy chung của dân tộc Việt Nam. b.Ca ngợi sự hình thành nhà nước Văn Lang. c.Tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc. d.Mọi người mọi dân tộc Việt Nam phải yêu thương như anh em một nhà. Câu 2: Truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy thuộc kiểu văn bản nào? a. Miêu tả. b. Tự sự. c. Biểu cảm. c. Thuyết minh. Câu 3: Truyền thuyết Thánh Gióng không nhằm giải thích hiện tượng nào sau đây ? a. Tre Đằng ngà có màu vàng. b. Có nhiều ao hồ để lại. c. Thánh Gióng bay về trời d. Có một làng gọi là làng Cháy. Câu 4: Nguyên nhân chính nào dẫn đến cuộc đánh nhau của Sơn Tinh và Thủy Tinh? a. Hùng Vương kén rễ. b. Vua Hùng không công bằng trong việc đặt sính lễ c. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh d.Thủy Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ Câu 5: Điền từ, cụm từ thích hợp vào ô trống: a.Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có. .. b.Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối vớilịch sử được kể. Câu 6: Chọn đúng(Đ), sai(S) điền vào chỗ ô trống. Nhóm truyện nào sau đây thuộc thể lọai truyện truyền thuyết. a. Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh, Sọ Dừa. b. Sọ Dừa,Sự tích hồ Gươm, Thạch Sanh. c. Thánh Gióng, Sự tich hồ Gươm. Sơn Tinh, Thủy Tinh d. Thạch Sanh , Em Bé thông minh, Thánh Gióng. II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM) Hs trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Em hãy liệt kê các chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện con rống cháu tiên ( 3 điểm) Câu 2: Nêu ý nghĩa của truyện Sơn Tinh Thủy Tinh ? ( 2 điểm) Câu 3: Truyền thuyết là gì? ( 2 điểm) BÀI LÀM

File đính kèm:

  • docTUẦN 7 doc.doc
Giáo án liên quan