Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 38

I / MỤC TIÊU :

 1 , Kiến Thức : Tiếp tục trang bị cho học sinh một số hình thức và phương pháp luyện tập sức bền đơn giản 2 , Kỹ Năng : Biết và thực hiện tương đối chính xác theo yêu cầu GV

 3,Thái độ : Có thái độ dúng đắn trong học tập tự giác , tích cực

II / CHUẨN BỊ :

 1, GV : Tài liệu giảng dạy + còi + sân tập + đồng hồ đa năng

 2 ,HS : Trang phục gọn gàng đúng quy định giờ học + sách bút

III / PHƯƠNG PHÁP :

 - Sử dụng PP thuyết trình :

IV / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :

 

doc76 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 38, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Nữ 8 vòng tính thời gian X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x II / Theo yêu cầu GV 1 , CSTD duy trì : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2,Hệ thống lại kiến thức giờ học : 3 , Chú ý lắng nghe I / ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN NỘI DUNG GIỜ HỌC 2 , Ôn chạy bền 3 ,Khởi động chung :xoay các khớp : - Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , gót chạm mông , đá chân lăng về trước II / ÔN TẬP CHẠY BỀN *, Hình thức luyện tập theo hình thức xoay vòng - Lưu ý tới các điều kiện sân bãi đảm bảo tới khâu an toàn cho HS - GV Thường xuyên nhắc nhở HS ,phòng tránh chấn thương khi thực hiện nội dung - Sau đó xoay vòng cho thích hợp -Sau khi thực hiện song về thực hiện các động tác thả lỏng theo yêu cầu của GV III / Phần kết thúc 1 , Động tác điều hòa 4 lần 8 nhịp 2, Chạy bền địa hình tự nhiên 3 , Về nhà ôn bài và có hình thức luyện tập thích hợp chuẩn bị cho KT HKI 5P 35P 5p V / RÚT KINH NGHIỆM : TIẾT :36 ÔN CÁC ĐÔÏNG TÁC BỔ TRỢ VÀ LUYỆN TẬP CHẠY BỀN ÔN TẬP CHUẨN BỊ KIỂM TRA HỌC KỲ I I / MỤC TIÊU 1 , Kiến Thức : Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật chuẩn bị cho kiểm tra HKI 2 , Kỹ Năng : Thực hiện tương đối chính xác theo yêu cầu kỹ thuật động tác 3, Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong giờ ôn tập tự giác , tích cực II / CHUẨN BỊ : 1, GV : Tài liệu giảng dạy + còi + sân tập + đồng hồ đa năng 2 ,HS: Trang phục gọn gàng đúng quy định giờ học III / PHƯƠNG PHÁP : - Sử dụng PP giảng giải + Làm mẫu + Sửa chữa động tác sai IV / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG TG I / PHẦN MỞ ĐẦU 1 , Nhận lớp ổn định tổ chức 2 , Giới thiệu nội dung bài học : 3, Khởi động : Quan sát chung : II / BÀI MỚI : *, Tập trung cả lớp hướng dẫn luyện tập theo giới tính và tình trạng sức khỏe của học sinh :(chia nhóm ) -Mỗi nhóm 5-6 HS GV quan sát duy trì chung -Luyện tập theo từng nội dung cụ thể theo sự hướng dẫn của GV : sau đó đổi tập - Tập các động tác bổ trợ III / Phần kết thúc : 1 , Thả lỏng : 2 , Nhận xét ,đánh giá chất lượng giờ học 3, Củng cố dặn dò chuẩn bị giờ học sau : I / TẬP HỢP ĐIỂM DANH 1 , CSTD duy trì : 2 , Học sinh chú ý lắng nghe 3 ,CSTD điều khiển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x II / THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU GV * , Hình thức luyện tập theo hình thức xoay vòng -Nam :do CSTD Nam duy trì Ôn Chạy bền ; -Nam 10 vòng tính thời gian -Nữ 8 vòng tính thời gian X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x II / Theo yêu cầu GV 1 , CSTD duy trì : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2,Hệ thống lại kiến thức giờ học : 3 , Chú ý lắng nghe I / ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN NỘI DUNG GIỜ HỌC 2 , Ôn chạy bền 3 ,Khởi động chung :xoay các khớp : - Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , gót chạm mông , đá chân lăng về trước II / ÔN TẬP CHẠY BỀN *, Hình thức luyện tập theo hình thức xoay vòng - Lưu ý tới các điều kiện sân bãi đảm bảo tới khâu an toàn cho HS - GV Thường xuyên nhắc nhở HS ,phòng tránh chấn thương khi thực hiện nội dung - Sau đó xoay vòng cho thích hợp -Sau khi thực hiện song về thực hiện các động tác thả lỏng theo yêu cầu của GV III / Phần kết thúc 1 , Động tác điều hòa 4 lần 8 nhịp 2, Chạy bền địa hình tự nhiên 3 , Về nhà ôn bài và có hình thức luyện tập thích hợp chuẩn bị cho KT HKI 5P 35P 5p V / RÚT KINH NGHIỆM : Kí duyệt Tuần :19 Tiết PPCT 37-38 Từ ngày : TIẾT :37 ÔN CÁC ĐÔÏNG TÁC BỔ TRỢ VÀ LUYỆN TẬP CHẠY BỀN ÔN TẬP CHUẨN BỊ KIỂM TRA HỌC KỲ I I / MỤC TIÊU 1 , Kiến Thức : Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật chuẩn bị cho kiểm tra HKI 2 , Kỹ Năng : Thực hiện tương đối chính xác theo yêu cầu kỹ thuật động tác 3, Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong giờ ôn tập tự giác , tích cực II / CHUẨN BỊ : 1, GV : Tài liệu giảng dạy + còi + sân tập + đồng hồ đa năng 2 ,HS: Trang phục gọn gàng đúng quy định giờ học III / PHƯƠNG PHÁP : - Sử dụng PP giảng giải + Làm mẫu + Sửa chữa động tác sai IV / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG TG I / PHẦN MỞ ĐẦU 1 , Nhận lớp ổn định tổ chức 2 , Giới thiệu nội dung bài học : 3, Khởi động : Quan sát chung : II / BÀI MỚI : *, Tập trung cả lớp hướng dẫn luyện tập theo giới tính và tình trạng sức khỏe của học sinh :(chia nhóm ) -Mỗi nhóm 5-6 HS GV quan sát duy trì chung -Luyện tập theo từng nội dung cụ thể theo sự hướng dẫn của GV : sau đó đổi tập - Tập các động tác bổ trợ III / Phần kết thúc : 1 , Thả lỏng : 2 , Nhận xét ,đánh giá chất lượng giờ học 3, Củng cố dặn dò chuẩn bị giờ học sau : I / TẬP HỢP ĐIỂM DANH 1 , CSTD duy trì : 2 , Học sinh chú ý lắng nghe 3 ,CSTD điều khiển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x II / THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU GV * , Hình thức luyện tập theo hình thức xoay vòng -Nam :do CSTD Nam duy trì Ôn Chạy bền ; -Nam 10 vòng tính thời gian -Nữ 8 vòng tính thời gian X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x III / Theo yêu cầu GV 1 , CSTD duy trì : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2,Hệ thống lại kiến thức giờ học : 3 , Chú ý lắng nghe I / ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN NỘI DUNG GIỜ HỌC 2 , Ôn chạy bền 3 ,Khởi động chung :xoay các khớp : - Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , gót chạm mông , đá chân lăng về trước II / ÔN TẬP CHẠY BỀN *, Hình thức luyện tập theo hình thức xoay vòng - Lưu ý tới các điều kiện sân bãi đảm bảo tới khâu an toàn cho HS - GV Thường xuyên nhắc nhở HS ,phòng tránh chấn thương khi thực hiện nội dung - Sau đó xoay vòng cho thích hợp -Sau khi thực hiện song về thực hiện các động tác thả lỏng theo yêu cầu của GV III / Phần kết thúc 1 , Động tác điều hòa 4 lần 8 nhịp 2, Chạy bền địa hình tự nhiên 3 , Về nhà ôn bài và có hình thức luyện tập thích hợp chuẩn bị cho KT HKI 5P 35P 5p V / RÚT KINH NGHIỆM : TIẾT :38 KIỂM TRA HỌC KỲ I ( CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN ) I / MỤC TIÊU 1 , Kiến Thức : Nắm vững yêu cầu kỹ thuật động tác và hoàn thiện nội dung chạy bền 2 , Kỹ Năng : Thực hiện chính xác theo yêu cầu kỹ thuật động tác 3, Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong giờ kiểm tra tự giác , tích cực II / CHUẨN BỊ : 1, GV : Tài liệu giảng dạy + còi + sân tập + đồng hồ đa năng 2 ,HS: Trang phục gọn gàng đúng quy định giờ học III / PHƯƠNG PHÁP : Sử dụng PP thực hành IV / TIẾN TRÌNH KIỂM TRA : GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG TG I / PHẦN MỞ ĐẦU 1 , Nhận lớp ổn định tổ chức 2 , Giới thiệu nội dung –hình thức kiểm tra : 3, Khởi động : Quan sát chung : II / KIỂM TRA HỌC KỲ *, Tập trung cả lớp phổ biến trước khi kiểm tra : GV chia theo giới tính và tình trạng sức khỏe của học sinh :(chia nhóm ) -Mỗi nhóm 5-6 HS GV quan sát duy trì chung - Nhắc nhở HS không được ngồi sau khi thực hiện song nội dung : -Chú ý tới những HS có thể lực không đảm bảo ,và động viên HS cố gắng đạt thành tích tốt nhất III / Phần kết thúc : 1 , Thả lỏng : 2 , Nhận xét ,đánh giá chất lượng giờ Kiểm tra học kỳ 3, Củng cố dặn dò chuẩn bị giờ học sau : I / TẬP HỢP ĐIỂM DANH 1 , CSTD duy trì : 2 , Học sinh chú ý lắng nghe 3 ,CSTD điều khiển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x II / THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU GV * , Hình thức kiểm tra theo hình thức Nhóm đã ôn tập hàng ngày (mỗi nhóm 5 -6 người ) xoay vòng cho tới hết - HS theo dõi và phát phiếu và ghi số vòng của từng nhóm III / Theo yêu cầu GV 1 , CSTD duy trì : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 , Chú ý lắng nghe I / ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN NỘI DUNG GIỜ HỌC 2 , Kiểm tra chạybền 3 ,Khởi động chung :xoay các khớp : - Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi , gót chạm mông , đá chân lăng về trước II / KIỂM TRA HỌC KỲ *, Hình thức kiểm tra theo hình thức xoay vòng - Lưu ý tới các điều kiện sân bãi đảm bảo tới khâu an toàn cho HS - GV Thường xuyên nhắc nhở HS ,phòng tránh chấn thương khi thực hiện nội dung - Sau đó xoay vòng cho thích hợp -Sau khi thực hiện song về thực hiện các động tác thả lỏng theo yêu cầu của GV III / Phần kết thúc 1 , Động tác điều hòa 4 lần 8 nhịp 2, Chạy bền địa hình tự nhiên 3 , Về nhà ôn bài và có hình thức luyện tập thích hợp chuẩn bị cho KT HKII 5P 35P 5p CÁCH ĐÁNH GIÁ NAM XẾP LOẠI NỮ 4,20 – 4,50 4,50 – 5,50 5,50 -6,00 - Các trường hợp khác do GV tự quyết định GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM 3,50 – 4,00 4,00 - 4,50 4,50 – 5,50 5,50 -6,00 KÉM : 6,00 trở lên Lưu ý: * / Những trường hợp không kiểm tra được thực hành * / Đánh giá dựa vào ý thức học tập hàng ngày + thành tích V / RÚT KINH NGHIỆM : KÍ DUYỆT

File đính kèm:

  • docthe duc 9(8).doc