Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

 

A. MỤC TIÊU:

Qua bài học HS phải có hiểu biết ban đầu về sức bền, một số nguyễn tắc và phương pháp luyện tập sức nhanh đơn giản, tự giác tập luyện nâng cao sức khoẻ

B. THIẾT BỊ - ĐỊA ĐIỂM:

- GV chuẩn bị SGV, tài liệu tham khảo, tranh ảnh minh hoạ

- Sân trường

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c khớp II. PHẦN CƠ BẢN: 1. ĐHĐN: - Nội dung kiểm tra: Các động tác quay, đi đều vòng phải, vòng trái, chạy đều - Yªu cÇu, tæ chøc kiÓm tra: KiÓm tra theo ®ît, mçi lÇn 5 HS, mçi HS ®­îc kiÓm tra 1 lÇn. Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. C¸ch tÝnh ®iÓm: §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng c¶ 2 néi dung §iÓm 7-8: Mét néi dung thùc hiÖn ®óng, mét néi dung cã sai sãt nhá §iÓm 5-6: Mét néi dung thùc hiÖn ®óng, mét néi dung thùc hiÖn sai - Tiến hành kiểm tra 2. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy nhanh 100m III. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh, củng cố: Làm các động tác thả lỏng: rũ chân tay, vừa đi vừa thả lỏng 2. Nhận xét, đánh giá kết quả: GV tổng kết bài 3. Giao bài tập và hướng dẫn HS tập luyện ngoài giờ: Tiếp tục ôn tập đội hình đội ngũ Ôn tập kỹ thuật chạy ngẵn đã học Chạy trên địa hình tự nhiên 600-1000m 7p 2p 5p 200m 2x4n 33p 15p 13p 10p 5p CS(cán sự lớp) tập hợp báo cáo CS điều khiển lớp tập GV quan sát, nhắc nhở ý thức tập GV thông báo nội dung, yêu cầu, và cách tính điểm để HS nắm và thực hiện khi kiểm tra. GV có sự trợ giúp của CS tiến hành kiểm tra CS điều khiển lớp tập, GV quan sát nhắc nhở GV điều khiển lớp tập Đội hình hàng ngang GV giao bài tập và hướng dẫn tập luyện cho HS TUẦN: 04 TIẾT: 07 NGÀY SOẠN: 6/9/2008 NGÀY DẠY: 13/9/2008 ĐHĐN - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN A. MỤC TIÊU: - Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 bài TD phát triển chung (nam, nữ riêng) - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh - Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục Học xong bài này HS phải thực hiện tốt 10 nhịp đầu bài TD cơ bản của nam và nữ, trò chơi phát triển thể lực và bổ trợ chạy ngắn, biết hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục trong chạy bền, chạy hết khối lượng được giao B. THIẾT BỊ - ĐỊA ĐIỂM: - GV chuẩn bị tài liệu SGV, tham khảo, tranh ảnh minh hoạ - Sân trường, cờ hiệu C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: GV(Giáo viên) nhận lớp, phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: Xoay các khớp Tập động tác vặn mình, bụng, chân II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Bài TD: - Nam: Học mới từ nhịp 1-10 - Nữ: Học mới từ nhịp 1-10 2. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy nhanh 100m 3. Chạy bền: - Hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục: Do phải cố gắng sức quá dài nên có thể xảy ra hiện tượng choáng, ngất, đặc biệt khi rút về đích và sau khi qua đích. Để tránh hiện tượng đó, sau khi chạy về đích khong được dừng đột ngột, cần dảm dần tốc độ, đi hoặc chạy nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu và thực hiện một số động tác thả lỏng để cơ thể trở lại trạng thái bình thường - Chạy trên địa hình tự nhiên Nam: 800m; Nữ: 500m III. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh, củng cố: Làm các động tác thả lỏng: rũ chân tay, vừa đi vừa thả lỏng 2. Nhận xét, đánh giá kết quả: GV tổng kết bài 3. Giao bài tập và hướng dẫn HS tập luyện ngoài giờ: Ôn 10 nhịp đầu bài TD Ôn tập kỹ thuật chạy ngẵn đã học Chạy trên địa hình tự nhiên 600-1000m 7p 2p 5p 200m 2x4n 33p 13p 10p 10p 5p CS(cán sự lớp) tập hợp báo cáo CS điều khiển lớp tập GV quan sát, nhắc nhở ý thức tập GV làm mẫu động tác, HS quan sát GV phân tích ngắn gọn, thực hiện động tác, HS quan sát làm theo Gọi 2HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV bổ sung sửa chữa, nêu những điểm dễ mắc sai lầm khi tập và cách sửa rồi cho lớp tập, tập một lần rồi chia tổ tập luyện ? 2HS thực hiện động tác, lớp nhận xét, GV sửa chữa, cho điểm, điều khiển HS tập GV giới thiệu và hướng dẫn HS cách khắc phục để áp dụng trong tập luyện GV điều khiển HS chạy theo nhóm cùng trình độ sức khoẻ, 10 HS một nhóm Đội hình hàng ngang GV giao bài tập và hướng dẫn tập luyện cho HS TUẦN: 04 TIẾT: 08 NGÀY SOẠN: 6/9/2008 NGÀY DẠY: 17/9/2008 ĐHĐN - CHẠY NGẮN A. MỤC TIÊU: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1-10 nam, từ nhịp 1-10 nữ và học mới từ nhịp 11-18 nữ - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy xuất phát, lưng hướng chạy xuất phát Học xong bài này HS phải thực hiện tốt các động tác TD nam, nữ, các động tác bổ trợ chạy ngắn B. THIẾT BỊ - ĐỊA ĐIỂM: - GV chuẩn bị tài liệu SGV, tham khảo, tranh ảnh minh hoạ - Sân trường, cờ hiệu C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: GV(Giáo viên) nhận lớp, phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: Chạy nhẹ nhành theo vòng tròn Xoay các khớp II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Bài TD: - Nam: Ôn từ nhịp 1 - 10 - Nữ: + Ôn từ nhịp 1-10 + Học từ nhịp 11-18 2. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Ngồi mặt , vai, lưng hướng chạy xuất phát - Xuất phát cao chạy nhanh 100m III. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh, củng cố: Làm các động tác thả lỏng: rũ chân tay, vừa đi vừa thả lỏng 2. Nhận xét, đánh giá kết quả: GV tổng kết bài 3. Giao bài tập và hướng dẫn HS tập luyện ngoài giờ: Ôn bài TD Ôn tập kỹ thuật chạy ngẵn đã học Chạy trên địa hình tự nhiên 600-1000m 7p 2p 5p 200m 2x4n 33p 16p 17p 5p CS(cán sự lớp) tập hợp báo cáo CS điều khiển lớp tập GV quan sát, nhắc nhở ý thức tập ? Thực hiện 10 nhịp bài TD 2HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét, GV bổ sung, sửa chữa và cho điểm GV làm mẫu động tác, HS quan sát GV phân tích ngắn gọn, thực hiện động tác, HS quan sát làm theo Gọi 2HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV bôe sung sửa chữa, nêu những điểm dễ mắc sai lầm khi tập và cách sửa rồi cho lớp tập, tập một lần rồi chia tổ tập luyện CS điều khiển lớp tập, GV quan sát nhắc nhở GV điều khiển lớp tập Đội hình hàng ngang GV giao bài tập và hướng dẫn tập luyện cho HS TUẦN: 05 TIẾT: 09 NGÀY SOẠN: 13/9/2008 NGÀY DẠY: 20/9/2008 ĐHĐN - CHẠY NGẮN A. MỤC TIÊU: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1-10 nam, từ nhịp 1-18 nữ và học mới từ nhịp 11-19 nam - Chạy ngắn: Xuất phát cao chạy nhanh (cự ly 40-60m); Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao (18-20m) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Học xong bài này HS phải thực hiện tốt các động tác TD nam, nữ, các động tác bổ trợ, kỹ thuật chạy ngắn, chạy bền và áp dụng những điều đã học vào tập luyện B. THIẾT BỊ - ĐỊA ĐIỂM: - GV chuẩn bị tài liệu SGV, tham khảo, tranh ảnh minh hoạ - Sân trường, cờ hiệu C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: GV(Giáo viên) nhận lớp, phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: Chạy nhẹ nhành taih chỗ Xoay các khớp Các động tác chạy tại chỗ II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Bài TD: - Nữ: + Ôn từ nhịp 1-18 - Nam: + Ôn từ nhịp 1 - 10 + Học từ nhịp 11 - 19 2. Chạy ngắn: - Xuất phát cao chạy nhanh 40-60m - Xuất phát thấp - chạy lao 18-20m 3. Chạy bền Chạy bền trên địa hình tự nhiên nam 900m, nữ 600m III. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh, củng cố: Làm các động tác thả lỏng: rũ chân tay, vừa đi vừa thả lỏng 2. Nhận xét, đánh giá kết quả: GV tổng kết bài 3. Giao bài tập và hướng dẫn HS tập luyện ngoài giờ: Ôn bài TD Ôn tập kỹ thuật chạy ngẵn đã học Chạy trên địa hình tự nhiên 600-1000m 7p 2p 5p 200m 2x4n 33p 10p 10p 10p 5p CS(cán sự lớp) tập hợp báo cáo CS điều khiển lớp tập GV quan sát, nhắc nhở ý thức tập, đội hình hàng ngang ? Thực hiện nhịp 11-18 bài TD(nữ) 2HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét, GV bổ sung, sửa chữa và cho điểm GV làm mẫu động tác, HS quan sát GV phân tích ngắn gọn, thực hiện động tác, HS quan sát làm theo Gọi 2HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV bôe sung sửa chữa, nêu những điểm dễ mắc sai lầm khi tập và cách sửa rồi cho lớp tập, tập một lần rồi chia tổ tập luyện GV điều khiển lớp tập 2HS thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, lớp nhận xét, GV bổ sung, sửa chữa rồi cho HS tập Tập theo tốp 10HS, cùng sức khoẻ, giới tính, yêu cầu chạy hết cự li, áp dụng kỹ thuật vào tập luyện Đội hình hàng ngang GV giao bài tập và hướng dẫn tập luyện cho HS TUẦN: 05 TIẾT: 10 NGÀY SOẠN: 13/9/2008 NGÀY DẠY: 24/9/2008 ĐHĐN - CHẠY NGẮN A. MỤC TIÊU: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1-19 nam, từ nhịp 1-18 nữ và học mới từ nhịp 19-25 nữ - Chạy ngắn: Ôn một số bài tập bổ trợ (do GV chọn); trò chơi chạy tiếp sức con thoi; Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao Học xong bài này HS phải thực hiện tốt các động tác TD nam, nữ, các động tác bổ trợ, kỹ thuật chạy ngắn, rèn luyện sức nhanh, sức mạnh tốc độ B. THIẾT BỊ - ĐỊA ĐIỂM: - GV chuẩn bị tài liệu SGV, tham khảo, tranh ảnh minh hoạ - Sân trường, cờ hiệu C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: GV(Giáo viên) nhận lớp, phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: Chạy nhẹ nhành taih chỗ Xoay các khớp Các động tác chạy tại chỗ II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Bài TD: - Nam: + Ôn từ nhịp 1 - 19 - Nữ: + Ôn từ nhịp 1-18 + Học từ nhịp 19 - 25 2. Chạy ngắn: - Các động tác bổ trợ: Ngồi mặt, vai, lưng hướng chạy xuất phát - Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi - Xuất phát thấp - chạy lao 60m III. PHẦN KẾT THÚC: 1. Hồi tĩnh, củng cố: Làm các động tác thả lỏng: rũ chân tay, vừa đi vừa thả lỏng 2. Nhận xét, đánh giá kết quả: GV tổng giờ tập 3. Giao bài tập và hướng dẫn HS tập luyện ngoài giờ: Ôn bài TD các động tác đã học Ôn tập kỹ thuật chạy ngẵn đã học, chạy nhanh 100m 7p 2p 5p 200m 2x4n 33p 16p 17p 5p CS(cán sự lớp) tập hợp báo cáo CS điều khiển lớp tập GV quan sát, nhắc nhở ý thức tập, đội hình hàng ngang ? Thực hiện nhịp 11-19 bài TD(nam) 1-18 nữ 2HS thực hiện, lớp quan sát, nhận xét, GV bổ sung, sửa chữa và cho điểm GV làm mẫu động tác, HS quan sát GV phân tích ngắn gọn, thực hiện động tác, HS quan sát làm theo Gọi 2HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét, GV bôe sung sửa chữa, nêu những điểm dễ mắc sai lầm khi tập và cách sửa rồi cho lớp tập, tập một lần rồi chia tổ tập luyện CS điều khiển lớp tập, GV nhắc nhở, uốn nắn GV hướng dẫn luật chơi, cách chơi và điều khiển HS chơi 2HS thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao, lớp nhận xét, GV bổ sung, sửa chữa rồi cho HS tập Đội hình hàng ngang GV giao bài tập và hướng dẫn tập luyện cho HS

File đính kèm:

  • docGA TD9.doc