Giáo án Thể dục 9 - Tiết 27 đến Tiết 30 - Bản đẹp 3 cột

A.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU.

-Nhảy cao : Ôn chạy đà -giậm nhảy ,các động tác bổ trợ (Gvchọn) ;Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểubước qua.

-Thực hiện tốt các động tác bổ trợ và hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểubước qua.

-Chạy bền: Luyện tập chạy bền

B.PHƯƠNG TIỆN-ĐỊA ĐIỂM.

-Địa điểm:Sân tập

- Phương tiện:đường chạy bền,xà, cột,hố nhảy

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

 

doc8 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 27 đến Tiết 30 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Tuần 14 Tiết 27 Nhảycao-chạy bền A.Mục đích-yêu cầu. -Nhảy cao : Ôn chạy đà -giậm nhảy ,các động tác bổ trợ (Gvchọn) ;Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu’’bước qua’’. -Thực hiện tốt các động tác bổ trợ và hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu’’bước qua’’. -Chạy bền: Luyện tập chạy bền b.Phương tiện-địa điểm. -Địa điểm:Sân tập - Phương tiện:đường chạy bền,xà, cột,hố nhảy C. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp I.phần Mở đầu: 1. Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -Bước nhỏ –nâng cao đùi gót chạm mông. II.Phần cơ bản. 1.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy trên không tiếp đất. 2.Nhảy cao : -Ôn động tác đá lăng trước – sau ; đá lăng ngang . -Chạy đà- giậm nhảy-trên không- tiếp đất. 3.Chạy bền : -Luyện tập chạy bền nam 800m; nữ 500m. 4.Củng cố bài: 1-2 em thực hiện 4 gđ kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. III.phần Kết thúc: -Thả lỏng hồi tỉnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,rũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. 8’ 32’ 5’ Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Gv Học sinh thực hiện. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm Giậm nhảy đá lăng theo hàng ngang. * * * * * * * * *Gv ***** ***** Gv quan sát sửa sai. Học sinh thực hiện. *GV Gv quan sát nhắc nhở học sinh. -Lớp chú ý bạn làm .Gv sửa sai chung. Học sinh tự thả lỏng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài học. Gv nhắc nhở học sinh về ôn bài ở nhà nững nội dung đã học Tiết 28 Nhảycao-chạy bền A.Mục đích-yêu cầu. -Nhảy cao : Ôn hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu’’bước qua’’. -Thực hiện tốt 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu’’bước qua’’. -Giới thiệu 1 số điểm trong điều luật nhảy cao. -Chạy bền: Luyện tập chạy bền b.Phương tiện-địa điểm. -Địa điểm:Sân tập -Phương tiện:đường chạy bền,xà, cột,hố nhảy C. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp I.phần Mở đầu: 1. Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -Bước nhỏ –nâng cao đùi gót chạm mông. II.Phần cơ bản. 1.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy trên không tiếp đất. 2.Nhảy cao : - Ôn chạy đà- giậm nhảy-trên không- tiếp đất. -Giới thiệu 1 số điểm trong điều luật điền kinh. 3.Chạy bền : -Luyện tập chạy bền nam 800m; nữ 500m. 4.Củng cố bài: 1-2 em thực hiện 4 gđ kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. III.phần Kết thúc: -Thả lỏng hồi tỉnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,rũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. 8’ 32’ 5’ Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Gv Học sinh thực hiện. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm Giậm nhảy đá lăng theo hàng ngang. * * * * * * * * *Gv ***** ***** Gv quan sát sửa sai. GV giới thiệu Học sinh lắng nghe,áp dụng. Học sinh thực hiện. *GV Gv quan sát nhắc nhở học sinh. -Lớp chú ý bạn làm .Gv sửa sai chung. Học sinh tự thả lỏng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài học. Gv nhắc nhở học sinh về ôn bài ở nhà nững nội dung đã học Tuần 15 Ngày soạn: Tiết 29 Nhảycao-chạy bền A.Mục đích-yêu cầu. -Nhảy cao : Ôn hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu’’bước qua’’. -Thực hiện tốt các động tác bổ trợ và hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu’’bước qua’’. -Chạy bền: Trò chơi’’mèo đuổi chuột’’. b.Phương tiện-địa điểm. -Địa điểm:Sân tập -Phương tiện:đường chạy bền,xà, cột,hố nhảy C. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp I.phần Mở đầu: 1. Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -Bước nhỏ –nâng cao đùi gót chạm mông. II.Phần cơ bản. 1.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy trên không tiếp đất. 2.Nhảy cao : -Ôn chạy đà- giậm nhảy-trên không- tiếp đất. -Kiểm tra 15’:Thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu ’’bước qua’’ -Cách đánh giá: -Điểm 9-10 : Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao bước qua 4 giai đoạn kĩ thuật và qua xà mức qui định. -Điểm 7-8 :Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không qua xà ở mức qui định. -Điểm 5-6 :Thực hiện đúng KT chạy đà và trên không qua xà ở mức qui định hoặc nhảy qua được mức xà qui định. -Điểm 3-4 :Kĩ thuật có nhiều sai sót thành tích không đạt ở mức qui định. -Điểm 1-2 :Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích. 3.Chạy bền:Trò chơi’’mèo đuổi chuột’’ 4.Củng cố bài: 1-2 em thực hiện 4 gđ kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. III.phần Kết thúc: -Thả lỏng hồi tỉnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,rũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. 8’ 32’ 5’ Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Gv Học sinh thực hiện. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm Học sinh thực hiện. *Gv ***** ***** Gv quan sát sửa sai. Học sinh thực hiện lần lượt mỗi học sinh thực hiện 1 lần,trường hợp đặc biệt kiểm tra lại lần 2. Học sinh thực hiện. *Gv Gv quan sát nhắc nhở học sinh. -Học sinh thực hiện. -Lớp chú ý bạn làm .Gv sửa sai chung. Học sinh tự thả lỏng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài học. Gv nhắc nhở học sinh về ôn bài ở nhà nững nội dung đã học Tiết 30 Nhảycao-chạy bền A.Mục đích-yêu cầu. -Nhảy cao : Ôn hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu’’bước qua’’. -Thực hiện tốt 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu’’bước qua’’. -Giới thiệu 1 số điểm trong điều luật nhảy cao. -Chạy bền: Luyện tập chạy bền b.Phương tiện-địa điểm. -Địa điểm:Sân tập -Phương tiện:đường chạy bền,xà, cột,hố nhảy C. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp I.phần Mở đầu: 1. Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. 2.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -Bước nhỏ –nâng cao đùi gót chạm mông. II.Phần cơ bản. 1.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy trên không tiếp đất. 2.Nhảy cao : - Ôn chạy đà- giậm nhảy-trên không- tiếp đất. -Giới thiệu 1 số điểm trong điều luật điền kinh. 3.Chạy bền : -Luyện tập chạy bền nam 800m; nữ 500m. 4.Củng cố bài: 1-2 em thực hiện 4 gđ kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. III.phần Kết thúc: -Thả lỏng hồi tỉnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,rũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. 8’ 32’ 5’ Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Gv Học sinh thực hiện. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm Giậm nhảy đá lăng theo hàng ngang. * * * * * * * * *Gv ***** ***** Gv quan sát sửa sai. GV giới thiệu Học sinh lắng nghe,áp dụng. Học sinh thực hiện. *GV Gv quan sát nhắc nhở học sinh. -Lớp chú ý bạn làm .Gv sửa sai chung. Học sinh tự thả lỏng. Gv nhận xét ưu khuyết điểm bài học. Gv nhắc nhở học sinh về ôn bài ở nhà nững nội dung đã học

File đính kèm:

  • docTD9T1415.doc