Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 36

I-MỤC TIÊU :

 - Đánh giá kết quả rèn luyện TT của HS

 - Chạy hết cự li - Đúng kĩ thuật

 - Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật cao trong kiểm tra . Tăng cường sức khoẻ nâng cao sức bền bỉ dẻo dai

II-ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN :

- Địa điểm : Sân thể dục

- Phương tiện : Cờ XP , giây đích , đồng hồ bấm giây ,vôi kẻ vạch

III-TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

doc154 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 36, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng pháp tổ chức Phần mở đầu . 1 .Nhận lớp -GV nhận lớp kiểm tra sĩ số . -GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . 2. Khởi động . 8-10p’ 2’ 6-7’ -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o cs 0 GV -ĐH khởi động 3 hàng ngang so le ,cự ly rộng 1 sải tay. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(LT) Phần cơ bản. a-Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa . -GV nhắc học sinh đo và chỉnh đà hợp lí khi luyện tập . -Y/C: 3 bước đà cuối cố gắng bước dài hơn . - Giậm nhảy đúng ván không để phạm quy. - Giai đoạn chạyđà - giậm nhảy. - Trên không- tiếp đất. b. Củng cố. -Mọt số điều cần lưu ý khi giậm nhảy trong nhảy xa. 30’ 24-25’ 5’ - Đôị hình ôn tập nhảy xa. - Gv hướng dẫn lại một lần rồi - g/v yêu cầu h/s vào thực hiện đo và chỉnh đà và thực hiện. - Y/c khi H/s thực hiện phối hợp tốt nhất 4 giai đoạn của kĩ thuật. Chú ý: khi giậm nhảy cố gắng không để phạm quy. - Đo thành tích đánh giá kết quả - Có thể kiểm tra thử 4-5 em. -2 em thực hiện – lớp nhận xét Gv bổ xung. Phần kết thúc. 1.Thả lỏng . 2.Nhận xét giờ học . 3.BTVN. Luyện tập các động tác bổ trợ nhảy xa. - Nhắc học sinh chuẩn bị giờ sau kiểm tra. 5p -Đh kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV IV.Rút kinh nghiệm. .. .. Ns:26.04 Tiết 68 NG ( Kiểm tra học kỳ ii ) nhảy xa I/ Mục tiêu: - Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi không tính thành tích - Yêu cầu: HS thực hiện được ở mức độ tốt nhất về kĩ thuật và động tác đảm bảo được nội dung cần kiểm tra, đạt kết quả cao nhất. II/ Địa điểm - phương tiện: - Sân thể dục.Hố cát – Thước m - Bàn ghế để GV kiểm tra, ván giậm nhảy III/ Nội dung và phương kiểm tra: Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Tập 8 động tác đầu bài TDTK. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng .bật cao ôm gối. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) Phần cơ bản 1- Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi . 2- Phương pháp tổ chức kiểm tra a/ Kiểm tra theo danh sách. Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần, tính kĩ thuật và thành tích lần nhảy lần nhảy tốt nhất, Nếu nhảy lần 1 được điểm cao nhất thì không phải thực hiện lần 2 và 3. - Những HS đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị , thực hiện dưới sự điều khiển của giáo viên. b/ Đội hình kiểm tra. Gv 3- Cách đánh giá: - Điểm kiểm tra đánh giá theo mức độ thực hiện động tác kỹ thuật và thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại G: Thực hiện đúng toàn bộ kĩ thuật thành tích đạt loại giỏi theo TC RLTT - Loại K: Thực hiện đúng giai đoạn giậm nhảy và trên không thành tích đạt loại khá theo TC RLTT . - Loại Tb: Thực hiện được kĩ thuật trên không thành tích đạt loại Tb theo TC RLTT . - Loại Y: Không thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật thành tích không đạt theo TC RLTT . Phần Kết thúc 1- GV nhận xét 2- Công bố điểm 3- Giao BTVN 4- Xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ °(Gv ) IV.Rút kinh nghiệm. . NS:27.04 Tiết 69 NG: ( Kiểm tra tiêu chuẩn rltt ) bật xa I - Mục Tiêu. - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT của học sinh trong năm học. - Kỹ thuật “Bật xa” đánh giá bằng thành tích - Yêu cầu :Cố gắng đạt thành tích tốt nhất theo tiêu chuẩn RLTT. II - Địa điểm phương tiện. -Sân tập trường PTCS Noong Luông. -Hố cát, thước đo- xẻng xới cát.ghế gv. III - Tiến trình kiểm tra. Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng trước sau. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Cán sự lớp hướng dẫn lớp khởi động . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) Phần cơ bản.\ 1- Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Bật Xa” 2- Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật tính lần thực hiện xa nhất. - Kiểm tra theo danh sách của lớp. - Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO hố cát X GV 3 - Cách đánh giá. - Đánh giá theo thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt: Nam trên 205 cm,Nữ trên 180 cm. - Loại Khá: Thành tích đạt: Nam 190-205 cm,Nữ 170 -179 cm. - Loại Đ : Thành tích đạt: Nam 180-189 cm,Nữ 160 -169 cm. - Loại CĐ: Cả 3 lần bật thành tích không đạt yêu cầu . Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.Dặn dò ôn trong hè. - Tiếp tục ôn tập trong hè để tăng cường thể lực. IV.Rút kinh nghiệm giờ kiểm tra: ................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS:01.05 Tiết 70 NG: kiểm tra tiêu chuẩn rltt ném bóng I - Mục Tiêu. -.Kiểm tra khả năng ném bóng xa của học sinh. - Yêu cầu . Cố gắng đạt thành tích theo tiêu chuẩn RLTT. II - Địa điểm – phương tiện. - Sân trường THCS Noong Luông. - Bóng ném 20 quả , thước 30m III - tiến trình Kiểm tra. Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Tập 8 động tác đầu bài TDTK. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng .bật cao ôm gối. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(CS ) B.Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Ném bóng xa” 2 - Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật nhảy tính lần thực hiện tốt nhất. - Kiểm tra theo danh sách củ lớp. - Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO GV 3- Cách đánh giá - Đánh giá theo mức độ thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt loại giỏi theo TC RLTT. - Loại Khá: Thành tích đạt loại khá theo TC RLTT. - Loại Đạt: Thành tích đạt loại Tb theo TC RLTT. - Loại Chưa Đạt: Thành tích không đạt theo TC RLTT. Phần kết thúc 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN. - Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học trong hè. IV.Rút kinh nghiệm kiểm tra: .................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS:18.12 Tiết 35 NG: Kiểm tra tiêu chuẩn rltt bật xa I.Mục Tiêu. - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT của học sinh trong năm học. - Kỹ thuật “Bật xa” đánh giá bằng thành tích - Yêu cầu :Cố gắng đạt thành tích tốt nhất theo tiêu chuẩn RLTT. II.Địa điểm phương tiện. -Sân tập trường PTCS Noong Luông. -Hố cát, thước đo- xẻng xới cát.ghế gv. III.Tiến trình kiểm tra. Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng trước sau. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Cán sự lớp hướng dẫn lớp khởi động . Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích “Bật Xa” 2. Phương pháp kiểm tra. - Mỗi HS được thực hiện 3 lần bật tính lần thực hiện xa nhất. - Kiểm tra theo danh sách của lớp. - Đội hình kiểm tra OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO hố cát X GV 3.Cách đánh giá. - Đánh giá theo thành tích của từng học sinh đạt được. - Loại Giỏi :Thành tích đạt: Nam trên 185 cm,Nữ trên 170 cm. - Loại Khá: Thành tích đạt: Nam 170-184 cm,Nữ 161 -169 cm. - Loại TB : Thành tích đạt: Nam 160-169 cm,Nữ 150 -159 cm. - Loại CĐ: Cả 3 lần bật thành tích không đạt yêu cầu . Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.Dặn dò ôn trong hè. N.S: Tiết 36 NG: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện Thân thể chạy bền I-Mục tiêu : - Đánh giá kết quả rèn luyện TT của HS - Chạy hết cự li - Đúng kĩ thuật - Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật cao trong kiểm tra . Tăng cường sức khoẻ nâng cao sức bền bỉ dẻo dai II-Địa điểm và phương tiện : Địa điểm : Sân thể dục Phương tiện : Cờ XP , giây đích , đồng hồ bấm giây ,vôi kẻ vạch III-Tiến trình kiểm tra : Phần mở Đầu 1. Nhận lớp . - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động. -Xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - Đá lăng trước sau. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Cán sự lớp hướng dẫn lớp khởi động . Phần cơ bản. 1. Nội Dung: Kiểm tra thành tích chạy bền Cự li: 500m. Nam,Nữ 2 - Phương pháp và đội hình kiểm tra. a -Phương pháp - Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 4-5 em. - Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần.trường hợp đặc biệt với kiểm tra làn 2 và bố trí vào buổi khác . những học sinh yếu thể lực Gv cho chạy 200- 400m không tính thời gian. b - Đội hình kiểm tra Sân trường 3. Cách đánh giá. - Loại G: Thành tích đạt mức giỏi theo(TCRLTT) - Loại K: Thành tích đạt mức khá theo (TCRLTT) - Loại TB: Chạy hết cự ly không tính thành tích. - Loại CĐ: Các trường hợp còn lại Phần kết thúc 1. Thả lỏng. 2. Nhận xét giờ kiểm tra. 3. Bài về nhà: + Thể lực bật nhảy. + Luyện tập chạy bền . IV- Rút kinh nghiệm .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... b / Học tâng “Búng ”cầu +CB :Đứng chân thuận sau,2 chân chùng gối trọng tâm cơ thể thấp lưng hơi khom ,2 tay buông tự nhiên +ĐT : Khi xác định được điểm rơi , nhanh chóng chuyển trọng tâm cơ thể ra trước ,chân sau lướt nhanh ra trước hướng về hướng cầu rơi .Lúc này người ngả về sau ,chân đá gần như duỗi hết , mu bần chân bàn chân duỗi để tiếp xúc cầu .Khi cầu rơi cách sân khoảng 20 cm ,đồng thời với việc gập nhanh bàn chân để mu bàn chân tiếp xúc với cầu . Nhờ lực bật như "búng" vào cầu sao cho cầu bay cao 2-3 m là được, sau khi tâng song đưa bàn chân về sau để tiếp tục thực hiện lần sau.

File đính kèm:

  • docthe duc 8(9).doc