Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Năm học 2011-2012

I . Mục đích yêu cầu :

 - H / S nắm được mục tiêu , nội dung CT TD 9, và một số nội quy quy định.

- Ôn lại tâp họp hàng ngang ,hàng dọc ,giãn dồn hàng , điểm số ,đi đều ,đứng lại, vòng phải,vòng trái.

- Ôn đội hình 0 – 2 – 4 , 0 – 3 – 6 – 9.

- H / S thực hiện nhanh đúng đều.

 II . Chuẩn bị : Sân tập .

 III . Nội dung - phương pháp : * * * * * * *

1- Nhận lớp :( 3 phút ) * * * * * * *

- Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp )

- Phổ biến yêu cầu * * * * * * *

2 - Khởi động : ( 7 phút )

- Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía. * * * * * * *

- Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng )

- Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * *

- Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * *

 

doc44 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 9 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. * Kiểm tra : + Cách kiểm tra : - Gọi tên theo sổ - Mỗi em được nhảy 3 lần + Cách cho điểm : - 9 – 10 : Đúng kỹ thuật -7 – 8 : Đúng giai đoạn trên không - 5 – 6 : Đúng giai đoạn trên không - 3 – 4 : Không đúng kỹ thuật b)Chạy bền : - Luyện tập chạy bền - Chơi người thừa thứ 3 2 – 3 lần / HS Nam >3,5; nữ >3m Nam >3m; Nữ > 2,5 Nam >2,5m; N> 2m Nam<2,5 m ;N <2m Nam 6v , Nữ 4 v 5 – 7 phút Theo hàng dọc , nhảy lần lượt , quay vòng 6 – 7 em / tốp 4 – Hồi tỉnh :( 7 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lõng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 – Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức luyện tập . nhận xét về ĐT kỷ thuật của bài kiểm tra . Dặn dò LT ở nhà và chuẩn bị tiết sau học môn tự chọn đá cầu . ----------------š›&š›--------------- Tiết 53 - 54 Môn thể thao tự chọn Tập đá chuyền cầu Ngày soạn : Ngày dạy : I . Yêu cầu : - Cho HS tập đá chuyền cầu cá nhân 2 em - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phơng pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : ( 60 p ) a) Tập đá chuyền cầu . - GV hớng dẫn lại cách đá , chuyền , khống chế , đá cầu đi . - Chia nhóm , phân chổ tập (2 em ) - HS tự luyện tập. - GV quan sát hớng dẫn thêm . Chú ý HS còn yếu . b) Chơi ngời thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức luyện tập . nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị cầu đễ LT tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 55 - 56 Môn thể thao tự chọn Tập đá tâng cầu cá nhân Ngày soạn : Ngày dạy : I . Yêu cầu : - Cho HS tập đá tâng cầu cá nhân . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phơng pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : ( 60 p ) a) Tập đá chuyền cầu . - GV hớng dẫn lại cách đá , tâng cầu cá nhân .( Dùng các bộ phận cơ thể trừ tay để tâng cầu ) - Chia nhóm , phân chổ tập phù hợp . - HS tự luyện tập. - GV quan sát hớng dẫn thêm . Chú ý HS còn yếu . b) Chơi ngời thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức luyện tập . nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị cầu đễ LT tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 57 - 58 Môn thể thao tự chọn Tiếp tục Tập đá tâng cầu cá nhân Ngày soạn : Ngày dạy : I . Yêu cầu : - Cho HS tập đá tâng cầu cá nhân . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phơng pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản :( 60 p ) a) Tập đá chuyền cầu . - GV hướng dẫn lại cách đá , tâng cầu cá nhân .( Dùng các bộ phận cơ thể trừ tay để tâng cầu ) - Chia nhóm , phân chổ tập phù hợp . - HS tự luyện tập. - GV quan sát hướng dẫn thêm . Chú ý HS còn yếu . b) Chơi ngời thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức luyện tập . nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị cầu đễ LT tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 59 -63 Môn thể thao tự chọn Tiếp tục Tập đá tâng cầu cá nhân Ngày soạn : Ngày dạy : I . Yêu cầu : - Cho HS tập đá tâng cầu cá nhân . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phơng pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bớc nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : ( 60 p Trong buổi dạy ) a) Tập đá chuyền cầu . - GV hớng dẫn lại cách đá , tâng cầu cá nhân .( Dùng các bộ phận cơ thể trừ tay để tâng cầu ) - Chia nhóm , phân chổ tập phù hợp . - HS tự luyện tập. - GV quan sát hớng dẫn thêm . Chú ý HS còn yếu . b) Chơi ngời thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức luyện tập . nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị cầu đễ kiểm tra tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 64 : Kiểm tra tâng cầu cá nhân Ngày soạn : Ngày dạy : I . Yêu cầu : - Kiểm tra đá tâng cầu cá nhân . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Cầu đá 1 quả / em Sân tập. III . Nội dung - Phơng pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : Kiểm tra tâng cầu cá nhân a) Cách kiểm tra : - Kiểm tra từng em một, mổi em được đá 2 lần , tính lần có kết quả cao . b) Cách cho điểm : - 9- 10 : Tâng cầu hợp lệ , kết quả nam : 15- 18 quả ; Nữ 10 - 13 quả . - 7 - 8 : Tâng cầu hợp lệ , Nam 12 - 14 quả ; Nữ 8-9 quả . - 5 - 6 : Tâng cầu hợp lệ , Nam 8 - 11 quả ; Nữ 5 - 7 quả . - 3 - 4 : tâng cầu hợp lệ , Nam 5 - 7 quả ; Nữ 3 - 4 quả . - 1 - 2 : Nam < 5 quả ; Nữ < 2 quả . c)Chơi ngời thừa thứ 3. GV dùng còi để điều khiển . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức kiểm tra nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị ôn tập và kiểm tra tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 65 - 68 : ôn tập , kiểm tra cuối năm Môn ném bóng xa Ngày soạn : Ngày dạy : I . Yêu cầu : - Ôn tập lại các bước kỷ thuật ném bóng xa . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Bóng ném Sân tập. III . Nội dung - Phương pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * ép gối Chống đẩy Nam : 15 lần ; Nữ : 10 lần 3 - Cơ bản : a) Ôn tập Ném bóng . - Tập cả lớp : + Ôn đà 2 bước cuối – ra sức cuối cùng ném bóng xa + Đà 4 bước cuối – ra sức cuối cùng ném bóng xa + Chạy đà -4 bước cuối – ra sức cuối cùng ném bóng xa . - Tập theo hàng nhóm: - tập cá nhân. b) Kiểm tra ( Tiết 68 ) . + Cách kiểm tra: - Gọi tên theo sổ - Mỗi em ném 3 quả + Cách cho điểm : Theo kỹ thuật và thành tích lần ném cao nhất - 9 – 10 : Đúng KT 4 giai đoạn. - 7 – 8 : Đúng 4 giai đoạn - 5 – 6 : Có sai nhỏ các bước chéo - 3 – 4 Không đúng kỹ thuật - 1 – 2 : Không đúng kỹ thuật 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức kiểm tra nhận xét về ĐT kỷ thuật . - Dặn dò chuẩn bị kiểm tra tiết sau. ----------------š›&š›--------------- Tiết 69 - 70 Kiểm tra chống đẩy - chạy bền Ngày soạn : Ngày dạy : I . Yêu cầu : - Kiểm tra chống đẩy , chạy bền . - HS thực hiện nghiêm túc bài tập . II . Chuẩn bị : Sân tập. III . Nội dung - Phương pháp : * * * * * * * 1- Nhận lớp : ( 3 phút ) * * * * * * * - Nắm sỉ số. * * * * * * * ( ĐH 4 hàng ngang hẹp ) - Phổ biến yêu cầu * * * * * * * 2 - Khởi động : ( 7 phút ) Quay các khớp : 10 – 15 vòng / phía * * * * * * * Chạy bước nhỏ. * * * * * * * ( 4 hàng ngang rộng ) Chạy nâng cao đầu gối. * * * * * * * Chạy đá gót chạm mông. * * * * * * * 3 - Cơ bản : a ) Kiểm tra Chống đẩy : - Gọi tên theo sổ - Mỗi em yhực hiện 1 lần . - 9 - 10 : Đúng kỹ thuật . Nam > 17 lần ; Nữ > 13 lần . - 7 - 8 : Đúng kỹ thuật . Nam 12 - 16 lần ; Nữ 9 - 12 lần . - 5 - 6 : Đúng kỹ thuật , Nam 8 - 11 lần ; Nữ 5 - 8 lần . - 3 - 4 : Đúng kỹ thuật , Nam 5 - 7 lần ; Nữ 2 - 4 lần . - 1 - 2 : Nam < 4 ; Nữ < 2 b ) Kiểm tra Chạy bền : - Cự ly : Nam 3 vòng sân ; Nữ 2 vòng sân . - 9 - 10 : Nam < 2 p 10 s ; Nữ < 2 p - 7 - 8 : Nam < 2p 30 s ; Nữ < 2p 10 s . - 5 - 6 : Nam < 2p 40s Nữ < 2 p 20 s . - 3 - 4 : Các em không hoàn thành cự ly . 4 - Hồi tỉnh :( 5 phút ) ĐT điều hoà 2 x 8 nhịp . Thả lỏng toàn thân, xoa bóp chân ,tay ,cơ thể . 5 -Kết thúc : ( 3 phút ) Nhận xét ý thức kiểm tra nhận xét về ĐT kỷ thuật . ----------------š›&š›---------------

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 9.doc